prof. dr. Robert Petkovšek

Robert Petkovšek

Katedra za filozofijo

robert.petkovsek@teof.uni-lj.si
01 434 58 32; 01 434 58 10

Govorilne ure:

Ljubljana: po dogovoru prek e-pošte
Maribor: po dogovoru prek e-pošte
 

Izvajanje predmetov:

I./II. stopnja

 • Etika
 • Logika in kritika s filozofijo jezika
 • Religijska epistemologija
 • Religijsko razodetje
 • Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih (soizvajalec)
 • Sodobna filozofija (soizvajalec)
 • Vera in razum (interdisciplinarni seminar)
 • Zgodovina filozofije I

III. stopnja

 • Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka (obvezni-splošni; soizvajalec)
 • Metodologija raziskav virov in tradicije (obvezni-področni; soizvajalec)
 • Aristotel-Akvinski (izbirni)
 • Krščanska filozofija (izbirni)
 • Religija v luči razuma  (izbirni)
 • Znanost in vera  (izbirni)

Spletne učilnice

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Robert Petkovšek (*1965)

Po končanem dodiplomskem študiju na Univerzi v Ljubljani (teologija, grščina s književnostjo, sociologija kulture in filozofija) podiplomski študij filozofije na Katoliškem inštitutu v Parizu, kjer je magistriral na temo »L’itinéraire de la liberté dans la pensée de Plotin« (G. Madec), doktoriral na temo »Le statut existential du platonisme« (J. Greisch) in diplomiral iz biblične hebrejšine. Zaposlen je kot profesor za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2006 do leta 2010 je bil prodekan za študijske zadeve, od leta 2013 do leta 2016 predstojnik katedre za filozofijo, od leta 2005 do leta 2009 predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko, od leta 2017 pa je predstojnik Inštituta za bioetiko. Od leta 2009 je urednik znanstvene publikacije Bogoslovni vestnik in od leta 2015 vodja raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269). V letih 2008-2015 je vodil Katoliški inštitut. Od leta 2016 je dekan Teološke fakultete.

Področja poučevanja

Logika in kritika s filozofijo jezika; zgodovina filozofije; sodobna filozofija; etika; filozofija religije; religijska epistemologija; religijsko razodetje; vera in razum; uvod v metodologijo znanstvenega dela.  - - - Spletne učilnice.

Raziskovalna področja

Krščanska filozofija, religijska epistemologija, filozofija religije, platonizem, eksistencializem, hermenevtika krščanstva, filozofija kulture.

Član

Gostovanja

Monografije 

 1. Le statut existential du platonisme: Platon dans l'analytique existentiale de Heidegger (Bern: Peter Lang, 2004), XIV + 714 str.
 2. Heidegger-Index (19191927) (Ljubljana: Teološka fakulteta, 1998), 248 str.
 3. Filozofsko-antropološki pogledi na človeka (Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016), 350 str.
 4. Bog in človek med seboj (Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016), 259 str.
 5. Truth and Compassion: Lessons from the past and premonitions of the future, Robert Petkovšek in Bojan Žalec., ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2017), 186 str.
 6. Sacrifice: From origins of culture to contemporary life challenges, Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2018), 307 str.
 7. Religion as a Factor of Intercultural Dialogue, Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2018), 209 str.
 8. Ethical Implications of One God: The Significance of Monotheism. Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2020), 199 str.


 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETKOVŠEK, Robert. Teologija pred izzivi sodobne antropološke krize : preambula apostolske konstitucije Veritatis gaudium = Theology facing the challenges of the modern anthropological crisis : preamble of the apostolic constitution Veritatis gaudium. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 1, str. 17-31. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, doi: 10.34291/BV2019/01/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 8178778], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 23. 2. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5]

2. PETKOVŠEK, Robert. Svoboda med žrtvovanjem in darovanjem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 33-51. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Petkovsek.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7874138], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11]

3. PETKOVŠEK, Robert. Veselje resnice in svetopisemski monoteizem = The joy of truth and biblical monotheism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 235-258. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Petkovsek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EMQ2JNE8. [COBISS.SI-ID 8049242]

4. PETKOVŠEK, Robert. Vloga razuma v samorazumevanju svetopisemskega monoteizma po Janu Assmannu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 615-636. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Petkovsek.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7809882], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7]

5. PETKOVŠEK, Robert. Beseda Bog v jeziku metafizike in v jeziku evangelija. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 7-24. [COBISS.SI-ID 7246426], [SNIP, WoS do 10. 2. 2019: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11]

6. PETKOVŠEK, Robert. Spomin kot obljuba : pogled z vidika mimetične teorije in hermenevtike eksistence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 495-508. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Petkovsek.pdf. [COBISS.SI-ID 7574874], [SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10]

7. PETKOVŠEK, Robert. Demonično nasilje, laž in resnica. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 233-251. [COBISS.SI-ID 7009114], [SNIP, WoS do 10. 2. 2019: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 29. 1. 2019: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 7]

8. PETKOVŠEK, Robert. Imperativ "Nikoli več zla nasilja!" v luči evangeljskega klica "Glej, človek!". Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 659-680, tabela. [COBISS.SI-ID 7165786], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 28. 4. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7]


1.02 Pregledni znanstveni članek

9. PETKOVŠEK, Robert. Vloga teološkega študija v Ljubljani pred in po ustanovitvi Univerze v Ljubljani = The role of theological studies in Ljubljana before and after the foundation of the University of Ljubljana. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 473-490. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Petkovsek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, doi: 10.34291/BV2019/02/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 8223066], [SNIP, WoS do 20. 12. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 22. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.04 Strokovni članek

10. PETKOVŠEK, Robert. Stoletnica Teološke fakultete - štiristoletnica teološkega študija. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 6, str. 44-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 8247130]

11. PETKOVŠEK, Robert. V svetu, a ne od sveta: o identiteti kristjana. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, sep. 2017, št. 89, str. 1, ilustr. [COBISS.SI-ID 7721306]

12. PETKOVŠEK, Robert. Stalna vzgoja. Provincialni razgledi, avg. 2016, št. 106, str. 32-49. [COBISS.SI-ID 7340378]

13. PETKOVŠEK, Robert. Reči besedo Bog. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, letn. 19, št. 2, str. 30-34. [COBISS.SI-ID 7216730]

14. PETKOVŠEK, Robert. Resnica in nasilje. Demokracija : slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 2015, leto 20, št. 33, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 6996570]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. PETKOVŠEK, Robert. Sjećanje kao obećanje: pod vidom mimetičke teorije i hermeneutike postojanja (egzistencije). V: DŽOLAN, Mijo (ur.). Nepomireno društvo - nepomirena pamćenja : doprinos prevladavanju nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad intra/ad extra : zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije, Split, 26-28. svibnja 2016. Zagreb; Sarajevo: Synopsis; Split: Franjevački institut za kulturu mira. 2018, str. 54-71. [COBISS.SI-ID 8016986]

16. GROSEK, Štefan, GROŠELJ, Urh, ORAŽEM, Miha, BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Etične priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: GROSEK, Štefan (ur.), LOPUH, Mateja (ur.). 3. seminar etike v intenzivni medicini, maj 2016. Ljubljana: Univerzitetni klinični center. 2016, str. 41-47. [COBISS.SI-ID 3650732]

17. PETKOVŠEK, Robert. Hermeneutika moralno-povijesnog imperativa: "Nikada više zla nasilja!". V: MAROS, Zorica (ur.), TOMAŠEVIĆ, Darko (ur.). Zbornik radova, (Teološke teme, 5). Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila. 2016, str. 45-69. [COBISS.SI-ID 10463235]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

18. PETKOVŠEK, Robert. Memorija i obečanje u mimetičkoj teoriji René Girarda = Memory and promise in the mimetic theory of René Girard. V: Vodič konferencije. Split: Franjevački institut za kulturu mira. 2016, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 10347011]

19. PETKOVŠEK, Robert. Hermeneutika imperativa: "Nikada više!" = Hermeneutcs of the imperative "Never again!". V: TOMAŠEVIĆ, Darko (ur.), MAROS, Zorica (ur.). (Sažeci predavanja). [U Sarajevu: Katolički bogoslovni fakultet?. 2015?], str. 18-19. [COBISS.SI-ID 7037274]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. PETKOVŠEK, Robert. Fraternal humanism - a signpost in the digital age = Bratski humanizem - kažipot v digitalni dobi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 8228698]

21. PETKOVŠEK, Robert. Ethical implications of one God according to Jan Assmann = Etične implikacije enega Boga po Janu Assmannu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 26-27. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986522]

22. PETKOVŠEK, Robert. The role of reason in self-purification of religion according to Jan Assmann = Vloga razuma v samoočiščevanju religije pri Janu Assmannu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 37-38. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7744858]

23. PETKOVŠEK, Robert. Lies and the truth in sacrifice and self-giving = Laž in resnica v žrtvovanju in darovanju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 43. [COBISS.SI-ID 7448666]

24. PETKOVŠEK, Robert. Challenges of mimetic theory for theology = Izzivi mimetične teorije za teologijo. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016], str. 8. [COBISS.SI-ID 7215706]

25. PETKOVŠEK, Robert. Demonic violence, lie and truth = Demonično nasilje, laž in resnica. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 7058778]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

26. PETKOVŠEK, Robert. Komunizem - zloraba krščanstva. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 12-16. [COBISS.SI-ID 6996826]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

27. PETKOVŠEK, Robert. Peace and justice : professed aims of monotheism (Jan Assmann). V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 23-37. [COBISS.SI-ID 8154458]

28. PETKOVŠEK, Robert. Two fundamental forms of freedom : sacrifice and self-giving. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 29-47. [COBISS.SI-ID 7867226]

29. PETKOVŠEK, Robert. Renunciation of lie - way out of violence. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 13-28. [COBISS.SI-ID 7539290]

30. PETKOVŠEK, Robert. Apocalyptic thinking and forgiveness in Girard's mimetic theory. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 35-48, 194. [COBISS.SI-ID 7135066]

31. PETKOVŠEK, Robert. Suicide and genocide in the light of Girard's mimetic theory. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 45-52, 160. [COBISS.SI-ID 6869082]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

32. PETKOVŠEK, Robert. Obnova nedolžnosti - dar s križa človeku. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Lux in tenebris lucet : jubilejni zbornik ob 80-letnici opata dr. Antona Nadraha OCist.. Stična: Cistercijanska opatija; Ljubljana: Salve. 2017, str. 59-69. [COBISS.SI-ID 7600730]

33. PETKOVŠEK, Robert. Krepost preprostosti. V: Radijski misijon : 2017 : ob 400-letnici vincencijanske karizme 1617 - 2017. Ljubljana: Radio Ognjišče. 2017, str. 22-34. [COBISS.SI-ID 7759194]

34. PETKOVŠEK, Robert. Ali smo sami sebi vredni? : antropološko-teološki razmislek. V: KOMEL, Dean (ur.), ZALAZNIK, Tomaž (ur.). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko. 2017, str. 53-56. [COBISS.SI-ID 7757914]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

35. PETKOVŠEK, Robert. Borut Pohar : Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu, doktorska disertacija, mentor Robert Petkovšek, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018, 491, XI str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 4, str. 1113-1115. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Pohar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8042842], [SNIP]


1.20 Predgovor, spremna beseda

36. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 8154202]

37. PETKOVŠEK, Robert. Teološka misel na Slovenskem - včeraj, danes, jutri. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, (Znanstvena knjižnica, 72). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 7-13. [COBISS.SI-ID 8238170]

38. PETKOVŠEK, Robert. "Duh pa oživlja". V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, (Znanstvena knjižnica, 59). 1. izd. Ljubljana: Družina. 2018, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 7843674]

39. PETKOVŠEK, Robert. Leksikon v filozofiji. V: STRES, Anton. Leksikon filozofije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2018, str. XVII-XXII. [COBISS.SI-ID 8101978]

40. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 10-11. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7998042]

41. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 11-16. [COBISS.SI-ID 7866970]

42. PETKOVŠEK, Robert. Da bi videli!. Magnificat, ISSN 2335-4100, okt. 2017, letn. 4, št. 10, str. 2-5. [COBISS.SI-ID 7725658]

43. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7539034]

44. PETKOVŠEK, Robert. Teološki um in njegovo poslanstvo. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete, ISSN 2350-5931. [Tiskana izd.], 2016/2017, [Št. 1], str. 6-7. [COBISS.SI-ID 7677274]

45. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 7446618]

46. PETKOVŠEK, Robert. Posvečeno življenje in upanje. Redovna občestva, 2015, letn. 21, št. 3, str. [1]. [COBISS.SI-ID 6863706]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

47. PETKOVŠEK, Robert. Tla pod nogami - nebo nad nami. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 19957763]

48. PETKOVŠEK, Robert. V novo leto s preroško držo. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 6. jan. 2019, letn. 68, št. 1, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 8057690]

49. PETKOVŠEK, Robert. Evropa - demokracija ali diktatura?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. maj 2019, letn. 68, št. 20, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 8125018]

50. PETKOVŠEK, Robert. Bratski humanizem - odgovor Cerkve na antropološko krizo. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. okt. 2019, letn. 68, št. 41, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 8203354]

51. PETKOVŠEK, Robert. Revolucija v rokah romantikov. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 20. maj 2018, letn. 67, št. 21, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7870554]

52. PETKOVŠEK, Robert. Čistost evangelija je nesporna : zakaj postati in ostati kristjan?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 26. avg. 2018, letn. 67, št. 35, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7949914]

53. PETKOVŠEK, Robert. Ustvarjalci prihodnosti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 26. mar. 2017, letn. 66, št. 13, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7590746]

54. PETKOVŠEK, Robert. Temeljna pravica: biti človek : zakaj odhajati v misijone?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 22. okt. 2017, letn. 66, št. 43, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7731546]

55. PETKOVŠEK, Robert. Svetilniki sredi noči. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 7. feb. 2016, letn. 65, št. 6, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7139930]

56. PETKOVŠEK, Robert. Sij vélike noči. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2016, letn. 65, št. 12/13, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 7175258]

57. PETKOVŠEK, Robert. Biti duhovnik : sredi tega sveta duhovnik ustvarja bogoslužni prostor in bližino. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2016, letn. 65, št. 26/27, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 7294554]

58. PETKOVŠEK, Robert. Hitreje, višje, močneje : moralna lepota. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2016, letn. 65, št. 34, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7340634]

59. PETKOVŠEK, Robert. Nemočni - merilo demokracije. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. nov. 2016, letn. 65, št. 46, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7451226]

60. PETKOVŠEK, Robert. Prihodnost ustvarjamo. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 4. jan. 2015, letn. 64, št. 1, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6781530]

61. PETKOVŠEK, Robert. Ponarejanje dobrega. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 15. mar. 2015, letn. 64, št. 11, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6854234]

62. PETKOVŠEK, Robert. Posvéti jih v resnici! : binkoštni premislek v duhu spominjanja in s pogledom v prihodnost. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 24. maj 2015, letn. 64, št. 21, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6917978]

63. PETKOVŠEK, Robert. Romanje k smislu. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 16. avg. 2015, letn. 64, št. 33, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6996314]

64. PETKOVŠEK, Robert. Človek, pot Cerkve. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 25. okt. 2015, letn. 64, št. 43, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7039066]


1.22 Intervju

65. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Človek je obsojen na dialog. Kanonist, ISSN 2670-5214, 15. jun. 2020, fotogr. https://www.kanonist.eu/blog/2020/6/14/clovek-je-obsojen-na-dialog. [COBISS.SI-ID 20049667]

66. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Študij teologije in njegova prihodnost : dekan Teološke fakultete Robert Petkovšek o pomenu teološkega študija danes in jutri. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 17. nov. 2019, letn. 68, št. 46, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 8219994]

67. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Tri vprašanja --- Robertu Petkovšku. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov, ISSN 1408-0257, dec. 2019, letn. 55, št. 12, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 8247386]

68. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Osamosvojitve Slovenije ne bi bilo brez slovenske univerze. Te pa ne bi bilo brez teološke fakultete. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 8-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8194650]

69. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Robert Petkovšek. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], okt. 2018, letn. 54, št. 10, str. 32-33, portret. [COBISS.SI-ID 7971162]

70. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Dr. Robert Petkovšek. Demokracija : slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 6. apr. 2017, leto 22, št. 14, str. 38-42, fotogr. [COBISS.SI-ID 7608410]

71. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Resnica ni šala. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 4. dec. 2016, letn. 65, št. 49, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 7493978]


1.25 Drugi sestavni deli

72. PETKOVŠEK, Robert. Generirajte zdravo misel. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, avg. 2018, št. 100, str. 7, portret. [COBISS.SI-ID 7949402]

73. PETKOVŠEK, Robert. Kakor topla reka ljubezni. Jaslice : revija Društva ljubiteljev jaslic, ISSN 2670-7861, dec. 2017, leto 17, št. 21, str. 11-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7806042]

74. PETKOVŠEK, Robert. Identiteta vincencijanskega duha. V: Radijski misijon : 2017 : ob 400-letnici vincencijanske karizme 1617 - 2017. Ljubljana: Radio Ognjišče. 2017, str. 18-22. [COBISS.SI-ID 7758682]

75. PETKOVŠEK, Robert. Kepost [i. e. Krepost] krotkosti. V: Radijski misijon : 2017 : ob 400-letnici vincencijanske karizme 1617 - 2017. Ljubljana: Radio Ognjišče. 2017, str. 76-79. [COBISS.SI-ID 7759962]

76. PETKOVŠEK, Robert. Duhovnik je prinašalec življenja. Vincencijeva pot : iz življenja vincencijanske družine, 2016, letn. 9, št. 2, str. 2-3, fotogr. [COBISS.SI-ID 7397722]

77. PETKOVŠEK, Robert. Peter Opeka ponovno predlagan za Nobelovo nagrado za mir. Vincencijeva pot : iz življenja vincencijanske družine, 2015, letn. 9, št. 1, str. 43-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 6879322]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

78. PETKOVŠEK, Robert. Bog in človek med seboj, (Znanstvena knjižnica, 48). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. 259 str. ISBN 978-961-6844-48-2. [COBISS.SI-ID 285377280]


2.02 Strokovna monografija

79. GROSEK, Štefan (avtor, urednik), GROŠELJ, Urh (avtor, urednik), ORAŽEM, Miha (avtor, urednik), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Ethical recommendations for decision-making on treatment and palliative care of patients at the end of life in intensive care medicine : a joint statement of the Slovenian Society of Intensive Medicine and the Slovenian National Medical Ethics Committee. 1st ed. Ljubljana: University Medical Centre, 2016. 56 str. ISBN 978-961-6442-68-8. [COBISS.SI-ID 282205184]

80. GROSEK, Štefan (avtor, urednik), GROŠELJ, Urh (avtor, urednik), ORAŽEM, Miha (avtor, urednik), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone (avtor, lektor). Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini : skupna izjava Slovenskega združenja za intenzivno medicino in Komisije RS za medicinsko etiko. 1. izd. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2015. 55 str. ISBN 978-961-6442-63-3. [COBISS.SI-ID 278476800]


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

81. PETKOVŠEK, Robert. Filozofsko-antropološki pogledi na človeka, (Priročniki TEOF, e4). Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. ISBN 978-961-6844-47-5. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=431. [COBISS.SI-ID 284819456]


2.05 Drugo učno gradivo

82. PETKOVŠEK, Robert. Uvod v filozofsko etiko : po: Michael Quante, Einführung in die Allgemeine Ethik, 5. izdaja, Darmstadt: WBG, 2013. Ljubljana: [R. Petkovšek], 2015. 130 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6996058]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

83. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), MUSTAFIĆ, Nevres (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (diskutant). Etika enega Boga, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174590831. [COBISS.SI-ID 8067418]

84. LANG, Nataša, LAPUH, Mateja (diskutant), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), OŠLAJ, Borut (diskutant). Kdaj življenje ni več vrednota?, (Sledi večnosti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/03/sledi-vecnosti-99/. [COBISS.SI-ID 8104282]

85. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), JUHANT, Janez (diskutant), KENDA, Boštjan Botas (diskutant), KOSEC, Kaja (diskutant), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). 100 let Univerze v Ljubljani, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174599735. [COBISS.SI-ID 8085082]

86. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽALEC, Bojan (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). Dialog - religija, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174503851. [COBISS.SI-ID 7760218]

87. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), PETRIČ, Franci (diskutant), ŠTEFANIČ, Bogomir (diskutant), GOLOB, Berta (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). 65 let tednika Družine, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174473498. [COBISS.SI-ID 7644250]

88. FRANK, Peter, OŠLAJ, Borut (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). Bog vere in bog filozofov, (Sledi večnosti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174430702, http://ars.rtvslo.si/2016/10/bog-vere-in-bog-filozofov/. [COBISS.SI-ID 7431514]

89. PETKOVŠEK, Robert, FRANK, Peter. Simbol križa, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174323482, http://ars.rtvslo.si/2015/03/simbol-kriza/. [COBISS.SI-ID 6864218]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 24. 06. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem