doc. dr. Roman Globokar

Roman Globokar

Predstojnik Katedre za moralno teologijo

roman.globokar@teof.uni-lj.si
01 434 58 28

Govorilne ure:

Ponedeljek od 11.00 do 12.00 v kabinetu 212.

Izvajanje predmetov:
  • Uvod v moralno teologijo
  • Osnovna moralna teologija
  • Religijska bioetika
  • Bioetika
  • Človekove pravice, verska svoboda in svetovna verstva
  • Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Roman Globokar (roj. 1971) je študiral teologijo v Ljubljani in Rimu, kjer je leta 2001 doktoriral na Univerzi Gregoriana s področja moralne teologije. Naslov doktorske naloge je Verantwortung für alles, was lebt: von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebens. (Odgovornost za vse, kar živi: od Alberta Schweitzerja in Hansa Jonasa k teološki etiki življenja). Leta 2000 je tudi končal specializacijo iz bioetike na Inštitutu za bioetiko na Medicinski fakulteti Katoliške univerze v Rimu.

Jeseni 2001 je začel delovati kot asistent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in kot učitelj vere in kulture na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Od 2006 do 2018 je opravljal službo direktorja Zavoda sv. Stanislava. Leta 2009 je bil izvoljen za docenta za področje moralne teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Od januarja do marca 2015 je gostoval na univerzi Boston College v ZDA, od marca do junija 2018 pa na univerzi Trinity College v Dublinu na Irskem.

Od leta 2005 je član Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, od leta 2011 pa član Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS. V letih 2009-2011 je bil član strokovne skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Leta 2013 je bil imenovan za svetovalca SAZU na področju šolske vzgoje.

Sodeluje v več mednarodnih združenjih s področja etike in bioetike (Association of Bioethicists of Central Europe, Catholic Theological Ethics in the World Church, Societas Ethica, Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik, European Society for Catholic Theology). Organiziral je več mednarodnih simpozijev o etičnih in pedagoških vprašanjih. Je koordinator za mednarodne izmenjave za projekt »Bioethics« v okviru mreže CEEPUS. S predavanji je gostoval na Univerzah na Dunaju, Grazu, Opolu in na Visoki teološki šoli v Pécsu. Od 2015 je dejaven v programski skupini »Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje«.

Je soavtor učnega načrta in učbenikov za predmet Vera in kultura, ki se izvaja na katoliških gimnazijah. Sodeloval je pri pripravi Leksikona krščanske etike in izdal monografijo s področja osnovne moralne teologije. Piše znanstvene, strokovne in poljudne članke, predava na domačih in mednarodnih simpozijih in se medijsko angažira na področjih etike in šolstva.
 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GLOBOKAR, Roman. The ethics of Albert Schweitzer as an inspiration for global ethics. Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, ISSN 2391-937X, 2020, t. 40, nr. 1, str. 55-71. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/2049/1624, doi: 10.25167/sth.2049. [COBISS.SI-ID 20670979]

2. GLOBOKAR, Roman. Normativnost človeške narave v času biotehnološkega izpopolnjevanja človeka = Normativity of human nature in the age of biotechnological human enhancement. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 611-628. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Globokar.pdf, doi: 10.34291/BV2019/03/Globokar. [COBISS.SI-ID 8261210], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 15. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. GLOBOKAR, Roman. Krščanski antropocentrizem in izkoriščevalska drža človeka do naravnega okolja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 349-364. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Globokar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993946], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]

4. GLOBOKAR, Roman. Impact of digital media on emotional, social and moral development of children. Nova prisutnost, ISSN 1848-8676, 2018, vol. 16, no. 3, str. 545-560. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=306898. [COBISS.SI-ID 8010330], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 10. 12. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. GLOBOKAR, Roman. Der Theologe im Dialog mit der säkularisierten Öffentlichkeit in Slowenien. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, ISSN 0137-3420, 2018, t. 38, nr. 2, str. 31-41. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/467/292. [COBISS.SI-ID 8073050]

6. GLOBOKAR, Roman, RIFEL, Tadej. Medverski dialog pri religijskem pouku v Sloveniji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 357-368, tabele. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 7772250], [SNIP, WoS do 15. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 22. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

7. GLOBOKAR, Roman. Zwischen Begeisterung und Besorgnis : über die Rezeption von Amoris laetitia in Slowenien. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, ISSN 0137-3420, 2017, rok 37, t. 1, str. 191-202, tabele. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/720/515. [COBISS.SI-ID 7699546]

8. GLOBOKAR, Roman. Lebensentscheidung als endgültige Bestimmung der eigenen Zukunft : zur Stellung der Lebensentscheidung in der Moraltheologie Klaus Demmers. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 447-460. [COBISS.SI-ID 7062106], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]


1.02 Pregledni znanstveni članek

9. GLOBOKAR, Roman. Etični razmislek o žrtvovanju človeških zarodkov v znanstvene namene. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 313-332. [COBISS.SI-ID 7439962], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]


1.04 Strokovni članek

10. GLOBOKAR, Roman. Usoden preplet. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2020, leto 45, št. 1, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 8321114]

11. GLOBOKAR, Roman. Digitalni domorodci. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, mar. 2019, letn. 21, št. 81, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8150106]

12. GLOBOKAR, Roman. Kam gre sodobna moralna teologija? : razmišljanje ob robu mednarodne konference teoloških etikov v Sarajevu. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, sep. 2018, št. 101, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7971930]

13. GLOBOKAR, Roman. Regionalna konferenca združenja CTEWC : vera in morala : Krakov, 14.-16. november 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 185-188. [COBISS.SI-ID 6903130], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 17. 5. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

14. GLOBOKAR, Roman. Ali je bil Jezus politik? : o odnosu med teologijo in politiko. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2015, [Letn.] 44, [št.] 3/4, str. 55-64. [COBISS.SI-ID 6950234]


1.05 Poljudni članek

15. GLOBOKAR, Roman. Na sprehodu z robotom : mednarodna konferenca o etičnih izzivih umetne inteligence. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jan. 2020, št. 117, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8293210]

16. GLOBOKAR, Roman. Evtanazija nasprotuje temeljni človekovi pravici do življenja. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], maj 2019, leto 55, št. 5, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8110170]

17. GLOBOKAR, Roman. Ranljivost človeka ob soočenju s smrtjo. Žarek dobrote : informativno glasilo Karitas, ISSN 1581-5528, 2019, [Leto] 17, [št.] 12, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 8236634]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

18. GLOBOKAR, Roman. Vloga šole pri čustvenem in socialnem razvoju otrok v digitalni dobi = The role of the school in children's emotional and social development in the digital age. V: RIFEL, Tadej (ur.). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018, (Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8). Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution. 2018, str. 32-53. [COBISS.SI-ID 8060762]

19. GLOBOKAR, Roman. Identiteta katoliških šol med tradicijo in novostjo = The identity of Catholic schools : between tradition and innovation. V: GLOBOKAR, Roman (ur.), RIFEL, Tadej (ur.), WEILGUNY, Marko (ur.). Poslanstvo katoliških šol - odgovor na sodobne izzive : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija, (Zbirka Katoliško šolstvo, 2). Ljubljana: Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ). 2015, str. 41-47, 41-48. [COBISS.SI-ID 6995034]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

20. GLOBOKAR, Roman. Vloga teologije in Teološke fakultete pri ustanovljanju [!] Univerze v Ljubljani in preoblikovanju slovenskega naroda v nacijo. V: LUKŠIČ, Igor (ur.). Vloga Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju naroda v državo, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2019, str. 103-122. [COBISS.SI-ID 8219738]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

21. GLOBOKAR, Roman. The ethics of vulnerability in the age of biotechnological enhancement of human = Etika ranljivosti v dobi biotehnološkega izpopolnjevanja človeka. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 8227674]

22. GLOBOKAR, Roman. Ethical implications of the belief into God the Creator regarding man's relationship towards creation = Etične implikacije vere v Boga Stvarnika glede človekovega odnosa do stvarstva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 18-19. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7985754]

23. GLOBOKAR, Roman. The motive of sacrifice in surrogacy = Motiv žrtvovanja pri nadomestnem materinstvu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 7447386]

24. GLOBOKAR, Roman. The ethics of Albert Schweitzer as an inspiration for the global ethics. V: COLLSTE, Göran (ur.). Globalisation and Global Justice = Globalisierung und globale Gerechtigkeit. [Linköping?: s. n. 2015], str. 84-85. http://www.ep.liu.se/wcc/006/wcc15006.pdf. [COBISS.SI-ID 7084378]

25. GLOBOKAR, Roman. Truth and compassion when breaking life's decision = Resnica in sočutje ob prelomu z življenjsko odločitvijo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 7058010]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

26. GLOBOKAR, Roman. Social egg freezing and the concept of autonomy = A petesejtfagyasztás és az autonómia fogalma. V: Az élet kezdete és vége : bioetikai és szociáletikai tanulmányok. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2019, str. 9-28. [COBISS.SI-ID 8303450]

27. GLOBOKAR, Roman. Theologians and public ethical discourse in Slovenia. V: AUTIERO, Antonio (ur.). The Catholic ethicist in the local church, (Catholic theological ethics in the world church series, 6). Maryknoll: Orbis Books. cop. 2018, str. 161-172. [COBISS.SI-ID 7895130]

28. GLOBOKAR, Roman. Msgr. dr. Janez Zdešar in Cerkev na Slovenskem. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), ZDEŠAR, Janez. Pričevalec težkih dni : spomini na beg iz teharskega taborišča. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2017, str. 183-201. [COBISS.SI-ID 7808346]

29. GLOBOKAR, Roman. Truth and compassion when reversing a life decision. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 153-159. [COBISS.SI-ID 7541338]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

30. GLOBOKAR, Roman. Zasebno šolstvo kot obogatitev šolskega prostora. V: GLOBOKAR, Roman (ur.). Zasebno šolstvo za skupno dobro, (Katoliško šolstvo, 4). Ljubljana: Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva. 2016, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7322202]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

31. GLOBOKAR, Roman. Kollateralopfer: die Tötung von Unschuldigen als rechtliches und moralisches Problem. Edited by Matthias Gillner and Volker Stümke. Studies on Peace Ethics, 49. Münster: Aschendorff, 2014. Pp. 258 .... Theological studies, ISSN 0040-5639, 2016, vol. 77, issue 2, str. 542-543. [COBISS.SI-ID 7390042], [SNIP, WoS do 4. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

32. GLOBOKAR, Roman. Klaus Demmer, Selbstaufklärung theologischer Ethik: Themen, Thesen, Perspektiven, Paderborn: Schoening Ferdinand, 2014, 238 str. ISBN 978-3-506-77944-1. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 143-145. [COBISS.SI-ID 6901594], [SNIP]

33. GLOBOKAR, Roman. Branko Klun, Onkraj biti: biblični odmevi v postmoderni misli .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 145-148. [COBISS.SI-ID 6901850], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

34. GLOBOKAR, Roman. Letna konferenca Združenja bioetikov Srednje Evrope : etična vprašanja ob koncu življenja : Ljubljana, 24.-26. oktober 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 181-184. [COBISS.SI-ID 6902874], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 17. 5. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

35. GLOBOKAR, Roman. Selbstaufklärung theologischer Ethik: Themen - Thesen - Perspektiven. By Klaus Demmer. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. Pp. 238 .... Theological studies, ISSN 0040-5639, 2015, vol. 76, issue 3, str. 626-628. [COBISS.SI-ID 7021658], [SNIP, WoS do 31. 10. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.20 Predgovor, spremna beseda

36. GLOBOKAR, Roman. Knjigi na pot. V: LINTNER, Martin M. Človek in ljube živali : etična vprašanja o ravnanju z živalmi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2019, str. 13-18. [COBISS.SI-ID 8219482]

37. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). 10 dogodkov, ki so zaznamovali 10 let šole, Odločitev za OŠ Alojzija Šuštarja. Megaron : zbornik, ISSN 1318-3621, 2018/2019, str. 176, ilustr. [COBISS.SI-ID 8060250]

38. GLOBOKAR, Roman. Skupaj ustvarjamo zgodbo. Megaron : zbornik, ISSN 1318-3621, 2016/2017, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 7494746]

39. GLOBOKAR, Roman. "Sanjal sem o mladi Cerkvi" : slovenski izdaji na pot. V: MARTINI, Carlo Maria, SPORSCHILL, Georg. Nočni pogovori v Jeruzalemu : o tveganjih na poti vere. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2016, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 7537754]

40. GLOBOKAR, Roman. Pomen glasbe v celostni pedagogiki. V: KLEMENC, Mihael (ur.), PUNTAR, Kristina (ur.). Ustvarjamo sledi : zbornik ob 20-letnici Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava. 2016, str. 5-6, portret. [COBISS.SI-ID 7766362]

41. GLOBOKAR, Roman. Rad imam Zemljo, naš skupni dom. Megaron : zbornik, ISSN 1318-3621, 2015/2016, str. 7-8, portret. [COBISS.SI-ID 7394394]

42. GLOBOKAR, Roman. Predgovor = Preface. V: GLOBOKAR, Roman (ur.), RIFEL, Tadej (ur.), WEILGUNY, Marko (ur.). Poslanstvo katoliških šol - odgovor na sodobne izzive : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija, (Zbirka Katoliško šolstvo, 2). Ljubljana: Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ). 2015, str. 7, 7. [COBISS.SI-ID 6995290]

43. GLOBOKAR, Roman. [Spremna beseda]. V: DOBLEHAR, Andrej. Stane Kregar : vodnik po stalni zbirki. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava. 2015, [Str. 3]. [COBISS.SI-ID 7766874]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

44. GLOBOKAR, Roman. Evtanazija je zloraba avtonomije. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 10. feb. 2019, letn. 68, št. 6, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 8074074]

45. GLOBOKAR, Roman. Irska, quo vadis?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. jun. 2018, letn. 67, št. 23, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7881306]

46. GLOBOKAR, Roman. Ali se sploh splača učiti?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. feb. 2017, letn. 66, št. 8, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7563098]

47. GLOBOKAR, Roman. Velik premik v katoliški morali. Dnevnik, ISSN 1318-0320. [Tiskana izd.], 2016, leto 66, št. 83, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 7393882]

48. GLOBOKAR, Roman. Obnovljeno vzgojno zavezništvo. Praznična Družina, ISSN 2350-3645, 2016, št. 3, str. 7, portret. [COBISS.SI-ID 7393626]

49. GLOBOKAR, Roman. Konservativen in liberalen. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. sep. 2015, letn. 64, št. 37, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7020890]


1.22 Intervju

50. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Ne smemo postati malodušni in pasivni : pogled družbenega nauka Cerkve na državljansko nepokorščino. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2. feb. 2020, letn. 69, št. 5, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8316250]

51. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Vera ni dodatek! : novi študentski duhovnik dr. Roman Globokar. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 30. sep. 2018, letn. 67, št. 40, str. 10, portret. [COBISS.SI-ID 7971418]

52. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). "Če talente, ki jih imam, delim z drugimi, bom tudi sam bolj srečen" : pogovor z direktorjem Zavoda sv. Stanislava Romanom Globokarjem. Megaron : zbornik, ISSN 1318-3621, 2017/2018, str. 7-8, portret. [COBISS.SI-ID 7766618]

53. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Etičen razvoj je mogoč!. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jan. 2017, št. 81, str. 8-9, portret. [COBISS.SI-ID 7547226]

54. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Kdo se boji pluralnosti?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, dec. 2017, št. 92, str. 4-5, portret. [COBISS.SI-ID 7786586]

55. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Naš specifičen pedagoški pristop : naš pogovor: dr. Roman Globokar. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, dec. 2017, letn. 19, [št.] 76, str. 21-22, portret. [COBISS.SI-ID 7808090]

56. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Tri vprašanja --- Romanu Globokarju. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov, ISSN 1408-0257, jun. 2016, letn. 52, št. 6, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 7321946]

57. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Od ideje do otroškega veselja. Pastirček na poti : glasilo Vrtca Dobrega pastirja, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7446362]


1.25 Drugi sestavni deli

58. GLOBOKAR, Roman. Etični izzivi umetne inteligence : 47. srečanje Innsbruškega kroga moralnih teologov in socialnih etikov : Innsbruck, 2.-4. januar 2020. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2020, letn. 80, 1, str. 239-242. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 26641155], [SNIP]

59. GLOBOKAR, Roman. Božja potrpežljivost in prizanesljivost : nedelja, 19. julij : 16. nedelja med letom. Magnificat, ISSN 2335-4100, jul. 2020, letn. 7, št. 7, str. 234-235. [COBISS.SI-ID 19952643]

60. GLOBOKAR, Roman. Mednarodno združenje za moralno teologijo in socialno etiko: 39. strokovni kongres Krščanska etika živali : Briksen, 8.-11. 9. 2019. Bogoslovni vestnik, ISSN 1581-2987. [Spletna izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 569-572. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 8225626], [SNIP]

61. GLOBOKAR, Roman. V besedi je moč : nedelja, 3. marec : 8. nedelja med letom. Magnificat, ISSN 2335-4100, mar. 2019, letn. 6, št. 3, str. 55-56. [COBISS.SI-ID 8073562]

62. GLOBOKAR, Roman. Islamska etika in medreligijska družbena etika : letno srečanje moralnih teologov in družbenih etikov : Innsbruck, 3.-5. 1. 2018. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 281-282. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Globokar.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7879258], [SNIP]

63. GLOBOKAR, Roman. Praznik Svete družine - nedelja po božiču : 30. 12. 2018 : bogastvo medgeneracijskih odnosov v družini. Oznanjevalec, ISSN 1408-9718, 2018/2019, leto C, št. 1, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 8012378]

64. GLOBOKAR, Roman. Jezusovo vstajenje je začetek novega življenja : Velika noč : 21. 4. 2019. Oznanjevalec, ISSN 1408-9718, 2018/2019, leto C, št. 2, str. 45-47. [COBISS.SI-ID 8083802]

65. GLOBOKAR, Roman. Človek postaja to, kar pričakuje : 19. nedelja med letom : 11. 8. 2019. Oznanjevalec, ISSN 1408-9718, 2018/2019, leto C, št. 3, str. 54-56. [COBISS.SI-ID 8147546]

66. GLOBOKAR, Roman. Pomnoži nam vero : 27. nedelja med letom - rožnovenska : 6. 10. 2019. Oznanjevalec, ISSN 1408-9718, 2018/2019, leto C, št. 4, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 8184410]

67. GLOBOKAR, Roman. Usposabljanje na temo "How to participate as theologians in the public debate?" : Berlin, 7. -11. julij 2017. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 455-456. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Porocili.pdf. [COBISS.SI-ID 7774042], [SNIP]

68. GLOBOKAR, Roman. O medverskem dialogu v katoliških šolah : 89. generalna skupščina v Tirani. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2. apr. 2017, letn. 66, št. 14, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 7591770]

69. GLOBOKAR, Roman. Moralnim teologom o edinosti v različnosti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], Velika noč 2017, letn. 66, št. 15/16, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 7599962]

70. GLOBOKAR, Roman. Verodostojno in pogumno : evropski moralni teologi o sodelovanju v javnih razpravah. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 23. jul. 2017, letn. 66, št. 30, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 7701850]

71. GLOBOKAR, Roman. Kaj narediti po četrtem carskem rezu?. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], maj 2017, leto 53, št. 5, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 7701594]

72. GLOBOKAR, Roman. Spomini na nadškofa Alojzija Šuštarja : nagovor na akademiji ob Baragovem dnevu, 30. junija 2017. V: ZUPANČIČ, Marjan (ur.), DOLINAR, France M. (ur.), ROT, Pavle (ur.). Zbornik Občine Trebnje. 2, Nadškof Šuštar v spominu Slovencev : posvet ob 10. obletnici njegove smrti, Trebnje, 1. junija 2017. Trebnje: Kulturno društvo. 2017, str. 105-109. [COBISS.SI-ID 7767642]

73. DEBEVEC, Tomas, FABJAN, Dragica, GLOBOKAR, Roman. Preprostost. Domače vaje : glasilo dijakov Škofijske klasične gimnazije, 2016, [Letn.] 92, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 7322458]

74. GLOBOKAR, Roman. Spomini na plemenitega sopotnika. V: JAMNIK, Anton. Naš nadškof Šuštar : eden od očetov slovenske samostojnosti : spomini njegovega tajnika škofa Antona Jamnika in nekaterih drugih sodelavcev in prijateljev. Koper: Ognjišče. 2016, str. 135-139. [COBISS.SI-ID 7531610]

75. CELESTINA, Gregor, ZLOBKO, Martin, PIŠLJAR SUHADOLC, Eva, KURINČIČ, Jože, GLOBOKAR, Roman, SCHWEIGER KOTAR, Lily, CERGOLJ, Barbara, RIFEL, Tadej, ARKO, Drago, ERCE VRATUŠA, Mirjam, PISK, Jernej, VIDMAR, Marina, ŽNIDARŠIČ HORVAT, Irena, WEILGUNY, Marko, ŠIJANEC, Pavle, FEŠTANJ, Simon. Etični kodeks zaposlenih. V: Vzgojni načrt. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija. [2016], str. 18-22. [COBISS.SI-ID 7395418]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

76. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi, (Znanstvena knjižnica, 69). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

77. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Doc. dr. Roman Globokar, predstojnik katedre za moralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, (Nočni obisk). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/nocni-obisk-1931/. [COBISS.SI-ID 21035267]

78. GLOBOKAR, Roman, LANG, Nataša. Krščanstvo in živali, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174668787. [COBISS.SI-ID 8353882]

79. KODELA, Zoran (avtor, oseba, ki intervjuva), GLOBOKAR, Roman (diskutant). Evtanazija, (Na robu znanega). Maribor: Exodus TV, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=VGsUnkFJc88. [COBISS.SI-ID 8354906]

80. GLOBOKAR, Roman, LANG, Nataša. Vzgojni vidik šole v digitalni dobi, (Sledi večnosti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174638870. [COBISS.SI-ID 8354138]

81. KOCIJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva, avtor), GLOBOKAR, Roman (diskutant), SIMONIČ, Barbara (diskutant). Ozdravitev, (Obzorja duha). Ljubljana: RTV Slovenija, 2016. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174388332. [COBISS.SI-ID 7279450]

82. BELEHAR DRNOVŠEK, Barbara (oseba, ki intervjuva), PRIBAC, Igor (intervjuvanec), KLAMPFER, Friderik (intervjuvanec), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec), GROŠELJ, Urh (intervjuvanec). Zmote o bioetiki, (Intelekta). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. https://radioprvi.rtvslo.si/2015/02/zmote-o-bioetiki-2/. [COBISS.SI-ID 69750114]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

»Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje«. (2015-)

"INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)" (2019-)

 

Govorilne ure - doc. dr. Roman Globokar (18.10.2019)

Govorilne ure za študente pri doc. dr. Romanu Globokarju so ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 v kabinetu 212. 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem