doc. dr. Samo Skralovnik

Samo Skralovnik

Docent pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo

samo.skralovnik@teof.uni-lj.si
01 4345 838

Govorilne ure:

LJ: torek (po predhodnem dogovoru, kabinet 207)
MB: četrtek (po predhodnem dogovoru, zbornica)

Izvajanje predmetov:

Izvajanje oz. sodelovanje pri izvajanju:

  • Judovstvo, krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost (UTR)
  • Uvod v Staro in Novo zavezo (UTR)
  • Zgodovina in teologija v Svetem pismu in patristični zgodovini (EMT)
  • Etika v Svetem pismu (RE)
  • Biblična antropologija in družina v Svetem pismu (ZDŠ; izbirni predmet)
  • Eksegeza Peteroknjižja (UTR)
  • Eksegeza evangelijev (UTR)
  • Svet apokrifov in Kumran
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Samo Skralovnik se je po končani splošni gimnaziji na Ravnah na Koroškem vpisal na univerzitetni dvopredmetni program zgodovine in teologije, ki ga izvajata Teološka fakulteta v Ljubljani, Enota v Mariboru, in Filozofska fakulteta v Mariboru. Študij je zaključil leta 2009 z zagovorom skupne diplomske naloge.

Takoj po končanem dodiplomskem študiju se je v študijskem letu 2009/2010 na Teološki fakulteti v Ljubljani vpisal na doktorski študij teologije – znanstveno področje teologije – pod mentorstvom doc. dr. Snežne Terezije Večko. Doktoriral je leta 2015. V svojem raziskovanju se osredotoča na semantično analizo hebrejskih korenov חמד in אוה. Prvi koren označuje dinamiko pohlepa, želje po večanju imetja, drugi označuje vitalne človeške potrebe, želje povezane z obstojem in ohranitvijo. 

Leta 2012 (ponovno 2015) je bil izvoljen v naziv asistenta pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo, 2017 v naziv docenta.

Deluje v uredniškem odboru revije Edinost in dialog, recenzirane znanstvene revije Inštituta Stanka Janežiča kot pomočnik glavnega in odgovornega urednika. Sodeluje tudi v uredniškem odboru revije Tretji dan, krščanske revije za duhovnost in kulturo, kot področni urednik za Sveto pismo in predsvetopisemske kulture. Sodeluje tudi pri izvajanju različnih svetopisemskih predmetov na Katehetsko-pastoralni šoli v Mariboru, Murski Soboti in Celju.

Za svojo pedagoško delo je marca 2017 prejel odlikovanje Študentskega sveta TEOF za najboljšega asistenta leta. Decembra istega leta je na slavnostni seji Senata UL prejel svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

 

TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTERSKIH DEL

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

1.01 Izvirni znanstveni članki

1. SKRALOVNIK, Samo. Relativna in absolutna revščina v hebrejščini, v klasični in v novozavezni grščini. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 79-98. [COBISS.SI-ID 10197507], [SNIP, Scopus do 17. 5. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

2. SKRALOVNIK, Samo. Interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2013, letn. 73, št. 1, str. 59-76. [COBISS.SI-ID 9947907], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1] 

3. SKRALOVNIK, Samo. The Tenth commandment (Deut 5:21) : two different verbs, the same desire. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 89-99. [COBISS.SI-ID 10348291], [SNIP, Scopus do 26. 12. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

4. SKRALOVNIK, Samo. The dynamism of desire : the root hmd in relation to the root ʼwh. Vetus Testamentum, ISSN 0042-4935. [Print ed.], 2017, vol. 67, issue 2, str. 273-284. [COBISS.SI-ID 10376963], [SNIP, WoS do 1. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 1. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

5. SKRALOVNIK, Samo. The meaning and interpretation of desire in the Tenth Commandment (Exod 20,17) : the semantic study of the hmd word field. Biblische Notizen : Beiträge zur exegetischen Diskussion, ISSN 0178-2967, 2016, nr. 171, str. 13-25. [COBISS.SI-ID 10508035] 

 

1.02 Pregledni znanstveni članki

6. SKRALOVNIK, Samo. Godʼs desire in the psalms : a semantic study of the hmd and ´wh word fields in Ps 68:17 and Ps 132:13-14. Bogoslovska smotra, ISSN 0352-3101, 2016, god. 86, br. 1, str. 181-193. [COBISS.SI-ID 10348547], [Scopus do 18. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

7. SKRALOVNIK, Samo. Zemlja je moja, vi ste le tujci in gostači (3 Mz 25,23) : biblična teologija obljubljene dežele. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2014, [Letn.] 43, [št.] 3/4, str. 13-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 10048771] 

8. SKRALOVNIK, Samo. Dekalog v judovski percepciji. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2012, letn. 41, št. 9/10, str. 13-31. [COBISS.SI-ID 10049027] 

9. SKRALOVNIK, Samo. Tobitova spokorna molitev. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 2, str. 181-199. [COBISS.SI-ID 5433690], [Scopus do 2. 2. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

 

CELOTNA BIBLIOGRAFIJA

 

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem