asist. dr. Sara Jerebic

Sara Jerebic

Asistentka pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

sara.jerebic@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

Ljubljana: sreda po dogovoru
Maribor: ponedeljek po dogovoru

Življenjepis
Bibliografija

Asistentka Sara Jerebic je specialistka zakonske in družinske terapije in sodeluje pri izvajanju magistrskega programa Zakonske in družinske študije in programa za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija. Je strokovna direktorica Družinskega inštituta Bližina, kjer opravlja klinično terapevtsko delo po modelu relacijske družinske terapije. Poleg individualnih, zakonskih in družinskih terapij vodi terapevtske skupine in izvaja izobraževanja klinične obravnave otrok. Raziskuje partnerske odnose, relacijske travme in zasvojenosti. Aktivno sodeluje na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih.JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Terapevtska obravnava otrok. V: GANC, Damijan (ur.). Kvaliteta (so)bivanja : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2015], str. 21.

JEREBIC, Sara. Klinična obravnava otrok z vedenjskimi težavami na področju spolnosti. V: GANC, Damijan (ur.). Kvaliteta (so)bivanja : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2015], str. 23.

JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Complications in sexuality and innovative relational couple therapy. V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2014], str. 39.

JEREBIC, Sara. Srečanje s samim seboj kot prvi pogoj za sprejemanje drugih krščanskih Cerkva = Encounter with oneself as a prerequisite for respecting other Christian denominations. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue, 2014, str. 71-72.

JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Terapevtska pomoč otrokom z izkušnjo travme v primarni družini. V: GANC, Damijan (ur.). Izzivi odraščanja : zbornik povzetkov. [S. l.: s. n., 2013?], str. 11.

JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Zasvojenost kot način samozdravljenja posttravmatske stresne motnje. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). Program : povzetki, (Odvisnosti, Letn. 13, supl. 1, 1). Ljubljana: Prohealth, 2013, str. 30.

JEREBIC, Sara. Pomoč otrokom v stiski : integracija možganov prek izkustvenega učenja. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013, str. 103.

JEREBIC, Sara. Mistaking Someone in the Present for Someone from the Past. International Interdisciplinary Student Conference 2012: "The Other".

JEREBIC, Sara. Relational couples therapy with adult survivors of childhood sexual abuse. V: Couples Therapy: Advancing the Profession, IFTA 2012 World family therapy congress, Vancouver, 21.- 24.3.2012, str. 11

JEREBIC, Sara. Bulimija in samopoškodovanje kot odgovor na disfunkcionalne odnose v družini. V: Vloga družine v zasvojenosti in terapevtska praksa: Zbornik povzetkov in člankov, 2012, str. 21

JEREBIC, Sara. The attitude towards one's own body in adult survivors of childhood abuse : ET congress - Exploring the boundaries of bodiliness : theological and interdisciplinary approaches to the human condition, Wien, 25.-28. 8. 2011. Wien, 2011.

JEREBIC, Sara. Alcohol as an alleviator of pain stemming from childhood sexual abuse and the resolution of traumatic consequences in relational marital therapy. V: RADOVANOVIČ, Mirjana (ur.), SORKO, Nataša (ur.). A path to collaboration - Multinational multidisciplinary approach to alcoholism and other addictions: plenary lectures and oral presentations abstracts, Ptuj, 26.-28.5.2011, str. 30.


JEREBIC, Sara. Značilnosti intimnosti pri parih z zgodovino spolne zlorabe v procesu relacijske zakonske terapije. V: GANC, Damijan (ur.), CVETEK, Robert (ur.). Inovativna družinska terapija, 2011, str. 7.

JEREBIC, Sara. Pomen partnerskega odnosa za predelavo travmatičnih spominov spolne zlorabe v otroštvu v terapevtskem procesu. V: CVETEK, Robert (ur.). Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju, 2010, str. 20.JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago: Zasvojenost kot način samozdravljenja posttravmatske stresne motnje. Slovenska konferenca o komorbidnosti - obravnavi oseb z duševnimi motnjami in boleznijo odvisnosti (dvojnimi diagnozami), 2013, str. 30.JEREBIC, Sara. JEREBIC, Drago: Terapevtska pomoč otrokom z izkušnjo travme v primarni družini. V: GANC, Damijan (ur.). Izzivi odraščanja, 2013, str. 11.


JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Time for us. V: Reconciling differences : can family therapy help heal the World? : program and abstracts, 2009, str. 43.


Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem