doc. dr. Saša Poljak Lukek

Saša Poljak Lukek

Profesorica pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

sasa.poljaklukek@teof.uni-lj.si
01 434 58 34

Govorilne ure:

Doc. dr. Saša Poljak Lukek je v študijskem letu 2017/2018 odsotna zaradi porodniškega dopusta.

Izvajanje predmetov:
 • Psihični razvoj partnerstva in družine (Zakonski in družinski študiji)
 • Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije (Zakonski in družinski študiji)
 • Zakonska dinamika in terapija I (izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija)
 • Zakonska dinamika in terapija II (izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Izobrazba

 • Doktorica znanosti iz področja zakonske in družinske terapije (2011), Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani;
 • spec. zakonske in družinske terapije (2006), Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani;
 • uni. dipl. socialne pedagogike (2003), Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.


Dodatna znanja

 • Leta 2015 pridobila naziv docentke pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti.
 • Leta 2009 in 2010 koordinatorica Mednarodne raziskave o starševstvu za Slovenijo pod okriljem Family Research Laboratory, University of New Hampshire.
 • Od leta 2009 aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi učnega programa predmetov bolonjskega magistrskega programa Zakonske in družinske študije.
 • Od leta 2007 aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi vaj pri predmetih podiplomskega programa Zakonske in družinske terapije.
 • Aktivno sodelovala na konferencah s prispevki s področja relacijske družinske terapije (evropski kongres psihologov 2007, mednarodna konferenca »Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja«, mednarodna konferenca družinske terapije 2009, strokovno srečanje Psihoterapija v praksi).
 • Opravila desetmesečno stažiranje s supervizijo na Frančiškanskem družinskem inštitutu. Od leta 2006 opravljala samostojno terapevtsko delo pod supervizorstvom in leta 2009 pridobila naziv Zakonski in družinski terapevt, učitelj in supervizor pri Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
 • Pridobivala znanja iz organizacije  in sooblikovanja »šole za starše« z namenom predstavitve relacijskega  pogleda na družino staršem otrok v vrtcu in prvih razredih osnovne šole.
 • S prostovoljnim delom v času dodiplomskega študija pridobila znanja iz organizacije in izvedbe doživljajsko-pedagoških taborov in izvajanja socialnih delavnic na ljubljanskih osnovnih šolah za socialno ogrožene otroke.
 • Osvojeno aktivno znanje slovenskega, angleškega in pasivno znanje nemškega jezika.
 • Osvojeno imam osnovno znanje iz dela v Microsoft Office okolju (npr. Word, Excel, SPSS). 

 

Delovne izkušnje

 • Od leta 2009 izvedba vaj in seminarjev drugostopenjskega študija Zakonske in družinske študije pri predmetih Psihični in sociološki razvoj partnerstva in družine, Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije in Modeli psihoterapevtske obravnave.
 • Od leta 2007 izvedba vaj v okviru podiplomskega programa Zakonske in družinske terapije pri predmetih Teorije družine in družinske študije in Družinski sistem in terapija I in II.
 • Od leta 2006 dalje opravljanje terapevtskega dela pri Frančiškanskem in družinskem inštitutu in v okviru lastne prakse.
 • Od leta 2004 do leta 2009 zaposlena na Osnovi šoli Trzin kot svetovalna delavka v vrtcu in vodja oddelka podaljšanega bivanja; sodelovala v več strokovnih skupinah (za vzgojno problematiko, za oblikovanje vzgojnega načrta, za delo z otroci s posebnimi potrebami, za vodenje vrstniške in šolske mediacije).


 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


 

Dr. Saša Poljak [32758]

Osebna bibliografija za obdobje 2010-2017

 

2017


1. POLJAK LUKEK, Saša. Disciplining children in divorced families : the process of change in relational family therapy. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society, (Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53). Split: Crkva u svijetu. 2017, str. 234-248, ilustr. [COBISS.SI-ID 7646298]

2. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Emotional detachment of partners and the sanctity of the relationship with the analyst as the most powerful curative factor. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2017, vol. 56, issue 4, str. 1123-1136, doi: 10.1007/s10943-016-0278-8. [COBISS.SI-ID 7319130], [JCR, SNIP, WoS do 8. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 23. 7. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. POLJAK LUKEK, Saša. Ko odnosi postanejo družina : oblikovanje edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. ISBN 978-961-278-352-5. [COBISS.SI-ID 291645952]

4. MURŠIČ, Katja. Stili vzgoje v povezavi z zadovoljstvom s starševstvom in znaki motnje hiperaktivnosti in pozornosti pri otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Muršič], 2017. V f., 87, VII str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92601⟪=slv. [COBISS.SI-ID 10621443]

2016


5. POLJAK LUKEK, Saša. Predelava čustvene stiske v procesu ločevanja - proces spremembe v relacijski družinski terapiji. V: HORVAT, Tadeja (ur.), et al. Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec. 2016, str. 155-167, graf. prikazi. http://www.ris-dr.si/data/attachment/b70158055ed1d6180d8028abe679b0c239c372c5/1473060398Znanstvena_monografija_NOVODOBNI_IZZIVI_DRU_BE. pdf. [COBISS.SI-ID 7357018]

6. ČADEŽ, Maruša. Različni vidiki doživljanja staršev ob rojstvu in odraščanju otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čadež], 2016. IV, 49, IV str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86510⟪=slv. [COBISS.SI-ID 7396954]

7. POLJAK LUKEK, Saša. Regulacija starševskih čustev v procesu ločitve - proces relacijske družinske terapije : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7531098]

8. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. Repetition of trauma in intimate relationship : a relational family therapy perspective : lecture at the Mental Health Advisory Group Conference, Prague, March 9th-12th 2016. [COBISS.SI-ID 7183450]

2015


9. POLJAK LUKEK, Saša. Družinska terapija in družinska mediacija v procesu ločitve. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2015, 5. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society - IS 2015, October 5th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume B, 18. Mednarodna multikonferenca Informacijska družba - IS 2015, Ljubljana, 6. oktober 2015. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2015, str. 47-51. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2015/IS2015_Volume_B - Soocanje z demografskimi izzivi.pdf. [COBISS.SI-ID 7036250]

10. POLJAK LUKEK, Saša. Intergenerational transfer of parenting styles : correlations between experience of punitive discipline in childhood, opinion regarding discipline methods, and context of parenting. Journal of aggression, maltreatment & trauma, ISSN 1545-083X, 2015, vol. 24, issue 3, str. 299-318, tabele, doi: 10.1080/10926771.2015.1009600. [COBISS.SI-ID 6910042], [JCR, SNIP, WoS do 13. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 28. 7. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

11. POLJAK LUKEK, Saša. Lavorare con la crisi genitoriale in un caso di divorzio : analisi del compito in terapia familiare relazionale = Working with parental crisis in a case of divorce : task analysis in relational family therapy. V: Congresso internazionale Sistemi sociali e sistemi familiari tra crisi e sviluppo : l'approccio sistemico alle povertà : 16 e ... 17 ottobre 2015 ... Milano = International Congress Social Systems and Family Systems between Crisis and Development : the systemic approach to the poverties : Milan, October 16-17, 2015. [Milano?: s. n. 2015], str. [32-33]. http://www.sirts. org/images/documenti/eventi_in_programma/2015-Sistemi-sociali-e-sistemi-familiari-tra-crisi-e-sviluppo/programma_generale_definitivo. pdf. [COBISS.SI-ID 7055962]

12. POLJAK LUKEK, Saša. Ločitev in predelava starševske stiske v relacijski družinski terapiji. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center. 2015, str. 395-402, ilustr. [COBISS.SI-ID 6867546]

13. POLJAK LUKEK, Saša. Predelava starševskih stisk v relacijski družinski terapiji. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi, (Znanstvena knjižnica, 46). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut. 2015, str. 103-117, ilustr. [COBISS.SI-ID 7111258]

2014


14. POLJAK LUKEK, Saša. Analiza naloge pri raziskovanju obravnavanja ločitve v relacijski družinski terapiji : predavanje na znanstvenem posvetu Relacijska družinska terapija pri delu z ločenimi, Ljubljana, Teološka fakulteta, 9. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 6773082]

15. POLJAK LUKEK, Saša (intervjuvanec), SERNEC, Karin (intervjuvanec). Ko zdrava prehrana zasvoji življenje. Slovenske novice, ISSN 0354-1088. [Tiskana izd.], 10. jan. 2014, letn. 24, št. 9, str. 16-17, fotogr. [COBISS.SI-ID 31190489]

16. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša. Skrite in zamolčane žrtve : predavanje na konferenci Nasilje nad izobraženimi ženskami v domačem okolju, Teološka fakulteta, Ljubljana, 6. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 6754394]

17. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert. Trauma and religiousness. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2014, vol. 53, issue 3, str. 690-701. http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-012-9665-y/fulltext.html, doi: 10.1007/s10943-012-9665-y. [COBISS.SI-ID 6200154], [JCR, SNIP, WoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 27. 9. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

18. GOSTEČNIK, Christian, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zakonsko nasilje, ločitev in relacijska družinska terapija. V: LOJK, Bosiljka (ur.). Partnerski odnos v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Partnerski odnos v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 10.-11. oktober 2014. Kranj: Evropski inštitut za realitetno terapijo. 2014, str. 167-190. [COBISS.SI-ID 6755162]

2012


19. POLJAK LUKEK, Saša. Ali lahko izkušnjo kaznovanja v vzgoji iz otroštva povezujemo z depresivnimi ali s tesnobnimi stanji v odraslosti? = Can an experience of a punishment episode in childhood period be connected with depressive or anxiety conditions in adulthood?. Psihološka obzorja, ISSN 1318-1874. [Tiskana izd.], 2012, letn. 21, št. 3/4, str. 29-36, tabele. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2012_3/poljak.pdf. [COBISS.SI-ID 6204762]

20. POLJAK LUKEK, Saša. Process of change in relational family therapy : predavanje na konferenci The psychoanalyst in front of families and couples of the 21stCentury: new technical challenges - 5th international congress of the International Association Of Couple And Family Psychoanalysis, Padova, July 25-28, 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 6468442]

21. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Mateja, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, CVETEK, Robert. Religion and addiction. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2012, vol. 51, issue 4, str. 1165-1171. http://www.springerlink.com/content/u152g545801v0761/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10943-010-9424-x. [COBISS.SI-ID 5714010], [JCR, SNIP, WoS do 5. 9. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 5. 7. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

2011


22. POLJAK LUKEK, Saša. Kaznovanje kot vzgojno sredstvo in proces predelave starševskih stisk v relacijski družinski terapiji : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Poljak Lukek], 2011. X, 328 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 255859968]

23. CVETEK, Mateja, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert. Marital and family therapist's action research in light of some research problems : a one-cycle example. Contemporary family therapy, ISSN 1573-3335. [Online ed.], 2011, vol. 33, no. 1, str. 49-60. http://www.springerlink.com/content/l41270g777n54552/fulltext.pdf, http://www.springerlink.com/content/l41270g777n54552/, doi: 10.1007/s10591-010-9139-x. [COBISS.SI-ID 5372762], [SNIP, Scopus do 30. 10. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

24. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert. Travmatsko izkustvo in dojemanje religioznosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 2, str. 265-277. [COBISS.SI-ID 5435226], [Scopus do 6. 2. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

2010


25. GOSTEČNIK, Christian, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Izkrivljene oblike religioznega doživljanja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2010, letn. 70, št. 2, str. 229-238. [COBISS.SI-ID 5191258]

26. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša. Relacijska družinska terapija. V: LOJK, Bosiljka (ur.). Psihoterapija na Slovenskem : pregled psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Psihoterapija na Slovenskem, Bled 26.-28. februar 2010. Kranj: Inštitut za realitetno terapijo. 2010, str. 181-194. [COBISS.SI-ID 5055834]

27. POLJAK LUKEK, Saša. Relacijska družinska terapija : [predavanje na strokovnem srečanju Psihoterapija na Slovenskem, Bled, 26. do 28. feb. 2010]. Bled, 2010. [COBISS.SI-ID 5212506]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 2. 10. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 1. 9. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 1. 9. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 2. 10. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 2. 10. 2017

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (raziskovalni projekt ARRS št. J5-6825)  1.7.2014―30.6.2017

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem