asist. dr. Simon Malmenvall
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Simon Malmenvall se je rodil leta 1991 v Trstu. Leta 2009 je maturiral na Škofijski klasični gimnaziji pri Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Leta 2012 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz zgodovine in rusistike. Leta 2014 je na isti fakulteti magistriral iz zgodovine. Za svojo magistrsko nalogo o Kijevski Rusiji je istega leta prejel Študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Leta 2018 je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral iz teologije.

Med letoma 2016 in 2018 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti, kjer se je ukvarjal predvsem z duhovno zgodovino Vzhodnih Slovanov v srednjem veku. Leta 2016 je na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu (Ljubljana) postal asistent za področje filozofije, religiologije in aplikativne etike. Leta 2017 je postal asistent pri Katedri za filozofijo Teološke fakultete. Od leta 2018 deluje kot vodja znanstvenoraziskovalnega dela na Fakulteti za poslovne vede, vodja Knjižnice Katoliškega inštituta in raziskovalec na Teološki fakulteti. Leta 2018 je na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu postal docent za področje filozofije, religiologije in aplikativne etike. Med letoma 2019 in 2021 vodi podoktorski temeljni raziskovalni projekt z naslovom »Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«, ki ga financira Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.

Od leta 2009 je v različnih (znanstvenih) publikacijah objavil večje število avtorskih člankov in prevodov – skupno nad sto naslovov/enot – s področja kulturne in cerkvene zgodovine, filozofije, ekumenske teologije, ekleziologije in literarne zgodovine. Njegovo glavno raziskovalno zanimanje predstavljata zgodovina in teološka misel vzhodnega krščanstva. Pod okriljem Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je sodeloval pri prvi slovenski izdaji (2015) osrednjega vzhodnoslovanskega srednjeveškega vira, letopisa Pripoved o minulih letih, in prvi slovenski izdaji (2019) drugih pomembnih vzhodnoslovanskih tekstov 11. stoletja Je glavni urednik znanstvene revije Res novae (Fakulteta za poslovne vede). Leta 2018 je od Univerze v Ljubljani prejel Svečano listino za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce. V slovenščino je prevedel (2019, prvi zvezek) klasično delo Poti ruske teologije (1937) ruskega pravoslavnega teologa in zgodovinarja Georgija Florovskega.

Popolna bibliografija in drugi relevantni podatki so dostopni na informacijsko-bibliografskem portalu Sicris.

Izbrana bibliografija:

MALMENVALL, Simon. Ekleziologija Vladimirja Solovjova v delih Franca Grivca. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. 2018, letn. 78, št. 4, str. 943-956.

MALMENVALL, Simon. Vzhodnoslovanski literarni pričevanji o florentinskem koncilu in slovensko ozemlje. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. 2018, letn. 47, št. 3, str. 77-97.

MALMENVALL, Simon. Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. 2017, letn. 65, št. 2, str. 312-322.

MALMENVALL, Simon. Beseda o postavi in milosti metropolita Hilarijona kot primer osmišljanja preteklosti v Kijevski Rusiji. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. 2017, letn. 71, št. 1/2, str. 8-29.

MALMENVALL, Simon. Iskanje edinosti in vesoljnosti Cerkve : ekleziologija Vladimirja Solovjova in Georgija Florovskega. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. 2015, letn. 75, št. 2, str. 347-360.

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem