izr. prof. dr. Stanislav Slatinek

Stanislav Slatinek

Profesor pri Katedri za cerkveno pravo

stanislav.slatinek@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

Po dogovoru

Življenjepis
Bibliografija

Rodil se je 17. avgusta1958 v Celju; oče je bil kmečkega rodu iz vasi Ljubnica, njegovi predniki pa so bili iz Pake (Slatinshegg). Od sedemnajstega leta dalje je bil gojenec cerkvenih internatov, na lateranski univerzi v Rimu je študiral civilno in cerkveno pravo. Na kongregaciji za zakramente je opravil specializacijo v pravni sodni praksi. Leta 1990 je končal magisterij (Immaturità psichica come causa di nullità matrimoniale) pri prof. dr. F. Joseju Castanu in leta 1992 doktoriral (La formazione del clero dai testi sinodali della diocesi di Maribor sotto il vescovo Michael Napotnik al Codex Iuris Canonici del 1983) pri prof. dr. Domingu-Javierju Andresu Gutierrezu, CMF. Od leta 1994 je vključen pedagoški proces na Teološki fakulteti v Ljubljani. Istega leta je sprejel službo na cerkvenem sodišču v Mariboru in leta 2013 postal njegov predsednik – sodni vikar. Od leta 1996 je član mednarodnega društva Vocatio, od leta 2006 pa sodeluje v The European Society of Catholic Theology (ESCT). Leta 2005 je izšla njegova prva knjiga Zakon, ki ga ni bilo; leta 2006 Pereča pravna vprašanja; 2010 monografija Kazniva dejanja in kazni. Sankcije v Cerkvi in leta 2014 monografija Izgubljeni prstan. V zadnjem času je napisal knjigo Sprava (2017) ter monografijo Velikodušna ljubezen. Pot do zakonske sreče (2018).

Več na www.kanonist.eu
 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLATINEK, Stanislav. Podeljevanje evharističnega obhajila luteranom = Granting eucharistic communion to Lutherans. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 1, str. 269-280. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Slatinek.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/Slatinek. [COBISS.SI-ID 10987011]

2. SLATINEK, Stanislav. Vera zaročencev in poročna obljuba. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 401-413. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Slatinek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7994970], [SNIP]

3. SLATINEK, Stanislav. Pastoralna skrb papeža Frančiška za družinski dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 325-335, tabele. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Slatinek.pdf. [COBISS.SI-ID 10713859], [SNIP, WoS do 28. 12. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

4. SLATINEK, Stanislav. Žrtve nepričakovane nosečnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 333-344. [COBISS.SI-ID 10466307], [SNIP, WoS do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 30. 7. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

5. SLATINEK, Stanislav. Education for interreligious dialogue in the family. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 117-127, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10197763], [SNIP, WoS do 15. 12. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 28. 12. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

6. SLATINEK, Stanislav. Zloraba resnice v zakonski zvezi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 265-274. [COBISS.SI-ID 10218243], [SNIP, WoS do 30. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 2. 7. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

7. SLATINEK, Stanislav. Verska nestrpnost med zakonci. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 295-303, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10102275], [SNIP, Scopus do 27. 12. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]


1.02 Pregledni znanstveni članek

8. SLATINEK, Stanislav. Odpustki : izhodiščna točka reformacije = Indulgences : the starting point of Reformation. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 113-125. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/72/Slatinek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MCDOB84Z. [COBISS.SI-ID 10735107]


1.04 Strokovni članek

9. SLATINEK, Stanislav. Cerkvena sodišča pomagajo vsem, bogatim in revnim : kaj prinaša papeževo povabilo škofovskim konferencam, da naj poskrbijo, da bodo postopki ničnosti "brezplačni". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2016, leto 50, št. 3, str. 18-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 10398723]

10. SLATINEK, Stanislav. Duhovno obhajilo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, št. 1, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10194691]

11. SLATINEK, Stanislav. Kompleks ˝starejšega sina˝. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, št. 2, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10194947]

12. SLATINEK, Stanislav. Varujmo se pohujšanja. Pastoralni pogovori, 2015, letn. 44, št. 1, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 10163459]

13. SLATINEK, Stanislav. Župnijski pastoralni svet je posvetovalno telo za dopustnost vseh pastoralnih odločitev v župniji. Pastoralni pogovori, 2015, letn. 44, št. 3, str. 115-117. [COBISS.SI-ID 10183939]

14. SLATINEK, Stanislav. Ljubezen v Edenskem vrtu. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2014, št. 2, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 9949187]

15. SLATINEK, Stanislav. Otroci srečni tudi na zemlji. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2014, št. 3, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 9954307]

16. SLATINEK, Stanislav. Iščimo dobro in lepo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2014, št. 6, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10124547]

17. SLATINEK, Stanislav. Duhovnikov dopust. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2014, št. 7/8, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10124035]

18. SLATINEK, Stanislav. Jedro vzgoje je krščanska omika in žlahtno srce. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2014, št. 9, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10123779]

19. SLATINEK, Stanislav. Zakone rešuje vera. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2014, št. 10, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10124291]

20. SLATINEK, Stanislav. Komentar k smernicam za formalno pravni izstop iz katoliške Cerkve. Pastoralni pogovori, 2014, letn. 43, št. 2, str. 41-44. [COBISS.SI-ID 9954563]

21. SLATINEK, Stanislav. Samo cerkvena poroka spet trka na vrata. Pastoralni pogovori, 2014, letn. 43, št. 3, str. 93-95. [COBISS.SI-ID 9985795]


1.05 Poljudni članek

22. SLATINEK, Stanislav. Še vedno brez otrok : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2016, let. 36, št. 1, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10397443]

23. SLATINEK, Stanislav. Zakon je njiva, ki jo obdelujeta odpoved in žrtev : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2016, let. 36, št. 2, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10397187]

24. SLATINEK, Stanislav. Velika noč za najin zakon : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2016, let. 36, št. 4, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10396931]

25. SLATINEK, Stanislav. Ljubezen, ki je ni bilo : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2016, let. 36, št. 5, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10396675]

26. SLATINEK, Stanislav. Nepričakovana nosečnost : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2016, let. 36, št. 6, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10396419]

27. SLATINEK, Stanislav. Družino povezuje ljubezen : zakonci in sveto leto. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2016, let. 36, št. 7-8, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10396163]

28. SLATINEK, Stanislav. Kdaj je cerkveni zakon neveljaven : pisma. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], 2016, let. 52, št. 7, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 10393859]

29. SLATINEK, Stanislav. Poroka sredi vinograda : pisma. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], 2016, let. 52, št. 8, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 10394115]

30. SLATINEK, Stanislav. Dober oče si vzame čas za svojo družino. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, št. 3, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10194435]

31. SLATINEK, Stanislav. Mama je na sama, luč sredi teme. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, št. 4, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10194179]

32. SLATINEK, Stanislav. Ne pustimo si vzeti otrok! : kaj nas lahko naučijo otroci? : sinoda o družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, let. 35, št. 5, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10398467]

33. SLATINEK, Stanislav. Dedki in babice so dar : kjer ni starih staršev, manjka veselje in modrosti življenja : sinoda o družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, let. 35, št. 6, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10398211]

34. SLATINEK, Stanislav. Brez resnice je zakonska ljubezen laž : samo v besedi "tolažba" sme biti besedica "laž" : sinoda o družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, let. 35, št. 11, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10397955]

35. SLATINEK, Stanislav. Klic k spreobrnjenju : ne želi si svojega bližnjega žene, moža in blaga, ampak le Boga : sinoda o družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, let. 35, št. 12, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10397699]

36. SLATINEK, Stanislav. Poroka s pravoslavnim : pisma. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], 2014, let. 50, št. 9, str. 72-74. [COBISS.SI-ID 10401795]

37. SLATINEK, Stanislav. Kdaj je cerkveni zakon neveljaven? : pisma. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], 2014, let. 50, št. 10, str. 72-73. [COBISS.SI-ID 10402051]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

38. SLATINEK, Stanislav. Cerkev in verniki kot tarča zalezovanja slovenskih medijev. V: VUKAŠINOVIĆ, Vladimir (ur.). Zbornik radova. Beograd: Institut za kulturu sakralnog Mons Hemus: = Institut for the Culture of Sacral Mons Haemus. 2015, str. 47-57. [COBISS.SI-ID 10278659]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

39. SLATINEK, Stanislav. Victims of premature marriage due to an unexpected pregnancy = Žrtve zakonske zveze zaradi nepričakovane nosečnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str.51-52. [COBISS.SI-ID 10462979]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

40. SLATINEK, Stanislav. Problems of marital dialogue in Amoris laetitia and in dubious litigations = Težave zakonskega dialoga v Amoris laetitia in v spornih sodnih postopkih. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 43. [COBISS.SI-ID 10690819]

41. SLATINEK, Stanislav. Misuse of truth in the marriage and its fatal consequences = Zloraba resnice v zakonu in njene usodne posledice. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 10246403]

42. SLATINEK, Stanislav. Religious intolerance in marriage = Religiozna nestrpnost v zakonu. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n. 2014?], str. 31-32. [COBISS.SI-ID 10134019]

43. SLATINEK, Stanislav. Vzgoja za medverski dialog v družini = Education for inter-religious dialogue in the family. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue. 2014, str. 70. [COBISS.SI-ID 10120963]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

44. SLATINEK, Stanislav. Problems of marital dialogue in disputed litigations, and solutions offered by Amoris Laetitia. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 181-190, 202-203. [COBISS.SI-ID 10980611]

45. SLATINEK, Stanislav. Victims of marriage because of an unexpected pregnancy. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 275-286. [COBISS.SI-ID 10810627]

46. SLATINEK, Stanislav. Misuse of truth in the marriage and its fatal consequences. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 161-169. [COBISS.SI-ID 10529795]

47. SLATINEK, Stanislav. Religious intolerance in marriage and its consequences for the family. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 183-192, 203. [COBISS.SI-ID 10275843]

48. SLATINEK, Stanislav. Suicidal ideation in relationships prior to marriage and its impact on decisions whether a marriage between such couples can be annulled. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 143-151, 166, tabele. [COBISS.SI-ID 10191619]


1.20 Predgovor, spremna beseda

49. SLATINEK, Stanislav. Ženska - devica živi za ljubezen, ki se ne baha in ne napihuje. V: Podoba Cerkve kot Kristusove neveste = Ecclesia sponsae imago, Navodilo o Redu devic. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba. 2019, str. 73-77. [COBISS.SI-ID 10990083]

50. SLATINEK, Stanislav. Post v katoliški Cerkvi : spremna beseda k slovenski izdaji. V: DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ, Vesna, VUKAŠINOVIĆ, Vladimir. Post - pot v življenje : krščanski post kot metoda preventive in zdravljenja sladkorne bolezni, ateroskleroze in raka. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba. 2017, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 10606851]

51. SLATINEK, Stanislav. Sodba v imenu Usmiljenja. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2016, leto 50, št. 3, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 10398979]

52. SLATINEK, Stanislav. V družini je usmiljenje doma : uvodna beseda. V: KLEMEN, Štefka (ur.). V družini je usmiljenje doma : molitveni dan za duhovne poklice 2016 : [Petrovče - Sveta Gora - Brezje - Ptujska Gora - Turnišče - Zaplaz]. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba. 2016, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 10399235]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

53. SLATINEK, Stanislav. Bronast steber z granatnimi jabolki. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. mar. 2017, letn. 66, št. 12, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 10583299]


1.22 Intervju

54. SLATINEK, Stanislav (intervjuvanec). Družina vernih ima korenine v Bogu : dr. Stanislav Slatinek, predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Mariboru. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. feb. 2017, letn. 66, št. 8, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 10583555]

55. SLATINEK, Stanislav (intervjuvanec). ˝Smo vratarji, ki odpiramo vrata in vabimo vse ljudi v cerkev˝. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], 2014, leto 50, št. 6, str. 10-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10030595]


1.25 Drugi sestavni deli

56. SLATINEK, Stanislav. Zamolčana bolečina. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, jan. 2017, št. 1, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10602243]

57. SLATINEK, Stanislav. Invalidna žena. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, febr. 2017, št. 2, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10602499]

58. SLATINEK, Stanislav. Samo civilno poročena : zgledna starša, ki sta samo civilno poročena. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, mar. 2017, št. 3, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10602755]

59. SLATINEK, Stanislav. Spoved po telefonu : zakonske stiske je mogoče rešiti tudi s pomočjo posta. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, apr. 2017, št. 4, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10603011]

60. SLATINEK, Stanislav. Birma ni igra, ampak je resna stvar : kaj ima papež v mislih, ko govori o pastoralnem spreobrnjenju?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, maj 2017, št. 5, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10601731]

61. SLATINEK, Stanislav. Razločevanje : duhove preizkušajte. Nova rast : glasilo molitvene zveze za duhovne poklice, april 2017, let.27, št. 2, str. [7]. [COBISS.SI-ID 10600963]

62. SLATINEK, Stanislav. 7 duhovnih ponudb za oddih. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, št. 7/8, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10234627]

63. SLATINEK, Stanislav. Najlepše "poročno darilo" : sinoda o družini vabi k molitvi za nerojene otroke. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, št. 9, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10234371]

64. SLATINEK, Stanislav. Hudič je nedeljski tatič. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, 2015, št. 10, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10234115]

65. SLATINEK, Stanislav. Ministrantski kviz in nogomet 2014. Pastoralni pogovori, 2015, letn. 44, št. 1, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 10163971]

66. SLATINEK, Stanislav. Mednarodna konferenca o poklicni pastorali, Varšava, 3.-6. julij 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 349-352. [COBISS.SI-ID 10105091], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

67. SLATINEK, Stanislav. Velikodušna ljubezen : pot do zakonske sreče, (Znanstvena knjižnica, 60). Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2018. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-265-179-4. ISBN 978-961-6844-64-2. [COBISS.SI-ID 296458752]

68. SLATINEK, Stanislav. Sprava : knjižica za spovednike, (Znanstvena zbirka Teologija, 21). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 109 str. ISBN 978-961-265-148-0. [COBISS.SI-ID 283860736]

69. SLATINEK, Stanislav. Izgubljeni prstan : kako pomagati ločenim in znova poročenim kristjanom, (Znanstvena zbirka Teologija, 17). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2014. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-265-124-4. [COBISS.SI-ID 273034496]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2014-2019).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 10. 2019

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem