prof. dr Stanko Gerjolj

Stanko Gerjolj

Profesor pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, predstojnik

stanko.gerjolj@teof.uni-lj.si
01 3435 844

Govorilne ure:

Ljubljana: ob četrtkih od 9:00 do 10:00, kabinet 221.

Maribor: po dogovoru.

Izvajanje predmetov:

EMT:

 • Uvod v psihologijo in psihologijo religije
 • Celostna pedagoška komunikacija (izbirni)
 • Inkluzivna vzgoja in kateheza ljudi s posebnimi potrebami (izbirni)

UTR:

 • Pedagogika religij in katehetika

Religiologija in etika:

 • Biblična antropologija in družina v Svetem pismu (izbirni)
 • Razodetje in odrešenje v SP (izbirni)
 • Psihologija religijskega in etičnega pouka (izbirni)

ZDŠ:

 • Biblična antropologija in družina v SP (izbirni)
 • Razodetje in odrešenje v odnosu (izbirni)
 • Izkustveno učenje in družinsko svetovanje (izbirni)

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski pedagoški program Teologija:

 • Specialna didaktika II
 • Družina in vzgoja (izbirni)
 • Psihologija etične in religijske edukacije (izbirni)
 • Sodobne pedagoške metode (izbirni)

Geštalt pedagogika – izpopolnjevanje:

 • Celostno učenje po principih geštalt pedagogike
 • Uvod v psihologijo značajev in osnove psihodiagnostike
 • Biblična didaktika
 • Družinski sistemi in sporočila staršev

Duhovno izpopolnjevanje:

 • Liturgična, prostorska in telesna duhovnost
 • Celostna vzgoja in psiho-duhovna rast

Pastoralno izpopolnjevanje:

 • Pastoralna in katehetska supervizija
 • Pastorala zdravja

Doktorski študijski program Teologija:

 • Religijska edukacija v evropskih šolskih sistemih (izbirni)
 • Alternativne pedagogike (izbirni)
 • Vzgoja in osebnostna rast (izbirni)
 • Sodobni izzivi družinske pedagogike (izbirni)
 • Karitativna dimenzija Cerkve v Sloveniji in po svetu (izbirni)
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Stanko Gerjolj (*1955) je študiral teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, magisterij (1982) in doktorat (1986) pa je naredil na Teološki fakulteti Univerze v Innsbrucku. Paralelno s podiplomskim študijem teologije je vpisal pedagogiko in psihologijo na Fakulteti za humanistične vede Univerze v Innsbrucku. Tudi ta študij je zaključil z doktoratom (1995).
Dodatno se je izobraževal v geštalt pedagogiki in od leta 2001 sodeluje kot trener in supervizor pri Inštitutu za integrativno geštalt pedagogiko v Gradcu (Avstrija), ob tem pa že tretji mandat predseduje Zvezi inštitutov in društev za integrativno geštalt pedagogiko na evropski ravni (več informacij na: www.gestaltpedagogika.rkc.si) .

Po študiju teologije je deloval kot kaplan in župnik, sodeloval je pri ustanavljanju Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano in tam dve leti vodil svetovalno službo. Tri leta je bil ravnatelj Študentskega doma Vincencij. Na fakulteti je zaposlen od 1996, leta 2011 ga je Senat UL izvolil v naziv rednega profesorja. 2008 je bil izvoljen za dekana, istega leta je bil na predlog UL imenovan za član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, v okviru katerega je deloval do leta 2012.

Poleg več monografij in znanstvenih člankov je (prvi) avtor veroučnih učbenikov, ki so namenjeni veroučencem od 6. do 9. stopnje obveznega izobraževanja, uporabljajo pa jih tudi nekatere zamejske gimnazije. Kot sodelujoči predavatelj je sodeloval na več tujih univerzah, med drugim: Innsbruck in Gradec (Avstrija), Regensburg (Nemčija), Pulj in Split (Hrvaška), Skhoder (Albanija), Tuzla (Bosna in Hercegovina), Ružomberok (Slovaška), Krakow (Poljska) itd. Med leti 2007 in 2013 je kot gostujoči profesor predaval na Cerkveni pedagoški visoki šoli v Gradcu (Avstrija).

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERJOLJ, Stanko. "Usmiljenja hočem in ne žrtve" (Mt 12,7) : edukativni pogled na žrtvovanje na zgledu Mojzesove pashe in Abrahamove daritve. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 231-243. [COBISS.SI-ID 7438426], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

2. GERJOLJ, Stanko. Od vzgoje za empatijo do vzgoje za resnico. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 211-220. [COBISS.SI-ID 7008602], [SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 28. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]


1.04 Strokovni članek

3. GERJOLJ, Stanko. "Pravi trenutek" za prejem zakramenta svete birme : birma v času mladostništva. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2019, leto 53, [št.] 4, str. 8-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8182106]

4. GERJOLJ, Stanko. Ali se otrok rodi kot "vernik"? : dinamike verovanja in podobe Boga pri predšolskem otroku. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2018, leto 52, [št.] 6, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 8029274]

5. GERJOLJ, Stanko. Svetopisemske družine "nekoč in danes". Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2017/18, št. 59, str. 11-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7781210]

6. GERJOLJ, Stanko. Potreba po novi 'filozofiji vzgoje'. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, mar. 2017, letn. 19, [št.] 73, str. 8-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7588442]

7. GERJOLJ, Stanko. Primarni odnosi - prostor za učenje empatije. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2016/17, št. 56, str. 11-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7557210]

8. GERJOLJ, Stanko. Herausforderungen für eine Erziehung ohne Feindbilder. Zeitschrift für Gestaltpädagogik, ISSN 1615-6404, 2016, jg. 27, h. 1, str. 44-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 7319642]

9. GERJOLJ, Stanko, FEINER, Franz, RESNIK, Mojca. Etika in vrednote v šoli: 6-8 let : projekt ETHIKA: etika in vrednote v šolah in vrtcih. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, jun. 2015, leto 17, [št.] 66, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 6941786]

10. GERJOLJ, Stanko. Der "Kuss Gottes" : Berufung, der/die zu werden, der/die ich bin und werden kann. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2015, jg. 20, nr. 79, str. 111-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 7107674]


1.05 Poljudni članek

11. GERJOLJ, Stanko. " --- šel pred pekel --- ". Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, nov. 2019, št. 115, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 8233306]

12. GERJOLJ, Stanko. V zavetju družine. Prijatelj : list prizadetih in njihovih prijateljev, ISSN 1318-7147, 2015, letn. 47, št. 6, str. 2-4, ilustr. [COBISS.SI-ID 7101530]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. GERJOLJ, Stanko. Življenjski prostor sodobnih katehizirancev - kaj lahko ponudi kateheza?. V: JERETINA, Simona (ur.). Skupaj na poti vere : zbornik. Ljubljana: SKU - Slovenski katehetski urad. 2017, str. 21-41. [COBISS.SI-ID 7566170]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. GERJOLJ, Stanko. --- And what now? --- Empathic listening in the service of salvation = --- In kaj sedaj? --- Empatično poslušanje v službi odrešenja. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2020, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 8278874]

15. GERJOLJ, Stanko. Holistična vzgoja v službi (duševnega) zdravja = Holistic education in the service of (mental) health. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts, 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press. 2020, str. 281. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17505795]

16. GERJOLJ, Stanko. Body language, body memory, and transhumanism = Jezik telesa, telesni spomin in transhumanizem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 8227418]

17. GERJOLJ, Stanko. Initiation, fear and silence in totalitarianism and after. V: Scars of history - Goli otok : vestiges of totalitarianism in the contemporary world : 21st to 28th July 2019. [Zagreb]: NGO Magis. 2019, str. [9], ilustr. [COBISS.SI-ID 8167002]

18. GERJOLJ, Stanko. Traces of monotheism in the Christian educational tradition = Sledi monoteizma v krščanski vzgojni tradiciji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 17-18. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7985498]

19. GERJOLJ, Stanko. (In)abilities of ecumenical and interreligious teaching and learning = (Ne)možnosti ekumenskega in medreligijskega verskega poučevanja in učenja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 24-25. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7743322]

20. GERJOLJ, Stanko. Biblical sacrifice through the lens of educational challenges = Žrtvovanje v Svetem pismu skozi prizmo vzgojnih izzivov. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 20-22. [COBISS.SI-ID 7447130]

21. GERJOLJ, Stanko. Preventive and curative elements of education for a healthy life = Preventivni i kurativni elementi obrazovanja za zdrav život. V: JURIĆ, Hrvoje (ur.). 24. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 20.-26. rujna 2015 = 24th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, Sep. 20-26, 2015 = 24. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 20.-26. Sep. 2015 = 24. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 20-26 sett. 2015, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 22), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 24). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2015], str. 62-63. [COBISS.SI-ID 7033178]

22. GERJOLJ, Stanko. The image of Tobiah's angel Raphael and his message to modern educators. V: CENTA, Mateja (ur.), GODAWA, Marcin (ur.). International interdisciplinary conference Image and man - correlations, Celje, Apr. 13th-14th 2015. [S. l.: s. n. 2015], str. 7. [COBISS.SI-ID 6890074]

23. GERJOLJ, Stanko. "He descended into hell" : pedagogical and psychological dimension of truth and compassion = "Šel pred pekel" : pedagoška in psihološka razsežnost resnice in sočutja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 7057754]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

24. GERJOLJ, Stanko. Zahtevno očiščevanje osebnih in družbenih omejenosti. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 89-90. [COBISS.SI-ID 7000410]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. GERJOLJ, Stanko. Biblical sacrifice through the lens of educational challenges. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 241-256. [COBISS.SI-ID 7869786]

26. GERJOLJ, Stanko. Street children and the possibility of counselling with their families. V: ADAMCZYK, Barbara (ur.), BIEL, Krzysztof (ur.). Street children : an international perspective = Dzieci ulicy : perspektywa międzynarodowa, (Dylematy Resocjalizacji). Krakow: Academic Publishing House of Jesuit University Ignatianum. 2018, str. 57-68. [COBISS.SI-ID 7938650]

27. GERJOLJ, Stanko. Holistic approach and experiential faith formation. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society, (Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53). Split: Crkva u svijetu. 2017, str. 91-102. [COBISS.SI-ID 7645530]

28. GERJOLJ, Stanko. Jugend und Pfarrei in Slowenien. V: POLAK, Mieczysław (ur.), KOWALCZYK, Teresa (ur.), SLOUK, Petr (ur.). Jugend in Europa : Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration, (Pastoraltheologische Hefte, 10). Gniezno; Wien: Post-Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen. 2017, str. 85-94. [COBISS.SI-ID 7720026]

29. GERJOLJ, Stanko. "He descended into hell" : pedagogical and psychological dimension of truth and compassion. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 41-48. [COBISS.SI-ID 7539802]

30. GERJOLJ, Stanko. Ganzheitliches Lernen ermöglicht Empathie und Dialog. V: FEINER, Franz (ur.). Wert(e)voll wachsen : Ethische Bildung für eine nachhaltige, dialogische Zukunft. 1. Aufl. Graz: Leykam: LogoMedia. 2017, str. 156-165. [COBISS.SI-ID 7780698]

31. GERJOLJ, Stanko, SAJE, Andrej. Religious education at schools in Slovenia. V: ROTHGANGEL, Martin (ur.). Religious education at schools in Europe, (Wiener Forum für Theologie und Religionswissenschaft, ISSN 2197-0718, Bd. 10). Göttingen: V & R unipress; Vienna: Vienna University Press, 2016, part 1, str. 249-267. [COBISS.SI-ID 7080794]

32. GERJOLJ, Stanko. Joseph of Egypt : from a conflict maker to a conflict manager in the family. V: STALA, Józef (ur.), GARMAZ, Jadranka (ur.). Strengthening families, (The series Family studies, 5). Kraków: The Pontifical University of John Paul II. 2016, str. 175-205. [COBISS.SI-ID 7682906]

33. GERJOLJ, Stanko. State, religious education, and ideology (the Slovenian case). V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 157-165, 201-202. [COBISS.SI-ID 7136858]

34. GERJOLJ, Stanko. The challenges of education in a one child family : from the perspective of Abraham's biblical story. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.), STALA, Józef (ur.). The contemporary family : local and European perspectives, (The series Family studies, 2). In Kraków: The Pontifical University of John Paul II Press. cop. 2015, str. 263-283. [COBISS.SI-ID 6987610]

35. GERJOLJ, Stanko. Love changes faces : biblical and psychological view. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), GODAWA, Marcin (ur.). Faces of women : in search of positive prospects. Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press. 2015, str. 10-19. [COBISS.SI-ID 7198298]

36. GERJOLJ, Stanko. Facing suicide and genocide : educational challenges. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 119-126, 165. [COBISS.SI-ID 6870362]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

37. GERJOLJ, Stanko. Vstopanje v trajni odnos ob svetopisemski Tobijevi zgodbi in pravljici Janko in Metka. V: TOMAŽIČ, Benjamin (ur.), GERJOLJ, Stanko. Iskreno in celostno o spolnosti : rastem, okušam, ustvarjam, porajam iz telesa v telo. 1. izd. Škofljica: Inštitut Integrum. 2018, str. 5-12. [COBISS.SI-ID 7976794]

38. GERJOLJ, Stanko. Katehetsko pastoralna šola : njena rast in vizija : pogled v prihodnost. V: NEŽIČ, Julka (ur.). Od katehetskega tečaja do katehetsko pastoralne šole : ob 50-letnici KPŠ. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca, 2018, str. 38-42, portret. [COBISS.SI-ID 7900250]

39. GERJOLJ, Stanko. Jezus nas uči sprejemati in nositi križ. V: Radijski misijon : 2017 : ob 400-letnici vincencijanske karizme 1617 - 2017. Ljubljana: Radio Ognjišče. 2017, str. 64-76. [COBISS.SI-ID 7759706]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

40. GERJOLJ, Stanko. Recenzija zbornika = Review of the conference proceedings. V: RIFEL, Tadej (ur.). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018, (Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8). Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution. 2018, str. 266-267. [COBISS.SI-ID 8061274]

41. GERJOLJ, Stanko. Iva Nežič Glavica, Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 794-795. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Nezic.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7817306], [SNIP, WoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.20 Predgovor, spremna beseda

42. GERJOLJ, Stanko. Molitveniku na pot. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), et al. Molitvenik : [lahko branje], (Zbirka Vera). Ljubljana: Salve. 2016, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 7221338]

43. GERJOLJ, Stanko. Knjigi na pot. V: VESEL MUŠIČ, Polona. Birmanski animatorji - dragocena priložnost : vloga birmanskih animatorjev in pomen vzgojno-pastoralnega modela v pripravi na birmo, (Zbirka Birmanska pastorala, 3). 1. izd. Ljubljana: Salve. 2015, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 6815834]

44. GERJOLJ, Stanko. Knjigi na pot. V: VESEL MUŠIČ, Polona. Sveti duh - naš prijatelj : birmanke in birmanci - za vas gre, (Zbirka Birmanska pastorala, 4). 1 izd. Ljubljana: Salve. 2015, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 6817370]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

45. GERJOLJ, Stanko. Šolske in veroučne torbe. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 20. sep. 2015, letn. 64, št. 38, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7020634]


1.22 Intervju

46. GERJOLJ, Stanko (intervjuvanec). Celostna vzgoja in pristop : krščanska geštalt pedagogika in pastorala. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 7. okt. 2018, letn. 67, št. 41, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7974234]

47. GERJOLJ, Stanko (intervjuvanec). Katehet kot "orientacijski svetilnik" : pogovor s Slomškovim nagrajencem Stanko Gerjoljem. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2018/19, št. 63, str. 21-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 8067674]

48. GERJOLJ, Stanko (intervjuvanec). Hrepenenje po pristni komunikaciji. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 26. feb. 2017, letn. 66, št. 9, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 7567450]


1.25 Drugi sestavni deli

49. GERJOLJ, Stanko. Integrative Gestaltpädagogik nach Albert Höfer in Kroatien. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2019, jg. 24, nr. 95, str. 132-133. [COBISS.SI-ID 8259930]

50. GERJOLJ, Stanko. Ko vsi jočejo --- : nogometaši v komunikaciji z Bogom odkrivajo moč, ki jim pomaga, da "dajo vse od sebe". Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 15. jul. 2018, letn. 67, št. 29, str. 1, ilustr. [COBISS.SI-ID 7954778]

51. GERJOLJ, Stanko. Ob podelitvi Slomškovega priznanja. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2018/19, št. 63, str. 26. [COBISS.SI-ID 8067930]

52. GERJOLJ, Stanko. Redovna družina in počitek. Redovna občestva, 2017, letn. 23, št. 7/8, str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 7853402]

53. GERJOLJ, Stanko. Se vera lahko posreduje?. Zvon s hriba : glasilo Doma sv. Jožef, 2017, št. 17, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 7853146]

54. GERJOLJ, Stanko. Katehetsko-pastoralna šola : njena rast in vizija. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2015/16, št. 53, str. 12-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7244378]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

55. GERJOLJ, Stanko. Drame biblijskih obitelji : pedagoška i psihološka interpretacija odnosa u biblijskim obiteljima, (Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 48). Split: Crkva u svijetu: = CUS, 2015. 287 str. ISBN 978-953-256-080-0. [COBISS.SI-ID 7080026]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

56. BONČAR, Karmen (avtor, oseba, ki intervjuva), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (diskutant), LEVIČNIK, Dejan (diskutant), HARDI, Mihajlo Jozafat (diskutant), GERJOLJ, Stanko (diskutant). Angel : kdo si? Kaj si?, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174652462. [COBISS.SI-ID 8258650]

57. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), HEMMATI, Shiva (diskutant), NIEWIADOMSKI, Józef (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), GERJOLJ, Stanko (diskutant). Žrtvovanje, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174435391. [COBISS.SI-ID 7483482]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

58. BURGER, Magda, REBEC, Slavko, ZELIČ, Brigita, ZOREC, Franc, ČESEN, Anton, GERJOLJ, Stanko, STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Slovenski katehetski načrt. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-278-379-2. [COBISS.SI-ID 293883648]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 24. 06. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

 1. Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije; P6-0269; 1.1.2004-31.12.2020 (vodja dr. Janez Juhant, dr. Robert Petkovšek).
 2. Ethics and values education in schools and kindergartens; Erasmus+ 14-201-000633; 1.9.2014-31.8.2016 (vodja dr. Vojko Strahovnik).
 3. ETHOS: Ethical education primary and pre-primary schools for a sustainable and dialogic future; 527134-LLP-1-2012-1-SI-COMENIUS-CMP; 1.10.2012-30.9.2014 (vodja dr. Vojko Strahovnik).
 4. Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung; LLP/AT-230/16/10; 2011-2013 (vodja Dr. Herbert Harb, PH Graz).
 5. Re-Creation III – RE-CREATION: Creative Approaches to Social, Moral and Religious Education and Personal Development – Kreatives Gestalten in sozialer, ethischer und religiöser Erziehung und Persönlichkeitsbildung; LLP 2010-2011 (vodja Dr. Franz Feiner, KPH Graz).
 6. Re-Creation I in II: Kreatives Gestalten in Religionspädagogik und Persönlichkeitsbildung; LLP 2008-2010 (vodja Dr. Franz Feiner, KPH Graz).
 7. Evalvacija; 162-1/2008-3; 1.1.2008-30.6.2008 (vodja Brigita Žarkovič Adlešič).
 8. Etična in religijska vprašanja v srednjem šolstvu; L5-3132; 1.7.2001-30.6.2004 (vodja dr. Magdalena Šverc).
 9. Krivda in sprava; P0-0502―0170; 1.1.1999-31.12.2003 (vodja dr. Jože Krašovec).
 10. Vzgoja in oblikovanje vrednot; V5-0259; 1.6.1999-30.1.2002 (vodja dr. Janek Musek).
 11. Analiza nekaterih segmentov pedagoško-religijskega delovanja Katoliške cerkve; L6-1352; 1.1.1999-30.6.2001 (vodja dr. Rafko Valenčič).
 12. Demokracija – šolstvo – pedagogika: Novi modeli v obveznem izobraževanju; L5-1233; 1.1.1999-30.6.2001 (vodja dr. Alojzij Slavko Snoj).
Obvestilo (27.3.2019)

Spoštovani,

jutri, 28. marca in prihodnji četrtek, 4. aprila odpadejo govorilne ure. Dosegljiv sem na elektronsko pišti.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

Stanko Gerjolj

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem