prof. dr Stanko Gerjolj

Stanko Gerjolj

Profesor pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, predstojnik

stanko.gerjolj@teof.uni-lj.si
01 3435 844

Govorilne ure:

Ljubljana: ob četrtkih od 9:00 do 10:00, kabinet 221.

Maribor: po dogovoru.

Izvajanje predmetov:

EMT:

 • Uvod v psihologijo in psihologijo religije
 • Celostna pedagoška komunikacija (izbirni)
 • Inkluzivna vzgoja in kateheza ljudi s posebnimi potrebami (izbirni)

UTR:

 • Pedagogika religij in katehetika

Religiologija in etika:

 • Biblična antropologija in družina v Svetem pismu (izbirni)
 • Razodetje in odrešenje v SP (izbirni)
 • Psihologija religijskega in etičnega pouka (izbirni)

ZDŠ:

 • Biblična antropologija in družina v SP (izbirni)
 • Razodetje in odrešenje v odnosu (izbirni)
 • Izkustveno učenje in družinsko svetovanje (izbirni)

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski pedagoški program Teologija:

 • Specialna didaktika II
 • Družina in vzgoja (izbirni)
 • Psihologija etične in religijske edukacije (izbirni)
 • Sodobne pedagoške metode (izbirni)

Geštalt pedagogika – izpopolnjevanje:

 • Celostno učenje po principih geštalt pedagogike
 • Uvod v psihologijo značajev in osnove psihodiagnostike
 • Biblična didaktika
 • Družinski sistemi in sporočila staršev

Duhovno izpopolnjevanje:

 • Liturgična, prostorska in telesna duhovnost
 • Celostna vzgoja in psiho-duhovna rast

Pastoralno izpopolnjevanje:

 • Pastoralna in katehetska supervizija
 • Pastorala zdravja

Doktorski študijski program Teologija:

 • Religijska edukacija v evropskih šolskih sistemih (izbirni)
 • Alternativne pedagogike (izbirni)
 • Vzgoja in osebnostna rast (izbirni)
 • Sodobni izzivi družinske pedagogike (izbirni)
 • Karitativna dimenzija Cerkve v Sloveniji in po svetu (izbirni)
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Stanko Gerjolj (*1955) je študiral teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, magisterij (1982) in doktorat (1986) pa je naredil na Teološki fakulteti Univerze v Innsbrucku. Paralelno s podiplomskim študijem teologije je vpisal pedagogiko in psihologijo na Fakulteti za humanistične vede Univerze v Innsbrucku. Tudi ta študij je zaključil z doktoratom (1995).
Dodatno se je izobraževal v geštalt pedagogiki in od leta 2001 sodeluje kot trener in supervizor pri Inštitutu za integrativno geštalt pedagogiko v Gradcu (Avstrija), ob tem pa že tretji mandat predseduje Zvezi inštitutov in društev za integrativno geštalt pedagogiko na evropski ravni (več informacij na: www.gestaltpedagogika.rkc.si) .

Po študiju teologije je deloval kot kaplan in župnik, sodeloval je pri ustanavljanju Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano in tam dve leti vodil svetovalno službo. Tri leta je bil ravnatelj Študentskega doma Vincencij. Na fakulteti je zaposlen od 1996, leta 2011 ga je Senat UL izvolil v naziv rednega profesorja. 2008 je bil izvoljen za dekana, istega leta je bil na predlog UL imenovan za član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, v okviru katerega je deloval do leta 2012.

Poleg več monografij in znanstvenih člankov je (prvi) avtor veroučnih učbenikov, ki so namenjeni veroučencem od 6. do 9. stopnje obveznega izobraževanja, uporabljajo pa jih tudi nekatere zamejske gimnazije. Kot sodelujoči predavatelj je sodeloval na več tujih univerzah, med drugim: Innsbruck in Gradec (Avstrija), Regensburg (Nemčija), Pulj in Split (Hrvaška), Skhoder (Albanija), Tuzla (Bosna in Hercegovina), Ružomberok (Slovaška), Krakow (Poljska) itd. Med leti 2007 in 2013 je kot gostujoči profesor predaval na Cerkveni pedagoški visoki šoli v Gradcu (Avstrija).

Monografije:

 1. GERJOLJ, Stanko. Živeti, delati, ljubiti : pedagoška in psihološka interpretacija bibličnih pripovedi : Prva Mojzesova knjiga, Druga Mojzesova knjiga, Tobitova knjiga. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2006. 376 str., [24] str. barvnih pril. ISBN 961-218-599-9. [COBISS.SI-ID 223361792
 2. GERJOLJ, Stanko. Der Engel Rafael : ein außerfamiliärer Erzieher : biblische Pädagogik als Antwort auf Lebensfragen. 1. Aufl. München: Don Bosco, 2009. 91 str. ISBN 978-3-7698-1737-9. [COBISS.SI-ID 4568666
 3. GERJOLJ, Stanko. Ideologie und Bildung : ideologisch-politischer Totalitarismus im Bildungs- und Erziehungswesen im Kommunismus und der Versuch einer Demokratisierung am Beispiel Sloweniens, (Texte zum Ost-West-Dialog, 12). Gießen: Justus-Liebig-Universität, 1997. 288 str. ISBN 3-923690-30-4. [COBISS.SI-ID 1686362

Članki:

 1. GERJOLJ, Stanko. "Nasilni Bog" namesto nasilne ideologije : pedagoški diskurz. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 247-257. [COBISS.SI-ID 6647642]
 2. GERJOLJ, Stanko. Biblische Familien als Herausforderung für die Erziehung heute. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2014, vol. 4, no. 2, str. 17-43. http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index. php/the-person-and-the-challenges/52-the-person-and-the-challenges/numer04-2/477-stanko-gerjolj-biblische-familien-als-herausforderung-fuer- die-erziehung-heute. [COBISS.SI-ID 6782810
 3. GERJOLJ, Stanko. Happiness, enjoying food, and the smell of moral intelligence. Episteme, ISSN 1895-4421, 2012, nr. 17, str. 67-79. [COBISS.SI-ID 6599514
 4. GERJOLJ, Stanko. The challenges of education in a one child family : from the perspective of Abraham's biblical story. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.), STALA, Józef (ur.). The contemporary family : local and European perspectives, (The series Family studies, 2). In Kraków: The Pontifical University of John Paul II Press, cop. 2015, str. 263-283. [COBISS.SI-ID 6987610
 5. GERJOLJ, Stanko. Facing suicide and genocide : educational challenges. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit, 2015, str. 119-126, 165. [COBISS.SI-ID 6870362
 6. GERJOLJ, Stanko. Emotional, moral, and religious intelligences support a creative class community. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.).Education and creativity, (Education today, 25). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014, str. 21-41. [COBISS.SI-ID 6803546
 7. GERJOLJ, Stanko. Violent computer games and emotional-moral education. V: JURIĆ, Hrvoje (ur.), ALIĆ, Sead (ur.). Filozofija i mediji : [zbornik]. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2014, str. 317-330. [COBISS.SI-ID6592090]
 1. Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije; P6-0269; 1.1.2004-31.12.2020 (vodja dr. Janez Juhant, dr. Robert Petkovšek).
 2. Ethics and values education in schools and kindergartens; Erasmus+ 14-201-000633; 1.9.2014-31.8.2016 (vodja dr. Vojko Strahovnik).
 3. ETHOS: Ethical education primary and pre-primary schools for a sustainable and dialogic future; 527134-LLP-1-2012-1-SI-COMENIUS-CMP; 1.10.2012-30.9.2014 (vodja dr. Vojko Strahovnik).
 4. Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung; LLP/AT-230/16/10; 2011-2013 (vodja Dr. Herbert Harb, PH Graz).
 5. Re-Creation III – RE-CREATION: Creative Approaches to Social, Moral and Religious Education and Personal Development – Kreatives Gestalten in sozialer, ethischer und religiöser Erziehung und Persönlichkeitsbildung; LLP 2010-2011 (vodja Dr. Franz Feiner, KPH Graz).
 6. Re-Creation I in II: Kreatives Gestalten in Religionspädagogik und Persönlichkeitsbildung; LLP 2008-2010 (vodja Dr. Franz Feiner, KPH Graz).
 7. Evalvacija; 162-1/2008-3; 1.1.2008-30.6.2008 (vodja Brigita Žarkovič Adlešič).
 8. Etična in religijska vprašanja v srednjem šolstvu; L5-3132; 1.7.2001-30.6.2004 (vodja dr. Magdalena Šverc).
 9. Krivda in sprava; P0-0502―0170; 1.1.1999-31.12.2003 (vodja dr. Jože Krašovec).
 10. Vzgoja in oblikovanje vrednot; V5-0259; 1.6.1999-30.1.2002 (vodja dr. Janek Musek).
 11. Analiza nekaterih segmentov pedagoško-religijskega delovanja Katoliške cerkve; L6-1352; 1.1.1999-30.6.2001 (vodja dr. Rafko Valenčič).
 12. Demokracija – šolstvo – pedagogika: Novi modeli v obveznem izobraževanju; L5-1233; 1.1.1999-30.6.2001 (vodja dr. Alojzij Slavko Snoj).
Obvestilo (27.03.2019)

Spoštovani,

jutri, 28. marca in prihodnji četrtek, 4. aprila odpadejo govorilne ure. Dosegljiv sem na elektronsko pišti.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

Stanko Gerjolj

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem