doc. dr. Tadej Strehovec

Tadej Strehovec

Profesor pri Katedri za moralno teologijo

tadej.strehovec@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob torkih po predhodnem dogovoru, kabinet

 

Življenjepis
Bibliografija

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2014-2019).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STREHOVEC, Tadej. Slovenski jezik v razkoraku med jezikovno identifikacijo in jezikovnim nemirom. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 287-294. [COBISS.SI-ID 6648666], [SNIP, Scopus do 19. 10. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. STREHOVEC, Tadej. Restrictions of freedom of speech in the case of the ethical implications of monotheism = Omejitve govora o etičnih implikacijah monoteizma. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 31. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987546]

3. STREHOVEC, Tadej. Multicultural dialogue between "free" and "hate" speech = Medkulturni dialog med "svobodnim" in "sovražnim" govorom. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 45. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7745882]

4. STREHOVEC, Tadej. The truth, guilt and belief in the context of secularization = Resnica, krivda in vera v kontekstu sekularizacije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 7450202]

5. STREHOVEC, Tadej. The truth, guilt and belief in the context of secularization = Resnica, krivda in vera v kontekstu sekularizacije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 7059546]

6. STREHOVEC, Tadej. Language in the loops of the ideologies and violence = Jezik v zankah ideologij in nasilja. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n. 2014?], str. 35. [COBISS.SI-ID 6728282]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. STREHOVEC, Tadej. Prihodnost pripada verskim skupnostim: pozitivni vpliv religij na rodnost. V: GAMS, Matjaž (ur.), MALAČIČ, Janez (ur.). Bela knjiga Slovenske [!] demografije : "evropska demografska zima" : stopnja rodnosti v Sloveniji (1954-2017). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan". 2019, str. [90-93]. [COBISS.SI-ID 8103770]

8. STREHOVEC, Tadej. Očiščenje govorice je pot sprave. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 62-65. [COBISS.SI-ID 6998618]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. STREHOVEC, Tadej. The meaning of family life for society, demography and wellbeing of children. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 153-158, 166. [COBISS.SI-ID 6870874]

10. STREHOVEC, Tadej. Aktualnost in preroškost enciklike Humanae Vitae : spremna beseda. V: PAULUS. Okrožnica Posredovanje človeškega življenja = Humanae vitae : slovenski prevod. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2014, str. 37-67. [COBISS.SI-ID 6731610]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

11. STREHOVEC, Tadej. Leto pogumnih kristjanov : uresničevati vero v osebnem in javnem življenju je izziv tako danes, kot je bil tudi v vsakem obdobju zgodovine. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 8061530]

12. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Vsi bolniki imajo pravico do varnosti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 14. jul. 2019, letn. 68, št. 28, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 8152666]

13. STREHOVEC, Tadej. Z dvema obrazoma v novo leto. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2018, letn. 67, št. 1, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7802714]

14. STREHOVEC, Tadej. Za državo z družinsko vizijo. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 12. mar. 2017, letn. 66, št. 11, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7574106]

15. STREHOVEC, Tadej. Volitve - praznik življenja? : vizija Slovenije srečnih državljanov. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 12. nov. 2017, letn. 66, št. 46, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7741274]

16. STREHOVEC, Tadej. Katoliški izzivi. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 17. jan. 2016, letn. 65, št. 3, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7140442]

17. STREHOVEC, Tadej. Družina je velika priložnost. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 15. maj 2016, letn. 65, št. 20, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7236698]

18. STREHOVEC, Tadej. Zavzemimo se za življenje! : aktualen odmev letošnjega tedna za življenje. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 16. okt. 2016, letn. 65, št. 42, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7432538]

19. STREHOVEC, Tadej. Evtanazirajmo evtanazijo! : ob rob slovenskim razpravam o evtanaziji. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 18. jan. 2015, letn. 64, št. 3, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6796378]

20. STREHOVEC, Tadej. Vedno na strani družine in otrok. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2015, letn. 64, št. 13/14, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 6867290]

21. STREHOVEC, Tadej. Medijski umori : ali v slovenskih medijih obstaja pravica do življenja?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 31. maj 2015, letn. 64, št. 22, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6921562]

22. STREHOVEC, Tadej. Kdaj bomo dočakali "Vatikanski sporazum" v. 2.0?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2. feb. 2014, letn. 63, št. 5, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6483290]


1.22 Intervju

23. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Velika zmaga za svobodo izražanja : s p. Tadejem Strehovcem se oziramo na sodni postopek, ki so ga sprožile ovadbe "abortivnega lobija". Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 17. mar. 2019, letn. 68, št. 11, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8087642]

24. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). V korist vseh državljanov : tajnik Slovenske škofovske konference o sedanjem stanju cerkveno-državnega dialoga : predsednik ... Tadejem Strehovcem. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. dec. 2019, letn. 68, št. 48, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8234074]

25. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Tajniški "strelovod" : odstiramo pogled v delo generalnega tajnika SŠK [Tadeja Strehovca]. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. apr. 2018, letn. 67, št. 18, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 7861850]

26. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). "Molite tudi za ovaditelje" : Kaj je resnično v igri v zadevi država proti p. Tadeju Strehovcu?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 7. okt. 2018, letn. 67, št. 41, str. 8-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7974490]

27. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). "Ta zgodba se bo vedno znova ponavljala" : p. dr. Tadej Strehovec o novih izzivih Cerkve in vernikov ob soočenju z globalnim napadom na vrednoto družine in zakonske zveze. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2016, leto 49 [i. e.] 50, [št.] 1, str. 22-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 7142490]


1.25 Drugi sestavni deli

28. STREHOVEC, Tadej. Življenjski jubilej p. Viktorja Papeža. V: Ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM : [foto zbornik]. Ljubljana: Brat Frančišek, 2014, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 6483546]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

29. JERIČEK, Jani, NZOBANDORA, Katarina (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), TURNŠEK, Marjan, STREHOVEC, Tadej, SOKOL, Polonca, MAGDIČ, Jože, ČERIN, Tina, MAGISTER, Ana, NZOBANDORA, Marko. Novo upanje po splavu : mnenja strokovnjakov in osebne zgodbe staršev po umetni prekinitvi nosečnosti. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 143 str. ISBN 978-961-04-0211-4. [COBISS.SI-ID 281146880]


2.05 Drugo učno gradivo

30. STREHOVEC, Tadej. Darovanje organov - življenjski izziv in dilema : (strokovno gradivo). Ljubljana: [T. Strehovec], 2016. 8 str. [COBISS.SI-ID 7872346]

31. STREHOVEC, Tadej. Moralna teologija. 1, Uvod : (strokovno gradivo). Ljubljana: [T. Strehovec], 2016. 8 str. [COBISS.SI-ID 7871066]

32. STREHOVEC, Tadej. Moralna teologija. 2, Zgodovina : (strokovno gradivo). Ljubljana: [T. Strehovec], 2016. 9 str. [COBISS.SI-ID 7871322]

33. STREHOVEC, Tadej. Moralna teologija. 3, Svetopisemski temelji : (strokovno gradivo). Ljubljana: [T. Strehovec], 2016. 5 str., tabela. [COBISS.SI-ID 7872090]

34. STREHOVEC, Tadej. Moralna teologija. 4, Naravni moralni zakon : (strokovno gradivo). Ljubljana: [T. Strehovec], 2016. 6 str. [COBISS.SI-ID 7871578]

35. STREHOVEC, Tadej. Moralna teologija. 5, Vest : (strokovno gradivo). Ljubljana: [T. Strehovec], 2016. 6 str. [COBISS.SI-ID 7871834]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2014-2019).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 12. 2019

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem