izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič

Tanja Repič Slavič

Profesorica pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

tanja.repic@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

LJUBLJANA

po predhodnem dogovoru, kabinet

 

Izvajanje predmetov:
 • Družinski in zakonski sistemi
 • Družina v sodobni družbi in specifični problemi v njej
 • Duševne težave, motnje in bolezni posameznika in družine
 • Zakonska dinamika in terapija 1 in 2
 • Relacijska zakonska terapija
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Dr. Tanja Repič Slavič (*1979) se je leta 1998 po opravljeni maturi na Škofijski gimnaziji v Vipavi vpisala na študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Februarja 2004 je zagovarjala svojo diplomsko nalogo z naslovom Vpliv vzgoje na  razvoj zavrtosti in oblikovanje osebnostnih struktur. Oktobra 2004 se je vpisala na podiplomski študij zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Februarja 2008 je uspešno doktorirala na temo Spolna zloraba in proces relacijske družinske terapije. Leta 2006 je bila izvoljena za asistentko, leta 2009 za docentko, leta 2014 pa za izredno profesorico pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije. Kot predavateljica sodeluje pri izvajanju magistrskega programa Zakonske in družinske študije, programa za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija ter na doktorskem programu za Zakonsko in družinsko terapijo. Na znanstveno-raziskovalnem področju doma in v tujini objavlja članke predvsem na temo spolnih in fizičnih zlorab, partnerskih odnosov, starševstva in religioznosti človeka v povezavi s psihoanalizo. Poleg znanstveno-raziskovalnega in akademskega dela pa dela tudi kot zakonska in družinska terapevtka v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta in Sočutja. Večino svojih individualnih in skupinskih terapij namenja žrtvam spolnih zlorab ter razreševanju in predelovanju posledic te travme. V tem kontekstu se najpogosteje srečuje z osebami, ki imajo težave v partnerskih odnosih, pri starševstvu, z raznimi vrstami zasvojenosti, motnjami hranjenja, samopodobo ... Prav tako izvaja predavanja, izobraževanja in supervizije za strokovne delavce, ki se v različnih poklicih (terapevti, učitelji, psihologi, socialni delavci, vzgojitelji) ukvarjajo z naštetimi področji.

 • Repič, Tanja. Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje. Celje: CeljskaMohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2008, 326 str.
 • Repič, Tanja. posledice travme spolne zlorabe na psihično in telesno doživljanje ter dojemanje obdobja nosečnosti pri žrtvah. V: LEBAŠ, Suzana (ur.).Medosebni odnosi - temelj kakovosti v zdravstvu: 1. simpozij z mednarodno udeležbo, Logarksa dolina, 30. in 31. maj 2008. Spes - društvo za kulturo odnosov, 2008, str. 46-56.
 • Repič, Tanja. Materinstvo in doživljanje nosečnosti pri ženskah, ki so doživele spolno zlorabo v otroštvu. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja : zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-14. oktober 2008 : zvezek B : proceedings of The 11th International Multiconference Information Society - IS 2008, October 13th-14th, 2008, Ljubljana, Slovenia : volume B, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2008, str. 70-74. [COBISS.SI-ID 4365658
 • Repič, Tanja. Posledice travme spolne zlorabe na psihično in telesno doživljanje ter dojemanje obdobja nosečnosti pri žrtvah. V: LABAŠ, Suzana (ur.). Medosebni odnosi - temelj kakovosti v zdravstvu : 1. simpozij z mednarodno udeležbo, Logarska dolina, 30. in 31. maj 2008. Solčava: Spes - društvo za kulturo odnosov, 2008, str. 46-56. [COBISS.SI-ID 4319834
 • Repič, Tanja. Fear of intimacy among married and divorced persons in association with physical abuse in childhood. Journal of divorce & remarriage, 2007, letn. 46, št. 3/4, str. 49-62.
 • Repič Slavič, Tanja, Gostečnik, Christian, Cvetek, Robert. Trauma of sexual abuse and the family. V: SPITERI, Ylenia (ur.), GALEA, Elizabeth M. (ur.). Psychology of neglect, (Psychology research progress). New York: Nova Science, cop. 2012, str. 29-46, tabela. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=28684. [COBISS.SI-ID 5986650
 • REPIČ SLAVIČ, Tanja, GOSTEČNIK, Christian. The experience of pregnancy, childbirth and motherhood in women with a history of sexual abuse. V: MIVŠEK, Ana Polona (ur.). Sexology in midwifery. Rijeka: InTech, 2015, str. 117-141. 
 • REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zaljubljenost, partnerski odnos in razhajanje pri spolno zlorabljenih ter relacijska družinska terapija = Amorousness, partnerships and breaking up in victims of sexual abuse and relational family therapy. V: HORVAT, Tadeja (ur.), CELEC, Robert (ur.), JAKOB, Sabina (ur.). III. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 29. junij do 30. junij 2015. Rakičan: RIS Dvorec, 2015, str. 174-190.
 • Repič, Tanja. Spolna zloraba fantov v otroštvu: prevalenca, značilnosti žrtev, njihovih družin in storilcev ter posledice, ko zlorablja moški in ko ženska.Psihološka obzorja (Ljubljana), 2006, letn. 15, št. 2, str. 89-101.
 • Repič, Tanja. Avtonomija in intimnost v družini kot dejavnika tveganja za spolno zlorabo. Psihološka obzorja (Ljubljana), 2006, letn. 15, št. 1, str. 111-125.
 • Repič, Tanja. Fizična zloraba v otroštvu in strah pred intimnostjo v partnerskem odnosu. Psihološka obzorja (Ljubljana), 2005, letn. 14, št. 3, str. 107-124.

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem