Urška Lampret

Urška Lampret

Mlada raziskovalka pri Inštitutu za filozofijo in družbeno etiko

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Mlada raziskovalka (2013 – danes) – aktivna v raziskovalni dejavnosti

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Katedra za filozofijo, Inštitut za filozofijo in družbeno etiko.

Izobrazba:

2013- danes: doktorska študentka Doktorskega študijskega programa TeologijaUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana (Slovenija); www.teof.uni-lj.si .

2007-2013: Univerzitetni Enopredmetni program Teologija. Pridobljeni naziv: Univ. dipl. Teolog. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana (Slovenija); www.teof.uni-lj.si .

Članstvo:

 • Raziskovalna skupina: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (prof. dr. Robert Petkovšek)
 • Societas Ethica (2016 –).: The European Society for research in Ethics (Predsednik združenja: Prof. Dr. theol. habil. Arne Manzeschke ).

Konference: 

 • Mednarodna znanstvena konferenca Teološke fakultete, Univerze v Ljubljani: ETHICAL IMPLICATIONS OF ONE GOD Celje, 18.-20.10.2018
 • Nacionalna znanstvena konfereca Pedagoškega inštituta z naslovom: Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju; mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobaževanju. 25. september 2018. SAZU.
 • Modul Jean Monnet: Challenges for the European Union: Identity, Values, and Dialogue (1.9.2017 - 31.8.2020)
 • Modul Jean Monnet: European Integration and Identity: Between Tradition and a Common Dialogic Future (LLP-PR11938) - concluded in 2017.
 • Religion: Factor of Intercultural Dialogue; Celje, 2.-4.11.2017; Title: Dialogue in the process of transitional justice in Slovenia
 • Integrating Ethics of Sport in Secondary School Curriculum. Training event. Zadar, Croatia; 7.1.-13.1.2018. Title: Doping in cycling: Case study (Chris Froome)
 • 17th Lošinj Days of Bioethics; INTEGRATIVE BIOETHICS AND NEW EPOCH. International symposium. Mali Lošinj, Croatia, 20.5.–23.5.2018. Title: Sex discrimination in ski jumping.
 • Societas Ethica, Giving an Account of Evil. Volos Grčija, 24.8.-27.8.2017. Title: Communist revolution in Slovenia as crime against humanity.
 • Internal Conference of research group: Ethical grounds and perspectives of the society and the religious studies in context of education and violence, in Celje 2017.
 • Societas Ethica 53rd annual conference in Bad Boll Stuttgart 2016: Ethic and law.
 • International Scientific Conference 2016, Celje, Slovenia: Sacrifice: from origins of culture to contemporary life challenges.
 • International Scientific Conference at the National Assembly of Republic Slovenia 2016, Ljubljana, Slovenia: Citizens and democracy in post socialist/communist Countries.
 • International Scientific Conference 2014, Celje, Slovenia: Religions and ideologies, peace or violence? Pathways towards Local/Global empathy and justice.
 • Kongress der Gestaltpedagogik nach Albert Hoefer: Gestaltpedagogik heute und Morgen - eine bewegung mit Zukunft 2012.
 • Agora dei Giovani del Mediterraneo in Lorretom, Martiro tra memoria storica e futuro. Italy 2009.

Komunikacijske sposobnosti:

 • Tutorstvo tujim študentom na Teološki fakulteti.
 • Prostovoljno delo z otroki in mladimi.
 • Izobraževanje animatorjev na različnih področjih (Mladinski ceh and Mladinska akademija: 2007-2010).
 • Komunikacija s slovenskimi in tujimi profesorji.

(So)organizacija dogodkov:

 • Mednarodna znanstvena konferenca Teološke fakultete 2018 (30 sodelujočih iz 10 držav);
 • Interna znanstvena konferenca Teološke fakultete 2018 (23 sodelujočih iz Slovenije);   
 • Mednarodna znanstvena konferenca Teološke fakultete 2017 (36 sodelujočih iz 8 držav);     
 • Interna znanstvena konferenca Teološke fakultete 2017 (22 sodelujočih iz Slovenije)
 • Mednarodna znanstvena konferenca Teološke fakultete 2016 (40 sodelujočih iz 10 držav);
 • Interna znanstvena konferenca raziskovalne skupine 2016 (23 sodelujočih iz Slovenije);
 • Tomaževa proslava 2010
 • Dan Študentov Teološke fakultete v letih 2009, 2010;
 • Študijska ekskurzija študentov TEOF v ZK (18 študentov + 3 profesorji).
 • Pomoč pri organizaciji Slavnostne akademije Teološke fakultete ob 90-letnici ustanovitve Univerze v Ljubljani 2009;
 • Sodelovanje pri organizaciji Dneva staršev Teološke fakultete 2013;
 • Vodenje skupine prostovoljcev na enomesečni misijon na Madagascar in organizacija oratorijev na misijonskih postojankah (2008);
 • Organizacija in vodenje oratorija v župniji Predoslje, pri katerem je sodelovalo 30-40 animatorjev in 100-130 osnovnošolskih otrok (2005-2010);
 • Organizacija nogometno-odbojkarskega in koncerta duhovno ritmične glasbe v Predosljah (2009 in 2010)
 • Sodelovanje pri organizaciji Stične mladih (2008);
 • Sodelovanje pri organizaciji vseslovenskega srečanja animatorjev na Rakovniku (2008);
 • Vodenje avtobusa na Evropsko srečanje mladih v Bruselj (2008/2009).

Trenutni raziskovalni projekti:

 • Teološki pogled na osebno svobodo – working paper.
 • Transitional justice in South Africa (review essay).
 • Spolna diskriminacija v smučarskih skokih – working paper.
 • Etika v športu – working paper

Dodeljene štipendije:

 • St. Lawrence, the Martyr stipend for the 2017 Societas Ethica conference
 • ASEF (American Slovenian Education Foundation) Research Fellowship Award for 10 weeks of researching at the University of Sheffield, mentored by dr. Peter Verovšek.

Ostale kompetence: 

 • Osnovno izobraževanje v Montessori pedagogiki 2012: modul 1 in 2.
 • Izobraževanje animatorjev in voditeljev oratorijev ter drugih mladinskih delavcev za področja projektnega dela, prostovoljnega dela, kateheze, delavnic (2007-2010)
 • Tečaj retorike na Mladinski akademiji (2008).
 • Tečaj retorike za visokošolske učitelje na Filozofski fakulteti 2016.
 • Delo v knjižnici Katoliškega inštituta in asistenca študentom fakutlete za poslovne vede. 
 • Računalniške spretnosti kot so: MS Office, Internet ter email, Socialna omrežja, Google Drive, Sharepoint, osnovno oblikovanje. 
 • IELTS Academic modul, British council.
 • Delo v telekomunikacijskem središču Mediana (izobraževanje in anketiranje)- študentsko delo 2009.
 • Poučevanje verouka na Jezerskem (2009-2010).
 • Dokončana nižja glasbena šola (teorija in klavir).
 • Usposabljanje za trenerje oratorijskih animatorjev (2007)
 • Izvajanje izbirnega predmeta Šport za sprostitev OŠ Predoslje (plezanje na umetni steni).
 • Smučarski skoki (1994-2006).
 • Vodenje skupine na 19. mednarodnih salezijanskih igrah PGSi in pomoč pri oganizaciji (2008)
 • Sodelovanje v Dekanijskem odboru mladih Kranj (2008-2010)
 • Delavnice za otroke in animacija otrok v hotelu Bernardin Portorož preko podjetja Eventplus (počitniško delo)

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LAMPRET, Urška, ROŽIČ, Peter. Braniteljica življenja : Cerkev in človekove pravice med komunistično revolucijo. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 311-324.http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Lampret.pdf. [COBISS.SI-ID 7771482], [SNIP, Scopus do 22. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. LAMPRET, Urška. Komunizem v perspektivi Girardovega razumevanja žrtvovanja in grešnega kozla. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 303-312. [COBISS.SI-ID 7439706], [SNIP, Scopus do 29. 6. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0] 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. LAMPRET, Urška. Communist revolution in Slovenia as crime against humanity. V: Giving an account of evil = Das Böse verantworten : list of participants. [Volos: Societas Ethica. 2017?], str. 41-42.https://static1.squarespace.com/static/56227845e4b08ff533e72cbc/t/599db3fbf9a61e71618efced/1503507457068/VOLOS+Short+Papers_abstracts_all. pdf. [COBISS.SI-ID 7819098] 

4. LAMPRET, Urška. Dialogue in the process of transitional justice in Slovenia = Dialog v procesu tranzicijske pravičnosti v Sloveniji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 30. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7744090] 

5. LAMPRET, Urška. Catholic Church and its defense of human rights during Second World War. V: List of abstracts : 2016 Societas Ethica Annual Conference. [Chicago: Societas Ethica. 2016?], str. 76-77. https://static1.squarespace. com/static/56227845e4b08ff533e72cbc/t/57b1e827579fb347ba7c703d/1471277095977/Societas+Ethica+List+of+Abstracts+2016.pdf. [COBISS.SI-ID 7662938] 

6. LAMPRET, Urška. Communism in the context of Girard's theory of sacrifice and scapegoating = Komunizem v perspektivi Girardovega razumevanja žrtvovanja in grešnega kozla. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 30-32. [COBISS.SI-ID 7448154] 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. LAMPRET, Urška. Girardian "scapegoating" and communist revolution in Slovenia. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 189-198. [COBISS.SI-ID 7869018] 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. LAMPRET, Urška. Pavlina Bobič, Vojna in vera: Katoliška cerkev na Slovenskem 1914-1918 .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 215-217. [COBISS.SI-ID 7252314], [SNIP] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.11 Diplomsko delo

9. LAMPRET, Urška. Kateheza - priložnost za celostno učenje : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Lampret], 2013. XI, 67, X str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6302042] 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. ŽALEC, Bojan (urednik), LAMPRET, Urška (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 38 str. [COBISS.SI-ID 7984986] 

11. ŽALEC, Bojan (urednik), LAMPRET, Urška (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 51 str. [COBISS.SI-ID 10690307] 

12. ŽALEC, Bojan (urednik), LAMPRET, Urška (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. 64 str. [COBISS.SI-ID 10462211] 

Pripovedovalec

13. Samo začeti je treba : [dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku]. [Ljubljana: Salve, 2018]. 1 video DVD (47 min, 3 sek), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-211-935-5. [COBISS.SI-ID 293723648] 

Scenarist

14. Samo začeti je treba : [dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku]. [Ljubljana: Salve, 2018]. 1 video DVD (47 min, 3 sek), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-211-935-5. [COBISS.SI-ID 293723648] 

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem