doc. dr.; višji znan. sodelavec Vojko Strahovnik

Vojko Strahovnik

Raziskovalec pri Inštitutu za filozofijo in družbeno etiko, Katedra za filozofijo

vojko.strahovnik@teof.uni-lj.si
01 434 58 32

Govorilne ure:

po dogovoru preko e-pošte
Kabinet: 210

Izvajanje predmetov:

Etični temelji zahodne družbe (II. stopnja)

Etika in moralna teorija (izbirni, III. stopnja)

 

Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

doc. dr. Vojko Strahovnik, višji znanstveni sodelavec; r. 1978; 2003 diplomiral iz filozofije in zgodovine ; 2008 doktoriral iz filozofije na temo “Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika”; član Slovenskega filozofskega društva, Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti ter ESCT; trenutno raziskovalec na Teološki fakulteti (Univerza v Ljubljani) ter predstojnik katedre za teorijo prava in etiko v javnem življenju na Fakulteti za državne in evropske študije. V letu 2015/2016 Fulbright gostujoči raziskovalec na Univerzi v Arizoni. Urednik knjižne zbirke Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog pri LIT Verlag (Berlin). Več na: www.vojkostrahovnik.idh.si

Član Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo ljudi

Član Delovne skupine UL za izvajanje načrta integritete

ENGLISH

Vojko Strahovnik, PhD, Assistant Professor and Senior Research Associate in Philosophy at the University of Ljubljana; 2016 – Fulbright visiting scholar at University of Arizona (Tucson, AZ), currently Visiting Lecturer at the Universty of Arizona, Department of Philosophy.

Graduated from history and philosophy in 2003 at the University of Ljubljana (History BA thesis: “The Problem of Narrative in History”; Philosophy BA thesis: “Moral Particularism”); 2005-2008 junior researcher at Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2008 PhD in Philosophy (thesis: Moral intuitionism, particularism and contemporary metaethics); 2008-2012 head of research unit at IPAK institute and researcher at Science and Research Centre (University of Primorska) with research project on animal ethics; 2010-: assistant professor at Faculty for Government and European Studies and European Faculty of Law in Nova Gorica; currently researcher at Faculty of Theology (University of Ljubljana) and head of Chair for legal theory and ethics in public life at Faculty of Government and European Studies. Editor of the Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog book series at LIT Verlag (Berlin).

More info: www.vojkostrahovnik.idh.si

Knjige/Books:

Modern Legal Interpertation: Legalism and Beyond, ur./ed. (Cambridge Scholars Publ., Cambridge 2018)

Moralna teorija. O prirodi moralnosti, prev./transl. (Naklada Lara, Zagreb, 2018)

Moralna teorija. O naravi moralnosti (Aristej, Maribor 2016)

Moralne sodbe, intuicija in moralna načela (IPAK, Velenje 2009)

Challenging Moral Particularism, ur./ed. (Routledge, New York 2008)

Practical Contexts (Ontos-Verlag, Frankfurt 2004)

 

Članki in poglavja/Papers:

Global justice and agents of hospitality. Annales, Series historia et sociologia, 2015, letn. 25, št. 2, str. 253-262.

Ideologija strahu in nova verska nestrpnost. Bogoslovni vestnik, 2014, letn. 74, št. 2, str. 235-246.

Some aspects of epistemic value and role of moral intuitions in ethics education. Metodički ogledi, , 2014, vol. 21, no. 2, str. 35-51.

Phenomenological objectivity and moral theory. Synthesis philosophica, , 2014, vol. 29, fasc. 1, str. 159-173.

Moral dilemmas and vagueness. Acta analytica, 2013, vol. 28, no. 2, str. 207-222.

O pojmu genocid z vidika skupin, škode in odgovornosti. Bogoslovni vestnik, 2013, letn. 73, št. 3, str. 389-398.

Živalsko vprašanje: med trpljenjem in statusom nečloveških živali. Dignitas, 2013, [Št.] 57/58, str. 206-227, 304-305.

Legal positivism and the defeasibility of legal norms. Dignitas, 2013, [Št.] 59/60, str. 219-234.

The difficulty of animal question. Poligrafi, 2013, vol. 18, no. 69/70, str. 135-158. 

Vebrova misel med logiko nagonske pameti in antropologijo. Anthropos, 2012, letn. 44, št. 3/4, str. 207-218.

Identity, character and ethics: moral identity and reasons for action. Synthesis philosophica, 2011, vol. 26, fasc. 1, str. 67-77.

Teorija zmote: moralni kognitivizem in irealizem. Analiza, 2008, letn. 12, št. 1/2, str. 49-67.

Moralna fenomenologija in fenomenološki argumenti. Analiza, 2007, letn. 11, št. 4, str. 73-95.

Corporations as agents of global justice. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), HO, Tara van (ur.). Human rights and business: direct corporate accountability for human rights. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, cop. 2015, str. 161-178.

Universalism and moral dialogue as challenges of global ethics. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world: from ideologies to persons. Zürich; Berlin: Lit, 2014, str. 87-104.

Beyond the culture of fear: fear and responsibility. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). From culture of fear to society of trust, (Theologie Ost-West, Bd. 17). Wien; Zürich; Berlin: Lit, 2013, str. 91-98.

O odnosu med etiko in pravom glede na vidik uklonljivosti pravnih norm. V: ŠPELIČ, Miran (ur.). Lex victrix in caritate: zbornik ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 24-36.

Some tendencies of logic and methodology in Slovenia. V: SCHUMANN, Andrew (ur.). Logic in Central and Eastern Europe: history, science, and discourse. Lanham [etc.]: University Press of America, cop. 2013, str. 268-

Guilt, shame and reconciliation within the context of humanity. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Reconciliation: the way of healing and growth, (Theologie Ost-West, Bd 16). Zürich; Münster: Lit, 2012, str. 129-137.

Aesthetic judgment according to Veber. V: SCHRAMM, Alfred (ur.), RASPA, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos, 2005-<2010>, vol. 4, str. 217-235.

Meinongian theory of moral judgments. V: SCHRAMM, Alfred (ur.), RASPA, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos, 2005-<2010>, vol. 3, str. 93-122.

Celotna bibliografija dostopna na: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20151007174157-26014.html

Projekti/projects:

ARRS projekt J6-6851 Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja

ARRS projekt J6-9393 Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Ethics and values education in schools and kindergartens (Erasmus+); več: www.ethics-education.eu

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Learn together to Live together (Erasmus+); http://ethicaleducation.eu/

Mednarodni projekt H2020: INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)

Venice International University - sodelovanje na poletnih šolah (29.03.2019)

Spoštovane, spoštovani, 

danes je na Univerzi v Ljubljani potekala predstavitev pobude oz. mreže VIU-Venice International University (več na povezavi: http://www.univiu.org/), katere članica je postala tudi naša univerza. V okviru te pobude je mogoče sodelovanje doktorskih in magistrskih študentov na poletnih šolah ter v okviru intenzivnih kratkih študijskih oblik na temo globalizacije. Na povezavi so podrobnejše informacije in predstavitev. Vabljeni! 

Vojko Strahovnik 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem