izr. prof. dr.; višji znan. sodelavec Vojko Strahovnik

Vojko Strahovnik

Raziskovalec pri Inštitutu za filozofijo in družbeno etiko, Katedra za filozofijo

vojko.strahovnik@teof.uni-lj.si
01 434 58 32

Govorilne ure:

po dogovoru preko e-pošte
Kabinet: 210

Izvajanje predmetov:

Etični temelji zahodne družbe (II. stopnja)

Etika in moralna teorija (izbirni, III. stopnja)

 

Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, višji znanstveni sodelavec; r. 1978; 2003 diplomiral iz filozofije in zgodovine ; 2008 doktoriral iz filozofije na temo “Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika”; član Slovenskega filozofskega društva, Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti ter ESCT; trenutno raziskovalec na Teološki fakulteti (Univerza v Ljubljani) ter predstojnik katedre za teorijo prava in etiko v javnem življenju na Fakulteti za državne in evropske študije. V letu 2015/2016 Fulbright gostujoči raziskovalec na Univerzi v Arizoni. Urednik knjižne zbirke Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog pri LIT Verlag (Berlin). Več na: www.vojkostrahovnik.idh.si

Član Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo ljudi

Član Delovne skupine UL za izvajanje načrta integritete

ENGLISH

Vojko Strahovnik, PhD, Associate Professor and Senior Research Associate in Philosophy at the University of Ljubljana; 2016 – Fulbright visiting scholar at University of Arizona (Tucson, AZ), currently Visiting Lecturer at the Universty of Arizona, Department of Philosophy.

Graduated from history and philosophy in 2003 at the University of Ljubljana (History BA thesis: “The Problem of Narrative in History”; Philosophy BA thesis: “Moral Particularism”); 2005-2008 junior researcher at Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2008 PhD in Philosophy (thesis: Moral intuitionism, particularism and contemporary metaethics); 2008-2012 head of research unit at IPAK institute and researcher at Science and Research Centre (University of Primorska) with research project on animal ethics; 2010-: assistant professor at Faculty for Government and European Studies and European Faculty of Law in Nova Gorica; currently researcher at Faculty of Theology (University of Ljubljana) and head of Chair for legal theory and ethics in public life at Faculty of Government and European Studies. Editor of the Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog book series at LIT Verlag (Berlin).

More info: www.vojkostrahovnik.idh.si

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRAHOVNIK, Vojko. Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka = Virtues and transhumanist human augmentation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 601-610. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Strahovnik.pdf, doi: 10.34291/BV2019/03/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 8260954], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 15. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. STRAHOVNIK, Vojko. (Ne)moč filozofije : vrednotenje, javno življenje in dialog. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2019, letn. 55, št. 3/4, str. 115-125. [COBISS.SI-ID 69647714]

3. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Ontological reflections on what there is. Open journal of philosophy, ISSN 2163-9442, 2019, vol. 9, no. 2, str. 140-151, doi: 10.4236/ojpp.2019.92010. [COBISS.SI-ID 8119898]

4. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Core and ancillary epistemic virtues. Acta analytica, ISSN 1874-6349. [Online ed.], September 2018, vol. 33, no. 3, str. 295-309. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12136-018-0349-4, doi: 10.1007/s12136-018-0349-4. [COBISS.SI-ID 7866458], [SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0]

5. STRAHOVNIK, Vojko. Metafizični monizem, izjave o mnoštvu in zmerna teorija zmote. Analiza : časopis za kritično misel, ISSN 1408-2969. [Tiskana izd.], 2018, letn. 22, št. 1, str. 79-92. [COBISS.SI-ID 69130082]

6. STRAHOVNIK, Vojko. Spoznavna (ne)pravičnost, krepost spoznavne ponižnosti in monoteizem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 299-311. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Strahovnik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7992922], [SNIP, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

7. STRAHOVNIK, Vojko. Ethical education and moral theory. Metodički ogledi, ISSN 1848-2325. [Spletna izd.], 2018, vol. 25, no. 2, str. 11-29. https://hrcak.srce.hr/222571, doi: 10.21464/mo.25.2.1. [COBISS.SI-ID 8161370]

8. STRAHOVNIK, Vojko. Divine command ethics, cosmopolitanism, fundamentalism and dialogue. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 379-386. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_STRAHOVNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 7693402], [SNIP, WoS do 10. 2. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 17. 8. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]

9. STRAHOVNIK, Vojko. Religija, javni prostor in zavzetost v dialogu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 269-278. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7769946], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7]

10. STRAHOVNIK, Vojko. Humility, religions, and dialogue. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, vol. 22 (2017), no. 87/88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 3-21, 133, 137. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/06/Poligrafi-87-88_RELIGIONS-AND-DIALOGUE_p.pdf. [COBISS.SI-ID 7899482]

11. STRAHOVNIK, Vojko. Pomen moralne teorije za etično vzgojo. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2017, letn. 28, št. 1/2, str. 45-58. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISSN/1581%E2%80%936044/1-2-2017/1581_6044_1-2-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 3114583]

12. STRAHOVNIK, Vojko. Razsežnosti moralne teorije. Analiza : časopis za kritično misel, ISSN 1408-2969. [Tiskana izd.], 2016, letn. 20, št. 2, str. 5-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 7508058]

13. STRAHOVNIK, Vojko. Razsežnosti intelektualne ponižnosti, dialog in sprava. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 471-482. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7574618], [SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1]

14. STRAHOVNIK, Vojko. Defeasibility, norms and exceptions : normalcy model = Uklonljivost, norme in izjeme : model normalnosti. Revus : revija za evropsko ustavnost, ISSN 1581-7652. [Tiskana izd.], št. 29, 2016, str. 61-92, 126. [COBISS.SI-ID 7524954], [SNIP, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

15. STRAHOVNIK, Vojko. Moral perception, cognition, and dialogue. Santalka : filosofija, komunikacija, ISSN 2029-6339, 2016, vol. 24, no. 1, str. 14-23. http://www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/view/233/pdf, doi: 10.3846/cpc.2016.233. [COBISS.SI-ID 7220058]

16. STRAHOVNIK, Vojko. Global justice and agents of hospitality. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2015, letn. 25, št. 2, str. 253-262, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-2.pdf. [COBISS.SI-ID 6965338], [SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 9. 1. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

17. STRAHOVNIK, Vojko. Resnica, zgodovina, integriteta in sprava. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 253-263. [COBISS.SI-ID 7009370], [SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 28. 12. 2019: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

18. STRAHOVNIK, Vojko. Človekovo dostojanstvo in teorija človekovih pravic : diskusijski prispevek. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2015, [Št.] 67/68, str. 51-59. [COBISS.SI-ID 7318362]


1.04 Strokovni članek

19. STRAHOVNIK, Vojko. W. D. Ross: Moralni intuicionizem in pluralizem dolžnosti. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, ISSN 1408-8274, 2017, letn. 24, št. 1/4, str. 29-35. [COBISS.SI-ID 7774810]

20. STRAHOVNIK, Vojko, ĆURKO, Bruno. Etika za najmlajše: 3-5 let : projekt ETHIKA: etika in vrednote v šolah in vrtcih. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, mar. 2015, leto 17, [št.] 65, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 6861658]

21. STRAHOVNIK, Vojko. Vrednote in etična vzgoja. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, sep. 2015, leto 17, [št.] 67, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 7018330]

22. STRAHOVNIK, Vojko. Vrednote in etična vzgoja v zgodnjem najstništvu. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, dec. 2015, leto 17, [št.] 68, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 7106650]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

23. GROSEK, Štefan, GROŠELJ, Urh, ORAŽEM, Miha, BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Etične priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: GROSEK, Štefan (ur.), LOPUH, Mateja (ur.). 3. seminar etike v intenzivni medicini, maj 2016. Ljubljana: Univerzitetni klinični center. 2016, str. 41-47. [COBISS.SI-ID 3650732]

24. ĆURKO, Bruno, STRAHOVNIK, Vojko. Play as a way to developing critical thinking in ethics education : the example of Ethika project. V: NAGY, Anikó (ur.), SÁNDOR, Pálfi (ur.). Játékkal a világ körül = [Play around the world]. Debreceni = Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó = Debrecen University Press. 2016, str. 5-16. [COBISS.SI-ID 7330394]

25. STRAHOVNIK, Vojko. Rudolf Trofenik in fenomenologija pravne zavesti. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 275-285, portret. [COBISS.SI-ID 7298394]

26. STRAHOVNIK, Vojko, ĆURKO, Bruno. Ethics education and critical thinking. V: MIKAELIAN, H. S. (ur.). Mathematical education : proceedings of national conference, 22-23 October, 2015 = Matematičeskoe obrazozanie : sbornik dokladov respublikanskoj konferencii, 22-23 oktjabr 2015. Erevan = Yerevan: [s. n.]. 2015, str. 193-197. [COBISS.SI-ID 7435610]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

27. STRAHOVNIK, Vojko. Virtues and transhumanist human augmentation = Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 8231770]

28. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Moral Seemings. V: Ethical issues : theoretical & applied, str. [12]. http://bledconference.splet.arnes.si/files/2018/06/BLED-2018-A.pdf. [COBISS.SI-ID 7883866]

29. STRAHOVNIK, Vojko. Monotheism, epistemic injustice, and the virtue of epistemic humility = Monoteizem, spoznavna nepravičnost in krepost spoznavne ponižnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 30-31. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987290]

30. STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic agency and epistemic justice as an ancillary epistemic virtue. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2018, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 7983962]

31. STRAHOVNIK, Vojko. Moral theory and ethics eductaion = Moralna teorija i etičko obrazovanje. V: GUĆ, Josip (ur.). Simpozij 12. Mediteranski korijeni filozofije, Split, Hrvatska, 5.-7. travnja 2018 = Symposium XII Mediterranean Roots of Philosophy, Split, Croatia, April 5-7, 2018, (Mediteranski korijeni filozofije, ISSN 1848-4387, 12). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo; Split: Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. [2018], str. 56. [COBISS.SI-ID 7854426]

32. STRAHOVNIK, Vojko. Cosmopolitan justice, borders and hospitality. Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X. [Tiskana izd.], 2016, letn. 21, [št.] 3, str. 63. [COBISS.SI-ID 7318618]

33. STRAHOVNIK, Vojko. Cosmopolitan justice, borders, and hospitality. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BJELICA, Maja (ur.). International conference "borders/debordering", Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca "meje/odmejitev", naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale "confini/deconfinamento" verso una nuova cultura mondiale dell'ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 21 (2016), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2016, str. 63. [COBISS.SI-ID 1538546116]

34. STRAHOVNIK, Vojko. Intellectual humility, shame, forgiveness, and self-sacrifice = Intelektualna ponižnost, sram, odpuščanje in samožrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 7449946]

35. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics and ontology : twin moral earth arguments and Putnam's rejection of ontology. V: Putnamova pot : mednarodna konferenca : zbornik povzetkov = Putnam's path : International Conference : abstracts booklet : Maribor 15.11.-16.11. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti; Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo. 2016, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 7485274]

36. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Noncognitivism and moderate error theory. V: RoME. [S. l.: s. n. 2016?], str. 14. [COBISS.SI-ID 7344730]

37. STRAHOVNIK, Vojko. Moral perception, moral intuition, disagreement and dialogue. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 41. [COBISS.SI-ID 6907482]

38. STRAHOVNIK, Vojko. Religious commitment, divine command, rationality and moral dialogue : some reflections on objectivity of morality. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 8. [COBISS.SI-ID 7060826]

39. STRAHOVNIK, Vojko. Historical truth and integrity = Zgodovinska resnica in integriteta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 26. [COBISS.SI-ID 7059290]

40. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko, TIMMONS, Mark. Epistemic quasi-agency in the space of reasons. V: The intersection of epistemology and philosophy of mind = Med epistemologijo in filozofijo duha. [S. l.]: Slovenian Society for Analytic Philosophy, Department of philosophy, Faculty of Arts, Maribor: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Maribor. 2015, str. 11. [COBISS.SI-ID 6935642]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

41. STRAHOVNIK, Vojko. Sprava, resnica, pravičnost in sram. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 6997082]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

42. STRAHOVNIK, Vojko. Overcoming the delusion of neutrality of public discourse. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 69-76. [COBISS.SI-ID 8154970]

43. STRAHOVNIK, Vojko. Interpreting defeasible principles and rules. V: NOVAK, Marko (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Modern legal interpretation : legalism or beyond. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2018, str. 52-69. [COBISS.SI-ID 7998810]

44. STRAHOVNIK, Vojko. Intellectual humility, shame, forgiveness, and self-sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 77-85. [COBISS.SI-ID 7867738]

45. STRAHOVNIK, Vojko. Nekaj premislekov o vlogi in pomeni civilne družbe v javnem življenju. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 88-98, 143. [COBISS.SI-ID 7752538]

46. STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik ponižnosti in dialoga. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 86-96. [COBISS.SI-ID 7726938]

47. STRAHOVNIK, Vojko. Truth, history, integrity, and reconciliation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 75-83. [COBISS.SI-ID 7540314]

48. STRAHOVNIK, Vojko. Religion, global justice and hospitality. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 91-100. [COBISS.SI-ID 7521882]

49. STRAHOVNIK, Vojko. Beyond new religious intolerance. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 67-75, 196. [COBISS.SI-ID 7135834]

50. STRAHOVNIK, Vojko. Corporations as agents of global justice. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), HO, Tara van (ur.). Human rights and business : direct corporate accountability for human rights. Oisterwijk: Wolf Legal. cop. 2015, str. 161-178. [COBISS.SI-ID 6903642]

51. STRAHOVNIK, Vojko. Nasilje in genocid kot zločin proti človeškosti. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales. 2015, str. 171-185, 210. [COBISS.SI-ID 1538343108]

52. STRAHOVNIK, Vojko. On the concept of genocide from the point of view of groups and harm. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 53-60, 160-161. [COBISS.SI-ID 6869594]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

53. STRAHOVNIK, Vojko. Dostojanstvo. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2015, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 7106906]

54. STRAHOVNIK, Vojko. Integriteta. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2015, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 7107162]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

55. STRAHOVNIK, Vojko. Mateja Centa, Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 783-785. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Centa.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7816026], [SNIP, WoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

56. STRAHOVNIK, Vojko. O genocidu, totalitarizmu in multikulturalizmu : Bojan Žalec, Genocide, totalitarianism and multiculturalism: perspectives in the light of solidary personalism. Lit verlag, Berlin, 2015, 110 str. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2015, letn. 44, [št.] 7/8, str. 110-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 7104602]


1.20 Predgovor, spremna beseda

57. NOVAK, Marko, STRAHOVNIK, Vojko. Introduction. V: NOVAK, Marko (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Modern legal interpretation : legalism or beyond. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2018, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 7999066]

58. ŽALEC, Bojan, STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga : uvodnik. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7727194]

59. STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7522650]


1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

60. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics and values education. Encyclopedia of educational philosophy and theory. Continuously updated ed., 2016, str. 1-6. http://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-287-532-7/page/5, doi: 10.1007/978-981-287-532-7_167-1. [COBISS.SI-ID 7391322]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

61. STRAHOVNIK, Vojko. Global ethics : perspectives on global justice, (Philosophy in dialogue, vol. 5). Zürich; Wien: Lit, cop. 2019. 122 str. ISBN 978-3-643-91124-7. [COBISS.SI-ID 8153946]

62. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni sudovi, intuicija i moralna načela. Zagreb: Naklada Lara, 2019. 324 str., tabele. ISBN 978-953-8258-48-0. [COBISS.SI-ID 8065882]

63. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o prirodi moralnosti. Zagreb: Naklada Lara, 2018. 320 str., ilustr. ISBN 978-953-7289-81-2. [COBISS.SI-ID 7898458]

64. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o naravi moralnosti, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 267 str. ISBN 978-961-220-110-4. [COBISS.SI-ID 89944321]


2.02 Strokovna monografija

65. GROSEK, Štefan (avtor, urednik), GROŠELJ, Urh (avtor, urednik), ORAŽEM, Miha (avtor, urednik), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Ethical recommendations for decision-making on treatment and palliative care of patients at the end of life in intensive care medicine : a joint statement of the Slovenian Society of Intensive Medicine and the Slovenian National Medical Ethics Committee. 1st ed. Ljubljana: University Medical Centre, 2016. 56 str. ISBN 978-961-6442-68-8. [COBISS.SI-ID 282205184]

66. GROSEK, Štefan (avtor, urednik), GROŠELJ, Urh (avtor, urednik), ORAŽEM, Miha (avtor, urednik), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone (avtor, lektor). Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini : skupna izjava Slovenskega združenja za intenzivno medicino in Komisije RS za medicinsko etiko. 1. izd. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2015. 55 str. ISBN 978-961-6442-63-3. [COBISS.SI-ID 278476800]


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

67. AVBELJ, Matej, BROŽIČ, Liliana, IGLIČAR, Albin, JAMBREK, Peter, NOVAK, Marko, JUSTINEK, Gorazd, STRAHOVNIK, Vojko, GRUM, Bojan, VODOPIVEC, Ines (avtor, urednik), JAMBREK, Peter (urednik). Metodologija znanstvenega raziskovanja. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-4-6. [COBISS.SI-ID 301746688]


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

68. CENTA, Mateja (avtor, prevajalec), ĆURKO, Bruno, DOOLEY, Laura, IRWIN-GOWRAN, Sandra, KOJČIĆ, Zoran, KRAGIĆ, Ivana, POKORNY, Svenja, SOLA, Pier Giacomo, STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), WARD, Fionnuala. Skupaj se učimo, da skupaj živimo : priročnik etične vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-70-3. [COBISS.SI-ID 298625536]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

69. BREŽAN, Simon (intervjuvanec), STRAHOVNIK, Vojko (intervjuvanec), MARINŠEK, Maksimiljana (intervjuvanec). Moralna žival : intervju v oddaji Psihoteka, Radio študent, 31. 1. 2015. http://radiostudent.si/kultura/psihoteka/moralna-%C5%BEival. [COBISS.SI-ID 38791941]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 24. 06. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Projekti/projects:

ARRS projekt J6-6851 Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja

ARRS projekt J6-9393 Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Ethics and values education in schools and kindergartens (Erasmus+); več: www.ethics-education.eu

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Learn together to Live together (Erasmus+); http://ethicaleducation.eu/

Mednarodni projekt H2020: INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)

Venice International University - sodelovanje na poletnih šolah (29.3.2019)

Spoštovane, spoštovani, 

danes je na Univerzi v Ljubljani potekala predstavitev pobude oz. mreže VIU-Venice International University (več na povezavi: http://www.univiu.org/), katere članica je postala tudi naša univerza. V okviru te pobude je mogoče sodelovanje doktorskih in magistrskih študentov na poletnih šolah ter v okviru intenzivnih kratkih študijskih oblik na temo globalizacije. Na povezavi so podrobnejše informacije in predstavitev. Vabljeni! 

Vojko Strahovnik 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem