izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, višji znanstveni sodelavec; r. 1978; 2003 diplomiral iz filozofije in zgodovine ; 2008 doktoriral iz filozofije na temo “Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika”; član Slovenskega filozofskega društva, Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti ter ESCT; trenutno raziskovalec na Teološki fakulteti (Univerza v Ljubljani) ter predstojnik katedre za teorijo prava in etiko v javnem življenju na Fakulteti za državne in evropske študije. V letu 2015/2016 Fulbright gostujoči raziskovalec na Univerzi v Arizoni. Urednik knjižne zbirke Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog pri LIT Verlag (Berlin). Več na: www.vojkostrahovnik.idh.si

Član Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo ljudi

Član Delovne skupine UL za izvajanje načrta integritete

ENGLISH

Vojko Strahovnik, PhD, Associate Professor and Senior Research Associate in Philosophy at the University of Ljubljana; 2016 – Fulbright visiting scholar at University of Arizona (Tucson, AZ), currently Visiting Lecturer at the Universty of Arizona, Department of Philosophy.

Graduated from history and philosophy in 2003 at the University of Ljubljana (History BA thesis: “The Problem of Narrative in History”; Philosophy BA thesis: “Moral Particularism”); 2005-2008 junior researcher at Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2008 PhD in Philosophy (thesis: Moral intuitionism, particularism and contemporary metaethics); 2008-2012 head of research unit at IPAK institute and researcher at Science and Research Centre (University of Primorska) with research project on animal ethics; 2010-: assistant professor at Faculty for Government and European Studies and European Faculty of Law in Nova Gorica; currently researcher at Faculty of Theology (University of Ljubljana) and head of Chair for legal theory and ethics in public life at Faculty of Government and European Studies. Editor of the Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog book series at LIT Verlag (Berlin).

More info: www.vojkostrahovnik.idh.si

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GODDIKSEN, Mads Paludan, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Grey zones and good practice : a European survey of academic integrity among undergraduate students. Ethics & behavior. 7. 3. 2023, 1-19 str., tabele, graf. prikazi. ISSN 1050-8422. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10508422.2023.2187804, DOI: 10.1080/10508422.2023.2187804. [COBISS.SI-ID 145298435], [JCR, SNIP, WoS do 24. 5. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.08, Scopus]
2. STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic theodicy, epistemic evil, and epistemic responsibility. Religions. 2023, [vol.] 14, [iss.] 10, str. 1-9. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/14/10/1264, DOI: 10.3390/rel14101264. [COBISS.SI-ID 167641347], [SNIP, WoS, Scopus]
3. STRAHOVNIK, Vojko. Identiteta, etika prepričanja, razumnost in resonanca = Identity, ethics of belief, rationality, and resonance. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 547-559. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Strahovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 134559235], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 28. 1. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARRS
4. JOHANSEN, Mikkel Willum, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Lack of ethics or lack of knowledge? : European upper secondary students’ doubts and misconceptions about integrity issues. International journal for educational integrity. 2022, [vol.] 18, [no.] 20, str. 1-25, tabele, graf. prikazi. ISSN 1833-2595. https://edintegrity.biomedcentral.com/articles/10.1007/s40979-022-00113-0, DOI: 10.1007/s40979-022-00113-0. [COBISS.SI-ID 119241731], [SNIP, WoS do 23. 5. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 11. 5. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
5. HENDERSON, David K., HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. The supervenient casual efficacy of chromatically illuminated. ProtoSociology. 2022, vol. 39, str. 169-203. ISSN 1434-4319. [COBISS.SI-ID 153406467]
6. STRAHOVNIK, Vojko. Holism of religious beliefs as a facet of intercultural theology and a challenge for interreligious dialogue. Religions. 2022, [vol.] 13, [iss.] 7, str. 1-15. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/13/7/633, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.3390/rel13070633. [COBISS.SI-ID 115158275], [SNIP, WoS, Scopus do 20. 11. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARRS
7. STRAHOVNIK, Vojko, SCASSERRA, José Ignacio. Avtonomija, avtoriteta in zaupanje : virus in meje leta 2020 = Autonomy, authority, and trust : virus and the limits of 2020. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 867-879. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Strahovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 91393795], [SNIP, WoS do 23. 3. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 30. 1. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
projekt: P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; financer: ARRS
8. HENDERSON, David K., HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Chromatic illumination : conscious intentionality without conscious representation. ProtoSociology : an international journal of interdisciplinary research. 2021, vol. 38, str. 35-58, ilustr. ISSN 1611-1281. http://www.protosociology.de/cur-vol.html, http://www.protosociology.de/Download/ProtoSociology-Vol38-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 102456323]
9. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic virtues and interreligious dialogue : a case for humility. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 3, str. 395-404. ISSN 1408-5348. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.19233/ASHS.2020.25. [COBISS.SI-ID 45399299], [SNIP, WoS do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00, Scopus do 7. 11. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
10. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS do 1. 3. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 17. 2. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
11. STRAHOVNIK, Vojko. Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka = Virtues and transhumanist human augmentation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 601-610. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Strahovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 8260954], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 28. 1. 2024: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
12. STRAHOVNIK, Vojko. (Ne)moč filozofije : vrednotenje, javno življenje in dialog. Dialogi. 2019, letn. 55, št. 3/4, str. 115-125. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 69647714]
13. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Ontological reflections on what there is. Open journal of philosophy. 2019, vol. 9, no. 2, str. 140-151. ISSN 2163-9442. DOI: 10.4236/ojpp.2019.92010. [COBISS.SI-ID 8119898]

1.02 Pregledni znanstveni članek

14. STRAHOVNIK, Vojko. Etični in teološki izzivi velikih jezikovnih modelov = Ethical and theological challenges of large language models. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 839-852. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Strahovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 179014659], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
projekt: P6-24684 Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osredotočene umetne inteligence; financer: ARIS
projekt: Epistemic identity and epistemic virtue: human mind and artificial intelligence; financer: Projekt New horizons for science and religion in Central and Eastern Europe, s podporo fundacije John Templeton

1.03 Drugi znanstveni članki

15. STRAHOVNIK, Vojko. Animals and us, us as animals. JAHR : europski časopis za bioetiku. 2023, vol. 14, no. 1, str. 157-168. ISSN 1848-7874. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/jahr/article/view/27811/14286, DOI: 10.21860/j.14.1.8. [COBISS.SI-ID 168528387], [SNIP, Scopus]

1.04 Strokovni članek

16. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Grožnja človekovi avtonomiji? : etični in teološki izzivi umetne inteligence: veliki jezikovni modeli in klepetalni roboti. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2023, št. 161, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 163051267]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. STRAHOVNIK, Vojko. Vloga moralne filozofije in teorije pri etični vzgoji. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.), HLADNIK, Alenka (ur.), ŠIMENC, Marjan (ur.). Filozofija in šola : svetovni dan filozofije 2023 : [zbornik]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2023. Str. 138-152. ISBN 978-961-270-388-2. [COBISS.SI-ID 172831747]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Reflections on the impact and implications of our interaction with AI. V: KAPUS, Matej (ur.), PETERNELL, Tara (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Exploring identity and virtue in the context of human-AI interaction : International Conference on Epistemic Identity and Epistemic Virtue in the Context of Human/AI Interaction : Ljubljana, 30. - 31. May 2024 : program and abstracts. Ljubljana: Faculty of Theology, 2024. Str. 11. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/KNJI%C5%BDICA%20POVZETKOV%200_991.pdf. [COBISS.SI-ID 198487811]
19. HENDERSON, David K., HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Chromatic experiential evidentialism, epistemic virtuousness, and implicit bias. V: Applied epistemology : virtue, vice, and bias. [S. l.: s. n.], 2023. Str. [15-16]. [COBISS.SI-ID 155764995]
20. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. AI animal companions : animals and companionship in the age of artificial intelligence = UI kućne životinje : životinje i ljubimstvo u dobu umjetne inteligencije. V: GUĆ, Josip (ur.). Nije pas beštija : 5. dani kulturne animalistike : Split, 17.-19. listopada 2023. Bol, 20.-21. listopada 2023. Stari grad, 21. listopada 2023 = A dog is not a brute : 5th days of animal studies : Split, October 17-19, 2023. Bol, October 20-21, 2023. Stari grad, October 21, 2023. Split: Hrvatsko bioetičko društvo: Centar za integrativno bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2023. Str. 120-121. ISBN 978-953-8393-05-1. [COBISS.SI-ID 169935107]
21. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. AI, chatbots, and epistemic identity = Umetna inteligenca, klepetalni roboti in epistemična identiteta. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), MACHIDON, Octavian-Mihai (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 24. [COBISS.SI-ID 187966979]
22. STRAHOVNIK, Vojko. Ethical and theological challenges of large language models = Etični in teološki izzivi velikih jezikovnih modelov. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 54-55. [COBISS.SI-ID 172256771]
23. STRAHOVNIK, Vojko. The problem of disagreement in the contemporary world = Problem neslaganja u savremenom svijetu. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). 30. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 25. rujna - 1. listopada 2022 = 30th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 25 - October 1, 2022 = 30. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22. September - 1. Oktober 2022 = 30. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 25 settembre - 1 ottobre 2022. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2022. Str. 124. Dani Frane Petrića, 30. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 125467395]
24. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, transparency, and human judgement. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 12. [COBISS.SI-ID 131653379]
25. STRAHOVNIK, Vojko. The lives of animals and the lives of humans = Život životinja i život ljudi. V: GUĆ, Josip (ur.). Galeb nije tica : 4. Dani kulturne animaliSTike : Split, 19.-20. listopada 2022, mrežno, 21. listopada 2022, Bol, 22. listopada 2022 = Seagull is not a bird =4th Days od animal STudies =Split, October 19-20, 2022, online, October 21, 2022, Bol 22 October 2022. [Mali Lošinj]: Hrvatsko bioetičko društvo: =Croatian Bioethical Society, 2022. Str. 91. ISBN 978-953-8393-03-7. [COBISS.SI-ID 131636483]
26. STRAHOVNIK, Vojko. Resonance, rationality, dialogue and epistemic identity = Resonanca, razumnost, dialog in spoznavna identiteta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 40. [COBISS.SI-ID 130091011]
27. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Utilizing religious and ethics education to fight polarization and radicalization of youth : the example of the EDUC8 project. V: BJELICA, Maja (ur.). International Symposium Religious Peace-Building, Inter-Religious Dialogue, Migrations and Refugee Crisis : Koper, online, April 19, 2021 : programme and abstracts = Mednarodni simpozij Religijska izgradnja miru, medreligijski dialog, migracije in begunska kriza : Koper, po spletu, 19. april 2021 : program in povzetki. Online ed. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 16-17. ISBN 978-961-7058-69-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-povzetkov_Religious-Peace-Building-2021_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 97404163]
28. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, knowledge and understanding of research integrity among students = Etika, znanje o in razumevanje raziskovalne etike in integritete med dijaki in študenti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 20-21. https://www.teof.uni-lj.si/upanje-in-zaupanje-v-casu-globalnega-obupa-in-nezaupanja. [COBISS.SI-ID 85008131]
29. STRAHOVNIK, Vojko, SCASSERRA, José Ignacio. Autonomy, authority, and trust : virus and the limits of 2020 = Avtonomija, avtoriteta in zaupanje : virus in meje leta 2020. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 42-43. https://www.teof.uni-lj.si/upanje-in-zaupanje-v-casu-globalnega-obupa-in-nezaupanja. [COBISS.SI-ID 84736003]
30. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]
31. STRAHOVNIK, Vojko. Virtues and transhumanist human augmentation = Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 46-47. [COBISS.SI-ID 8231770]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

32. STRAHOVNIK, Vojko, SCASSERRA, José Ignacio. Autonomy, authority and trust : virus and the limits of 2020. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 91-98, 225-226. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1. [COBISS.SI-ID 170263043]
33. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 69-77, 244. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119944707]
34. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Medverski dialog, ponižnost in epistemična pravičnost. V: MITHANS, Gašper (ur.), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.). Izzivi medreligijskih in medkulturnih stikov in možnosti vzpostavitve dialoga. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2022. Str. 123-141. ISBN 978-961-7058-74-1. [COBISS.SI-ID 113718275]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARRS
projekt: Z6-2666 Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost; financer: ARRS
projekt: J6-9393 Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; financer: ARRS
35. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Sram in vzpostavitev pravičnosti : med pozitivnimi in negativnimi vidiki moralnega sramu. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), BJELICA, Maja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 85-96, 225, 235. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 95293699]
projekt: J6-8265 Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega; financer: ARRS
36. STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic injustice, shame, humility, and sharing the epistemic space with others : an investigation of epistemic justice as a virtue. V: ŠKOF, Lenart (ur.), MACKENZIE HAWKE, Shé (ur.). Shame, gender violence, and ethics : terrors of injustice. Lanham [etc.]: Lexington Books, cop. 2021. Str. 91-104. Feminist strategies. ISBN 978-1-7936-0467-5, ISBN 978-1-7936-0468-2. [COBISS.SI-ID 62224643]
37. STRAHOVNIK, Vojko. Virtues and transhumanist human enhancement. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 37-44, 214. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75668483]
38. STRAHOVNIK, Vojko. The virtues of epistemic justice and humility in the context of inter-religious dialogue. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 79-86, 187. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1. [COBISS.SI-ID 21768451]
39. STRAHOVNIK, Vojko. Overcoming the delusion of neutrality of public discourse. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, [2019]. Str. 69-76. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154970]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

40. STRAHOVNIK, Vojko. Recenzija knjige: Jernej Letnar Černič (ur.)., Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu: slovenske in mednarodne perspektive. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : slovenske in mednarodne perspektive. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. Str. 213-214. ISBN 978-961-96191-9-3. [COBISS.SI-ID 158781187]
41. STRAHOVNIK, Vojko. Urška Lampret, Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 704. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88082691], [SNIP]
42. STRAHOVNIK, Vojko. Urška Lampret : Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 704. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Strahovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 44890883], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

43. STRAHOVNIK, Vojko, MACHIDON, Octavian-Mihai, MIKLAVČIČ, Jonas. Introduction = Uvod. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), MACHIDON, Octavian-Mihai (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 8-9. [COBISS.SI-ID 187962371]
44. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas. Introduction. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 4. [COBISS.SI-ID 131650819]

1.22 Intervju

45. STRAHOVNIK, Vojko (intervjuvanec). Intellectual and ethical virtues in the situation of war. Studia Humana. 2022, vol. 11, [no.] 3/4, str. 70-71. ISSN 2299-0518. https://studiahumana.com/art,11:34,Intellectual-and-Ethical-Virtues-in-the-Situation-of-War.html, DOI: 10.2478/sh-2022-0018. [COBISS.SI-ID 146594307]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

46. STRAHOVNIK, Vojko. Global ethics : perspectives on global justice. Zürich; Wien: LIT, cop. 2019. 122 str. Philosophie im Dialog, Bd. 5. ISBN 978-3-643-91124-7. [COBISS.SI-ID 8153946]
47. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni sudovi, intuicija i moralna načela. Zagreb: Lara, 2019. 324 str., ilustr. ISBN 978-953-8258-48-0. [COBISS.SI-ID 8065882]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

48. AVBELJ, Matej, BROŽIČ, Liliana, IGLIČAR, Albin, JAMBREK, Peter, NOVAK, Marko, JUSTINEK, Gorazd, STRAHOVNIK, Vojko, GRUM, Bojan, VODOPIVEC, Ines (avtor, urednik), JAMBREK, Peter (urednik). Metodologija znanstvenega raziskovanja. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-4-6. [COBISS.SI-ID 301746688]

2.05 Drugo učno gradivo

49. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115398915]
50. TSALAMPOUNE, Aikaterine, STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (130 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115400195]
51. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : dialogue d'un point de vue éthique : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (100 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-933-4. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115412227]
52. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : student's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (97 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-931-0. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115406083]
53. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-932-7. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115407619]
54. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-911-2. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115410179]
55. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-910-5. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115409155]
56. ANCKAERT, Luc, GLOBOKAR, Roman (avtor, prevajalec), STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej (avtor, prevajalec). V čudovitem vrtu religije in filozofije : pregledni moduli. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-99-4. [COBISS.SI-ID 83973123]
57. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Beagle explores the soil : educational picture book. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 23 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/7f50e40d-ee31-4e2f-9c7e-03d5be7c0b56/3)%20ENG-%20BEAGLE%20EXPLORES%20THE%20SOIL.pdf. [COBISS.SI-ID 48823299]
projekt: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
58. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 12 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5bdaf901-2dd7-4a80-ae8b-2874138f9470/6.%20Soil%20degradation_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48819459]
projekt: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
59. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 17 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/852876e9-1c2c-4459-982b-869c63898e36/5.%20Animals%20and%20Us%20%E2%80%93%20Us%20as%20Animals_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48826115]
projekt: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
60. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (131 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115394563]
61. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Student-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115393283]
62. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : student's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115289347]
63. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (133 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115292419]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

64. STRAHOVNIK, Vojko, JEGLIČ, Urška, MIKLAVČIČ, Jonas, WEILGUNY, Marko. Cultivating resilient and responsive persons : a teacher’s manual for utilizing philosophical methods for and in digital world. Banská Bystrica: Belianum, Publishing House of Matej Bel University, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([73] str.)), ilustr. ISBN 978-80-557-2093-7. https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/441/CULTIVATING_RESILIENT_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, DOI: 10.24040/2023.9788055720937. [COBISS.SI-ID 187909635]
projekt: ERASMUS+-2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395 Plato's EU - Philosophical Learning Applied to Online Surroundings in EU; financer: Evropska komisija
65. STRAHOVNIK, Vojko, JEGLIČ, Urška, MIKLAVČIČ, Jonas, WEILGUNY, Marko. Philosophical cookbook : recipes that help you remain safe and sane in digital world : manual. Banská Bystrica: Belianum, Publishing House of Matej Bel University, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([109] str.)), ilustr. ISBN 978-80-557-2092-0. https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/442/Philosophical_Cookbook_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, DOI: 10.24040/2023.9788055720920. [COBISS.SI-ID 187952899]
projekt: ERASMUS+-2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395 Plato's EU - Philosophical Learning Applied to Online Surroundings in EU; financer: Evropska komisija
66. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Curriculum for bioethical education and attitude guidance for living environment. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 40 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e131c102-b0db-4efa-83cd-4108cd8ff955/O3%20Curriculum%20FINAL%20(ENG).pdf. [COBISS.SI-ID 48832515]
projekt: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
67. ČOP ANDESILIĆ, Maja, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Osnove kurikuluma za Etiko športa. [Varaždin: Elektrostrojarska škola, 2019]. 72 str. https://ess.hr/ethicsofsport/documents/O1_Ethics_of_Sport_Curriculum_SI_PDF.pdf. [COBISS.SI-ID 48839427]
projekt: Projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+; 2017-1-HR01-KA201-035428) je financiran s strani Evropske komisije in hrvaške državne agencije Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe Europske unije
68. CENTA STRAHOVNIK, Mateja (avtor, prevajalec), ĆURKO, Bruno, DOOLEY, Laura, IRWIN-GOWRAN, Sandra, KOJČIĆ, Zoran, KRAGIĆ, Ivana, POKORNY, Svenja, SOLA, Pier Giacomo, STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), WARD, Fionnuala. Skupaj se učimo, da skupaj živimo : priročnik etične vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-70-3. [COBISS.SI-ID 298625536]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

69. CIJAN, Nina (scenarist), STRAHOVNIK, Vojko (intervjuvanec), MARČIČ, Renata (intervjuvanec), MANDIĆ-MULEC, Ines (intervjuvanec). Kultura strahu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (7 min, 33 sek)). Na kratko. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174761173. [COBISS.SI-ID 56778755]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

70. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : guide de formation de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-936-5. https://reduc8.eu/document/FR-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115386371]
71. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : handleiding voor de begeleiding van leraren. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-912-9. https://reduc8.eu/document/NL-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115385347]
72. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : teacher training guide. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-935-8. https://reduc8.eu/document/EN-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115379715]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

73. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Algorithmic violence : prispevek na 3rd International Conference of the Slovenian Philosophical Society "Violence and interpretation", Ljubljana, 9. 2. 2024. [COBISS.SI-ID 185950211]
74. STRAHOVNIK, Vojko, ŠIMENC, Marjan. Analitična metoda : didaktične refleksije o poučevanju, oblikah mišljenja in vrednotenju dosežkov : predavanje na seminarju »Metode filozofije - metode mišljenja« : Ljubljana, Filozofska fakulteta, 5. april 2024. [COBISS.SI-ID 192651779]
75. STRAHOVNIK, Vojko. Globalna etika v medicini = Global ethics in medicine : predavanje na 7. simpoziju Etika v medicini "Od Hipokrata do umetne inteligence v medicini", Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 9. maj 2024. [COBISS.SI-ID 199413251]
76. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. AI animal companions : animals and companionship in the age of artificial intelligence = UI kućne životinje : životinje i ljubimstvo u dobu umjetne inteligencije : predavanje na mednarodnem sestanku Nije pas beštija: 5. dani kulturne animalistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 17.-19. 10. 2023. [COBISS.SI-ID 169310211]
77. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. AI, chatbots, and epistemic identity : predavanje na Second Interantional Conference on Human-Centred AI Ethics: Seeing the Human in the Artificial, 23-24 November 2023, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 179709699]
78. STRAHOVNIK, Vojko. Ethical and theological challenges of AI : predavanje na 6. mednarodni znanstveni konferenci European Academy of Religion, St Andrews, Scotland, UK, June 19-23, 2023. [COBISS.SI-ID 162417667]
79. STRAHOVNIK, Vojko. Vprašanje estetskih načel : predavanje na Filozofskem maratonu 2023 "Filozofija in umetnost", Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za filozofijo, Študentsko filozofsko društvo, Ljubljana, 13.-16. 11. 2023. [COBISS.SI-ID 176697091]
80. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, transparency, and human judgment : lecture at International Scientific Conference Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies, October 25th, 2022 Faculty of Theology, University of Ljubljana. [COBISS.SI-ID 127697923]
81. STRAHOVNIK, Vojko, POTRČ, Matjaž, MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency, AI, and the doublestandard argument : chromatic transparency in judgement and decision-making : predavanje na 13. Rocky Mountain Ethics Congress, University of Colorado, Boulder, 16. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 26249219]
82. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Etika v športu in športna vzgoja : predstavitev izkušenj mednarodnega projekta : prispevek na Kolokviju filozofije športa, 20. november 2019, Ljubljana, Fakulteta za šport. [COBISS.SI-ID 8242778]
83. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, BOKAL, Drago, DRENIK BAVDEK, Simona. Transparency in AI's decision making : some ethical and legal reflections : predavanje na 10. Mednarodni konferenci o pravni teoriji in pravni argumentaciji LegArg, 29. - 30. november 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048042980]

3.25 Druga izvedena dela

84. STRAHOVNIK, Vojko. Puhalniki besed : etika v dobi velikih jezikovnih modelov : predavanje v okviru Predavanja FF na ALUO, Ljubljana, 9. 11. 2023. [COBISS.SI-ID 176676099]
85. SVETLIČ, Rok, STRAHOVNIK, Vojko, LAH, Peter, TOMAŽIČ, Luka Martin. Ethical dilemmas in the digital society : sodelovanje na okrogli mizi v okviru 10th conference "It's about people 2022: Embracing digital transformation for a sustainable and ethical future" between 11 and 18 March of the year 2022. [COBISS.SI-ID 104134403]
86. DEISINGER, Mitja, LOPUH, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, ŠKOF, Lenart, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Evtanazija - perspektive onstran pro&contra : okrogla miza : simpozij Humanistika in pravo, 27. marca 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 34257625]
87. STRAHOVNIK, Vojko. Vloga intelektualnih vrlin v medreligijskem dialogu : drugo predavanje v ciklu predavanj Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij, Ljubljana, 14. okt. 2019 - 3. mar. 2020. [COBISS.SI-ID 8355162]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

88. Analiza : časopis za kritično misel. STRAHOVNIK, Vojko (član uredniškega odbora 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-2022Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023-. ISSN 1408-2969. https://daf.splet.arnes.si/spletni-dostop/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 67716608]
89. Dignitas : revija za človekove pravice. STRAHOVNIK, Vojko (član uredniškega odbora 2012-). Ljubljana: Nova revija, 1999-Ljubljana: Nova revija, 1999-2010Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010-2013Ljubljana: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2013-. ISSN 1408-9653. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 98923520]
90. KAPUS, Matej (urednik), PETERNELL, Tara (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Exploring identity and virtue in the context of human-AI interaction : International Conference on Epistemic Identity and Epistemic Virtue in the Context of Human/AI Interaction : Ljubljana, 30. - 31. May 2024 : program and abstracts. Ljubljana: Faculty of Theology, 2024. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (33 str.)), ilustr. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/KNJI%C5%BDICA%20POVZETKOV%200_991.pdf. [COBISS.SI-ID 198390787]
91. KAPUS, Matej (urednik), PETERNELL, Tara (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Exploring identity and virtue in the context of human-AI interaction : International conference on epistemic identity and epistemic virtue in the context of human/AI interaction : program and abstracts : Ljubljana, 30. - 31. May 2024. Ljubljana: Faculty of Theology, 2024. 33 str. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/KNJI%C5%BDICA%20POVZETKOV%200_991.pdf. [COBISS.SI-ID 198494723]
92. Philosophy in dialogue. STRAHOVNIK, Vojko (urednik 2014-). Zürich; Berlin: Lit, 2014-. [COBISS.SI-ID 6568794]
93. MIKLAVČIČ, Jonas (urednik, prevajalec), MACHIDON, Octavian-Mihai (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 28 str. [COBISS.SI-ID 185683459]
projekt: J6-4626 Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence; financer: Sofinancerja John Templeton Fundacija in Ian Ramsey Center za znanost in religijo (Univerza v Oxfordu) za projekt Teološki, filozofski in etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARIS)
94. MIKLAVČIČ, Jonas (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 131649027]

Mentor pri doktorskih disertacijah

95. LAMPRET, Urška. Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Lampret], 2020. IX, 243 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 18433795]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

96. MIKLAVČIČ, Jonas. Transparentnost in etika sistemov algoritemskega odločanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Miklavčič], 2024. IX, 259 str. str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 188599299]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

97. LOSIEVA, Kateryna. Education for sustainable development in early childhood : master's thesis. Ljubljana: [K. Losieva], 2021. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 77845507]
98. KARNIČNIK, Andraž. Podnebne spremembe kot izziv za trajnosti razvoj in odnos do beguncev na trgu dela : magistrsko delo. Ljubljana: [A.Karničnik], 2021. 74 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 77845251]
99. SAVIOZZI, Saša. Trajnostni razvoj in družbena odgovornost na primeru podjetja BMW Group : magistrsko delo. Brežice: [S. Saviozzi], 2021. 94 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 54104579]
100. ZALOŽNIK, Ervin. Genocid kot zločin proti človečnosti in družbena smrt : magistrsko delo. Kranj: [E. Založnik], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (75 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7622&lang=slv. [COBISS.SI-ID 53007363]
101. KEČANOVIĆ, Sabina. Uporabna vojaška etika Za vključujočo in varno družbo prihodnosti : magistrsko delo. Kranj: [S. Kečanović], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8678&lang=slv. [COBISS.SI-ID 96302595]
102. ORZAN, Linda. Pojem človekovega dostojanstva v zdravstvu in pravu : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Orzan], 2019. 94 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6244&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048055780]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

103. ŠKODA, Lovrenc. Kozmopolitizem Seyle Benhabib in njegove pasti : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Škoda], 2022. 44 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 123258627]
104. INDOF, Tilen. Vrlinska etika Philippe Foot in Alasdairja MacIntyreja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Indof], 2022. 42 str. [COBISS.SI-ID 134234371]

Intervjuvanec

105. PIRC, Helena (scenarist). Morala. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (8 min, 25 sek)), barve, zvok. Na kratko. https://365.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174811314. [COBISS.SI-ID 160302595]

Recenzent

106. ŽALEC, Bojan. Človečnost v digitalni dobi : izzivi umetne inteligence, transhumanizma in genetike. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 133 str. Znanstvena knjižnica, 86. ISBN 978-961-7167-15-3. [COBISS.SI-ID 178231299]
107. GRUŠOVNIK, Tomaž. Etika životinja : o prekovrsnoj gostoljubivosti. Zagreb: Pergamena: Znanstveni centar za izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 2023. 255 str., portret. Bioetika, 49. ISBN 978-953-6576-87-6. [COBISS.SI-ID 164090115]
108. JAMNIK, Anton. Liberalizem, komunitarizem in vprašanje etike. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (289 str.)). Priročniki Teološke fakultete, e5. ISBN 978-961-7167-04-7. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Prirocniki/PrTeof_e5_Liberalizem.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 113048579]
109. ŠUSTER, Danilo. Kaj delajo filozofi?. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. XIII, 221 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 008. ISBN 978-961-6620-76-5. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 97553153]


NERAZPOREJENO

110. ANCKAERT, Luc, GLOBOKAR, Roman (avtor, prevajalec), STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej (avtor, prevajalec). V čudovitem vrtu religijskih in filozofskih izročil : pogled od znotraj. 2., popravljena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-11-5. [COBISS.SI-ID 149242883]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 22. 07. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Projekti/projects:

ARRS projekt J6-6851 Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja

ARRS projekt J6-9393 Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Ethics and values education in schools and kindergartens (Erasmus+); več: www.ethics-education.eu

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Learn together to Live together (Erasmus+); http://ethicaleducation.eu/

Mednarodni projekt H2020: INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)