Aljaž Krajnc (*1995) je leta 2017 diplomiral iz teoloških in religijskih študijev. Istega leta se je vpisal na Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, kjer je magistriral iz arabskih in islamskih študijev (2020). Od oktobra 2020 je zaposlen kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti. Pod skupno supervizijo Teološke fakultete UL ter Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica trenutno pripravlja doktorsko tezo o uporabi semantičnega polja Božjega kraljevanja v Bibliji, post-bibličnih tekstih ter Koranu.

Ni obvestil.