Po opravljeni maturi na gimnaziji Škofja Loka leta 2001 sem se vpisal na Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, smer Mikrobiologija. Po opravljeni diplomi leta 2006 sem se istega leta vpisal na Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani. Diplomski študij teologije sem zaključil leta 2012 z diplomsko nalogo Fenomenologija resnice v življenju in svetu. Trenutno na Teološki fakulteti pripravljam doktorsko delo z naslovom Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POHAR, Borut. Resonanca med znanostjo in krščanskim naukom kot pot do resonančnosti pluralne družbe = Resonance between science and christian doctrine as a path to resonance in a pluralistic society. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 573-585. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Pohar.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Pohar. [COBISS.SI-ID 134627331], [SNIP]
2. POHAR, Borut. Interdisciplinary definition of evolution based on analogous Mountain-body model of understanding. European journal of science and theology. 2022, vol. 18, no. 1, str. 27-39. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue18.html. [COBISS.SI-ID 110586115], [SNIP]
3. POHAR, Borut. Trinitarian natural theology and the argument from true love. Philosophia. 2022, vol. 23, n. 1, str. 64-82. ISSN 2244-1875. https://www.pnprs-philosophia.com/2022-january-volume-23-no-1, DOI: 10.46992/pijp.23.1.a.4. [COBISS.SI-ID 110614787], [SNIP]
4. POHAR, Borut. The Gospel’s double antisymmetry as the end-point of the development of Western society. Religions. 2022, [vol.] 13, [iss.] 1, str. 1-29. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/13/1/80/htm, DOI: 10.3390/rel13010080. [COBISS.SI-ID 110522115], [SNIP, WoS, Scopus]
5. POHAR, Borut. The analogical model of cognitive principles and its significance for the dialogue between science and theology. Religions. 2021, [vol.] 12, [iss.] 4, str. 1-24. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/12/4/230, DOI: 10.3390/rel12040230. [COBISS.SI-ID 57744643], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 7. 6. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
6. POHAR, Borut. Transhumanizem v službi človekove odgovornosti do stvarstva = Transhumanism in the service of human's responsibility for creation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 643-656. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Pohar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Pohar. [COBISS.SI-ID 8261722], [SNIP, WoS, Scopus do 6. 2. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]

1.04 Strokovni članek

7. POHAR, Borut. Evolucija brez Boga? : opazovanja nakazujejo obstoj načrta v naravi. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 6, str. 9-10, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8034394]
8. POHAR, Borut. Okrožnica Vera in razum ter sodobna znanost. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 71-78, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8038234]

1.05 Poljudni članek

9. POHAR, Borut. Revija Prijatelj. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2018, leto 52, [št.] 2, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 7855962]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. POHAR, Borut. Resonance between science and Christian doctrine as a path to resonance in a pluralistic society = Resonanca med znanostjo in krščanskim naukom kot pot do resonančnosti pluralne družbe. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 35-36. [COBISS.SI-ID 130092803]
11. POHAR, Borut. God's plan and God's providence as the reason for man's hope and trust = Božji načrt in Božja Previdnost kot razlog človekovega upanja in zaupanja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 38-39. [COBISS.SI-ID 84729091]

1.25 Drugi sestavni deli

12. POHAR, Borut. Najmanj je pri Bogu največ : 4. adventna nedelja : 19. 12. 2021. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 1, str. 21-23. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 86599171]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

13. POHAR, Borut. Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Pohar], 2018. XI, 491 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101453&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7882330]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

14. Prijatelj. POHAR, Borut (glavni urednik 2012-). Ljubljana: Misijonska družba (lazaristi), 1969-Celje: Dom Sv. Jožef, 2013-. ISSN 1318-7147. [COBISS.SI-ID 19039234]

Prevajalec

15. MARIJON, Damjana (intervjuvanec). Življenje v skupnosti z Bogom in ljudmi je pot do sreče. Prijatelj. 2019, letn. 51, št. 2, str. 6-11, ilustr. ISSN 1318-7147. [COBISS.SI-ID 8113754]

Oseba, ki intervjuva

16. CRNOBRNJA, Zdravka (intervjuvanec). Moje poslanstvo je odpovedovanje posvetnemu življenju. Prijatelj. feb./mar. 2022, letn. 54, št. 1, str. 5-14, ilustr. ISSN 1318-7147. [COBISS.SI-ID 101185283]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI