Branko Klun (*1968) je po mednarodni maturi (1987) na »United World College of the Adriatic« (Devin, Italija) študiral filozofijo in teologijo. 1990 je dosegel bakalavreat iz filozofije na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, 1994 magistrsko diplomo iz filozofije na Univerzi na Dunaju, 1999 pa je tam tudi doktoriral. Med leti 1992 in 1997 je bil štipendiant avstrijske fundacije »Pro scientia«. 1995/96 je dobil štipendijo francoske vlade za študijski semester na Univerzi Paris X (Nanterre).
1995 je bil tutor-asistent za filozofijo na Univerzi na Dunaju. 1997 je postal mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od 1999 pa asistent pri Katedri za filozofijo na Teološki fakulteti. 2001 je bil izvoljen v docenta, 2007 v izrednega profesorja in 2019 v rednega profesorja za filozofijo. 2004-06 je bil prodekan Teološke fakultete. Z vabljenimi predavanji je gostoval na Univerzah v Innsbrucku (2001), Regensburgu (2005), Gradcu (2005) in na Katoliškem Inštitutu v Toulousu (2006 in 2012). Gostujoči predavatelj na Univerzi na Dunaju (poletni semester 2012, poletni semester 2019). Med 2016 in 2018 vodja slovensko-avstrijskega projekta »Vračanje religioznega v postmoderni misli« (skupaj z avstrijskim partnerjem doc. dr. Michaelom Staudiglom).


 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLUN, Branko. Rosov pojem resonance v dialogu s fenomenologijo = Rosa’s concept of resonance in dialogue with phenomenology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 535-546. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Klun.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Klun. [COBISS.SI-ID 134549507], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 26. 1. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
2. KLUN, Branko. Neosholastična metafizika Aleša Ušeničnika in njena (post)moderna kritika = The neo-scholastic metaphysics of Aleš Ušeničnik and its (post)modern critique. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 975-988. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Klun.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Klun. [COBISS.SI-ID 135705859], [SNIP, WoS, Scopus do 12. 4. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
projekt: J6-3140 Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije; financer: ARRS
3. KLUN, Branko. Vera, upanje in ljubezen v luči fenomenološko eksistencialne analize = Faith, hope, and love in the light of phenomenological existential analysis. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 783-795. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Klun.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Klun. [COBISS.SI-ID 91377411], [SNIP, Scopus do 12. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
4. KLUN, Branko. Incarnation and "de-carnation" in the hermeneutics of Gianni Vattimo. Acta philosophica. 2020, vol. 29, fasc. 1, str. 161-177. ISSN 1825-6562. https://www.actaphilosophica.it/article/view/3654, DOI: 10.19272/202000701009. [COBISS.SI-ID 8326490], [SNIP, WoS, Scopus do 11. 5. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
5. KLUN, Branko. Transcendence and acknowledgment : questioning Marion's reversal in phenomenology = Transcendenca in priznanje : vprašanja glede Marionovega obrata v fenomenologiji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 367-379. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Klun. [COBISS.SI-ID 8224602], [SNIP, WoS do 22. 3. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00, Scopus do 28. 1. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
6. KLUN, Branko. Transhumanizem in transcendenca človeka = Transhumanism and human transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 589-599. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Klun.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Klun. [COBISS.SI-ID 8260698], [SNIP, WoS do 22. 3. 2024: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9.00]
7. KLUN, Branko. Andersheit und Verstehen : eine hermeneutische Annäherung an Levinas. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. no. 1, 2019, str. 141-156. ISSN 0352-7875. https://hrcak.srce.hr/224041, DOI: 10.21464/sp34110. [COBISS.SI-ID 8199770], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 18. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. KLUN, Branko. Rezilienca in resonanca : v iskanju nove drže do sveta = Resilience and resonance : searching for a new attitude towards the world. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 281-292. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Klun. [COBISS.SI-ID 40826371], [SNIP, WoS do 22. 3. 2024: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 14.00, Scopus do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 19.00]

1.04 Strokovni članek

9. KLUN, Branko. Kritično mišljenje in mediji : ali je mogoča družbena stvarnost, ki ne bo podlegla logiki moči in medijski manipulaciji?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. feb. 2023, št. 154, str. 6, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 140540163]
10. KLUN, Branko. Die Kunst des Lebens - philosophisch verstanden. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2023, jg. 28, nr. 108, str. 11-12, ilustr. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 162712067]
11. KLUN, Branko. Znanost - med vero in nejevero. Božje okolje. 2020, leto 46 [i. e. 45], št. 6, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 44821251]
12. KLUN, Branko. Narava in svoboda. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. jun. 2020, letn. 22, št. 86, str. 19-20, ilustr. ISSN 1580-0482. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 20356611]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

13. KLUN, Branko. Tišina in molk z vidika fenomenološko-eksistencialne analize. V: SENTOČNIK, Jožica Tina (ur.), SERNEC, Karin (ur.). Tišina in mir : 18. Bregantovi dnevi : zbornik prispevkov : [Grand hotel Bernardin - Kongresni center Bernardin, Portorož, 8. 6.-11. 6. 2023]. Ljubljana: Združenje psihoterapevtod [!] Slovenije - zbornica, 2023. Str. 47-58. ISBN 978-961-94096-6-4. [COBISS.SI-ID 162692355]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. KLUN, Branko. Aleš Ušeničnik's Neo-scholastic metaphysics and his understanding of Christianity in the light of (post)modern philosophical and theological critique = Neosholastična metafizika Aleša Ušeničnika v luči (post)moderne filozofske in teološke kritike. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 18-19. [COBISS.SI-ID 144135683]
15. KLUN, Branko. Transformations of the world by digital technology, and the challenges for the religious experience = Spreminjanje sveta zaradi digitalne tehnologije in izzivi za religiozno izkustvo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 32-33. [COBISS.SI-ID 172206083]
16. KLUN, Branko. Echoes of the phenomenological tradition in Rosa's idea of resonance = Odmevi fenomenološke tradicije v Rosovi ideji resonance. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 25. [COBISS.SI-ID 130094851]
17. KLUN, Branko. The otherness of the other between knowledge and acknowledgement. V: BOŽIČ, Andrej (ur.). Phenomenology and sociality : the 6th Conference of the Central and East European Society for Phenomenology : abstracts. Ljubljana: Institute Nova Revija for the Humanities, 2021. Str. 85-86. ISBN 978-961-7014-30-3. [COBISS.SI-ID 162404611]
18. KLUN, Branko. Faith, hope, and love in the light of phenomenological existential analysis = Vera, upanje in ljubezen v luči fenomenološko eksistencialne analize. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 26-27. [COBISS.SI-ID 84712195]
19. KLUN, Branko. Potentials and limits of a phenomenological approach to St Bonaventure = Možnosti in meje fenomenološkega pristopa k sv. Bonaventuru. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. Str. 26-29. [COBISS.SI-ID 80183299]
20. KLUN, Branko. Ideja Boga in prisotnost Boga : nekaj filozofskih razmislekov. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 91-92. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84392707]
21. KLUN, Branko. Resilience and resonance. Searching for a new attitude towards the world = Rezilienca in resonanca. V iskanju nove drže do sveta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 27-28. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38154243]
22. KLUN, Branko. Transhumanism and human transcendence = Transhumanizem in človeška transcendenca. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 27. [COBISS.SI-ID 8227930]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. KLUN, Branko. The theological virtues and Heidegger's existential analytic. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 67-74, 224-225. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170258691]
24. KLUN, Branko. Phänomen und Offenbarung bei Jean-Luc Marion. V: ESTERBAUER, Reinhold (ur.). Das Unfassbare vor Augen : Neue phänomenologische Annäherungen an Religion : für Günther Pöltner zum 80. Geburtstag. 1. Aufl. Baden-Baden: K. Alber, 2023. Str. 31-51. ISBN 978-3-495-99866-3, ISBN 978-3-495-99867-0. [COBISS.SI-ID 162703363]
25. KLUN, Branko. Resilience and resonance : Rosa's conception of the good life in challenging times. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 33-41, 242. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119922947]
26. KLUN, Branko. Krščanski platonizem : aktualnost neke dediščine. V: TYSON, Paul G. Vrnitev k resničnosti : krščanski platonizem za naš čas. Ljubljana: KUD Logos, 2021. Str. 283-301. Knjižna zbirka KUD Logos, 80. ISBN 978-961-7096-99-6. [COBISS.SI-ID 104450819]
27. KLUN, Branko. "Sich empfangen aus dem, was sich gibt" : zur Frage nach der Subjektivität im Dativ. V: STAUDIGL, Michael (ur.). Der Primat der Gegebenheit : zur Transformation der Phänomenologie nach Jean-Luc Marion. Freiburg; München: K. Alber, 2020. Str. 115-132. Alber Philosophie. ISBN 978-3-495-48708-2. [COBISS.SI-ID 44784387]
28. KLUN, Branko. Misliti Boga po metafiziki : filozofski obrat pri Jean-Lucu Marionu. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 9-26. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8088666]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

29. KLUN, Branko. Teološko-filozofska hermenevtika pri sv. Bonaventuru in njen pomen za današnji čas. V: BONAVENTURA. Kako se različne umetnosti zvajajo na teologijo = De reductione artium ad theologiam ; O trojni poti = De triplici via. Ljubljana: Brat Frančišek, 2021. Str. 6-29. Pergamenti, 3. ISBN 978-961-6873-64-2. [COBISS.SI-ID 78373891]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

30. KLUN, Branko. Francis S. Collins, Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje : Celjska Mohorjeva družba, 2019, 291 strani. Zvon : kulturno - družbena revija. 2020, letn. 23, št. 1, str. 76-77, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 8322394]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

31. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 283-285. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8236378], [SNIP]
32. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 7-8. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8090714]

1.22 Intervju

33. KLUN, Branko (intervjuvanec). Vedeti za lastno smrt : filozof Branko Klun: "Moja smrt je bolj gotova od vsake druge gotovosti v mojem življenje". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2023, letn. 72, št. 43, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 170131971]
34. KLUN, Branko (intervjuvanec). Za resnico se moramo osvoboditi : filozof in profesor na Teološki fakulteti dr. Branko Klun o sodobnem praznoverju, o subjektivnosti in objektivnosti resnice ter o svobodi, ki jo prinaša. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2022, letn. 71, št. 7, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 98000131]
35. KLUN, Branko (intervjuvanec). "Ključne stvari v življenju se nam še vedno zgodijo onkraj naše moči" : intervju s profesorjem teološke fakultete Brankom Klunom. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. ilustr., 25. dec. 2022. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/slovenija/kljucne-stvari-v-zivljenju-se-nam-se-vedno-zgodijo-onkraj-nase-moci/652170. [COBISS.SI-ID 162408451]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

36. KLUN, Branko. Sodobna filozofija : (študijsko gradivo). Ljubljana: [B. Klun], 2022. 98 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 172938755]
37. KLUN, Branko. Filozofija narave : (študijsko gradivo za interno uporabo slušateljev). Ljubljana: [B. Klun], 2021. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 172936195]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

38. MIHELIČ ZAJEC, Andreja, KARNJUŠ, Igor, BABNIK, Katarina, KLUN, Branko, ŠTRANCAR, Klelija, AŽMAN, Monika (urednik). Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2020. 24 str. ISBN 978-961-273-219-6. [COBISS.SI-ID 304154880]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

39. KLUN, Branko, KRALJ, Robert. Jean Luc Marion : razodetje kot fenomen. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2019/01/jean-luc-marion-razodetje-kot-fenomen/. [COBISS.SI-ID 8237146]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

40. KLUN, Branko. Klassiker der Religionsphilosophie : predavanje v programu Katholische Theologie, Institut für Christliche Philosophie, Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, 4. mar. 2019-24. junij 2019. [COBISS.SI-ID 8199514]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

41. KLUN, Branko (avtor, intervjuvanec). Einblicke in die Kunst des Lebens : predavanje v obliki pogovora na 3. Europäischer Kongress für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge "Die Kunst zu leben - zum Menschsein befreien Integrative Gestaltpädagogik in ihren vielen Facetten und Möglichkeiten", 11. - 13. August 2023, Celje. [COBISS.SI-ID 162758659]
42. KLUN, Branko. Problem družbenega konsenza glede razumevanja življenja = The problem of social consensus on how to understand life : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja, Ljubljana, 7. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 155333123]
43. KLUN, Branko. Tišina in molk z vidika fenomenološko-eksistencialne analize : predavanje na 18. srečanju psihoterapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo (Bregantovi dnevi), Portorož, 8.6. -11.6. 2023. [COBISS.SI-ID 162693891]
44. KLUN, Branko. "To be in the digital world, but not of it." : transformations of the world by AI, and the challenges for the religious experience : predavanje na 6. mednarodni znanstveni konferenci European Academy of Religion, St Andrews, Scotland, UK, June 19-23, 2023. [COBISS.SI-ID 162417411]
45. KLUN, Branko. Heidegger’s existential analytic and the question of otherness : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci En commun: altérité, communauté et solitude = In common: otherness, community and solitude, 15-19 Juin 2022, Institut catholique de Paris. [COBISS.SI-ID 162409731]
46. KLUN, Branko. Mladi in odprtost do presežnosti : predavanje na Teološkem simpoziju 2020: Mladi in Kristus,19. februar 2020, Stična. [COBISS.SI-ID 162393091]
47. KLUN, Branko. Antropološki temelji duhovnosti in duhovna oskrba : predavanje na Prvi nacionalni konferenci o duhovni in religiozni oskrbi v Sloveniji, Celje, 8. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8231002]
48. KLUN, Branko. Duša in subjektiviteta kot fenomenološki izziv : predavanje na Filozofskem simpoziju Kaj je duša?, Ljubljana, 11. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 8229722]
49. KLUN, Branko. Levinasrezeption mit Schwerpunkt Theologie und philosophische Gottesfrage – Kurzbericht aus Slowenien : predavanje na simpoziju "Theologisch-philosophisches Forschungsnetzwerk Levinas", 3. Kolloquim, 7. – 9. februar 2019, Katholische Akademie Schwerte. [COBISS.SI-ID 162387715]
50. KLUN, Branko. Philosophische Theologie und die neuere französische Religionsphänomenologie : predavanje na simpoziju Philosophische Theologie im Umbruch - Symposion zum 90. Geburtstag von Augustinus Wucherer-Huldenfeld, Wien, 25. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 8229466]
51. KLUN, Branko. Transcendence and acknowledgement : questioning Marion's reversal in phenomenology : predavanje na mednarodnem srečanju Applying Phenomenology of Religion, Wien, 25.-26. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 8229978]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

52. KLUN, Branko. How does God enter into language? : predavanje na 46th International Symposium of Philosohy and Theology Professors, Talkong about God todaj, Trakošćan (Bednja), 4-6 April 2024. [COBISS.SI-ID 191761923]

3.25 Druga izvedena dela

53. KLUN, Branko. Dialog med vero in znanostjo: možnosti in meje : predavanje na Večerni akademiji, 23. februar 2021, zoom aplikacija. [COBISS.SI-ID 162393347]
54. PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ARNEŽ, John George (diskutant), KLUN, Branko (diskutant). Francis S. Collins - Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje : pogovor o knjigi, Mohorski večer, Celje, 7. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 8230746]
55. STRES, Anton (avtor, diskutant), OZVATIČ, Tanja (diskutant), BORSTNER, Bojan (diskutant), KERESTEŠ, Tomaž (diskutant), KLUN, Branko (diskutant). Leksikon filozofije : pogovor ob izidu knjige Antona Stresa, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 25. januar 2019. [COBISS.SI-ID 98346753]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

56. Limina. KLUN, Branko (član uredniškega sveta 2018-). Graz: Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Graz, 2018-. ISSN 2617-1953. http://www.limina-graz.eu. [COBISS.SI-ID 8066906]
57. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. KLUN, Branko (član uredniškega odbora 1998-). Ljubljana: Fenomenološko društvo [etc.], 1992-Ljubljana: Fenomenološko društvo [etc.], 1992-1994Ljubljana: Nova revija, 1994-2011Ljubljana: Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko, 2012-. ISSN 1318-3362. http://www.phainomena.com, http://www.dlib.si/results/?query='rel%3dphainomena'&pageSize=25, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 29705216]
58. Polonia Sacra. KLUN, Branko (član uredniškega sveta 2012-). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. ISSN 1428-5673. [COBISS.SI-ID 3013210]
59. Recherches philosophiques. KLUN, Branko (član uredniškega sveta 2015-). Toulouse: Faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse, 2005-. ISSN 1778-8099. [COBISS.SI-ID 7159386]
60. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. KLUN, Branko (gostujoči urednik 2019). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8745472]
61. KLUN, Branko (urednik), TREBEŽNIK, Luka (urednik, prevajalec). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 137 str. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 299145472]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

62. GREGORČIČ, Rok. Vera in racionalnost v Kierkegaardovi misli : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Gregorčič], 2021. IV, 70 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 71109891]
63. ŠUMRADA, Maja. Krščanstvo v (post)sekularnem kontekstu: žrtev lastnega uspeha? : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šumrada], 2019. VI, 105 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8191578]
64. ERLAH, Sebastjan. Postmoderna konstrukcija realnosti pri Baudrillardu in Virilioju kot izziv za teologijo : [magistrsko delo]. Ljubljana: [S. Erlah], 2019. IV, 92 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8145498]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

65. FLORJANČIČ, Miha. Pojmovanje duše in telesa pri Descartesu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Florjančič], 2022. V, 31 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 126931203]

Prevajalec

66. SUZUKI, Shunryu. Duh zena, duh začetništva. 2. elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2020. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-24. ISBN 978-961-7096-17-0. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 303610112]
67. MARION, Jean-Luc. Razodetje kot fenomen in njegovo odprtje = The phenomenological openness of revelation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 287-305. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Marion. [COBISS.SI-ID 8221018], [SNIP, WoS do 19. 5. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 11. 5. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]

Avtor dodatnega besedila

68. SCHLEIERMACHER, Friedrich. O religiji : govori izobraženim med njenimi zaničevalci. 2. elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2020. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-21. ISBN 978-961-7096-14-9. http://www.kud-logos.si/e-knjige/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 303603712]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

69. REBULA, Tanja. Med logosom in mitom : antika pri Emmanuelu Levinasu : [doktorska disertacija]. Ljubljana: [T. Rebula], 2021. 379 str. [COBISS.SI-ID 83992067]

Intervjuvanec

70. JEGLIČ, Urška. Kdo je vir tvojega upanja? : krščanski pogled na upanje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2021, leto 57, št. 10, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 77466115]

Recenzent

71. ŠVAJNCER VREČKO, Zmago. Fenomenološka psihopatologija in fenomenologija zlorabe : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2023. 182 str. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-41-9. [COBISS.SI-ID 173395459]
projekt: J7-4631; financer: ARRS
projekt: P6-0341; financer: ARRS
projekt: I0-0036; financer: ARRS
72. ŠKOF, Lenart (urednik), NAVERNIK, Ignac (urednik). Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki. Ljubljana: Alma Mater Europaea, Fakulteta za humanistični študij - Institutum Studiorum Humanitatis: Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS; Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2022. 338 str., ilustr. ISBN 978-961-6192-86-6. [COBISS.SI-ID 102397187]
73. TREBEŽNIK, Luka. Svetloba na obzorju : razmisleki o razmerju med vero in razumom. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2022. 113 str. Filozofska zbirka Aut, 95. ISBN 978-961-7054-52-1. [COBISS.SI-ID 126020611]
74. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Brevilokvij ali Teologija na kratko = Breviloquium. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 319 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 79, Pergamenti, 4. ISBN 978-961-6844-97-0. [COBISS.SI-ID 75526147]
75. HEIDEGGER, Martin, KOMEL, Dean (urednik). Načelo razloga. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 176 str. ISBN 978-961-06-0548-5. [COBISS.SI-ID 87471875]


NERAZPOREJENO

76. KLUN, Branko. Onkraj biti : biblični odmevi v postmoderni misli. Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (254 str.)). Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-65. ISBN 978-961-7096-82-8, ISBN 978-961-7096-83-5. http://www.kud-logos.si/e-knjige/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 72144643]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

  • Vodja (bilateralnega slovensko-avstrijskega) raziskovalnega projekta:

2016 – 2018   J6-7325: »Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo« (skupaj z avstrijskim partnerjem doc. dr. Michaelom Staudiglom)

  • Član raziskovalne programske skupine

2009 –             P6-0269: »Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije«

  • Član raziskovalnih projektov

2014 – 2017    J6-6851: »Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga«

2011 – 2014    J6-4139: »Dialog v globalni multikulturni družbi«

2004 – 2007    L6-6053: »Leksikon krščanske etike«