Igor Bahovec, rojen v Ljubljani leta 1961, je diplomiral iz fizike (1986, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za fiziko), magisterij (1997) in doktorat iz sociologije (2004, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede).

Je poročen in oče treh otrok.

Raziskovalno se ukvarja s tematikami povezanimi z družbenimi vidiki religije, skupnostmi, civilno sfero in socialnim kapitalom ter z vprašanji postmoderne kulture, predvsem z vidikov tvorjenja smisla, kulturnih sprememb in fenomena religije in duhovnosti. Posebej ga zanima tema pristnega dialoga v medosebnih, medkulturnih in medreligioznih stikih.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAHOVEC, Igor. Družbena in kulturna refleksija v življenju in mišljenju Antona Trstenjaka = Socio-cultural reflection in the life and thought of Anton Trstenjak. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 1, str. 129-148. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/01/Bahovec.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-35ZE0B9Q, DOI: 10.34291/Edinost/78/01/Bahovec. [COBISS.SI-ID 168282883], [SNIP, Scopus]
2. BAHOVEC, Igor. O viziji in delovanju za evropsko združevanje : od Roberta Schumana do papeža Frančiška = On vision and action for European integration : from Robert Schuman to pope Francis. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 29-46. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Bahovec.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3CNY8DXZ, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Bahovec. [COBISS.SI-ID 135342083], [SNIP, Scopus]
3. BAHOVEC, Igor. Civilisation, religion and epochal changes of cultures = Civilizacija, religija in epohalne spremembe kultur. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 887-899. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JOBKO6ZC, DOI: 10.34291/BV2020/04/Bahovec. [COBISS.SI-ID 44584707], [SNIP, WoS do 26. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]

1.04 Strokovni članek

4. BAHOVEC, Igor. Ko Sveti Duh govori tako Petru kot Korneliju : namen sinode je spremeniti miselnost. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 2, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 105873667]
5. BAHOVEC, Igor. "Tujec sem bil in ste me sprejeli" : odnos beguncev in prisilnih migrantov v družbenem nauku Cerkve. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 3, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 112842499]
6. BAHOVEC, Igor. Vsi smo pomembni : nekaj uvodnih razmislekov ob okrožnici o bratstvu in družbenem prijateljstvu. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jul. 2021, št. 135, str. 13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 70813443]
7. BAHOVEC, Igor. Sinovstvo: obljuba in pot uresničevanja. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. apr. 2019, letn. 29, št. 2, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 8108122]
8. BAHOVEC, Igor. O dinamiki dela v skupinah: trije krogi pogovora. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. jun. 2019, letn. 29, št. 3, str. 23-27. [COBISS.SI-ID 8184154]

1.05 Poljudni članek

9. BAHOVEC, Igor. Beseda bivšega predsednika. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. feb. 2020, letn. 30, št. 1, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8323418]
10. BAHOVEC, Igor. Vabilo ali pustimo si vstopiti v odprto dinamiko poživitve Skupnosti. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. jun. 2020, letn. 30, št. 3, str. 21-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 21028867]
11. BAHOVEC, Igor. Poti sinodalnosti v praksi. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. okt. 2019, letn. 29, št. 4, str. 15-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8215642]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

12. BAHOVEC, Igor. O nekaterih dilemah interpretacije podatkov o družini : ankete javnega mnenja in podatki statističnega urada Republike Slovenije = On some dilemmas of interpreting data about family : public opinion polls and data from the Statistical Office of the Republic of Slovenia. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 5-8, tabele. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130038019]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. BAHOVEC, Igor. Contemporary socio-cultural crisis and creative potential of the dialogic type of social relationships. V: "Social transformations: inclusion and exclusion" : coping with re-emerging social challenges for humanity : 15th Slovenian Social Science Conference 2022 : November 21-24, 2022, Slovenia : book of abstracts. [Nova Gorica]: School of Advanced Social Studies, 2022. Str. 9. https://www.fuds.si/wp-content/uploads/2023/03/SSSC-2022_Book-of-Abstratct_Social-Transformations_Inclusion-and-Exclusion.pdf. [COBISS.SI-ID 146335491]
14. BAHOVEC, Igor. Vizija človeka in boga v Amoris Laetitia : kaj o tem govore dejstva in orientacije glede zakonske zveze in odnosa med generacijami. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 93-94. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84394499]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. BAHOVEC, Igor. Religion, civil society, and charitable activity in Slovenia. V: GLATZER, Miguel (ur.). Faith-based organizations and social welfare : associational life and religion in contemporary Eastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2020. Str. 159-175, ilustr. Palgrave studies in religion, politics, and policy. ISBN 978-3-030-44706-9. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-44707-6_8, DOI: 10.1007/978-3-030-44707-6_8. [COBISS.SI-ID 31729923]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

16. BAHOVEC, Igor. Zakaj odpor proti sinodalni poti papeža Frančiška?. Mladika. 2023, leto 66 [i. e. 67], [št.] 5, str. 3-5, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 162151171]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

17. BAHOVEC, Igor. Kam nas vodi Duh. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. jun. 2022, letn. 71, št. 23, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 112568579]
18. BAHOVEC, Igor. Schumanovo sporočilo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 70, št. 26/27, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 70654979]
19. BAHOVEC, Igor. Krik Zemlje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. avg. 2021, letn. 70, št. 34, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 73732099]
20. BAHOVEC, Igor. Dialog je drža močnih, ne šibkih : premislek ob Pozivu k družbenemu premirju in sodelovanju. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. mar. 2021, št. 131, str. 6, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 54156547]
21. BAHOVEC, Igor. Pot do nove civilizacije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2020, letn. 69, št. 50, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 41960195]
22. BAHOVEC, Igor. Kakšna identiteta Evrope. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. maj 2019, letn. 68, št. 21, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8136794]

1.22 Intervju

23. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). V Evropi smo na veliki preizkušnji! : nekaj pogledov ... je povedal prof. dr. Igor Bahovec, ki je bil član slovenske delegacije v Pragi. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2023, leto 59, št. 3, str. 45-47, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 142741507]
24. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). Sinoda je povabilo, da se ves svet sreča : pogovor z Igorjem Bahovcem. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 28 [i. e. 29], št. 1, str. 8-13, portreti. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 106847235]
25. BAHOVEC, Igor (intervjuvanec). "Drugačna družba je mogoča" : pogovor z dr. Igorjem Bahovcem. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 1, str. 18-21, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 52731395]

1.25 Drugi sestavni deli

26. BAHOVEC, Igor. Spomin in razumevanje sedanjosti - temelj za pot prihodnosti. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 27-28. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157796355]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

27. BAHOVEC, Igor. Uvod v sociologijo in sociologijo religije : (tema izvajanja predmeta v letu 2019/2020). Ljubljana: [I. Bahovec], 2020. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17052163]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

28. SAJE, Andrej (intervjuvanec), BAHOVEC, Igor (intervjuvanec), UDOVIČ, Boštjan (intervjuvanec), GERDEN, Tomaž (oseba, ki intervjuva). Papež Frančišek že desetletje vodi Katoliško cerkev in Sveti sedež. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 36 sek)). Studio ob 17h. https://prvi.rtvslo.si/podkast/studio-ob-1700/87/174942885. [COBISS.SI-ID 145380355]
29. DEBEVEC, Marjana (oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (intervjuvanec), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Vsi smo bratje (drugo poglavje). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (39 min, 52 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/vc_2021_03_28. [COBISS.SI-ID 102467587]
30. BAHOVEC, Igor, DEBEVEC, Marjana. Dan Evrope. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Iz življenja Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/vc_2020_05_17_net. [COBISS.SI-ID 21039875]
31. DEBEVEC, Marjana (oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (intervjuvanec), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec), PETROVIČ, Jorg Kristijan (intervjuvanec). Kakšen svet bomo našli po pandemiji?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Pogovor o. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/po_2020_12_30_vsi_bratje. [COBISS.SI-ID 53169411]
32. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (diskutant), NOVAK, Leon (diskutant), GODINA, Zmago (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), JEREBIC, Drago (diskutant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]
33. ZUPAN, Žan, SAJE, Andrej (diskutant), BAHOVEC, Igor (diskutant), CESTNIK, Branko (diskutant). Katoliška cerkev : reforme rimske kurije in teološke paradigme. Ljubljana: Radio Študent, 2019. https://radiostudent.si/politika/okrogla-miza-apr/katoli%C5%A1ka-cerkev-reforme-rimske-kurije-in-teolo%C5%A1ke-paradigme. [COBISS.SI-ID 8124506]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

34. BAHOVEC, Igor. Challenges and opportunities of intercultural dialogue : lecture at Pontificia Universita Gregoriana, Facolta di Scienze Sociali, Rome, 22. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 19566083]
35. BAHOVEC, Igor. Robert Schuman and forgotten vision of Europe integration : lecture at the summer school European Union at the crossroads. New perspectives, current threats, University of Bucharest, Brasov, 9. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 19567875]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

36. ADAM, Frane, MAKAROVIČ, Matej, BAHOVEC, Igor, GORIŠEK, Maruša. Cognitive mobilisation and organisational culture in small and medium-sized high-tech firms : presentation at the 11th Slovenian Social Science Conference "Observing Social Transformations: National and Transnational Perspectives", May 30 - June 1, 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 36189789]

3.25 Druga izvedena dela

37. ADAM, Frane (diskutant), BAHOVEC, Igor (diskutant), GORIŠEK, Maruša (diskutant), MAKAROVIČ, Matej (diskutant), NEŽMAH, Bernard (diskutant), NOVAK, Marko (diskutant), PODMENIK, Darka (diskutant), ŠUŠTERŠIČ, Janez (diskutant), TOMŠIČ, Matevž (diskutant). O meritokraciji : tematska razprava v okviru raziskovalnega projekta Meritokracija in družba znanja - med simulacijo in realnostjo in serije razprav Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji, dvorana Slovenske matice, Ljubljana, 29. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 71485443]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

38. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. BAHOVEC, Igor (področni urednik 2007-2021). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, https://www.teof.uni-lj.si/publications/theological-quarterly. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

39. GORIŠEK, Maruša. Priložnosti in omejitve meritokracije za celovit družbeni razvoj v kontekstu družbe znanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Gorišek], 2022. 172, [17] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 126076163]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

40. ROŽMAN, Lucija. Kultura simbolne miselnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Rožman], 2019. V, 91 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110968, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110968. [COBISS.SI-ID 8198490]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

41. KOROŠEC, Elektra Katarina. "Feminine genius" danes : vloga in dostojanstvo žene v sodobnem svetu : diplomsko delo. Ljubljana: [E. K. Korošec], 2023. VII, 60 str., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=150391. [COBISS.SI-ID 165987843]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

42. JEGLIČ, Urška. Verska praksa muslimanov v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Jeglič], 2022. X, 470, XIX str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141599, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TDCH1GW6. [COBISS.SI-ID 126136579]

Recenzent

43. GORIŠEK, Maruša. Meritokracija in družba znanja : različni pogledi na meritokratske kriterije in vlogo ekspertov v družbi. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize, 2023. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-93636-7-6. [COBISS.SI-ID 140379395]
44. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (247 str.)), ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-92-5. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/2021_ZnK69_Vzgojni_izzivi.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FGH9Z7HA. [COBISS.SI-ID 45265923]
45. URH, Damjana, DOLŽAN ERŽEN, Tatjana, CEPIN, Matej, LAJOVIC, Franci, BOGATAJ, Nevenka, BOGATAJ, Nevenka (urednik). Študijski krožki : iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2019. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-90-9. [COBISS.SI-ID 301329408]
46. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 247 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]


NERAZPOREJENO

47. ADAM, Frane, BAHOVEC, Igor, PODMENIK, Darka, KRISTAN, Emanuela, GORIŠEK, Maruša. Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi : poročilo o rezultatih kvalitativne analize. Elektronska izd. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)). ISBN 978-961-6471-49-7. https://pokojnina.enakostspolov.si/slo/wp-content/uploads/2020/12/MDMP-Pokojninska-vrzel-med-zenskami-in-moskimi-kvalitativna-analiza.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-BWC1107X. [COBISS.SI-ID 39060483]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 26. 02. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Projekti ARRS: 

1. Dialog v globalni multikulturni družbi, oznaka: J6-4139,

vloga: raziskovalec, vodja projekta Janez Juhant

trajanje: 1.7.2011―30.6.2014

 

2. Vzgoja in izobraževanje za medkulturni dialog, oznaka V5-0422

vloga: vodja projekta

trajanje: 1.9.2008―31.8.2010

 

3. Lokalna in regionalna razvojna jedra, oznaka: L5-0654

vloga: raziskovalec, vodja projekta Franc Adam

trajanje: 1.2.2008―30.1.2010