Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠČEK, Jernej, ŠKAMPERLE, Igor. Salutati, Ficino in Machiavelli : od jajca do jabolka civilnega humanizma. Clotho. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 3, št. 1, str. 41-75. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/10167, DOI: 10.4312/clotho.3.1.41-75. [COBISS.SI-ID 77932547], [Scopus do 17. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
2. ŠKAMPERLE, Igor. Krščanstvo in marksizem : bližina in razlike. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 25, št. 97/98, str. 119-137. ISSN 1318-8828. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2020.251, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14906. [COBISS.SI-ID 59353859], [SNIP]
3. ŠKAMPERLE, Igor. Potovanje Argonavtov in njihov prehod iz Podonavja na Jadran v interpretaciji J. L. Schönlebna : kam so zavili na Ljubljanskih vratih, v Vipavsko dolino ali v Kvarner?. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 21, št. 2, str. 51-61. ISSN 1580-0261. DOI: 10.4312/keria.21.2.51-61. [COBISS.SI-ID 21293059]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. ŠKAMPERLE, Igor. Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi = Nicolaus from Cusa and his composition De pace seu concordantia fidei. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 181-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Skamperle.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Skamperle. [COBISS.SI-ID 34686723], [SNIP, Scopus do 25. 1. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]

1.04 Strokovni članek

5. ŠKAMPERLE, Igor. Nikoli dokončano iskanje popolnosti : Leonardo da Vinci (1452-1519) - enkratni primer univerzalnega človeka. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. 5. apr. 2020, št. 120, str. 14. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 17184566]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. ŠKAMPERLE, Igor. Prihodnost humanistike in pojem humanologije v delu Mihaila Epštejna. V: MAHNIČ, Katja (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). O poslanstvu humanistike in družboslovja : ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 425-433. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0455-6. ISSN 2712-6242. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/274/408/6299-1. [COBISS.SI-ID 70014211]
7. ŠKAMPERLE, Igor. Europa delle piccole patrie. V: Costruire l'Europa dai territori. [Vicenza: Instituto Rezzara], 2019. Str. 41-48. Informazioni e opinioni, 21. ISBN 978-88-6599-046-9. [COBISS.SI-ID 69522786]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. ŠKAMPERLE, Igor. Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi (De pace seu concordantia fidei) = Nicolaus Cusanus and His Text De pace su concordantia fidei. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 44-47. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 70485090]
9. ŠKAMPERLE, Igor. Europa delle piccole patrie e la nuova sfida della cittadinanza planetaria. V: Costruire l'Europa dai territori : [abstracti dei relatori]. [Vicenza: Instituto Rezzara], 2018. Str. 7. [COBISS.SI-ID 68153698]
10. ŠKAMPERLE, Igor. Razumevanje celovitosti osebe v nauku Martina Kojca in pojem individuacije C. G. Junga. V: RADILOVIČ, Hana (ur.), SRNEC, Helena (ur.). Martin Kojc, most k spoznanju : zbornik povzetkov. Simpozij o Martinu Kojcu ob 40. letnici smrti, Ormož, 20 in 21. september 2018. Ormož: KUD Prasila, 2018. Str. 17. [COBISS.SI-ID 68139106]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. ŠKAMPERLE, Igor. Poletje duše filozofa Marka Uršiča : Marsilio Ficino in florentinski novoplatonizem. V: MALEC, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Misli svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 225-229. ISBN 978-961-06-0430-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6099-1, DOI: 10.4312/9789610604310. [COBISS.SI-ID 62477827]
12. ŠKAMPERLE, Igor. Marsilio Ficino in renesančna filozofija. V: FICINO, Marsilio. O ljubezni. V Ljubljani: Slovenska matica, 2021. Str. 175-230. Filozofska knjižnica, zv. 70. ISBN 978-961-213-350-4. ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 70685955]
13. ŠKAMPERLE, Igor. Frances Yates in okultne vede renesanse : spremna beseda. V: YATES, Frances Amelia. Umetnost spomina. Ljubljana: Studia humanitatis, 2019. Str. 497-518. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-90-7. [COBISS.SI-ID 21315331]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. ŠKAMPERLE, Igor. Leonardo da Vinci : (1452-1519). V: GRDINA, Igor (ur.), OSET, Željko (ur.). Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021. Str. 7-19, ilustr. ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 57224707]

1.25 Drugi sestavni deli

15. BIŠČAK, Bogdan, ŠKAMPERLE, Igor, LENARČIČ, Matevž, FABJAN, Rado. Igor Mezgec : (1954-2020). Planinski vestnik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 120, št. 6, str. 64-73, fotogr. ISSN 0350-4344. [COBISS.SI-ID 47493635]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

16. TUŠAR, Magda (oseba, ki intervjuva), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), TERČELJ, Marija Mojca (intervjuvanec), TOPLAK, Cirila (intervjuvanec), PETEK, Nina (intervjuvanec). Zemlja je superorganizem, ki ima vse spole. 2. del. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (81 min, 23 sek)). Kulturni fokus. https://365.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174926991. [COBISS.SI-ID 137975811]
17. TUŠAR, Magda (oseba, ki intervjuva), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), TERČELJ, Marija Mojca (intervjuvanec), TOPLAK, Cirila (intervjuvanec), PETEK, Nina (intervjuvanec). Zemlja je superorganizem, ki ima vse spole. [1. del]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 57 min)). Kulturni fokus. https://365.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174925490. [COBISS.SI-ID 137975299]
18. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), SENEGAČNIK, Brane (intervjuvanec), SAMIDE, Irena (intervjuvanec), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec), POBEŽIN, Gregor (intervjuvanec), HRIBERŠEK, Matej (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), GROŠELJ, Nada (intervjuvanec). Ljubezen v antiki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (62 min, 44 sek)). Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/05/kulturni-fokus-259/. [COBISS.SI-ID 74435587]
19. EKAR, Nuša (scenarist), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec), KOS, Janko (intervjuvanec), HRIBAR, Tine (intervjuvanec), KORUN, Mile (intervjuvanec), HORVAT, Sebastijan (intervjuvanec), GOMBOC, Andreja (intervjuvanec). Lepa Vida ali film o hrepenenju. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (53 min, 1 sek)), barve, zvok. Dokumentarni filmi in oddaje - kulturno-umetniški program. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174593606. [COBISS.SI-ID 22958851]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

20. MIKŠA, Peter (scenarist, režiser, oseba, ki intervjuva), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec). Sneg na zlati veji : pogovor s filozofom, sociologom, regiologom, pisateljem in alpinistom - Tržačanom Igorjem Škamperletom o njegovi knjigi in alpinizmu. Ljubljana: Oddelek za zgodovino FFLJ, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=GTpqelihq1Q&t=6s. [COBISS.SI-ID 115850499]
financer: ARRS, Raziskovalni projekt, J6-1808, SI, Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost
21. MIKŠA, Peter (avtor, režiser), PODGORNIK, Peter (avtor, fotograf), ŠKAMPERLE, Igor. Spomini na 1. primorsko alpinistično odpravona Aconcaguo (1982). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za zgodovino FF, 2022. 1 spletni vir (1 videoteka (22 min, 53 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=Q5a2J7VM7Bk. [COBISS.SI-ID 97724675]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

22. ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), AVSEC, Andreja (intervjuvanec). Arhetipi : sodelovanje v oddaji Na kratko, TV Slovenija 1, 13. feb. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174671686. [COBISS.SI-ID 1542017988]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. ŠKAMPERLE, Igor. Krščanstvo in marksizem : bližina in razlike : predavanje na interdisciplinarnem spletnem kolokviju Krščanstvo in marksizem kot polje interdisciplinarnega povezovanja, 9. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 54746371]
24. ŠKAMPERLE, Igor. Pensare la società prima e dopo la caduta del Muro di Berlino. : Transformazioni ideologiche e dinamica accademica Slovenia : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Università in Europa centro-orientale nel secundo novecento: istituzioni, docenti e studenti prima e dopo il 1989, Univeritatà degli studi di Padova, Palazzo del Bo, 13.-14. maggio 2016. 2019. [COBISS.SI-ID 69644898]

3.25 Druga izvedena dela

25. ŠTERBENC, Primož (diskutant), ŠKAMPERLE, Igor (diskutant). Sožitje med kulturami : drugo srečanje v nizu mesečnih pogovorov, Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 23. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 69642850]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah

26. OPARA, Jana. Identiteta in zdrav življenjski prehranjevalni stil v sodobni družbi : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Opara], 2018. 187 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 295817728]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

27. PODOBNIK, Blaž. Aleksander Dugin in teorija multipolarnega sveta : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Podobnik], 2022. 126 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142267. [COBISS.SI-ID 128249091]
28. ŠTIGLIC, Jan. Motivi Fausta in sodobni izzivi ekologije in tehnologije = Das Faust-Motiv und die gegenwärtigen Herausforderungen der Ökologie und Technologie = The Faust motifs and the contemporary challenges of ecology and technology : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Štiglic], 2021. 75 f. [COBISS.SI-ID 82311427]
29. OSTRIČ, Laura. Odnos prebivalcev Krajinskega parka Goričko do varstva narave : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Ostrič], 2021. 105 str., ilustr., zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135996. [COBISS.SI-ID 102448131]
30. JANČAR, Maja. Religijska simbolika : primerjava islama in krščanstva : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jančar], 2021. 53 f., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132418. [COBISS.SI-ID 87556611]
31. POLŠAK, Nika. Ženski glasovi na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja : izbrane avtobiografije uporniških žensk : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Polšak], 2020. 53 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117347. [COBISS.SI-ID 57255171]
32. HRANJEC, Nika. Dejavniki potrošniške odločitve za pravično trgovino v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hranjec], 2019. 51 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112919&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70596194]
33. LONGAR, Žiga. Industrializacija in družbena dinamika v občini Tržič : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Longar], 2019. 113 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111777&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70337378]
34. KODRIČ, Tjaša. Religija in literatura: analiza romana Laurus pisatelja Evgenija Vodolazkina : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kodrič], 2019. VIII, 84 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111540. [COBISS.SI-ID 8198234]
35. POTOČNIK, Katja. Bošnjaki v Sloveniji : prepletanje jezika in kulture na primeru velenjskih Bošnjakov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Potočnik], 2018. 92 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102215&lang=slv. [COBISS.SI-ID 66972002]
36. KOROŠEC, Klavdija. Ličenje kot vsakdanja praksa med ženskim samoizrazom in družbo : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Korošec], 2018. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 68589666]
37. KOŠIR, Nadja. Motiv svete gore : izbrani primeri iz sveta : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Košir], 2018. 58 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101414&lang=slv. [COBISS.SI-ID 66658402]
38. KOGOVŠEK, Katarina. Partnerska ljubezen in današnje možnosti njenega udejanjanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kogovšek], 2018. 112 f. [COBISS.SI-ID 68479842]
39. CVETKO, Nina. Razsvetljenstvo skozi sekularizacijo in vrednote : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Cvetko], 2018. 85 f. [COBISS.SI-ID 68758882]
40. SIRK RIGLER, Nika. Romantični odnosi v moderni in virtualni postromantični družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sirk Rigler], 2018. 100 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101415&lang=slv. [COBISS.SI-ID 66660194]
41. ŠUBIC, Jerneja. Slovenske filmske zvezde : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Šubic], 2018. 56 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 68587874]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

42. GERM, Vanja. Film in melanholija : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Germ], 2022. 33 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141365. [COBISS.SI-ID 126137603]
43. TUL, Chiara. Novi znanosti naproti : Accademia dei Lincei : simbioza med znanostjo in kulturo : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Tul], 2022. 29 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140145. [COBISS.SI-ID 125293059]
44. VIDIČ, Anton. Pogoji za doseganje človekovih pravic in umetna inteligenca prihodnosti : člen 19, avtonomija in umetna inteligenca : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vidič], 2022. 47 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140135&lang=slv. [COBISS.SI-ID 122869507]
45. BIZJAK, Urška. Vpliv digitalnih medijev na spreminjanje (samo)reprezentacije žensk in moških. : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Bizjak], 2022. 35 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138574. [COBISS.SI-ID 122638595]
46. MAROLT, Liljana. Čarovništvo : od preganjanja do fascinacije v sodobni družbi : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Marolt], 2021. 35 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131779. [COBISS.SI-ID 81423619]
47. MEVLJA, Eva. Ohranjanje slovenske identitete v Tržaški pokrajini : zaključno delo. Ljubljana: [E. Mevlja], 2021. 33 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131444. [COBISS.SI-ID 87127299]
48. KRMAC, Nina. Sodobni narcizem in njegov odsev na socialnih omrežjih : zaključno delo. Ljubljana: [N. Krmac], 2021. 36 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130288. [COBISS.SI-ID 86982915]
49. BIRSA JOGAN, Aleks. Življenje, osebnost, misel in delo Hieronima iz Stridona : zaključno delo. Ljubljana: [A. Birsa Jogan], 2021. 49 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131399. [COBISS.SI-ID 87111171]
50. JANJOŠ, Lara. Mit o sodobnem potrošništvu : spletno nakupovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Janjoš], 2020. 30 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120198. [COBISS.SI-ID 60318211]
51. FURLANI, Patricija. Tesnoba izobilja in sodobni nihilizem kot posledici moderne potrošniške družbe : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Furlani], 2020. 33 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119566. [COBISS.SI-ID 60205571]
52. MARN, Ana. Razumevanje novoveškega lova na čarovnice skozi perspektivo spola : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Marn], 2019. 60 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110845. [COBISS.SI-ID 70360418]
53. ŽITNIK, Klavdija. Moda kot umetnost izražanja in oblikovanja v reviji Vogue : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Žitnik], 2018. 78 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 67823714]
54. ŠALOMON, Simon. Mythos v dobi razuma : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Šalomon], 2018. 69 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102221&lang=slv. [COBISS.SI-ID 67188834]
55. KRSTAN, Katja. Sociološka raziskava italijanske literature : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Krstan], 2018. 32 f. [COBISS.SI-ID 68257378]
56. STEVANOVIĆ, Simon. Spreminjanje doktrine in ideologije v mormonski paradigmi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Stevanović], 2018. [42] f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105993&lang=slv. [COBISS.SI-ID 68759906]
57. NALESNIK, Jan. Thomas Kuhn in sociologija : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Nalesnik], 2018. 51 str. [COBISS.SI-ID 68590690]

Prevajalec

58. MEROI, Nives. Let plašnega krokarja : Anapurna in vzpon iz nekdanjih časov. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 129 str., [24] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-278-602-1. [COBISS.SI-ID 113477891]

Avtor dodatnega besedila

59. KERŠEVAN, Marko, ZALTA, Anja (urednik, avtor dodatnega besedila). Religiologija, religija, sveto : izbrani spisi. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 277 str., ilustr. Zbirka Portreti, 6. ISBN 978-961-7128-69-7. ISSN 2820-5111. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/353. [COBISS.SI-ID 117035267]
60. KERŠEVAN, Marko, ZALTA, Anja (urednik, avtor dodatnega besedila). Religiologija, religija, sveto : izbrani spisi. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (277 str.)), ilustr. Zbirka Portreti, 6. ISBN 978-961-7128-68-0. ISSN 2820-512X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/353, DOI: 10.4312/978-961- 7128-680. [COBISS.SI-ID 116953347]
61. MACHIAVELLI, Niccolò. Vladar. Ponatis izdaje iz leta 2017. V Ljubljani: Slovenska matica, 2021. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-213-161-6. [COBISS.SI-ID 71776515]
62. BENEVOLO, Giancarlo. Sijajni Botticelli = Botticelli the magnificient. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5937-7. [COBISS.SI-ID 304592640]
63. VOGRIČ, Ivan. Viktor in Elisa : njegova in njena zgodba v senci zgodovine. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 1 CD (278 min), stereo. [COBISS.SI-ID 21639171]
64. SCALETTI, Fabio. Leonardo : genij : 500 let. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 303 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-01-5402-0. [COBISS.SI-ID 298116864]
65. VOGRIČ, Ivan. Viktor in Elisa : njegova in njena zgodba v senci zgodovine. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2018. 140 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-75-8. [COBISS.SI-ID 10418156]
66. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-2020. 12 zv., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1, ISBN 978-961-93111-7-2, ISBN 978-961-93111-8-9, ISBN 978-961-93111-9-6, ISBN 978-961-6967-25-9, ISBN 978-961-6967-29-7, ISBN 978-961-6967-30-3, ISBN 978-961-6967-33-4, ISBN 978-961-6967-38-9, ISBN 978-961-6967-39-6, ISBN 978-961-6967-40-2, ISBN 978-961-6967-41-9. [COBISS.SI-ID 262437888]

Somentor pri doktorskih disertacijah

67. ŠPACAPAN, Adrijana. Ozaveščanje mladostnikovega etosa z literarno umetnostjo v sodobnem izobraževalnem konceptu = Raising awareness of a youth ethos through literature in the contemporary education concept : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Špacapan], 2022. 301 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 137794051]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

68. OŠEP, Danaja. Kapitalizem in melanholija : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Ošep], 2020. 52 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119146. [COBISS.SI-ID 57669123]

Intervjuvanec

69. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist, urednik). (Ne)znana poglavja slovenske zgodovine. Josip Jurčič : izobraževalno-dokumentarni film. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 20 sek)), barve, zvok. Dokumentarni filmi in oddaje - izobraževalni program. https://365.rtvslo.si/arhiv/neznana-poglavja-slovenske-zgodovine/174913941. [COBISS.SI-ID 130246915]
70. VIRC, Boštjan (režiser, scenarist), BREGAR, Rožle (scenarist, fotograf), TRČEK, Dora (scenarist). Hrepenenje : izobraževalno-dokumentarni film. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 15 sek)), barve, zvok. Literarno-vertikalno, epizoda 3. https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174880422. [COBISS.SI-ID 132650243]
71. BOGATEC, Borut (avtor, urednik, fotograf, filmski montažer, intervjuvanec), BUFON, Jernej (avtor, intervjuvanec, filmski montažer, pripovedovalec), ŠTRAJN, David (avtor, fotograf, intervjuvanec, filmski montažer). Pogled iz zaliva : zgodovina Alpinističnega odseka SPDT. [Trst]: AO SPDT, cop. 2019. 1 video DVD (55 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10562028]

Fotograf

72. BOGATEC, Borut (avtor, urednik, fotograf, filmski montažer, intervjuvanec), BUFON, Jernej (avtor, intervjuvanec, filmski montažer, pripovedovalec), ŠTRAJN, David (avtor, fotograf, intervjuvanec, filmski montažer). Pogled iz zaliva : zgodovina Alpinističnega odseka SPDT. [Trst]: AO SPDT, cop. 2019. 1 video DVD (55 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10562028]

Recenzent

73. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-2020. 12 zv., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1, ISBN 978-961-93111-7-2, ISBN 978-961-93111-8-9, ISBN 978-961-93111-9-6, ISBN 978-961-6967-25-9, ISBN 978-961-6967-29-7, ISBN 978-961-6967-30-3, ISBN 978-961-6967-33-4, ISBN 978-961-6967-38-9, ISBN 978-961-6967-39-6, ISBN 978-961-6967-40-2, ISBN 978-961-6967-41-9. [COBISS.SI-ID 262437888]


NERAZPOREJENO

74. ŠKAMPERLE, Igor. Dante Alighieri (1265-1321) : Božanska komedija in pot človekove deifikacije. Zvon : kulturno - družbena revija. 2021, letn. 24, št. 3/4, str. 86-91, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 68747011]
75. ŠKAMPERLE, Igor. Sneg na zlati veji. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (721 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048550741]
76. ŠKAMPERLE, Igor. Nevarni vzponi kot panacea, zdravilo za vse. Delo. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2019, leto 61, št. 52, str. 15, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12055188]
77. ŠKAMPERLE, Igor. Fantastične prigode barona Münchhausna in vprašanje realnosti. Gledališki list. 2018/2019, letn. 64, št. 8, str. 20-25. ISSN 1581-9884. [COBISS.SI-ID 16873987]
78. ŠKAMPERLE, Igor. "Človek brez inteligentnega humorja preprosto ni pravi človek.". Primorske novice. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2019, letn. 73, št. 89, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 24346162]
79. ŠKAMPERLE, Igor. Sneg na zlati veji. Ljubljana: Sidarta, 2018. 239 str., fotogr. ISBN 978-961-6027-87-8. [COBISS.SI-ID 293359872]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI