Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠČEK, Jernej, ŠKAMPERLE, Igor. Salutati, Ficino in Machiavelli : od jajca do jabolka civilnega humanizma. Clotho. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 3, št. 1, str. 41-75. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/10167, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/clotho.3.1.41-75. [COBISS.SI-ID 77932547], [SNIP, Scopus do 17. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
2. ŠKAMPERLE, Igor. Krščanstvo in marksizem : bližina in razlike. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 25, št. 97/98, str. 119-137. ISSN 1318-8828. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2020.251, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DiRROS - Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije. [COBISS.SI-ID 59353859], [SNIP]
3. ŠKAMPERLE, Igor. Potovanje Argonavtov in njihov prehod iz Podonavja na Jadran v interpretaciji J. L. Schönlebna : kam so zavili na Ljubljanskih vratih, v Vipavsko dolino ali v Kvarner?. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 21, št. 2, str. 51-61. ISSN 1580-0261. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/keria.21.2.51-61. [COBISS.SI-ID 21293059]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. ŠKAMPERLE, Igor. Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi = Nicolaus from Cusa and his composition De pace seu concordantia fidei. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 181-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Skamperle.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Skamperle. [COBISS.SI-ID 34686723], [SNIP, Scopus do 6. 11. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]

1.04 Strokovni članek

5. ŠKAMPERLE, Igor. Nikoli dokončano iskanje popolnosti : Leonardo da Vinci (1452-1519) - enkratni primer univerzalnega človeka. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. 5. apr. 2020, št. 120, str. 14. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 17184566]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. ŠKAMPERLE, Igor. Prihodnost humanistike in pojem humanologije v delu Mihaila Epštejna. V: MAHNIČ, Katja (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). O poslanstvu humanistike in družboslovja : ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 425-433. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0455-6. ISSN 2712-6242. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/274/408/6299-1. [COBISS.SI-ID 70014211]
7. ŠKAMPERLE, Igor. Europa delle piccole patrie. V: Costruire l'Europa dai territori. [Vicenza: Instituto Rezzara], 2019. Str. 41-48. Informazioni e opinioni, 21. ISBN 978-88-6599-046-9. [COBISS.SI-ID 69522786]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. ŠKAMPERLE, Igor. Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi (De pace seu concordantia fidei) = Nicolaus Cusanus and His Text De pace su concordantia fidei. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 44-47. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 70485090]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. ŠKAMPERLE, Igor. Slovenia : uno sguardo tra memoria ed oblio. V: DAL FERRO, Giuseppe (ur.). Balcani occidentali : riconciliazione delle memorie storiche. Vicenza: Edizioni Rezzara, 2023. Str. 71-86. Uomo e vita di relazione, 16. ISBN 978-88-6599-060-5. [COBISS.SI-ID 182542083]
10. ŠKAMPERLE, Igor. Dante Alighieri (1265-1321) : Božanska komedija in pot človekove deifikacije. V: ZAJC, Neža (ur.). Svetloba tudi v temì : Dante Alighieri (1265-1321), pesnik in vizionar : (ob 700 letnici pesnikove smrti). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: KUD Logos, 2023. Str. 47-58, 294-295. Posebna zbirka Znanstvena monografija. ISBN 978-961-05-0743-7. [COBISS.SI-ID 159649795]
11. ŠKAMPERLE, Igor. Poletje duše filozofa Marka Uršiča : Marsilio Ficino in florentinski novoplatonizem. V: MALEC, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Misli svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 225-229. ISBN 978-961-06-0430-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6099-1, DOI: 10.4312/9789610604310. [COBISS.SI-ID 62477827]
12. ŠKAMPERLE, Igor. Marsilio Ficino in renesančna filozofija. V: FICINO, Marsilio. O ljubezni. V Ljubljani: Slovenska matica, 2021. Str. 175-230. Filozofska knjižnica, zv. 70. ISBN 978-961-213-350-4. ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 70685955]
13. ŠKAMPERLE, Igor. Frances Yates in okultne vede renesanse : spremna beseda. V: YATES, Frances Amelia. Umetnost spomina. Ljubljana: Studia humanitatis, 2019. Str. 497-518. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-90-7. [COBISS.SI-ID 21315331]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. ŠKAMPERLE, Igor. Mož, ki je preskakoval ramena stoječega človeka : (spremna študija). V: ŠČEK, Jernej (ur.), ALBERTI, Leon Battista. Izbrani humanistični spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2023. Str. 169-188. Studia humanitatis. ISBN 978-961-7145-13-7. [COBISS.SI-ID 164794371]
15. ŠKAMPERLE, Igor. Leonardo da Vinci : (1452-1519). V: GRDINA, Igor (ur.), OSET, Željko (ur.). Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021. Str. 7-19, ilustr. ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 57224707]

1.25 Drugi sestavni deli

16. BIŠČAK, Bogdan, ŠKAMPERLE, Igor, LENARČIČ, Matevž, FABJAN, Rado. Igor Mezgec : (1954-2020). Planinski vestnik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 120, št. 6, str. 64-73, fotogr. ISSN 0350-4344. [COBISS.SI-ID 47493635]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

17. OTER GORENČIČ, Mija (intervjuvanec), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), KONC, Iztok (oseba, ki intervjuva). Danes je enakonočje: stik neba in zemlje, božjega in človeškega. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 43 min, 51 sek)). Glasovi svetov. https://365.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/175031290. [COBISS.SI-ID 190037251]
18. ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), MIKŠA, Peter (oseba, ki intervjuva), ČOKL, Jure (oseba, ki intervjuva). Stebri slovenskega alpinizma : Igor Škamperle. Ljubljana: Zgodovina slovenskega alpinizma; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 17 sek)). https://youtu.be/vZQw0w-9-ew?si=RudGy0tURLI2L7SO. [COBISS.SI-ID 182084611]
19. TUŠAR, Magda (oseba, ki intervjuva), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), TERČELJ, Marija Mojca (intervjuvanec), TOPLAK, Cirila (intervjuvanec), PETEK, Nina (intervjuvanec). Zemlja je superorganizem, ki ima vse spole. 2. del. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (81 min, 23 sek)). Kulturni fokus. https://365.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174926991. [COBISS.SI-ID 137975811]
20. TUŠAR, Magda (oseba, ki intervjuva), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), TERČELJ, Marija Mojca (intervjuvanec), TOPLAK, Cirila (intervjuvanec), PETEK, Nina (intervjuvanec). Zemlja je superorganizem, ki ima vse spole. [1. del]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 57 min)). Kulturni fokus. https://365.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174925490. [COBISS.SI-ID 137975299]
21. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), SENEGAČNIK, Brane (intervjuvanec), SAMIDE, Irena (intervjuvanec), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec), POBEŽIN, Gregor (intervjuvanec), HRIBERŠEK, Matej (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), GROŠELJ, Nada (intervjuvanec). Ljubezen v antiki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (62 min, 44 sek)). Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/05/kulturni-fokus-259/. [COBISS.SI-ID 74435587]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

22. MIKŠA, Peter (scenarist, režiser, oseba, ki intervjuva), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec). Sneg na zlati veji : pogovor s filozofom, sociologom, regiologom, pisateljem in alpinistom - Tržačanom Igorjem Škamperletom o njegovi knjigi in alpinizmu. Ljubljana: Oddelek za zgodovino FFLJ, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=GTpqelihq1Q&t=6s. [COBISS.SI-ID 115850499]
projekt: J6-1808 Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost; financer: ARRS
23. MIKŠA, Peter (avtor, režiser), PODGORNIK, Peter (avtor, fotograf), ŠKAMPERLE, Igor. Spomini na 1. primorsko alpinistično odpravona Aconcaguo (1982). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za zgodovino FF, 2022. 1 spletni vir (1 videoteka (22 min, 53 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=Q5a2J7VM7Bk. [COBISS.SI-ID 97724675]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

24. ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), AVSEC, Andreja (intervjuvanec). Arhetipi : sodelovanje v oddaji Na kratko, TV Slovenija 1, 13. feb. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174671686. [COBISS.SI-ID 1542017988]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

25. ŠKAMPERLE, Igor. Krščanstvo in marksizem : bližina in razlike : predavanje na interdisciplinarnem spletnem kolokviju Krščanstvo in marksizem kot polje interdisciplinarnega povezovanja, 9. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 54746371]
26. ŠKAMPERLE, Igor. Pensare la società prima e dopo la caduta del Muro di Berlino. : Transformazioni ideologiche e dinamica accademica Slovenia : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Università in Europa centro-orientale nel secundo novecento: istituzioni, docenti e studenti prima e dopo il 1989, Univeritatà degli studi di Padova, Palazzo del Bo, 13.-14. maggio 2016. 2019. [COBISS.SI-ID 69644898]

3.25 Druga izvedena dela

27. ŠTERBENC, Primož (diskutant), ŠKAMPERLE, Igor (diskutant). Sožitje med kulturami : drugo srečanje v nizu mesečnih pogovorov, Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 23. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 69642850]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

28. PODOBNIK, Blaž. Aleksander Dugin in teorija multipolarnega sveta : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Podobnik], 2022. 126 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 128249091]
29. ŠTIGLIC, Jan. Motivi Fausta in sodobni izzivi ekologije in tehnologije = Das Faust-Motiv und die gegenwärtigen Herausforderungen der Ökologie und Technologie = The Faust motifs and the contemporary challenges of ecology and technology : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Štiglic], 2021. 75 f. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 82311427]
30. OSTRIČ, Laura. Odnos prebivalcev Krajinskega parka Goričko do varstva narave : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Ostrič], 2021. 105 str., ilustr., zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135996. [COBISS.SI-ID 102448131]
31. JANČAR, Maja. Religijska simbolika : primerjava islama in krščanstva : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jančar], 2021. 53 f., graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 87556611]
32. POLŠAK, Nika. Ženski glasovi na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja : izbrane avtobiografije uporniških žensk : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Polšak], 2020. 53 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117347. [COBISS.SI-ID 57255171]
33. HRANJEC, Nika. Dejavniki potrošniške odločitve za pravično trgovino v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hranjec], 2019. 51 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112919&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70596194]
34. LONGAR, Žiga. Industrializacija in družbena dinamika v občini Tržič : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Longar], 2019. 113 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111777&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70337378]
35. KODRIČ, Tjaša. Religija in literatura: analiza romana Laurus pisatelja Evgenija Vodolazkina : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kodrič], 2019. VIII, 84 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8198234]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

36. PERKAT, Eva. Teorije zarote in njihov vpliv na sodobno družbo : zaključno delo. Ljubljana: [E. Perkat], 2023. 30 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 144141827]
37. GERM, Vanja. Film in melanholija : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Germ], 2022. 33 f., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 126137603]
38. TUL, Chiara. Novi znanosti naproti : Accademia dei Lincei : simbioza med znanostjo in kulturo : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Tul], 2022. 29 f., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 125293059]
39. VIDIČ, Anton. Pogoji za doseganje človekovih pravic in umetna inteligenca prihodnosti : člen 19, avtonomija in umetna inteligenca : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vidič], 2022. 47 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140135&lang=slv, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122869507]
40. BIZJAK, Urška. Vpliv digitalnih medijev na spreminjanje (samo)reprezentacije žensk in moških. : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Bizjak], 2022. 35 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122638595]
41. MAROLT, Liljana. Čarovništvo : od preganjanja do fascinacije v sodobni družbi : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Marolt], 2021. 35 f., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 81423619]
42. MEVLJA, Eva. Ohranjanje slovenske identitete v Tržaški pokrajini : zaključno delo. Ljubljana: [E. Mevlja], 2021. 33 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 87127299]
43. KRMAC, Nina. Sodobni narcizem in njegov odsev na socialnih omrežjih : zaključno delo. Ljubljana: [N. Krmac], 2021. 36 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130288. [COBISS.SI-ID 86982915]
44. BIRSA JOGAN, Aleks. Življenje, osebnost, misel in delo Hieronima iz Stridona : zaključno delo. Ljubljana: [A. Birsa Jogan], 2021. 49 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 87111171]
45. JANJOŠ, Lara. Mit o sodobnem potrošništvu : spletno nakupovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Janjoš], 2020. 30 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120198, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 60318211]
46. FURLANI, Patricija. Tesnoba izobilja in sodobni nihilizem kot posledici moderne potrošniške družbe : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Furlani], 2020. 33 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119566, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 60205571]
47. MARN, Ana. Razumevanje novoveškega lova na čarovnice skozi perspektivo spola : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Marn], 2019. 60 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110845. [COBISS.SI-ID 70360418]

Prevajalec

48. MEROI, Nives, PAVLIN, Blaž (urednik). Let plašnega krokarja : [Anapurna in vzpon iz nekdanjih časov]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2023. 2 zv. (260 str.). [COBISS.SI-ID 155189763]
49. MEROI, Nives. Let plašnega krokarja : [Anapurna in vzpon iz nekdanjih časov]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2023. 1 CD (252 min), stereo. [COBISS.SI-ID 166120451]
50. MEROI, Nives. Let plašnega krokarja : Anapurna in vzpon iz nekdanjih časov. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 129 str., [24] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-278-602-1. [COBISS.SI-ID 113477891]

Avtor dodatnega besedila

51. KERŠEVAN, Marko, ZALTA, Anja (urednik, avtor dodatnega besedila). Religiologija, religija, sveto : izbrani spisi. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 277 str., ilustr. Zbirka Portreti, 6. ISBN 978-961-7128-69-7. ISSN 2820-5111. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/353. [COBISS.SI-ID 117035267]
52. KERŠEVAN, Marko, ZALTA, Anja (urednik, avtor dodatnega besedila). Religiologija, religija, sveto : izbrani spisi. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (277 str.)), ilustr. Zbirka Portreti, 6. ISBN 978-961-7128-68-0. ISSN 2820-512X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/353, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/978-961- 7128-680. [COBISS.SI-ID 116953347]
53. MACHIAVELLI, Niccolò. Vladar. Ponatis izdaje iz leta 2017. V Ljubljani: Slovenska matica, 2021. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-213-161-6. [COBISS.SI-ID 71776515]
54. BENEVOLO, Giancarlo. Sijajni Botticelli = Botticelli the magnificient. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5937-7. [COBISS.SI-ID 304592640]
55. VOGRIČ, Ivan. Viktor in Elisa : njegova in njena zgodba v senci zgodovine. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 1 CD (278 min), stereo. [COBISS.SI-ID 21639171]
56. SCALETTI, Fabio. Leonardo : genij : 500 let. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 303 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-01-5402-0. [COBISS.SI-ID 298116864]
57. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-2020. 12 zv., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1, ISBN 978-961-93111-7-2, ISBN 978-961-93111-8-9, ISBN 978-961-93111-9-6, ISBN 978-961-6967-25-9, ISBN 978-961-6967-29-7, ISBN 978-961-6967-30-3, ISBN 978-961-6967-33-4, ISBN 978-961-6967-38-9, ISBN 978-961-6967-39-6, ISBN 978-961-6967-40-2, ISBN 978-961-6967-41-9. [COBISS.SI-ID 262437888]

Somentor pri doktorskih disertacijah

58. ŠPACAPAN, Adrijana. Ozaveščanje mladostnikovega etosa z literarno umetnostjo v sodobnem izobraževalnem konceptu = Raising awareness of a youth ethos through literature in the contemporary education concept : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Špacapan], 2022. 301 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 137794051]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

59. OŠEP, Danaja. Kapitalizem in melanholija : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Ošep], 2020. 52 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119146, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 57669123]

Intervjuvanec

60. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist, urednik). (Ne)znana poglavja slovenske zgodovine. Josip Jurčič : izobraževalno-dokumentarni film. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 20 sek)), barve, zvok. Dokumentarni filmi in oddaje - izobraževalni program. https://365.rtvslo.si/arhiv/neznana-poglavja-slovenske-zgodovine/174913941. [COBISS.SI-ID 130246915]
61. ŠABEC, Robert (scenarist, avtor ideje). Tržaške prikazni, : o besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 23 sek)), č-b in barve, zvok. Dokumentarni portret. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175024804?s=tv. [COBISS.SI-ID 186569731]
62. VIRC, Boštjan (režiser, scenarist), BREGAR, Rožle (scenarist, fotograf), TRČEK, Dora (scenarist). Hrepenenje : izobraževalno-dokumentarni film. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 15 sek)), barve, zvok. Literarno-vertikalno, epizoda 3. https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174880422. [COBISS.SI-ID 132650243]
63. BOGATEC, Borut (avtor, urednik, fotograf, filmski montažer, intervjuvanec), BUFON, Jernej (avtor, intervjuvanec, filmski montažer, pripovedovalec), ŠTRAJN, David (avtor, fotograf, intervjuvanec, filmski montažer). Pogled iz zaliva : zgodovina Alpinističnega odseka SPDT. [Trst]: AO SPDT, cop. 2019. 1 video DVD (55 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10562028]

Fotograf

64. BOGATEC, Borut (avtor, urednik, fotograf, filmski montažer, intervjuvanec), BUFON, Jernej (avtor, intervjuvanec, filmski montažer, pripovedovalec), ŠTRAJN, David (avtor, fotograf, intervjuvanec, filmski montažer). Pogled iz zaliva : zgodovina Alpinističnega odseka SPDT. [Trst]: AO SPDT, cop. 2019. 1 video DVD (55 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10562028]

Recenzent

65. REGOVEC, Matjaž. Cogito imago dei : podoba boga izza Junga in umetnega življenja. Ljubljana: Hermes IPAL, 2023. 372 str. Zbirka Antropodiceja. ISBN 978-961-6967-46-4. [COBISS.SI-ID 145863683]
66. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-2020. 12 zv., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1, ISBN 978-961-93111-7-2, ISBN 978-961-93111-8-9, ISBN 978-961-93111-9-6, ISBN 978-961-6967-25-9, ISBN 978-961-6967-29-7, ISBN 978-961-6967-30-3, ISBN 978-961-6967-33-4, ISBN 978-961-6967-38-9, ISBN 978-961-6967-39-6, ISBN 978-961-6967-40-2, ISBN 978-961-6967-41-9. [COBISS.SI-ID 262437888]

Diskutant

67. URŠIČ, Marko (avtor, diskutant). Debata. V: Iskanje skupnega : 56. Študijski dnevi Draga 2021. Trst: Mladika, 2022. Str. 94-103, portreti, fotogr. ISBN 978-88-7342-323-2. [COBISS.SI-ID 153198595]


NERAZPOREJENO

68. ŠKAMPERLE, Igor. Boris Pahor (1913-2022) : pričevalec dolgega 20. stoletja, pogumni zagovornik vrednot slovenstva in demokratičnega življenja. Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 3/4, str. 57-59, portret. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 153550851]
69. ŠKAMPERLE, Igor. Dante Alighieri (1265-1321) : Božanska komedija in pot človekove deifikacije. Zvon : kulturno - družbena revija. 2021, letn. 24, št. 3/4, str. 86-91, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 68747011]
70. ŠKAMPERLE, Igor. Sneg na zlati veji. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (721 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048550741]
71. ŠKAMPERLE, Igor. Nevarni vzponi kot panacea, zdravilo za vse. Delo. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2019, leto 61, št. 52, str. 15, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12055188]
72. ŠKAMPERLE, Igor. Fantastične prigode barona Münchhausna in vprašanje realnosti. Gledališki list. 2018/2019, letn. 64, št. 8, str. 20-25. ISSN 1581-9884. [COBISS.SI-ID 16873987]
73. ŠKAMPERLE, Igor. "Človek brez inteligentnega humorja preprosto ni pravi človek.". Primorske novice. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2019, letn. 73, št. 89, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 24346162]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI