Jonas Miklavčič (*1991) je leta 2016 diplomiral iz filozofije (Zgodovina morale pri Nietzscheju) in teologije (Etika Težavne svobode pri Lévinasu). Leta 2019 je na Filozofski fakulteti (UL) končal magistrski študij filozofije z nalogo Podoba, čas in poetičnost filma pri Tarkovskem. Isto leto se je vpisal na doktorski študij teologije in kot mladi raziskovalec začel pod mentorstvom izr. prof. dr. Vojka Strahovnika raziskovati etične vidike novih tehnologij in umetne inteligence. Leta 2020 je bil izvoljen v naziv asistenta za področje filozofije.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIKLAVČIČ, Jonas. Zaupanje in uspešnost umetne inteligence v medicini = Trust and success of artificial intelligence in medicine. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 935-946. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Miklavcic.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Miklavcic. [COBISS.SI-ID 91442179], [SNIP, WoS, Scopus]
2. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67, Scopus do 17. 2. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
3. MIKLAVČIČ, Jonas. Med kadrom in montažo : koncept časa v filmski teoriji in praksi Andreja Tarkovskega. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. 2020, [letn.] 29, [št.] 112/113, str. 249-270, tabela. ISSN 1318-3362. http://www.phainomena.com/wp-content/uploads/2020/07/11_E-PHI_29_112-113-Miklav, DOI: 10.32022/PHI29.2020.112-113.11. [COBISS.SI-ID 25370371], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Strokovni članek

4. MIKLAVČIČ, Jonas. Kierkegaardova ponovitev in njen odmev. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 40-48. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137615107]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. MIKLAVČIČ, Jonas. How AI transparency is explained? : different requirements hidden in the requirement for transparency. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 14. [COBISS.SI-ID 131655171]
6. MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency ideal and ethics = Ideal transparentnosti in etika. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 30. [COBISS.SI-ID 130093827]
7. MIKLAVČIČ, Jonas. Visuality of time : communicating time through film image. V: 6th International Conference "Visuality 2021: "Media and Communication" : abstracts : April 22, 2021 - April 23, 2021. Vilnius: Vilnius Tech, Vilnius Gediminas Technical University, 2021. Str. 7. http://visuality.vgtu.lt/files/conferences/1/ABSTRACTSofVisuality2021.pdf. [COBISS.SI-ID 61651971]
8. MIKLAVČIČ, Jonas. Trust and success of artificial intelligence in medicine = Zaupanje in uspešnost umetne inteligence v medicini. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 32. [COBISS.SI-ID 84717059]
9. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 69-77, 244. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119944707]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

11. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas. Introduction. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 4. [COBISS.SI-ID 131650819]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

12. MIKLAVČIČ, Jonas. Podoba, čas in poetičnost filma pri Tarkovskem : magistrsko delo. Logatec: [J. Miklavčič], 2019. 82 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109752. [COBISS.SI-ID 70043234]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. MIKLAVČIČ, Jonas. How transparency is explained? : different requirements hidden in the requirement for transparency : lecture at International Scientific Conference Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies, October 25th, 2022 Faculty of Theology, University of Ljubljana. [COBISS.SI-ID 127699203]
14. MIKLAVČIČ, Jonas. Hope, trust and success of AI systems in medicine : lecture at the 57th Societas Ethica, Annual Conference 2021, Time of crisis - time of hope , online conference, August 19-21, 2021. [COBISS.SI-ID 74552579]
15. STRAHOVNIK, Vojko, POTRČ, Matjaž, MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency, AI, and the doublestandard argument : chromatic transparency in judgement and decision-making : predavanje na 13. Rocky Mountain Ethics Congress, University of Colorado, Boulder, 16. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 26249219]
16. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, BOKAL, Drago, DRENIK BAVDEK, Simona. Transparency in AI's decision making : some ethical and legal reflections : predavanje na 10. Mednarodni konferenci o pravni teoriji in pravni argumentaciji LegArg, 29. - 30. november 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048042980]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

17. MIKLAVČIČ, Jonas (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 131649027]

Prevajalec

18. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik, prevajalec). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 48 str. [COBISS.SI-ID 130021635]
19. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik, prevajalec). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 57 str. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 37484547]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI