Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEBEVEC, Leon. Spatial images in biblical texts : Exodus = Prostorske podobe v bibličnih besedilih : eksodus. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 3, str. 655-668, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/03/Debevec.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/03/Debevec. [COBISS.SI-ID 90711811], [SNIP, WoS, Scopus]
2. DEBEVEC, Leon. Arhitektura Hieronimovih cerkva na Slovenskem = Architecture of the churches dedicated to St. Hieronymus in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 153-168. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Debevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Debevec. [COBISS.SI-ID 34884867], [SNIP, Scopus]
3. DEBEVEC, Leon. Prostorske podobe v obrednih praksah starozaveznih očakov in njihov pomen za razumevanje krščanskega sakralnega prostora = Spatial images in the ritual praxis of the Old Testament patriarchs and their significance for understanding of the Christian sacral space. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 233-253. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Debevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Debevec. [COBISS.SI-ID 44122371], [SNIP, Scopus do 26. 1. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
4. DEBEVEC, Leon. Genealogija prostora v bibličnih besedilih: Stvarjenje = The genealogy of space in biblical texts: The creation. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 195-212. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Debevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Debevec. [COBISS.SI-ID 10986499], [SNIP, Scopus do 26. 1. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
5. DEBEVEC, Leon. Neuhojene poti k Plečnikovi arhitekturi : o sidriščih brezčasja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 625-639. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Debevec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7999578], [SNIP]

1.05 Poljudni članek

6. DEBEVEC, Leon. Kapela blaženega Antona Martina Slomška v Domu sv. Jožef v Celju. Zvon s hriba : glasilo Doma sv. Jožef. božič 2019, št. 20, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 36748035]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. DEBEVEC, Leon. Prostorske podobe v obrednih praksah starozaveznih očakov in njihov pomen za razumevanje krščanskega sakralnega prostora = Spatial images in the ritual praxis of the Old Testament patriarchs and their significance for understanding of the Christian sacral space. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 35-36. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63053571]
8. DEBEVEC, Leon. Pastoralni potencijal arhitektonskog prostora u svjetlu novoga "Direktorija za katehezu" = Pastoral potential of architectural space in the light of the new "Directory for catechesis". V: MOHORIĆ, Marijana (ur.). Knjižica sažetaka. Zadar: Sveučilište, 2021. Str. 33-34. [COBISS.SI-ID 79660803]
9. DEBEVEC, Leon. Arhitektura Hieronimovih cerkva na Slovenskem = Architecture of churches dedicated to St. Jerome. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 101. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 8235098]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

10. DEBEVEC, Leon, MARGON, Ernest, BOŠTJANČIČ, Janko, TROBIČ, Milan. Pivški križi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174720920?s=radio. [COBISS.SI-ID 37570307]
11. POPOV, Jurij, LAPAJNE, Vinko, DEBEVEC, Leon, ŽELE, Andreja. Zgodovina hrenoviške župnije - 83 let od rokopisa do natisa. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi časa. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-casa/174594577. [COBISS.SI-ID 69243746]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

12. POGAČNIK, Marko (intervjuvanec), KOŠIR, Matevž (intervjuvanec), KRAVANJA, Boštjan (intervjuvanec), DEBEVEC, Leon (intervjuvanec). Sveti prostori : pogovor v oddaji Sveto in svet, RTV Slovenija, Ljubljana, 15. sep. 2021. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174805326?s=tv. [COBISS.SI-ID 77407491]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. DEBEVEC, Leon. Cerkvena umetnost v Pogačnikovem času : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropolitu dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980) - ob 40-letnici njegove smrti, Ljubljana, 21.-22. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 36802051]

3.25 Druga izvedena dela

14. DEBEVEC, Leon (diskutant), et al. Arhitektura oblikovana Kristovom prisutnošću : okrugli stol, Križevci, 12. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 36800003]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

15. RUPNIK, France, DEBEVEC, Leon (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina hrenoviške župnije. Koper: Ognjišče, 2018. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-263-231-1. [COBISS.SI-ID 296518144]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. BENEDIČIČ, Patrik. Idejna arhitekturna zasnova doma starejših "Pri Fari" - dom za ostarele kot arhitekturni tip. [Ljubljana: P. Benedičič], 2019. 149 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3747972]
17. JURITSCH, Nejc. Idejna arhitekturna zasnova pastoralnega centra v Velenju : [magistrsko delo]. Ljubljana: [N. Juritsch], 2019. 126 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3795844]
18. GROŠELJ, Janez. Idejna zasnova programske in arhitekturne prenove kompleksa sv. Bassa v Kopru : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Grošelj], 2018. 119 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3634820]
19. JERMAN, Lucas Tomas. Idejna zasnova skupnostnih prostorov v Godoviču : magistrsko delo. Ljubljana: [L. T. Jerman], 2018. 164 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3676548]

Avtor dodatnega besedila

20. MARINKO, Jože. Atlas arhitekturnih form : arhitektura skozi prostor in čas. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-278-393-8. [COBISS.SI-ID 295379712]
21. RUPNIK, France, DEBEVEC, Leon (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina hrenoviške župnije. Koper: Ognjišče, 2018. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-263-231-1. [COBISS.SI-ID 296518144]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. PRAČEK, Luka. Idejna zasnova centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v Domanjševcih : magistrsko delo. [Ljubljana: L. Praček], 2018. 97 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3595140]
23. VRANKAR, Marta. Idejna zasnova duhovnega središča Lucija : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vrankar], 2018. 150 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3596164]

Fotograf

24. BIZJAK, Jurij, VALENČIČ, Rafko (avtor, urednik), BUDAL, Andrej, FEGIC, Boštjan, KERNEL, Blaž, KREČIČ, Primož, RIJAVEC, Marko, TEDEŠKO, Alan, TROŠT, Bogomir, BRATINA ZULJAN, Irena, VIDMAR, Bogdan. Sveti Hieronim in naš čas : zbornik ob 1600-letnici njegove smrti in romanjih v koprski škofiji. Koper: Ognjišče: Škofija, 2020. 104 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-263-261-8. [COBISS.SI-ID 27826435]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI