Dr. Mateja Centa Strahovnik je znanstvena sodelavka. Raziskuje na področjiih teorij čustev, etike, geštalt pedagogike in umetne inteligence. Od 2016 naprej je sodelovala na več mednarodnih in drugih raziskovalnih projektih. Je članica Centra za etiko umetne inteligence in članica Inštituta za integrativno geštalt pedagogiko. Izvaja tudi različne programe in izobraževanja.

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Identiteta in pogovorni sistemi umetne inteligence = Identity and conversational artificial intelligence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 853-864. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Centa.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Centa. [COBISS.SI-ID 179016195], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: Z6-2666 Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost; financer: ARIS
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
projekt: Epistemic identity and epistemic virtue: human mind and artificial intelligence; financer: Projekt New horizons for science and religion in Central and Eastern Europe, s podporo fundacije John Templeton
2. GODDIKSEN, Mads Paludan, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Grey zones and good practice : a European survey of academic integrity among undergraduate students. Ethics & behavior. 7. 3. 2023, 1-19 str., tabele, graf. prikazi. ISSN 1050-8422. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10508422.2023.2187804, DOI: 10.1080/10508422.2023.2187804. [COBISS.SI-ID 145298435], [JCR, SNIP, WoS do 24. 5. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.08, Scopus]
3. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Spoznavna vloga telesnih občutkov, resonanca in odtujenost = Cognitive role of bodily sensations, resonance, and alienation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 611-621. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/CentaStrahovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Centa. [COBISS.SI-ID 134639619], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARRS
projekt: Z6-2666 Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost; financer: ARRS
4. JOHANSEN, Mikkel Willum, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Lack of ethics or lack of knowledge? : European upper secondary students’ doubts and misconceptions about integrity issues. International journal for educational integrity. 2022, [vol.] 18, [no.] 20, str. 1-25, tabele, graf. prikazi. ISSN 1833-2595. https://edintegrity.biomedcentral.com/articles/10.1007/s40979-022-00113-0, DOI: 10.1007/s40979-022-00113-0. [COBISS.SI-ID 119241731], [SNIP, WoS do 23. 5. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 11. 5. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
5. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic virtues and interreligious dialogue : a case for humility. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 3, str. 395-404. ISSN 1408-5348. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.19233/ASHS.2020.25. [COBISS.SI-ID 45399299], [SNIP, WoS do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00, Scopus do 7. 11. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
6. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS do 1. 3. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 17. 2. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
7. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Umetnost življenja in kognitivno-izkustveni model čustev in čustvenosti = The art of life and cognitive-experiential model of emotions and emotionality. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 425-439. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Centa.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Centa. [COBISS.SI-ID 8222298], [SNIP, WoS do 21. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 14. 6. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Čustva in vloga telesa v kontekstu biblijskih zgodb = Emotions and the role of the body in the context of biblical stories. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 3, str. 581-595, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/03/Centa.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/03/Centa. [COBISS.SI-ID 178826499], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: Z6-2666 Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost; financer: ARIS
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS

1.04 Strokovni članek

9. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Grožnja človekovi avtonomiji? : etični in teološki izzivi umetne inteligence: veliki jezikovni modeli in klepetalni roboti. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2023, št. 161, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 163051267]
10. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, NEŽIČ GLAVICA, Iva. Na študenta osredinjeno učenje po geštaltpedagoškem modelu : primer predmeta Sodobne pedagoške metode. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 2, str. 87-91. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 177118979]
11. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. O srčnosti in vzgoji. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2023, leto 25, št. 1, str. 17-18, ilustr. ISSN 1580-0482. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 155710211]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. AI animal companions : animals and companionship in the age of artificial intelligence = UI kućne životinje : životinje i ljubimstvo u dobu umjetne inteligencije. V: GUĆ, Josip (ur.). Nije pas beštija : 5. dani kulturne animalistike : Split, 17.-19. listopada 2023. Bol, 20.-21. listopada 2023. Stari grad, 21. listopada 2023 = A dog is not a brute : 5th days of animal studies : Split, October 17-19, 2023. Bol, October 20-21, 2023. Stari grad, October 21, 2023. Split: Hrvatsko bioetičko društvo: Centar za integrativno bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2023. Str. 120-121. ISBN 978-953-8393-05-1. [COBISS.SI-ID 169935107]
13. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. AI, chatbots, and epistemic identity = Umetna inteligenca, klepetalni roboti in epistemična identiteta. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), MACHIDON, Octavian-Mihai (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 24. [COBISS.SI-ID 187966979]
14. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Identity and conversational artificial intelligence systems = Identiteta in pogovorni sistemi umetne inteligence. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 53-54. [COBISS.SI-ID 172254979]
15. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. World, body, and emotions = Svijet, tijelo i emocije. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). 30. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 25. rujna - 1. listopada 2022 = 30th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 25 - October 1, 2022 = 30. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22. September - 1. Oktober 2022 = 30. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 25 settembre - 1 ottobre 2022. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2022. Str. 83-84. Dani Frane Petrića, 30. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 125455619]
16. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Upam si odgovoriti = I dare to answer!. V: Konferenca razredni pouk : soustvarjamo razredni pouk : RP 2022 : 15.-16. marec 2022, spletna konferenca. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. https://rp2022.zrss.si/program-1-dan/upam-si-odgovoriti/. [COBISS.SI-ID 104166659]
17. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Resonance, alienation and the role of the body in our emotional lives = Resonanca, odtujitev in vloga telesa pri čustvih in čustvovanju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 39. [COBISS.SI-ID 130091779]
18. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Utilizing religious and ethics education to fight polarization and radicalization of youth : the example of the EDUC8 project. V: BJELICA, Maja (ur.). International Symposium Religious Peace-Building, Inter-Religious Dialogue, Migrations and Refugee Crisis : Koper, online, April 19, 2021 : programme and abstracts = Mednarodni simpozij Religijska izgradnja miru, medreligijski dialog, migracije in begunska kriza : Koper, po spletu, 19. april 2021 : program in povzetki. Online ed. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 16-17. ISBN 978-961-7058-69-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-povzetkov_Religious-Peace-Building-2021_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 97404163]
19. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, knowledge and understanding of research integrity among students = Etika, znanje o in razumevanje raziskovalne etike in integritete med dijaki in študenti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 20-21. https://www.teof.uni-lj.si/upanje-in-zaupanje-v-casu-globalnega-obupa-in-nezaupanja. [COBISS.SI-ID 85008131]
20. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 69-77, 244. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119944707]
22. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Medverski dialog, ponižnost in epistemična pravičnost. V: MITHANS, Gašper (ur.), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.). Izzivi medreligijskih in medkulturnih stikov in možnosti vzpostavitve dialoga. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2022. Str. 123-141. ISBN 978-961-7058-74-1. [COBISS.SI-ID 113718275]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARRS
projekt: Z6-2666 Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost; financer: ARRS
projekt: J6-9393 Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; financer: ARRS
23. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Sram in vzpostavitev pravičnosti : med pozitivnimi in negativnimi vidiki moralnega sramu. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), BJELICA, Maja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 85-96, 225, 235. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 95293699]
projekt: J6-8265 Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega; financer: ARRS
24. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Stigmatization of emotionality. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 45-54, 121-122. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 47027203]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

25. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Čustva, človekova odnosnost in doseganje dobrega življenja. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 183 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 87. ISBN 978-961-7167-14-6. [COBISS.SI-ID 173142019]

2.05 Drugo učno gradivo

26. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115398915]
27. TSALAMPOUNE, Aikaterine, STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (130 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115400195]
28. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : dialogue d'un point de vue éthique : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (100 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-933-4. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115412227]
29. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : student's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (97 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-931-0. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115406083]
30. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-932-7. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115407619]
31. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-911-2. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115410179]
32. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-910-5. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115409155]
33. ANCKAERT, Luc, GLOBOKAR, Roman (avtor, prevajalec), STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej (avtor, prevajalec). V čudovitem vrtu religije in filozofije : pregledni moduli. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-99-4. [COBISS.SI-ID 83973123]
34. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Beagle explores the soil : educational picture book. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 23 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/7f50e40d-ee31-4e2f-9c7e-03d5be7c0b56/3)%20ENG-%20BEAGLE%20EXPLORES%20THE%20SOIL.pdf. [COBISS.SI-ID 48823299]
projekt: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
35. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 12 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5bdaf901-2dd7-4a80-ae8b-2874138f9470/6.%20Soil%20degradation_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48819459]
projekt: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
36. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 17 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/852876e9-1c2c-4459-982b-869c63898e36/5.%20Animals%20and%20Us%20%E2%80%93%20Us%20as%20Animals_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48826115]
projekt: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
37. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (131 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115394563]
38. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Student-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115393283]
39. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : student's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115289347]
40. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (133 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115292419]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

41. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Curriculum for bioethical education and attitude guidance for living environment. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 40 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e131c102-b0db-4efa-83cd-4108cd8ff955/O3%20Curriculum%20FINAL%20(ENG).pdf. [COBISS.SI-ID 48832515]
projekt: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
42. ČOP ANDESILIĆ, Maja, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Osnove kurikuluma za Etiko športa. [Varaždin: Elektrostrojarska škola, 2019]. 72 str. https://ess.hr/ethicsofsport/documents/O1_Ethics_of_Sport_Curriculum_SI_PDF.pdf. [COBISS.SI-ID 48839427]
projekt: Projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+; 2017-1-HR01-KA201-035428) je financiran s strani Evropske komisije in hrvaške državne agencije Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe Europske unije
43. CENTA STRAHOVNIK, Mateja (avtor, prevajalec), ĆURKO, Bruno, DOOLEY, Laura, IRWIN-GOWRAN, Sandra, KOJČIĆ, Zoran, KRAGIĆ, Ivana, POKORNY, Svenja, SOLA, Pier Giacomo, STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), WARD, Fionnuala. Skupaj se učimo, da skupaj živimo : priročnik etične vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-70-3. [COBISS.SI-ID 298625536]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

44. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : guide de formation de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-936-5. https://reduc8.eu/document/FR-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115386371]
45. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : handleiding voor de begeleiding van leraren. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-912-9. https://reduc8.eu/document/NL-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115385347]
46. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : teacher training guide. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-935-8. https://reduc8.eu/document/EN-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115379715]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

47. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Algorithmic violence : prispevek na 3rd International Conference of the Slovenian Philosophical Society "Violence and interpretation", Ljubljana, 9. 2. 2024. [COBISS.SI-ID 185950211]
48. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. AI animal companions : animals and companionship in the age of artificial intelligence = UI kućne životinje : životinje i ljubimstvo u dobu umjetne inteligencije : predavanje na mednarodnem sestanku Nije pas beštija: 5. dani kulturne animalistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 17.-19. 10. 2023. [COBISS.SI-ID 169310211]
49. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. AI, chatbots, and epistemic identity : predavanje na Second Interantional Conference on Human-Centred AI Ethics: Seeing the Human in the Artificial, 23-24 November 2023, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 179709699]
50. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Etika v športu in športna vzgoja : predstavitev izkušenj mednarodnega projekta : prispevek na Kolokviju filozofije športa, 20. november 2019, Ljubljana, Fakulteta za šport. [COBISS.SI-ID 8242778]

3.25 Druga izvedena dela

51. CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Conscious attention, personal space, and creativity : delavnica na 3. Europäischer Kongress für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge "Die Kunst zu leben - zum Menschsein befreien Integrative Gestaltpädagogik in ihren vielen Facetten und Möglichkeiten", 11. - 13. August 2023, Celje. [COBISS.SI-ID 162748675]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Recenzent

52. ŽALEC, Bojan. Človečnost v digitalni dobi : izzivi umetne inteligence, transhumanizma in genetike. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 133 str. Znanstvena knjižnica, 86. ISBN 978-961-7167-15-3. [COBISS.SI-ID 178231299]


NERAZPOREJENO

53. ANCKAERT, Luc, GLOBOKAR, Roman (avtor, prevajalec), STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), CENTA STRAHOVNIK, Mateja, PURGER, Matej (avtor, prevajalec). V čudovitem vrtu religijskih in filozofskih izročil : pogled od znotraj. 2., popravljena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-11-5. [COBISS.SI-ID 149242883]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Zagonski program (RSF): Presečišče kreposti, izkustva in digitalne kulture: Etični in teološki uvidi

ARIS projekt J6-4626: Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence  

John Templeton Foundation and The Ian Ramsey Center for Science and Religion (University of Oxford): Epistemic Identity and Epistemic Virtue: Human Mind and Artificial Intelligence

Na študenta osredinjeno učenje in poučevanje po geštalt pedagoškem modelu (UL ŠPIK, 2023)

Raziskovalni podoktorski projekt ARRS Z6-2666: Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost, več na: https://spoznanje.splet.arnes.si/

ARRS program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Bilateralni projekt (Univerza v Ljubljani - Univerza v Arizoni): Struktura in fenomenologija normativnosti

Mednarodni aplikativni projekt PLATO's EU - Filozofsko učenje za spletno okolje, več na:  https://platos-eu.org/

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Etika in vrednote v šolah in vrtcih (Erasmus+), več na:  https://www.teof.uni-lj.si/mednarodno/ethika

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Skupaj se učimo, da skupaj živimo (zaključen) (Erasmus+), več na: http://ethicaleducation.eu/

Mednarodni aplikativni projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+), več na: https://ess.hr/ethicsofsport/

Mednarodni aplikativni projekt AVAL: Etika in vrednote za vzgojitelje v vrtcu in druge pedagoške delavce (Erasmus+), več na: http://valueseducation.odl.org/

Mednarodni aplikativni projekt BEAGLE: Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja (Erasmus+), več na: https://beagleproject.eu/

Mednarodni projekt INTEGRITY: Kako etično in odgovorno raziskovati (H2020), več na: http://h2020integrity.eu/ 

Mednarodni projekt EDUC8: Vzgoja za preprečevanje radikalizacij (ISFP), več na: https://project-educ8.eu/

Mednarodni projekt SHOUT: Vloga in pomen družboslovja in humanistike za izobraževalne sisteme in trajnostne inovacije (Erasmus+), več na: https://shout-project.eu/