Mateja Pevec Rozman, ekonomist (1995), univ. dipl. teologinja (1999),  mag. teologije (2002), dr. znanosti (2007), mlada raziskovalka na TEOF (1999-2007), docentka pri Katedri za filozofijo na TEOF, prodekanja za znanstveno- raziskovalno dejavnost in predstojnica Enote v Mariboru (2014).

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEVEC ROZMAN, Mateja, STREHOVEC, Tadej. The question of beauty and the aesthetic value of the image of the mother of God in pastoral care and catechesis. Religions. 2024, [vol.] 15, [iss.] 1, str. 1-13. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/15/1/101, DOI: 10.3390/rel15010101. [COBISS.SI-ID 185393667], [SNIP, WoS, Scopus]
2. PEVEC ROZMAN, Mateja. An attempt to percept the searching of God in unknown work and poetry of Zdenka Serajnik = Poskus vpogleda v neznano delo Zdenke Serajnik in njeno iskanje Boga v poeziji. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 1, str. 245-258. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/01/Pevec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/77/01/Pevec. [COBISS.SI-ID 119349763], [SNIP, Scopus]
3. PEVEC ROZMAN, Mateja, STREHOVEC, Tadej. Religious education and pastoral care in the time of the COVID-19 pandemic : some examples of good practice in the field of catholic catechesis in Slovenia. ET-Studies. 2022, vol. 13, iss. 1, str. 133-148. ISSN 2033-4273. https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3290785&journal_code=ETS, DOI: 10.2143/ETS.13.1.3290785. [COBISS.SI-ID 121889283]
4. PEVEC ROZMAN, Mateja. Oseba in dialog : medsebojnost ("das Zwischen") kot ontološki temelj dialoga pri Martinu Bubru = Person and the dialogue : between ("das Zwischen") as an ontological foundation at Martin Buber’s dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 2, str. 15-32. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/2/Rozman1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/02/Pevec. [COBISS.SI-ID 88301571], [SNIP, Scopus do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. PEVEC ROZMAN, Mateja. Upanje za naravo in človeštvo : nekateri etični premisleki = Is there a hope for nature and humanity : some ethical consideration. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 835-848. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Pevec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Pevec. [COBISS.SI-ID 91388931], [SNIP]
6. PEVEC ROZMAN, Mateja. Anton Trstenjak v neutrudni hoji za človekom = Anton Trstenjak in tireless search for a human. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 13-27. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Pevec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/Pevec. [COBISS.SI-ID 10984451], [SNIP, Scopus do 1. 12. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. PEVEC ROZMAN, Mateja. The experience of beauty through art and religion = Iskustvo ljepote putem umjetnosti i religije. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 31. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 24. - 30. rujna 2023 = 31st days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 24-30, 2023 = 31. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 24. - 30. September 2023 = 31. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 24 - 30 settembre 2023. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2023. Str. 98-99. Dani Frane Petrića, 31. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 166286851]
8. PEVEC ROZMAN, Mateja. Reflection upon the rational and spiritual foundations of Europe. V: Europe : spiritual resources for the future : abstracts : session 2. [s. l.: s. n.], 2023. Str. [16]. https://pphf.hu/wp-content/uploads/2023/08/absztrakt-s2.pdf. [COBISS.SI-ID 165843971]
9. PEVEC ROZMAN, Mateja. The technological age, experience of pandemics and the question of good life = Tehnološka doba, izkušnja pandemije in dobro življenje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 47-48. [COBISS.SI-ID 172111107]
10. PEVEC ROZMAN, Mateja. The concept of God in contemporary context : some philosophical and theological considerations. V: Salvation in the contemporary context : 45th International Symposium of Philosophy and Theology Professors : Trakošćan, 13-15 April 2023. [S. l.: s. n.], 2023. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 149979395]
11. PEVEC ROZMAN, Mateja. The question of human freedom : to be free from what and to what? some philosophical considerations. V: SZAMOCKI, Grzegorz (ur.), WISZNIEWIECKI, Przemysław (ur.). Wolność - od czego i do czego? ; Natura i zagrożenia : od wolności fizycznej do wolności eschatycznej : Colloquia Gedanensia 15 : program i abstrakty : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 24–25 listopada 2023 = Freedom - from what and to what? ; Nature and threats : from physical freedom to eschatological freedom : Colloquia Gedanensia 15 : program and abstracts : International Scientific Conference, Gdańsk, 24–25 November 2023. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2023. Str. 34. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Broszura%20-%20Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 177293059]
12. PEVEC ROZMAN, Mateja. World and man between ancient (old) and modern era : renaissance awakening = Svijet i čovjek između antike i novoga vijeka : renesansno buđenje. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). 30. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 25. rujna - 1. listopada 2022 = 30th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 25 - October 1, 2022 = 30. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22. September - 1. Oktober 2022 = 30. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 25 settembre - 1 ottobre 2022. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2022. Str. 114-115. Dani Frane Petrića, 30. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 125430019]
13. PEVEC ROZMAN, Mateja. Resonance, resilience, and the crisis of interpersonal relations = Resonanca, rezilientnost in kriza medčloveških odnosov. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 34-35. [COBISS.SI-ID 130093059]
14. PEVEC ROZMAN, Mateja. The identity of the west : an attempt to investigate the cultural and socio-ethical characteristics of Western Europe = Identitet zapada : pokušaj istraživanja kulturnih i socijalno-etičkih značajki zapadne Europe. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 29. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 26. rujna - 2. listopada 2021 = 29th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 26 - October 2, 2021 = 29. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 26. September - 2. oktober 2021 = 29. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 26 settembre - 2 ottobre 2021. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2021. Str. 109-110. Dani Frane Petrića, 29. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 79948035]
15. PEVEC ROZMAN, Mateja. Oseba in dialog : medsebojnost ("das Zwischen") kot ontološki temelj dialoga pri Martinu Bubru. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 66-67. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63291395]
16. PEVEC ROZMAN, Mateja. Is there a hope for nature and humanity : some ecological consideration = Upanje za naravo in človeštvo : nekateri ekološki premisleki. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 36-37. [COBISS.SI-ID 84726275]
17. PEVEC ROZMAN, Mateja. Ethics of resilience; human vulnerability and dependence in times of pandemics, global uncertainty and tense present = Etika rezilientnosti; ranljivost in odvisnost človeka v času pandemij, globalne negotovosti in napete sedanjosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 40-42. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38537731]
18. PEVEC ROZMAN, Mateja. The human being as a minded being - a cultural being with vitues = Ljudsko biće kao umno biće - kulturno biće s vrlinama. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 28. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 22.-28. rujna 2019 = 28th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 22-28, 2019 = 28. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22.-28. September 2019 = 28. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 22-28 settembre 2019. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. Str. 87-88. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 28. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 10998019]
19. PEVEC ROZMAN, Mateja. Transhumanism and the question of human dignity = Transhumanizem in vprašanje človekovega dostojanstva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 43-44. [COBISS.SI-ID 11029763]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. PEVEC ROZMAN, Mateja. Ethics of resilience : human vulnerability and dependence in times of pandemics, global uncertainty and tense present. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 115-123, 246. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119949827]
21. PEVEC ROZMAN, Mateja. God, virtue and the question of good life. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 99-111, 188. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1. [COBISS.SI-ID 21779971]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

22. JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Recenziji znanstvene monografije. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), BJELICA, Maja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 257-262. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 107492867]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

23. PEVEC ROZMAN, Mateja. Človek kot iskalec (ljubitelj) modrosti pred izzivi sodobnosti = Man as a seeker (lover) of wisdom facing the challenges of modernity. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 2, str. 9-14. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/2/Rozman.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/02/Pevec2. [COBISS.SI-ID 88300803], [SNIP, Scopus]

1.22 Intervju

24. PEVEC ROZMAN, Mateja (intervjuvanec). Vsi smo poklicani hoditi skupaj, a kako? : ali so odgovor na zgornje vprašanje ... smo se pogovarjali z udeleženko, teologinjo dr. Matejo Pevec Rozman. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. mar. 2023, letn. 72, št. 12, str. 4-5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 146791683]
25. PEVEC ROZMAN, Mateja (intervjuvanec). "Ocena ni realen odraz tega, kar otrok čuti do Boga". Družina. 13. okt. 2022, ilustr. ISSN 2820-4824. https://www.druzina.si/clanek/ocena-ni-realen-odraz-tega-kar-otrok-cuti-do-boga. [COBISS.SI-ID 134488323]

1.25 Drugi sestavni deli

26. PEVEC ROZMAN, Mateja. Evropa in njeni duhovni temelji. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. sep. 2023, letn. 72, št. 37, str. 14, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 164742147]
27. PEVEC ROZMAN, Mateja. Dijaki Škofijske gimnazije v našem Domu. Zvon s hriba : glasilo Doma sv. Jožef. 2020, št. 21, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 39393795]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

28. PEVEC ROZMAN, Mateja. Etika. Del 1 : [študijsko gradivo za študente 1. letnik UTR]. Maribor: Teološka fakulteta, 2023. 1 USB-ključ (1 datoteka PPTX ([20] str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 149941507]
29. PEVEC ROZMAN, Mateja. Osebnost : preučevanje in koncepti : [študijsko gradivo za študente UL TEOF pri predmetu Antropologija s filozofijo kulture]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 1 USB-ključ (1 datoteka PPTX ([20] str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 149702147]
30. PEVEC ROZMAN, Mateja. Podoba človeka skozi čas : [študijsko gradivo za študente TEOF pri predmetu Antropologija s filozofijo kulture]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 1 USB-ključ (1 datoteka PPTX ([16] str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 149064707]
31. PEVEC ROZMAN, Mateja. Psihofizične osnove človeka : 1. del : [študijsko gradivo za študente TEOF pri predmetu Antropologija s filozofijo kulture]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 1 USB-ključ (1 datoteka PPTX ([12] str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 149695747]
32. PEVEC ROZMAN, Mateja. Uvod v študij teologije : metodologija znanstvenega dela, 1 del : interno študijsko gradivo. Ljubljana; Maribor: [M. Pevec Rozman], 2023. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 148644355]
33. PEVEC ROZMAN, Mateja. Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih : nekaj filozofskih premislekov. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 1 USB-ključ (1 datoteka PPTX ([10] str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 148679171]
34. PEVEC ROZMAN, Mateja. Sokrat, Platon, Aristotel. Maribor: Teološka fakulteta, 2022. 1 USB-ključ (1 datoteka PPTX ([13] str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 149047043]
35. PEVEC ROZMAN, Mateja. Uvod v študij teologije : interno študijsko gradivo. Ljubljana; Maribor: [M. Pevec Rozman], 2022/2023. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 148643075]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

36. PETROVČIČ, Vida (avtor, oseba, ki intervjuva), MAVER, Aleš (intervjuvanec), STRES, Anton (intervjuvanec), JUHANT, Janez (intervjuvanec), PEVEC ROZMAN, Mateja (intervjuvanec). Katoličani in evropske volitve. Maribor: Exodus TV; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka (67 min, 46 sek)), barve, zvok. PriVidi. https://www.youtube.com/watch?v=WvdRkrIZn0E. [COBISS.SI-ID 196878595]
37. JEREBIČ, Marta (oseba, ki intervjuva), JAMNIK, Anton (intervjuvanec), PEVEC ROZMAN, Mateja (intervjuvanec). Sodelovanje in soodgovornost laikov in duhovnikov. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 20 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/share/vc_2023_03_26. [COBISS.SI-ID 147982339]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

38. PEVEC ROZMAN, Mateja (oseba, ki intervjuva). Oseba in dialog medsebojnost »das Zwischen« kot ontološki temelj dialoga. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (23 min, 23 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=uMmRdmoZsjQ. [COBISS.SI-ID 150129155]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

39. PEVEC ROZMAN, Mateja. Contemporary virtue ethics with Alasdair MacIntyre : predavanje na Faculty of Theology, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, 16. apr. 2024. [COBISS.SI-ID 194049539]
40. PEVEC ROZMAN, Mateja. Human in a grip of postmodernism : predavanje na Faculty of Theology, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, 18. apr. 2024. [COBISS.SI-ID 194051075]
41. PEVEC ROZMAN, Mateja. The idea of God in philosophy and theology : predavanje na Faculty of Theology, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, 10. apr. 2024. [COBISS.SI-ID 194048259]
42. PEVEC ROZMAN, Mateja. Slika čovjeka kroz vrijeme. 1 : predavanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 19. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 103031811]
43. PEVEC ROZMAN, Mateja. Slika čovjeka kroz vrijeme. 2 : predavanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 21. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 103032067]
44. PEVEC ROZMAN, Mateja. Sokrat, prvi največi filozof zapadne tradicije : predavanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 10. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 103030275]
45. PEVEC ROZMAN, Mateja. Judeo-Christian, Greek, and modern understanding of the human rights : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 25. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993411]
46. PEVEC ROZMAN, Mateja. The question of human freedom and free will : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 26. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993667]
47. PEVEC ROZMAN, Mateja. The question of human rights : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 24. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993155]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

48. PEVEC ROZMAN, Mateja. Laiki in kleriki skupaj na poti oznanjevanja in vodenja v duhu evangelija : predavanje na Teološkem simpoziju 2024: Če boste imeli ljubezen med seboj --- (Jn 13,35), 20. marec 2024, Stična in aplikacija Zoom. [COBISS.SI-ID 189924867]
49. PEVEC ROZMAN, Mateja. The question of human freedom : to be free from what and to what? some philosophical considerations : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 15 Wolność - Od czego i do czego? = Freedom - from what and to what?, Gdańsk University (zoom), 24-25. nov. 2023. [COBISS.SI-ID 176802051]
50. PEVEC ROZMAN, Mateja. Reflection upon the rational and spiritual foundations of Europe : predavanje na International Congress of the European Society for Catholic Theology, Europe: spiritual resources for the future, Pécs, August 30th - September 2nd 2023. [COBISS.SI-ID 164821763]
51. PEVEC ROZMAN, Mateja. Družbeni nauk Cerkve in prizadevanje za skupno dobro : predavanje na Seminarju Karitasa, Stična 30. septembra 2022. [COBISS.SI-ID 125516291]
52. PEVEC ROZMAN, Mateja. "Kdo ali kaj je Bog?" : filozofsko teološki premisleki : predavanje na 2. poletni šoli teologije "V koga verujem in v kaj verujem?", Bled, 26. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103034115]
53. PEVEC ROZMAN, Mateja. World and man between ancient (old) and modern era : renaissance awakening : [predavanje na] International interdisciplinary symposium World in philosophy (Cres, 25.-28. 9. 2022). [COBISS.SI-ID 134074115]
54. PEVEC ROZMAN, Mateja. The identity of the west : an attempt to investigate the cultural and socio-ethical characteristics of Western Europe : [predavanje na] International interdisciplinary symposium East-West: comparative philosophy and world situation (Cres, 26. - 29. 9. 2021). [COBISS.SI-ID 94361603]
55. PEVEC ROZMAN, Mateja. The quest for a good life in the times of global crisis : [predavanje na] International Congress of the European Society for Catholic Theology, Creation - transformation - theology, Osnabrück, 25-28 August 2021. [COBISS.SI-ID 76394755]
56. PEVEC ROZMAN, Mateja. Etika rezilientnosti; ranljivost in odvisnost človeka v času pandemij, globalne negotovosti in napete sedanjosti = Ethics of resilience; human vulnerability and dependence in times od pandemics, global uncertainty and tense present : e-predavanje preko aplikacije Zoom na Mednarodni znanstveni konferenci Etika rezilientnosti: ranljivost in preživetje v času pandemije in globalne negotovosti v organizaciji Teološke fakultete, Univerze v Ljubljani, Celje, 5.-7. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 38523139]
57. PEVEC ROZMAN, Mateja. Bioethics and politics - introduction to topic : lecture at a Summer School Bioethics and politics - confirmation with topical issues, Faculty of Theology, University of Ljubljana, 14th May 2019. [COBISS.SI-ID 10993923]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

58. PEVEC ROZMAN, Mateja. Laiki in kleriki skupaj na poti oznanjevanja in vodenja v duhu evangelija : predavanje na Teološkem simpoziju 2024, Če boste imeli ljubezen med seboj ... (Jn 13,35). Vloga in sodelovanje duhovnikov in laikov v vodenju znotraj Cerkve, Stična, 20. mar. 2024. [COBISS.SI-ID 191643139]
59. PEVEC ROZMAN, Mateja. The concept of God in contemporary context : some philosophical and theological considerations : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Salvation in the Contemporary Context (13.-15. apr. 2023, Trakošćan). [COBISS.SI-ID 149948163]
60. PEVEC ROZMAN, Mateja. Post-globalization and culture : some challenges and opportunities : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Komunikacija istine u post-globalnom svijetu = Communication of truth in the post-global world, Zagreb, 10. junij 2022. [COBISS.SI-ID 112699139]

3.25 Druga izvedena dela

61. PEVEC ROZMAN, Mateja. Študenti 1. letnika ČMO na ogledu vitrajev Mateja Metlikoviča. [COBISS.SI-ID 194835459]
62. PEVEC ROZMAN, Mateja. Teološka enciklopedija: O filozofiji in modrosti. [COBISS.SI-ID 97762819]
63. PEVEC ROZMAN, Mateja. Predstavitev knjige ddr. Antona Stresa Leksikon filozofije v UKM Maribor. [COBISS.SI-ID 194834435]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

64. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. PEVEC ROZMAN, Mateja (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 268194560]
65. Tretji dan. PEVEC ROZMAN, Mateja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

66. KUZMINAC, Milan. Prispevek religij k miru in pravičnosti v svetu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kuzminac], 2021. III, 64 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 81934083]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

67. SEKOLOVNIK, Ožbej. Pojmovanje človekovega dostojanstva in vprašanje njegove svobode pri Giovanniju Picu della Mirandoli : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Sekolovnik], 2019. III, 41 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 11040003]
68. ŠTIGLIC, Tamara. Vpliv okolja in samodejavnosti na osebnostni razvoj človeka : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Štiglic], 2019. II, 34 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 11002883]

Intervjuvanec

69. SIPOŠ, David (scenarist, režiser, fotograf). Srečen bo čas : film o Antonu Martinu Slomšku - človeku, ki je premikal meje. [Notranje Gorice]: Studio Siposh, 2022. 1 video DVD (87 min), barve, zvok. https://www.siposh.com/srecenbocas. [COBISS.SI-ID 156972035]

Oseba, ki intervjuva

70. CVIKL, Lojze (intervjuvanec). Mladi si želijo, da jim prisluhnemo : pogovor z mariborskim nadškofom in metropolitom msgr. Alojzijem Cviklom ob škofovski sinodi o mladih. Tretji dan. 2019, [letn.] 48, [št.] 1/2, str. 51-57. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10943235]

Recenzent

71. RAZUM, Ružica (urednik), MALOVIĆ, Nenad (urednik), VUJICA, Kristina (urednik). Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi : zbornik radova = Religious education in intercultural Europe : proceedings. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (485 str.), tabele, graf. prikazi. Zbornici radova, 16. ISBN 978-953-6420-40-7. https://repozitorij.kbf.unizg.hr/islandora/object/kbf:134/datastream/FILE0/view. [COBISS.SI-ID 103787779]
72. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (urednik), BJELICA, Maja (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. 262 str. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 53986819]
projekt: J6-8265 Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega; financer: ARRS
73. KOVAČ, Valerija Nedjeljka (urednik), BARIĆ, Denis (urednik). Teologija pred izazovima : identitet - migracije - sveučilište : zbornik radova. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2021. 312 str. ISBN 978-953-11-1441-7. [COBISS.SI-ID 76571651]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI