Matjaž Celarc (*1979), asistent pri Katedri za sveto pismo in judovstvo (2017-), je duhovnik ljubljanske nadškofije.

Po opravljeni Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu (1998) se je posvetil študiju teologije. Najprej je teologijo študiral na Teološki fakulteti v Ljubljani (TEOF: 1998-2000) in nato na Papeški gregorijanski univerzi v Rimu (PUG: 2000-2003). Po diplomi in  pastoralnem letu v Sloveniji (2003-2004) je opravil še magistrski študij iz dogmatične teologije na PUG (2004-2006).

Po mašniškem posvečenju (2006) je dve leti deloval kot kaplan v župniji Grosuplje (2006-2008), zatem pa se je posvetil študiju Svetega pisma. Na Papeškem inštitutu za Sveto pismo (PIB) v Rimu je opravil magisterij iz svetopisemskih ved (2008-2012), nato pa pripravljal doktorat iz svetopisemske teologije na PUG (2012-2016). Leta 2016 je doktoriral z delom naslovljenim Obnovljeno Božje ljudstvo, v katerem je raziskoval pripovedne povzetke v prvih petih poglavjih Apostolskih del, ki prikazujejo skupnost kot obnovljeno Božje ljudstvo, kot ga je uvidel prerok Izaija. 

Od leta 2016 je študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, obenem pa je pastoralno aktiven kot duhovni pomočnik v župniji Št. Jurij pri Grosupljem (2017-2018) in v župnijah Zg. Tuhinj, Špitalič in Motnik (2018-).

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CELARC, Matjaž. Bogastvo za dobroto kot način služenja Bogu (Lk 16,1-13) = Riches for charity as a way of serving God (Luke 16:1-13). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 69-91, tabele. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Celarc.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Celarc. [COBISS.SI-ID 178787843], [SNIP, Scopus]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARIS
2. CELARC, Matjaž. Narrative summaries in Acts of the Apostles : analytical instruments. Biblica et Patristica Thoruniensia. 2021, 14, 2, str. 129-144. ISSN 1689-5150. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPTh/article/view/BPTh.2021.006, DOI: 10.12775/BPTh.2021.006. [COBISS.SI-ID 75407619], [SNIP, Scopus]
3. CELARC, Matjaž. Narrative summaries in Acts of the Apostles : reading of the first summary account (2:42-47). Biblica et Patristica Thoruniensia. 2021, 14, 2, str. 145-163. ISSN 1689-5150. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPTh/article/view/BPTh.2021.007, DOI: 10.12775/BPTh.2021.007. [COBISS.SI-ID 75408899], [SNIP, Scopus do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
4. CELARC, Matjaž. Narrative summaries in Acts of the Apostles : reading of the second summary account (4:32-35). Bogoslovska smotra. 2021, [god.] 91, [br.] 5, str. 943-957. ISSN 1848-9648. https://hrcak.srce.hr/file/396981, DOI: 10.53745/bs.91.5.2. [COBISS.SI-ID 101756419], [SNIP, WoS]
5. CELARC, Matjaž. Awake and change : Luke's didactic approach to evolving perception = Przebudźcie się i zmieńcie : Dydaktyczne podejście Łukasza do zmieniającego się rozumienia tekstu. Biblica et Patristica Thoruniensia. 2020, 13, 4, str. 397-420. ISSN 1689-5150. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPTh/article/view/BPTh.2020.018, DOI: 10.12775/BPTh.2020.018. [COBISS.SI-ID 75403267], [SNIP, Scopus do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
6. CELARC, Matjaž. Teološki pogled na spolne zlorabe v Cerkvi. Del 2, Teološki razmislek = Theological perspective on sexual abuse in the Church. Part 2, Theological reflection. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 751-764. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/04/Celarc2. [COBISS.SI-ID 44689667], [SNIP, WoS do 27. 2. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 16. 5. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
7. CELARC, Matjaž. Between prophecy and its realisation. A reading of Lk 1-2 and Acts 2-3 as a fulfilment of the Isaianic narrative = Med prerokbo in njenim uresničenjem. Branje Lk 1-2 in Apd 2-3 kot uresničitev Izaijeve pripovedi. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 73-93, tabele. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Celarc.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Celarc. [COBISS.SI-ID 44109571], [SNIP, Scopus do 25. 1. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
8. CELARC, Matjaž. Christ as the goal of the law (Rom 10,4) : Christ as the converging point in the history of salvation = Kristus - namen postave (Rim 10,4) : Kristus kot združevalna točka zgodovine odrešenja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 441-456, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Celarc.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Celarc. [COBISS.SI-ID 8222554], [SNIP, WoS do 17. 2. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, Scopus do 26. 1. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

9. CELARC, Matjaž. Narrative summaries in Acts of the Apostles : reading of the third summary account. Crkva u svijetu. [Print ed.]. 2021, vol. 56, no. 4, str. 767-781, ilustr. ISSN 0352-4000. https://hrcak.srce.hr/file/387997, DOI: 10.34075/cs.56.4. [COBISS.SI-ID 104759811], [SNIP]
10. CELARC, Matjaž. Teološki pogled na spolne zlorabe v Cerkvi. Del 1, Splošni pregled = Theological perspective on sexual abuse in the Church. Part 1, General overview. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 733-750, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/04/Celarc. [COBISS.SI-ID 44581123], [SNIP, WoS do 17. 8. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 11. 9. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]

1.04 Strokovni članek

11. CELARC, Matjaž. "Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem!" : Apd 5,29. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 2, str. 17-19, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 159904259]
12. CELARC, Matjaž. Novozavezni pogled na hrano. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 3, str. 15-17, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 177769987]
13. CELARC, Matjaž. "Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo" (Mt 18,3). Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2023, leto 25, št. 1, str. 13-14, ilustr. ISSN 1580-0482. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 155708419]
14. CELARC, Matjaž. Podjetni in ponižni ribič : kakšna je bila Petrova vloga med dvanajsterimi in kakšna je papeževa vloga danes. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 4, str. 10-12, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 119906819]
15. CELARC, Matjaž. Življenje prve krščanske skupnosti : eksegeza evangelija nedelje Božjega usmiljenja : (Apd 4,32-35). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 17-19, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59968771]
16. CELARC, Matjaž. Izaija kot matrica Nove zaveze. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 16-18, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71565059]
17. CELARC, Matjaž. Problematika spolnih zlorab v Cerkvi : Gospod, nakloni nam poslušno srce (prim. 1 Kr 3,9). Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 59924739]
18. CELARC, Matjaž. "Čisto srce, o Bog, mi ustvari" (Ps 51,12) : problematika spolnih zlorab v Cerkvi. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2021/22, št. 72, str. 17-22, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 91296771]

1.05 Poljudni članek

19. CELARC, Matjaž. "Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih" (Mt 5,16). Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2023, leto 33, [št.] 1, str. 11-12, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 158150659]
20. CELARC, Matjaž. Slavljenje je izraz veselja in radosti ob izkušnji odrešenja. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2023, leto 33, [št.] 2, str. 13-14, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 158151171]
21. CELARC, Matjaž. Z veseljem sprejemati in živeti življenje. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2023, leto 33, [št.] 4, str. 12-13, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 178636035]
22. CELARC, Matjaž. Čudežni ulov in poklicanje Petra. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2021, leto 31, [št.] 2, str. 9-10, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 74526467]
23. CELARC, Matjaž. Gospod kliče tudi danes?!. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2021, leto 31, [št.] 3, str. 10-11, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 81112323]
24. CELARC, Matjaž. Skupaj na poti z Gospodom. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2021, letn. 31, [št.] 4, str. 8-9, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 91543299]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. CELARC, Matjaž. Between prophecy and its realisation. A reading of Lk 1-2 and Acts 2-3 as a fulfilment of the Isaianic narrative = Med prerokbo in njenim uresničenjem. Branje Lk 1-2 in Apd 2-3 kot uresničitev Izaijeve pripovedi. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 32. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63003139]
26. CELARC, Matjaž. Church - disciple and messenger = Cerkev - učenka in glasnica. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 18. [COBISS.SI-ID 70953219]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

27. CELARC, Matjaž. Cerkev - učenka in glasnica = The Church - disciple and messenger. V: VODIČAR, Janez (ur.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 35-48. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137439235]
28. CELARC, Matjaž. Church's mission : the example of the Apostles. V: MERONI, Fabrizio (ur.). Missio ad Gentes in the Acts of the Apostles. Roma: Urbaniana University Press, 2019. Str. 69-85. Mission&Formation. ISBN 978-88-401-5054-3. [COBISS.SI-ID 75578883]

1.22 Intervju

29. CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Podoba sprave : biblicist dr. Matjaž Celarc o tem, kaj o nebesih pravi Sveto pismo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. okt. 2021, letn. 70, št. 44, str. 2. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 84805379]
30. CELARC, Matjaž (intervjuvanec). "Češčenje Marije ima pri Slovencih prav posebno mesto" : "Verniki Marijo pojmujemo kot mater, zavetnico, pomočnico in priprošnjico. Romarski duh je nedvomno povezan s češčenjem Marije in zaznamuje duhovnost slovenskega naroda," je v intervjuju za MMC dejal duhovnik Matjaž Celarc. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 15. avg. 2019, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/uredniski-izbor/cescenje-marije-ima-pri-slovencih-prav-posebno-mesto/497001. [COBISS.SI-ID 81612803]

1.25 Drugi sestavni deli

31. CELARC, Matjaž. Izvoljeni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. jan. 2022, letn. 71, št. 1, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 92315395]
32. CELARC, Matjaž. Sabaot. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. feb. 2022, letn. 71, št. 5, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 96517379]
33. CELARC, Matjaž. Sveto pismo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2022, letn. 71, št. 7, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 98001411]
34. CELARC, Matjaž. Vpiti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. mar. 2022, letn. 71, št. 9, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 100321027]
35. CELARC, Matjaž. Sandal. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2022, letn. 71, št. 11, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 101603843]
36. CELARC, Matjaž. Novo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. apr. 2022, letn. 71, št. 13, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 103990531]
37. CELARC, Matjaž. Priseljenec. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. maj 2022, letn. 71, št. 18, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 106559491]
38. CELARC, Matjaž. Obrezati. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. maj 2022, letn. 71, št. 20, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 108771331]
39. CELARC, Matjaž. Napolniti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2022, letn. 71, št. 22, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 110451459]
40. CELARC, Matjaž. Naklonjenost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. jun. 2022, letn. 71, št. 24, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 112569347]
41. CELARC, Matjaž. Streči. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 71, št. 25/26, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 112694019]
42. CELARC, Matjaž. Greh. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jul.. 2022, letn. 71, št. 29, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 116092931]
43. CELARC, Matjaž. Noč. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. avg. 2022, letn. 71, št. 31, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 119107075]
44. CELARC, Matjaž. Krotkost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2022, letn. 71, št. 34, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 119201027]
45. CELARC, Matjaž. Zaiti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. sep. 2022, letn. 71, št. 36, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 120646915]
46. CELARC, Matjaž. Lahkomiselni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. sep. 2022, letn. 71, št. 38, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 122497027]
47. CELARC, Matjaž. Očistiti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. okt. 2022, letn. 71, št. 40, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 125218819]
48. CELARC, Matjaž. Sodnik. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2022, letn. 71, št. 42, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 126876163]
49. CELARC, Matjaž. Vstajenje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. nov. 2022, letn. 71, št. 44, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 127938307]
50. CELARC, Matjaž. Vladar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2022, letn. 71, št. 46, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 129988611]
51. CELARC, Matjaž. Mladika. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. dec. 2022, letn. 71, št. 48, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 132712963]
52. CELARC, Matjaž. Znamenje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2022, letn. 71, št. 50, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 135488515]
53. CELARC, Matjaž. Voda : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. jan. 2021, letn. 70, št. 2, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 45843203]
54. CELARC, Matjaž. Oznaniti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jan. 2021, letn. 70, št. 4, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 48841475]
55. CELARC, Matjaž. Najemnik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2021, letn. 70, št. 6, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51848707]
56. CELARC, Matjaž. Zaveza : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. feb. 2021, letn. 70, št. 8, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 52567043]
57. CELARC, Matjaž. Podoba : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. mar. 2021, letn. 70, št. 10, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 54166019]
58. CELARC, Matjaž. Srce : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2021, letn. 70, št. 12, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 56752899]
59. CELARC, Matjaž. Dvigniti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 70, št. 14/15, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 59863811]
60. CELARC, Matjaž. Kamen : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2021, letn. 70, št. 17, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 61347075]
61. CELARC, Matjaž. Razodeti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. maj 2021, letn. 70, št. 19, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 62156803]
62. CELARC, Matjaž. Glas : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2021, letn. 70, št. 23, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66477571]
63. CELARC, Matjaž. Hrana : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. jul. 2021, letn. 70, št. 30, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 71020291]
64. CELARC, Matjaž. Vstati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. avg. 2021, letn. 70, št. 32, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 73727491]
65. CELARC, Matjaž. Pravični : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. sep. 2021, letn. 70, št. 38, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 76534019]
66. CELARC, Matjaž. Pomoč : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2021, letn. 70, št. 40, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 79548675]
67. CELARC, Matjaž. Streti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2021, letn. 70, št. 42, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 80402435]
68. CELARC, Matjaž. Bati se : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. okt. 2021, letn. 70, št. 44, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 84805635]
69. CELARC, Matjaž. Stiska : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. nov. 2021, letn. 70, št. 46, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 84975363]
70. CELARC, Matjaž. Pravičnost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. nov. 2021, letn. 70, št. 48, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 86483203]
71. CELARC, Matjaž. Vriskati. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2021, letn. 70, št. 50, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 89491459]
72. CELARC, Matjaž. Moč : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68 [i. e. 69], št. 29, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 22886147]
73. CELARC, Matjaž. Oblačni steber : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 1, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299866]
74. CELARC, Matjaž. Gospodov angel : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. feb. 2020, letn. 69, št. 5, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8315994]
75. CELARC, Matjaž. Modrost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2020, letn. 69, št. 7, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8317786]
76. CELARC, Matjaž. Življenjski dih : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. mar. 2020, letn. 69, št. 9, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8327514]
77. CELARC, Matjaž. Žeja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2020, letn. 69, št. 11, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8337754]
78. CELARC, Matjaž. Grob : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8359770]
79. CELARC, Matjaž. Priča : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8361562]
80. CELARC, Matjaž. Stopinja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. maj 2020, letn. 69, št. 18, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16197379]
81. CELARC, Matjaž. Upanje : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. maj 2020, letn. 69, št. 20, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16200451]
82. CELARC, Matjaž. Stolp : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. maj 2020, letn. 69, št. 22, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 17549827]
83. CELARC, Matjaž. Krila : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2020, letn. 69, št. 24, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19096067]
84. CELARC, Matjaž. Sin : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 26/27, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 21023235]
85. CELARC, Matjaž. Jesti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. avg. 2020, letn. 69, št. 31, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25651459]
86. CELARC, Matjaž. Tujec : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2020, letn. 69, št. 33, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25510147]
87. CELARC, Matjaž. Zapeljati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. avg. 2020, letn. 69, št. 35, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 26601987]
88. CELARC, Matjaž. Odpustiti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2020, letn. 69, št. 37, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 27764483]
89. CELARC, Matjaž. Pot : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. sep. 2020, letn. 69, št. 39, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 30243075]
90. CELARC, Matjaž. Gostija : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2020, letn. 69, št. 41, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31630083]
91. CELARC, Matjaž. Sirota : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2020, letn. 69, št. 43, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34270211]
92. CELARC, Matjaž. Videti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. nov. 2020, letn. 69, št. 45, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 36196611]
93. CELARC, Matjaž. Ovca : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. nov. 2020, letn. 69, št. 47, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 38254595]
94. CELARC, Matjaž. Tolažiti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. dec. 2020, letn. 69, št. 49, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 40745731]
95. CELARC, Matjaž. Ime : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 51/52, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 43391235]
96. CELARC, Matjaž. Božje veličastvo : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 6, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294234]
97. CELARC, Matjaž. Roka : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 8, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294490]
98. CELARC, Matjaž. Priklon : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 10, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294746]
99. CELARC, Matjaž. Goreči grm : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 12, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295002]
100. CELARC, Matjaž. Božja novost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 14, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295258]
101. CELARC, Matjaž. Sodnik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295514]
102. CELARC, Matjaž. Luč narodom : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 19, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295770]
103. CELARC, Matjaž. Gospod : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 21, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296026]
104. CELARC, Matjaž. En jezik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 23, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296282]
105. CELARC, Matjaž. Razliti Duha : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 25/26, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296538]
106. CELARC, Matjaž. Poslušati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 28, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296794]
107. CELARC, Matjaž. Prah in pepel : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 30, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297050]
108. CELARC, Matjaž. Pričakovati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 32, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297306]
109. CELARC, Matjaž. Zbirati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 34, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297562]
110. CELARC, Matjaž. Božja volja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 36, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297818]
111. CELARC, Matjaž. Ubožec : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 38, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298074]
112. CELARC, Matjaž. Vera : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 40, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298330]
113. CELARC, Matjaž. Palica : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 42, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298586]
114. CELARC, Matjaž. Tehtnica : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 44, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298842]
115. CELARC, Matjaž. Peč : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 46, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299098]
116. CELARC, Matjaž. Gora : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 48, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299354]
117. CELARC, Matjaž. Radost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 50, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299610]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

118. VIDMAR, Matjaž (oseba, ki intervjuva), CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Pomen darovanja. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/podkast/sedmi-dan/279/175015099. [COBISS.SI-ID 182043395]
119. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Adventni čas. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 21 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/podkast/sedmi-dan/279/175005188. [COBISS.SI-ID 177056259]
120. LESNIK, Blaž (oseba, ki intervjuva), CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Ali je Bog Stare zaveze nasilen?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (60 min, 38 sek)). Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2023_11_14_Matjaz_Celarc. [COBISS.SI-ID 177073411]
121. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva), CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Naš Kralj. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (34 min, 1 sek)), barve, zvok. Obzorja duha. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175003981?s=tv. [COBISS.SI-ID 177066243]
122. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Blaženi Carlo Acutis : prvi svetnik na svetu iz vrst milenijcev?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min, 5 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/10/sedmi-dan-159/. [COBISS.SI-ID 81616131]
123. LIČEN, Nataša (oseba, ki intervjuva), CELARC, Matjaž (intervjuvanec), HORVAT, Nikolaj (intervjuvanec). Naboj Teološke fakultete je njena vsebina. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 14 sek)). Mladoskop. https://avdio.ognjisce.si/share/mladoskop_2020_12_04. [COBISS.SI-ID 81632771]
124. POTOČNIK, Meta (oseba, ki intervjuva), VEČKO, Snežna (intervjuvanec), CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Sveta dežela. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 23 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/vc_2020_11_22_pdc. [COBISS.SI-ID 81630211]
125. KRALJ, Robert (oseba, ki intervjuva), CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Praznik Gospodovega razglašenja : od kod izvira ta praznik in kakšen pomen ima za verujočega človeka?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2019. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (28 min, 8 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2018/12/praznik-gospodovega-razglasenja/. [COBISS.SI-ID 81510659]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

126. CELARC, Matjaž, SKRALOVNIK, Samo. Zgodovina branja Svetega pisma : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 21. 1. 2024. [COBISS.SI-ID 182042883]
127. CELARC, Matjaž. Ali so laiki lahko tudi nosilci cerkvenih služb? : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 6. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 106060035]
128. CELARC, Matjaž. Apostol Pavel na Malti : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 3. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 106064643]
129. CELARC, Matjaž. Pari iz Svetega pisma : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 30. 1. 2022. [COBISS.SI-ID 106063107]
130. CELARC, Matjaž. Verski razlogi za nedeljo : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 30. maj 2021. [COBISS.SI-ID 81638915]
131. CELARC, Matjaž. Glasba v Svetem pismu : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 22. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 81637379]
132. CELARC, Matjaž. Prek smrti v življenje : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 1. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 81636867]
133. CELARC, Matjaž. Krščanski pogled na telo : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 19. maj 2019. [COBISS.SI-ID 81634307]
134. CELARC, Matjaž. Vpis v programe Teološke fakultete : prispevek na Radiu Ognjišče, 23. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 81625603]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

135. CELARC, Matjaž. Preroška poklicanost vernika v Svetem pismu : predavanje na Teološkem simpoziju 2023: Vi ste sol zemlje in luč sveta, 29. marec 2023, aplikacija Zoom. [COBISS.SI-ID 159492867]
136. CELARC, Matjaž. Dignity of life in the Bible and in the first Church : lecture at a Summer School Bioethics and politics - confirmation with topical issues, Faculty of Theology, University of Ljubljana, 16th May 2019. [COBISS.SI-ID 105357315]

3.25 Druga izvedena dela

137. CELARC, Matjaž. "Kje stanuješ" (Jn 1,38) : svetopisemsko-teološki pogled na človekova iskanje duhovnega doma : predavanje na II. poletni šoli Teologije - v koga verujem in v kaj verjamem?, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Bled, 26. marec 2022. [COBISS.SI-ID 105358595]
138. CELARC, Matjaž. Il sommario narrativo (At 2,42-47) come realizzazione delle promesse profetiche : predavanje na Seminario di aggiornamento per docenti e studiosi di Sacra Scrittura sul tema "L'opera lucana (Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli)", Pontificio Istituto Biblico, Roma, 22 gennaio 2019. [COBISS.SI-ID 105351939]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI