Doc. dr. Tadej Strehovec OFM (1973) je v šolskem letu 1998/99 končal študij na Teološki fakulteti. Diplomsko nalogo je napisal iz področja bioetike in nosi naslov »Genetsko svetovanje in dostojanstvo človeka«. Nalogo je pripravil v okviru katedre za moralno teologijo pod mentorstvom prof. dr. Antona Mlinarja in somentorjem prim. Antonom Kunstljem, dr. med. Leta 1999 je vpisal magisterij na moralno-juridični katedri na Teološki fakulteti pri mentorju doc. dr. Antonu Mlinarju. V okviru magistrskega študija je zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom »Etični vidiki Projekta človeški genom« ter uspešno opravil tudi magistrski izpit. Leta 2001 je vpisal doktorski študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. V okviru tega študija je pripravil doktorsko delo z naslovom: »Položaj človeške osebe v raziskavah matičnih celic.« Doktorsko delo pod vodstvom mentorja prof. dr. Antona Mlinarja in somentorja prof. dr. Jožeta Balažica, dr. med je uspešno zagovarjal leta 2004. Leta 2004 je vpisal podoktorski študij aplikativne etike na Katoliški Univerzi v Leuvnu (Belgija). V okviru študija je pod mentorstvom doc. dr. Kris Dierickxa pripravil in uspešno zagovarjal podoktorsko magistrsko delo z naslovom: »Ethical Aspects of Behavioral Genetics« (2005). S tem je na omenjeni ustanovi pridobil naziv »magister aplikativne etike«. Leta 2006 je bil izvoljen v naziv asistenta pri katedri za moralno in duhovno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter se na isti ustanovi tudi zaposlil. Leta 2009 in 2012 je bil ponovno izvoljen v naziv asistenta. Leta 2013 pa je bil izvoljen v naziv docenta za področje moralne in duhovne teologije. V naziv docenta je bil ponovno izvoljen leta 2018.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEVEC ROZMAN, Mateja, STREHOVEC, Tadej. Religious education and pastoral care in the time of the COVID-19 pandemic : some examples of good practice in the field of catholic catechesis in Slovenia. ET-Studies. 2022, vol. 13, iss. 1, str. 133-148. ISSN 2033-4273. https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3290785&journal_code=ETS, DOI: 10.2143/ETS.13.1.3290785. [COBISS.SI-ID 121889283]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. STREHOVEC, Tadej. Institucionalna religijska rezilientnost v času pandemije koronavirusa v Sloveniji = Institutional religious resilience amid the coronavirus pandemic in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 395-401. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strehovec. [COBISS.SI-ID 41055747], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 17. 1. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]

1.04 Strokovni članek

3. STREHOVEC, Tadej. Pravica do etično pridobljenih cepiv proti covid-19. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. nov. 2020, št. 127, str. 14, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 34607107]
4. STREHOVEC, Tadej. Evtanazija, pomoč umirajočim in lajšanje trpljenja. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2019/20, št. 68, str. 9-11, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 8319578]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. STREHOVEC, Tadej. Mimetic origins of the Russian-Ukrainian war = Mimetični vidiki Rusko-Ukrajinske vojne. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 41. [COBISS.SI-ID 130090755]
6. STREHOVEC, Tadej. Ethical aspects of (false) hope in bioethics = Etični vidiki (lažnega) upanja v bioetiki. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 44. [COBISS.SI-ID 84803587]
7. STREHOVEC, Tadej. Human dignity and ethical-religious aspects of vaccination during the pandemic = Dostojanstvo človeka in etično-religiozni vidiki cepljenja v času pandemije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 46-47. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968067]
8. STREHOVEC, Tadej. Restrictions of freedom of speech in the case of the ethical implications of monotheism = Omejitve govora o etičnih implikacijah monoteizma. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 31. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987546]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. STREHOVEC, Tadej. Prihodnost pripada verskim skupnostim: pozitivni vpliv religij na rodnost. V: GAMS, Matjaž (ur.), MALAČIČ, Janez (ur.). Bela knjiga Slovenske [!] demografije : "evropska demografska zima" : stopnja rodnosti v Sloveniji (1954-2017). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. [90-93]. ISBN 978-961-264-143-6, ISBN 978-961-264-144-3. [COBISS.SI-ID 8103770]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. STREHOVEC, Tadej. The religious resilience at the time of the COVID-19 pandemic : self-limitation of freedom of religion and promotion of vaccination. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 233-239, 252. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119956483]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

11. STREHOVEC, Tadej. Paradoks evtanazijskih držav. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2021, let. 70, št. 6, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51847427]
12. STREHOVEC, Tadej. Pridite na Pohod za življenje 2021!. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. sep. 2021, let. 70, št. 39, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 77467139]
13. STREHOVEC, Tadej. Etičnost cepiv proti Covid-19. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48850435]
14. STREHOVEC, Tadej. Leto pogumnih kristjanov : uresničevati vero v osebnem in javnem življenju je izziv tako danes, kot je bil tudi v vsakem obdobju zgodovine. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8061530]
15. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Vsi bolniki imajo pravico do varnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jul. 2019, letn. 68, št. 28, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8152666]
16. STREHOVEC, Tadej. Z dvema obrazoma v novo leto. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 67, št. 1, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7802714]

1.22 Intervju

17. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Poziv k "spreobrnjenju" pastoralnih struktur : Tadej Strehovec, tajnik Slovenske škofovske konference in urednik Letnega poročila. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. jan. 2022, letn. 71, št. 2, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 93266435]
18. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Kultura življenja je odprta za prihodnost : dr. Tadej Strehovec se že vrsto let zavzema za pravice nerojenih otrok in za kulturo življenja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2022, letn. 71, št. 50, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 135484931]
19. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). "Preživele so družbe, ki so spoštovale življenje, družino in vero v Boga". Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2022, leto 58, št. 11, str. 6-10, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 127440131]
20. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Ukrepi so bili temeljito premišljeni : dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik Slovenske škofovske konference. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. maj 2020, letn. 69, št. 18, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16198915]
21. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Velika zmaga za svobodo izražanja : s p. Tadejem Strehovcem se oziramo na sodni postopek, ki so ga sprožile ovadbe "abortivnega lobija". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. mar. 2019, letn. 68, št. 11, str. 12, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8087642]
22. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). V korist vseh državljanov : tajnik Slovenske škofovske konference o sedanjem stanju cerkveno-državnega dialoga : predsednik ... Tadejem Strehovcem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2019, letn. 68, št. 48, str. 12, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8234074]
23. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Tajniški "strelovod" : odstiramo pogled v delo generalnega tajnika SŠK [Tadeja Strehovca]. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. apr. 2018, letn. 67, št. 18, str. 9, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7861850]
24. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). "Molite tudi za ovaditelje" : Kaj je resnično v igri v zadevi država proti p. Tadeju Strehovcu?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. okt. 2018, letn. 67, št. 41, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7974490]

1.23 Umetniški sestavek

25. URH, Tadej, STREHOVEC, Tadej (umetnik), POTOKAR, Robert (umetnik). Na vhodu v mesto : podjetniški center Vrelec v Rogaški Slatini. Hiše : revija za nove razsežnosti bivanja. jun. 2019, letn. 21, št. 111, str. 50-53, fotogr. ISSN 1580-0865. [COBISS.SI-ID 98085377]

1.25 Drugi sestavni deli

26. STREHOVEC, Tadej. Med mašami z verniki morajo duhovniki vedno nositi masko. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 20, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 53207811]
27. STREHOVEC, Tadej. V cerkve samo ob izpolnjevanju pogoja PCT. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. sep. 2021, letn. 70, št. 38, str. 20. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 76536323]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

28. STREHOVEC, Tadej. The truth principle in bioethical debates : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 18. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136258819]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

29. SOBOČAN, Jožef. Identiteta spola v sodobni družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Sobočan], 2019. X, 81 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106157. [COBISS.SI-ID 8070490]

Recenzent

30. NOVAK, Brigita. Etični vidik prehranjevanja in pitja ob koncu življenja : magistrsko delo = Ethical aspects of eating and drinking at the end of life : master thesis. Ljubljana: [B. Novak], 2019. 85 str., [42] str. pril. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108724. [COBISS.SI-ID 5655147]


NERAZPOREJENO

31. JERIČEK, Jani, NZOBANDORA, Katarina (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), TURNŠEK, Marjan, STREHOVEC, Tadej, SOKOL, Polonca, MAGDIČ, Jože, ČERIN, Tina, MAGISTER, Ana, NZOBANDORA, Marko. Novo upanje po splavu : mnenja strokovnjakov in osebne zgodbe staršev po umetni prekinitvi nosečnosti. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0741-6. https://www.biblos.si/isbn/9789610407416, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/novo-upanje-po-splavu?Open. [COBISS.SI-ID 35804931]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Rezultat znanstveno-raziskovalne dejavnosti so predvsem: monografija, del monografije in drugi znanstveni članki, objavljeni doma in v tujini, ki temeljijo na raziskovalnem delu na področju bioetike, etičnih dilem povezanimi z raziskavami matičnih celic in genskega zapisa ter družine in zakonske zveze. Osrednja tema dosedanjega raziskovanja so različne teme s področja posebne moralne teologije, še posebej bioetike, družine in zakonske zveze. V času podoktorske specializacije je poglobil znanje s področja etičnih dilem povezanimi s humano genetiko kot tudi z različnimi etičnimi vprašanji na področju medicinske etike, ekonomije, ekologije, biotehnologije in politike. V akademskem letu 2006/je sem aktivno sodeloval pri pripravi Leksikona krščanske etike. Bil je član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (Šifra programa P6-0269). Sedaj pa je član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.

Od leta 2006 do 2012 je bil član Skupine strokovnjakov za etične presoje pri Evropski komisiji v Bruslju, je sodeloval pri vrednotenju etično občutljivih raziskovalnih projektov. Od leta 2010 je član Skupine za bioetiko pri COMECE v Bruslju. Od leta 2007 pa je član Komisije Pravičnost in mir pri SŠK.