Doc. dr. Tadej Strehovec OFM (1973) je v šolskem letu 1998/99 končal študij na Teološki fakulteti. Diplomsko nalogo je napisal iz področja bioetike in nosi naslov »Genetsko svetovanje in dostojanstvo človeka«. Nalogo je pripravil v okviru katedre za moralno teologijo pod mentorstvom prof. dr. Antona Mlinarja in somentorjem prim. Antonom Kunstljem, dr. med. Leta 1999 je vpisal magisterij na moralno-juridični katedri na Teološki fakulteti pri mentorju doc. dr. Antonu Mlinarju. V okviru magistrskega študija je zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom »Etični vidiki Projekta človeški genom« ter uspešno opravil tudi magistrski izpit. Leta 2001 je vpisal doktorski študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. V okviru tega študija je pripravil doktorsko delo z naslovom: »Položaj človeške osebe v raziskavah matičnih celic.« Doktorsko delo pod vodstvom mentorja prof. dr. Antona Mlinarja in somentorja prof. dr. Jožeta Balažica, dr. med je uspešno zagovarjal leta 2004. Leta 2004 je vpisal podoktorski študij aplikativne etike na Katoliški Univerzi v Leuvnu (Belgija). V okviru študija je pod mentorstvom doc. dr. Kris Dierickxa pripravil in uspešno zagovarjal podoktorsko magistrsko delo z naslovom: »Ethical Aspects of Behavioral Genetics« (2005). S tem je na omenjeni ustanovi pridobil naziv »magister aplikativne etike«. Leta 2006 je bil izvoljen v naziv asistenta pri katedri za moralno in duhovno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter se na isti ustanovi tudi zaposlil. Leta 2009 in 2012 je bil ponovno izvoljen v naziv asistenta. Leta 2013 pa je bil izvoljen v naziv docenta za področje moralne in duhovne teologije. V naziv docenta je bil ponovno izvoljen leta 2018.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEVEC ROZMAN, Mateja, STREHOVEC, Tadej. The question of beauty and the aesthetic value of the image of the mother of God in pastoral care and catechesis. Religions. 2024, [vol.] 15, [iss.] 1, str. 1-13. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/15/1/101, DOI: 10.3390/rel15010101. [COBISS.SI-ID 185393667], [SNIP, WoS, Scopus]
2. PEVEC ROZMAN, Mateja, STREHOVEC, Tadej. Religious education and pastoral care in the time of the COVID-19 pandemic : some examples of good practice in the field of catholic catechesis in Slovenia. ET-Studies. 2022, vol. 13, iss. 1, str. 133-148. ISSN 2033-4273. https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3290785&journal_code=ETS, DOI: 10.2143/ETS.13.1.3290785. [COBISS.SI-ID 121889283]

1.03 Drugi znanstveni članki

3. STREHOVEC, Tadej. Institucionalna religijska rezilientnost v času pandemije koronavirusa v Sloveniji = Institutional religious resilience amid the coronavirus pandemic in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 395-401. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strehovec. [COBISS.SI-ID 41055747], [SNIP, WoS do 15. 10. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 16. 9. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]

1.04 Strokovni članek

4. STREHOVEC, Tadej. Jezikovna sabotaža : tudi od besed je odvisen izid razprav o medicinski zastrupitvi bolnih in ostarelih. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. okt. 2023, št. 162, str. 10, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 167538179]
5. STREHOVEC, Tadej. Pravica do etično pridobljenih cepiv proti covid-19. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. nov. 2020, št. 127, str. 14, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 1541499588]
6. STREHOVEC, Tadej. Evtanazija, pomoč umirajočim in lajšanje trpljenja. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2019/20, št. 68, str. 9-11, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 8319578]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. STREHOVEC, Tadej. Ethical aspects of automated border controls = Etični vidiki avtomatiziranih mejnih nadzorov. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 55-56. [COBISS.SI-ID 172274179]
8. STREHOVEC, Tadej. Freedom of religion and freedom of expression in the age of hate speech. V: SZAMOCKI, Grzegorz (ur.), WISZNIEWIECKI, Przemysław (ur.). Wolność - od czego i do czego? ; Natura i zagrożenia : od wolności fizycznej do wolności eschatycznej : Colloquia Gedanensia 15 : program i abstrakty : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 24–25 listopada 2023 = Freedom - from what and to what? ; Nature and threats : from physical freedom to eschatological freedom : Colloquia Gedanensia 15 : program and abstracts : International Scientific Conference, Gdańsk, 24–25 November 2023. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2023. Str. 40. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Broszura%20-%20Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 177321219]
9. STREHOVEC, Tadej. Mimetic origins of the Russian-Ukrainian war = Mimetični vidiki Rusko-Ukrajinske vojne. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 41. [COBISS.SI-ID 130090755]
10. STREHOVEC, Tadej. Ethical aspects of (false) hope in bioethics = Etični vidiki (lažnega) upanja v bioetiki. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 44. [COBISS.SI-ID 84803587]
11. STREHOVEC, Tadej. Human dignity and ethical-religious aspects of vaccination during the pandemic = Dostojanstvo človeka in etično-religiozni vidiki cepljenja v času pandemije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 46-47. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968067]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. STREHOVEC, Tadej. Prihodnost pripada verskim skupnostim: pozitivni vpliv religij na rodnost. V: GAMS, Matjaž (ur.), MALAČIČ, Janez (ur.). Bela knjiga Slovenske [!] demografije : "evropska demografska zima" : stopnja rodnosti v Sloveniji (1954-2017). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. [90-93]. ISBN 978-961-264-143-6, ISBN 978-961-264-144-3. [COBISS.SI-ID 8103770]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. STREHOVEC, Tadej. Ustanovitev SŠK v letu 1993 in njeno delovanje : posvečeno redovnicam, ki predano pomagajo razvoju Slovenske škofovske konference od njene ustanovitve. V: KOLAR, Bogdan (ur.), et al. V službi evangelija in človeka : 30 let Slovenske škofovske konference. Ljubljana: Družina, 2023. Str. 155-166, ilustr. ISBN 978-961-04-0970-0. [COBISS.SI-ID 148294915]
14. STREHOVEC, Tadej. The religious resilience at the time of the COVID-19 pandemic : self-limitation of freedom of religion and promotion of vaccination. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 233-239, 252. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119956483]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

15. STREHOVEC, Tadej. Paradoks evtanazijskih držav. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2021, let. 70, št. 6, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51847427]
16. STREHOVEC, Tadej. Pridite na Pohod za življenje 2021!. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. sep. 2021, let. 70, št. 39, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 77467139]
17. STREHOVEC, Tadej. Etičnost cepiv proti Covid-19. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48850435]
18. STREHOVEC, Tadej. Leto pogumnih kristjanov : uresničevati vero v osebnem in javnem življenju je izziv tako danes, kot je bil tudi v vsakem obdobju zgodovine. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8061530]
19. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Vsi bolniki imajo pravico do varnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jul. 2019, letn. 68, št. 28, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8152666]

1.22 Intervju

20. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). "Človeško življenje ni samoumevno, ampak velik Božji dar" : zakaj Katoliška cerkev ne sprejema umetne oploditve? : parov, ki ne morejo ... spregovoril frančiškan in moralni teolog dr. Tadej Strehovec ... Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. dec. 2023, št. 50, str. 4-5, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 177995011]
21. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Poziv k "spreobrnjenju" pastoralnih struktur : Tadej Strehovec, tajnik Slovenske škofovske konference in urednik Letnega poročila. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. jan. 2022, letn. 71, št. 2, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 93266435]
22. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Kultura življenja je odprta za prihodnost : dr. Tadej Strehovec se že vrsto let zavzema za pravice nerojenih otrok in za kulturo življenja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2022, letn. 71, št. 50, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 135484931]
23. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). "Preživele so družbe, ki so spoštovale življenje, družino in vero v Boga". Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2022, leto 58, št. 11, str. 6-10, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 127440131]
24. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Ukrepi so bili temeljito premišljeni : dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik Slovenske škofovske konference. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. maj 2020, letn. 69, št. 18, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16198915]
25. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Velika zmaga za svobodo izražanja : s p. Tadejem Strehovcem se oziramo na sodni postopek, ki so ga sprožile ovadbe "abortivnega lobija". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. mar. 2019, letn. 68, št. 11, str. 12, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8087642]
26. STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). V korist vseh državljanov : tajnik Slovenske škofovske konference o sedanjem stanju cerkveno-državnega dialoga : predsednik ... Tadejem Strehovcem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2019, letn. 68, št. 48, str. 12, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8234074]

1.23 Umetniški sestavek

27. URH, Tadej, STREHOVEC, Tadej (umetnik), POTOKAR, Robert (umetnik). Na vhodu v mesto : podjetniški center Vrelec v Rogaški Slatini. Hiše : revija za nove razsežnosti bivanja. jun. 2019, letn. 21, št. 111, str. 50-53, fotogr. ISSN 1580-0865. [COBISS.SI-ID 98085377]

1.25 Drugi sestavni deli

28. STREHOVEC, Tadej. Med mašami z verniki morajo duhovniki vedno nositi masko. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 20, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 53207811]
29. STREHOVEC, Tadej. V cerkve samo ob izpolnjevanju pogoja PCT. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. sep. 2021, letn. 70, št. 38, str. 20. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 76536323]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

30. STREHOVEC, Tadej. Načelo verske svobode v Dignitas humanae in Sporazum med R. Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih. Ljubljana: [T. Strehovec], 2023. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158141955]
31. STREHOVEC, Tadej. Pojem verske svobode v Evropski konvenciji človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope. Ljubljana: [T. Strehovec], 2023. [9] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158137347]
32. STREHOVEC, Tadej. Verska svoboda v sistemu človekovih pravic Združenih narodov. Ljubljana: [T. Strehovec], 2023. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158138883]
33. STREHOVEC, Tadej. Verska svoboda v Ustavi R. Slovenije in Zakonu o verski svobodi. Ljubljana: [T. Strehovec], 2023. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158143235]
34. STREHOVEC, Tadej. Darovanje in presajanje organov ter spoštovanje človeškega dostojanstva. Ljubljana: [T. Strehovec], 2022. [17] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158128899]
35. STREHOVEC, Tadej. Bioetika : neplodnost, oploditev z biomedicinsko pomočjo in etične dileme. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [34] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 157986051]
36. STREHOVEC, Tadej. Katoliško razumevanje spolne ljubezni : pomen spolnosti, predzakonska spolnost in čistost. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [35] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158119171]
37. STREHOVEC, Tadej. Moralni status nerojenega človeškega življenja in umetna prekinitev nosečnosti. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [31] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158124547]
38. STREHOVEC, Tadej. Papež Frančišek ; Apostolska spodbuda ; Radost ljubezni (Amoris letitae) [!] : družinska, zakonska in spolna etika. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158143747]
39. STREHOVEC, Tadej. Pomen zakonskega in družinskega življenja : družinska, zakonska in spolna etika. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [31] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158118147]
40. STREHOVEC, Tadej. Uravnavanje plodnosti in odgovorno starševstvo v Katoliški cerkvi. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [27] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158135555]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

41. FAGANEL, Jože (intervjuvanec), STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (intervjuvanec), DRAME OROŽIM, Vida (intervjuvanec). Evtanazija? Ne, hvala : pogovorna oddaja PriVidi. Maribor: Exodus TV: YouTube [distributer], 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka ( 57 min, 42 sek)), barve, zvok. PriVidi. https://www.youtube.com/watch?v=LcbfJC5ew8E. [COBISS.SI-ID 197641219]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

42. STREHOVEC, Tadej. Evtanazija ali kemična zastrupitev : jezikovni vidiki evtanazijskega gibanja = Euthanasia or chemical poisoning : linguistic aspects of the euthanasia movement : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja, Ljubljana, 7. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 155329795]
43. STREHOVEC, Tadej. The truth principle in bioethical debates : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 18. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136258819]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

44. SOBOČAN, Jožef. Identiteta spola v sodobni družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Sobočan], 2019. X, 81 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8070490]

Avtor dodatnega besedila

45. PEETERS, Marguerite A. Globalizacija zahodne kulturne revolucije : ključni koncepti, operativni mehanizmi. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2024. 291 str. ISBN 978-961-04-1100-0. [COBISS.SI-ID 194122243]

Intervjuvanec

46. PETROVČIČ JERINA, Tadeja. Evtanazija ni "rešitev" za bolne in trpeče. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. jun. 2024, letn. 73, št. 22, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 197622531]

Recenzent

47. NOVAK, Brigita. Etični vidik prehranjevanja in pitja ob koncu življenja : magistrsko delo = Ethical aspects of eating and drinking at the end of life : master thesis. Ljubljana: [B. Novak], 2019. 85 str., [42] str. pril. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 5655147]


NERAZPOREJENO

48. JERIČEK, Jani, NZOBANDORA, Katarina (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), TURNŠEK, Marjan, STREHOVEC, Tadej, SOKOL, Polonca, MAGDIČ, Jože, ČERIN, Tina, MAGISTER, Ana, NZOBANDORA, Marko. Novo upanje po splavu : mnenja strokovnjakov in osebne zgodbe staršev po umetni prekinitvi nosečnosti. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0741-6. https://www.biblos.si/isbn/9789610407416, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/novo-upanje-po-splavu?Open, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 35804931]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Rezultat znanstveno-raziskovalne dejavnosti so predvsem: monografija, del monografije in drugi znanstveni članki, objavljeni doma in v tujini, ki temeljijo na raziskovalnem delu na področju bioetike, etičnih dilem povezanimi z raziskavami matičnih celic in genskega zapisa ter družine in zakonske zveze. Osrednja tema dosedanjega raziskovanja so različne teme s področja posebne moralne teologije, še posebej bioetike, družine in zakonske zveze. V času podoktorske specializacije je poglobil znanje s področja etičnih dilem povezanimi s humano genetiko kot tudi z različnimi etičnimi vprašanji na področju medicinske etike, ekonomije, ekologije, biotehnologije in politike. V akademskem letu 2006/je sem aktivno sodeloval pri pripravi Leksikona krščanske etike. Bil je član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (Šifra programa P6-0269). Sedaj pa je član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.

Od leta 2006 do 2012 je bil član Skupine strokovnjakov za etične presoje pri Evropski komisiji v Bruslju, je sodeloval pri vrednotenju etično občutljivih raziskovalnih projektov. Od leta 2010 je član Skupine za bioetiko pri COMECE v Bruslju. Od leta 2007 pa je član Komisije Pravičnost in mir pri SŠK.