Urška Jeglič se je rodila leta 1993. Leta 2015 je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala iz Teoloških in religijskih študijev. Dve leti pozneje (2017) je zaključila magistrski študij, smer Religiologija in etika, na Teološki fakulteti v Ljubljani. Še isto leto se je vpisala na interdisiciplinarni doktorski program Humanistika in družboslovje- Religiologija. 

V času študija na Teološki fakulteti, je bila koordinatorka tutotrjev študentov (2015-2017) in odgovorna  (2013-2015) ter glavna (2015-2017) urednica študentskega glasila Colloquia.  

Od oktobra 2018 do decembra 2021 je bila mlada raziskovalka na Teološki fakulteti v Ljubljani. Decembra 2020 je bila izvoljena v naziv asistentka za področje religiologije in religijske antropologija. Leta 2022 je pridobila znanstveni naslov doktor znanosti s področja religiologije. V disertaciji se je posvetila preučevanju verske prakse muslimanov v Sloveniji.

Preučevanje islama je njen prvi raziskovalni fokus. Poleg tega se ukvarja še s preučevanjem verskega sinkretizma, meditacije in tematiko poučevanja religij. 

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JEGLIČ, Urška. The impact of sleep on the effectiveness of meditation and contemplative prayer. Studia Gdańskie. 2022, t. 50, str. 137-148. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10018/9699, DOI: 10.26142/stgd-2022-011. [COBISS.SI-ID 136132355]
2. JEGLIČ, Urška. Neujemanja z islamskimi predpisi pokopa pri muslimanih v Republiki Sloveniji = Deviations from Islamic burial regulations among Muslims in the Republic of Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 875-885. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/04/Jeglic. [COBISS.SI-ID 44583171], [SNIP, WoS do 17. 5. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 13. 8. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
3. JEGLIČ, Urška. Potomstvo bibličnega Abrahama in koranskega Ibrahima = The posterity of biblical Abraham and the Quran Ibrahim. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1001-1013. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Flisar.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Flisar. [COBISS.SI-ID 8267610], [SNIP, WoS do 20. 10. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 15. 9. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
4. JEGLIČ, Urška. The influence of Bosnian Islam on the identity of Slovenian Muslims = Vpliv bosanskega islama na identiteto slovenskih muslimanov. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 181-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Flisar.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Flisar. [COBISS.SI-ID 11041539], [SNIP, Scopus do 13. 10. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. JEGLIČ, Urška. Širjenje salafizma na Balkanu s pomočjo digitalne tehnologije = Spreading Salafism to the Balkans through digital technology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 945-955. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Jeglic. [COBISS.SI-ID 179021827], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
6. JEGLIČ, Urška. Reševanje kriznih odnosov v pedagoškem poklicu s pomočjo supervizije = Resolving crisis relationships in the teaching profession through supervision. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 725-735. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Jeglic. [COBISS.SI-ID 134627075], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
7. JEGLIČ, Urška. Zaupanje do halal izdelkov in halal proizvodnje pri muslimanih v Republiki Sloveniji = Trust in halal products and halal production among Muslims in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 963-971, graf. prikaz. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Jeglic. [COBISS.SI-ID 91443459], [SNIP, WoS, Scopus do 5. 2. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
8. JEGLIČ, Urška. Mekteb v Sloveniji = Mekteb in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 277-289. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/Jeglic. [COBISS.SI-ID 61897731], [SNIP, Scopus]

1.04 Strokovni članek

9. JEGLIČ, Urška. Zrcaljenje arabskega islama v Evropi. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 3, str. 6-10. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 183008003]

1.05 Poljudni članek

10. JEGLIČ, Urška. Vojna skozi ukradene otroške oči. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2023, leto 59, št. 5, str. 52-56, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 150567939]
11. JEGLIČ, Urška. Razumeti Sveto pismo : Nikodemovi večeri 2023. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2023, leto 59, št. 11, str. 62-63, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 170126851]
12. MEVEC, Janez, JEGLIČ, Urška. Kdo sem jaz? : graditi sebe in svojo identiteto. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2021, leto 57, št. 1, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 52765187]
13. JEGLIČ, Urška. Cerkveni očetje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48856067]
14. JEGLIČ, Urška. Spoznajmo mašno knjigo. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2021, leto 57, št. 5, str. 63-67, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 61345027]
15. JEGLIČ, Urška. Je šport za računalnikom res šport?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2021, leto 57, št. 7, str. 55-58, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 74501635]
16. JEGLIČ, Urška. Kdo je vir tvojega upanja? : krščanski pogled na upanje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2021, leto 57, št. 10, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 77466115]
17. JEGLIČ, Urška. Verstva kot kompas človeštva. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2020, leto 56, št. 1, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8293978]
18. JEGLIČ, Urška. V novo leto s Svetim pismom. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2020, leto 56, št. 1, str. 60-65, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8270170]
19. JEGLIČ, Urška. Praznik luči. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2020, leto 56, št. 2, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8303962]
20. JEGLIČ, Urška. Post v krščanstvu. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2020, leto 56, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8327770]
21. JEGLIČ, Urška. Post v drugih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2020, leto 56, št. 4, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17009667]
22. JEGLIČ, Urška. Pojmovanje Marije v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2020, leto 56, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17009155]
23. JEGLIČ, Urška. Posebnost krščanskega zakramenta svetega zakona. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 56, št. 7, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 21880323]
24. JEGLIČ, Urška. Hans Zimmer : čarodej filmske glasbe. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 56, št. 7, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 21879555]
25. JEGLIČ, Urška. Kako se velika svetovna verstva spominjajo rojstva svojih ustanoviteljev?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2020, leto 56, št. 12, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 37875459]
26. JEGLIČ, Urška. Oblike duhovništva v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2020, leto 56, št. 6, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17121795]
27. URBANČIČ, Anita, JEGLIČ, Urška. Glasba nas spremlja in zaznamuje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2020, leto 56, št. 6, str. 70-75, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17120771]
28. JEGLIČ, Urška. Razumevanje molitve v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2020, leto 56, št. 8, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 25512451]
29. JEGLIČ, Urška. Stvarjenje sveta. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2020, leto 56, št. 9, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 26723331]
30. JEGLIČ, Urška. Boj med dobrim in zlim. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2020, leto 56, št. 10, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 29453315]
31. JEGLIČ, Urška. Razumevanje smrti v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2020, leto 56, št. 11, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 34309379]
32. JEGLIČ, Urška. Angeli. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2019, leto 55, št. 4, str. 74-79, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8107866]
33. JEGLIČ, Urška, ERJAVEC, Matej. Cerkev in športna pastorala : zakaj v Cerkvi šport ni bolj zastopan?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2019, leto 55, št. 5, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8110426]
34. JEGLIČ, Urška. Iskreno o meditaciji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8195162]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

35. JEGLIČ, Urška. The expansion of salafism to the Balkans through digitalisation = Širjenje salafizma na Balkan s pomočjo digitalizacije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 30-31. [COBISS.SI-ID 172199427]
36. JEGLIČ, Urška. Resolving crisis relationships in the teaching profession through supervision = Reševanje kriznih odnosih v pedagoškem poklicu s pomočjo supervizije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 24. [COBISS.SI-ID 130095107]
37. JEGLIČ, Urška. Trust in halal products and halal production among Muslims in Slovenia = Zaupanje do halal izdelkov in halal proizvodnje pri muslimanih v Republiki Sloveniji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 25-26. [COBISS.SI-ID 84708611]
38. JEGLIČ, Urška. Vpliv bosanskega islama na identiteto slovenskih muslimanov = The influence of Bosnian Islam on the identity of Slovenian Muslims. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 59-60. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 8186458]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

39. JEGLIČ, Urška. Trust and mistrust in halal production among Muslims in Slovenia. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 215-222, 232. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170287363]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

40. JEGLIČ, Urška. Đogić, Osman : (1963–). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023, portret. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024090/. [COBISS.SI-ID 164704259]
41. JEGLIČ, Urška. Erniša, Geza : (1952–2022). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023, portret. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024170/. [COBISS.SI-ID 164704515]
42. JEGLIČ, Urška. Cukala, Franc. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 4: c, str. 301-302, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi162726/. [COBISS.SI-ID 18341123]
43. JEGLIČ, Urška. Friškovec, Robert : (1973-). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2022, portret. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024180/. [COBISS.SI-ID 163540995]
44. JEGLIČ, Urška. Černetič, Avgust : (1918-1990). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023050/. [COBISS.SI-ID 19476483]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

45. JEGLIČ, Urška. Razmišljanja o islamu: zbrani eseji : dr. Raid Al-Daghistani, Kud Logos, Ljubljana, 2023. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 2, str. 132. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 177119747]
46. JEGLIČ, Urška. Islam in ljubezen: pričevanja o arabsko-islamski intelektualni zgodovini : Sami Al-Daghistani, Koda, Beletrina, Ljubljana, 2023. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 3, str. 135-136, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 183020547]
47. JEGLIČ, Urška. Marcin Godawa in Bojan Žalec, ur. Image and Man – Correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. 125 str. ISBN: 978-83-7438-679-1. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 1, str. 246-250. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/01/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 87050499], [SNIP]

1.25 Drugi sestavni deli

48. JEGLIČ, Urška. Biti ponižen [ni enako] biti ponižan. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2021, leto 57, št. 4, str. 70, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 57812739]
49. JEGLIČ, Urška. Poletna šola o bioetiki in politiki na Teološki fakulteti UL. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2019, leto 55, št. 6, str. 84, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8136282]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

50. STRAHOVNIK, Vojko, JEGLIČ, Urška, MIKLAVČIČ, Jonas, WEILGUNY, Marko. Cultivating resilient and responsive persons : a teacher’s manual for utilizing philosophical methods for and in digital world. Banská Bystrica: Belianum, Publishing House of Matej Bel University, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([73] str.)), ilustr. ISBN 978-80-557-2093-7. https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/441/CULTIVATING_RESILIENT_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, DOI: 10.24040/2023.9788055720937. [COBISS.SI-ID 187909635]
projekt: ERASMUS+-2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395 Plato's EU - Philosophical Learning Applied to Online Surroundings in EU; financer: Evropska komisija
51. STRAHOVNIK, Vojko, JEGLIČ, Urška, MIKLAVČIČ, Jonas, WEILGUNY, Marko. Philosophical cookbook : recipes that help you remain safe and sane in digital world : manual. Banská Bystrica: Belianum, Publishing House of Matej Bel University, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([109] str.)), ilustr. ISBN 978-80-557-2092-0. https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/442/Philosophical_Cookbook_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, DOI: 10.24040/2023.9788055720920. [COBISS.SI-ID 187952899]
projekt: ERASMUS+-2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395 Plato's EU - Philosophical Learning Applied to Online Surroundings in EU; financer: Evropska komisija

2.08 Doktorska disertacija

52. JEGLIČ, Urška. Verska praksa muslimanov v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Jeglič], 2022. X, 470, XIX str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 126136579]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

53. JEGLIČ, Urška (oseba, ki intervjuva), PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Pogovor o krščanski meditaciji in njeni praksi. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (61 min, 22 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=OqFd8qJU5XI. [COBISS.SI-ID 148287747]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

54. JEGLIČ, Urška. Reasons for distrust of state authorities among Muslims in Slovenia : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 19. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136262403]
55. JEGLIČ, Urška. The impact of sleep on the effectiveness of meditation and contemplative prayer : lecture at international scientific conference Colloquia Gedanensia 13, Gdańsk, November 19-20, 2021. [COBISS.SI-ID 86832899]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

56. Tretji dan. JEGLIČ, Urška (član uredniškega odbora 2022-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
57. GLOBOKAR, Roman, KRANER, David, WEILGUNY, Marko, KOMPAN ERZAR, Katarina, ERCE VRATUŠA, Mirjam, PURGER, Matej, POLJANŠEK, Veronika, JEGLIČ, Urška (urednik). Uvajalni program za učitelje začetnike. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-13-9. [COBISS.SI-ID 159088131]

Oseba, ki intervjuva

58. OBLONŠEK, Cecilija (intervjuvanec). Cerkvena glasba služi bogoslužju : božični prazniki ... o cerkveni glasbi sem govorila ... Cecilijo Oblonšek ... Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2023, leto 59, št. 1, str. 66-68, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 137824515]
59. DOLENC-GROŠELJ, Leja (intervjuvanec). Spanje ni izguba časa. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2022, leto 58, št. 1, str. 54-58, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 94020611]
60. VALENTAN, Sebastijan (intervjuvanec). Teološka enciklopedija : kanonsko pravo in sinoda. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (5 min, 38 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=_yspIjdb-jk. [COBISS.SI-ID 119773443]
61. PEVEC ROZMAN, Mateja. Teološka enciklopedija: O filozofiji in modrosti. [COBISS.SI-ID 97762819]
62. SIMČIČ, Klara (intervjuvanec). Zvezdosledi. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2021, leto 57, št. 3, str. 66-67, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 53195779]
63. SOKLIČ, Ana (intervjuvanec). "Jezus ostane z mano v še tako temni noči" : Ana Soklič. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2021, leto 57, št. 5, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 61345539]
64. BOTO, Eva (intervjuvanec). Eva Boto. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2021, leto 57, št. 10, str. 66-67, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 77466883]
65. DEŽMAN, Ana (intervjuvanec). Ana Dežman. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2020, leto 56, št. 3, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8328026]
66. DITKA (intervjuvanec). Ditka. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2019, leto 55, št. 8, str. 84-86, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8166234]
67. DITKA (intervjuvanec). Operna pevka Mojca Bitenc Križaj. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2019, leto 55, št. 12, str. 74-75, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8249178]


NERAZPOREJENO

68. JEGLIČ, Urška, WEILGUNY, Marko, KRANER, David (avtor, urednik), RUPNIK VEC, Tanja, ERCE VRATUŠA, Mirjam, LEGNAR, Monika, MONTEIRO, Andreia, SOUSA, Rita, RODRIGUEZ, Alejandro Paniagua, ĆURKO, Bruno. Program za usposabljanje mentorjev in njegovi viri. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-08-5. [COBISS.SI-ID 139923459]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Sedanja sodelovanja na evropskih projektih:

  • LOOP - od marec 2021
  • VR4Empathy - od december 2023

Pretekli projekti

  • PLATO - od januar 2022 do oktober 2023