Javni razpis o zbiranju kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ za akademsko leto 2020/2021.

Objavljeno: 13.11.2019 | Posodobljeno: 16.1.2020

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis o zbiranju kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ za akademsko leto 2020/2021.

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki želijo v tujini opravljati študij (en ali dva semestra) ali pisanje zaključnega dela (največ 3 mesece). 

O RAZPISU NA KRATKO: 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE
 Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:
-    da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na Teof UL 
-    da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
-    na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova 
              programa ERASMUS ali ERASMUS+

 Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo (prijavni obrazec) do 15. 1. 2020.
Priložiti mora tudi dokazila:
- potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodno opravljeni stopnji študija;
- motivacijsko pismo (v slovenskem in angleškem jeziku); vsako na najmanj eni in največ dveh straneh; 
-soglasje za uporabo osebnih podatkov.

MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE
Merila za ocenjevanje vlog
-  Dosedanji uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija (0-10 točk);
-  Motivacijsko pismo (0-10 točk).

Postopek ocenjevanja vlog
Na podlagi prejetih prijav Teof UL izvede izbirni postopek. Vloge študentov oceni pristojni na članici, po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa in študenta s sklepom obvesti o odobritvi.
Prednost pri izboru imajo kandidati, ki v preteklih letih še niso odpovedali odobrene mobilnosti (razen zaradi višje sile).
Izbor Erasmus+ študentov opravijo članice UL na transparenten, javen in pravilen način.
Članice o izboru obvestijo Službo za mednarodno sodelovanje UL, do najkasneje 31.1.2020.

FINANČNA DOTACIJA

Za študijsko leto 2020/2021 višine zneskov Erasmus+ finančne pomoči za posamezne skupine držav še niso določene.
 

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Študent, ki želi oditi na mobilnost v tujino kot »Erasmus+ študent«, mora izpolniti priloženi prijavni obrazec in ostalo zahtevano dokumentacijo (točka 3.2) in do 15. 1. 2020 do 12.00 ure oddati v fizični obliki v referat za I. in II. stopnjo Teološke fakultete, UL ter ga poslati v elektronski obliki na elektronski naslov erasmus@teof.uni-lj.si. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku, ne bodo obravnavane.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo pri:

     asistentki koordinatorja za mednarodno sodelovanje, Urški Flisar, mag. relig. in etike
      (erasmus@teof.uni-lj.si)


 OBVEŠČANJE O IZBORU

O izboru bodo študenti obveščeni s sklepom, ki ga izda Mednarodna pisarna Teof UL. 

Vljudno vabljeni!

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem