Objavljeno: 22.12.2022 | Posodobljeno: 10.1.2023

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skupaj s Catholic University of Croatia in Episcopal Theological College of Pécs organizira Kombinirani intenzivni program (KIP) v okviru projekta Erasmus+. V okviru programa se bo izvajal izbirni predmet Zaljubljanje na spletu – odnosna paradigma, ki bo potekal v angleškem jeziku. Izbirni predmet bo ovrednoten s 3 ECTS. Za izpitno delo se bo štela seminarska naloga. 

Na KIP programu bodo prisotni predavatelji s treh sodelujočih fakultet, prav tako pa bodo predmet poslušali študenti iz vseh treh sodelujočih organizacij. Udeležba na KIP je možna tudi za študente iz drugih članic UL in za študente iz tujine, s katerimi ima Teološka fakulteta sklenjen medinstitucionalni Erasmus+ sporazum.

Teme predavanj in delavnic

Nevroznanost in odnosi – Nevrobiološki pogled na dogajanje v človeških možganih: Na predavanju se bomo osredotočali na vprašanji: Kaj se dogaja v naših možganih, ko smo v razmerju? Zakaj so odnosi tako pomembni?

Zakaj se ne zaljubimo več? – Pogled na temo s sociološkega in psihološkega vidika. V čem se današnja družba razlikuje od predhodnih in kaj to prinaša na področjih odnosov? Na predavanjih bomo poskušali najti odgovore na vprašanja: Kaj tvegamo, če se zaljubimo? In zakaj si tega ne želimo več?

Vpliv ločitve na krizo odnosov – Višja stopnja ločitev v sodobni družbi prinaša več strahu in nezaupanja v odnose. Sociološki in psihološki pogled na področje ločitev. Ali je mogoče ta vpliv na (mlade) popraviti?

Zaljubljenost in ljubezen – nevrobiološki in relacijski pogled – Kakšna je razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo; Kaj se dogaja v našem telesu in možganih, ko smo zaljubljeni in kako se to spremeni, ko zaljubljenost izgine?

Zaljubljenost v virtualnem svetu proti zaljubljenosti v resničnem svetu – umetna inteligenca: pogled iz etično teološke smeri ter psihološke smeri. Kako umetna inteligenca deluje, v katero smer se razvija in kakšne občutke lahko vzbudi pri človeku; kaj je drugače v resničnem svetu, ko se nekdo zaljubi?

Ljubezen kot krščanska krepost – teološki pogled na ljubezen in odnose.

Termini

Preko spleta:

  • 20. 2. 2023
  • 27. 2. 2023
  • 13. 3. 2023

Izvajanje predmeta v Ljubljani: 15.19. 5. 2023

Prijave so možne do 15. 1. 2023, preko VIS aplikacije, kjer izberete možnost KIP. Za dodatne informacije pišite na erasmus@teof.uni-lj.si.