Objavljeno: 6.9.2023 | Posodobljeno: 6.9.2023

Obveščamo vas, da sta objavljena dva nova razpisa za študijske izmenjave:

NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA FIZIČNO/KOMBINIRANO DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v 2. semestru študijskega leta 2023/2024 

  • Mobilnost je mogoče opraviti v 2. semestru 2023/2024 najkasneje do 30. 9. 2024.
  • Prijave na razpis možne do 10. 10. 2023!

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA FIZIČNO/KOMBINIRANO DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V PARTNERSKIH DRŽAVAH REGIJE 13 IN 14 TER V TRETJIH DRŽAVAH, KI NISO PRIDRUŽENE PROGRAMU ERASMUS+ IN S KATERIMI UNIVERZA V LJUBLJANI NE SODELUJE V OKVIRU ERASMUS+ KA171 (projekta 2022 in 2023) v 2. semestru študijskega leta 2023/2024

  • Mobilnost je mogoče opraviti v 2. semestru 2023/2024 najkasneje do 30. 9. 2024.
  • Prijave na razpis možne do 10. 10. 2023!


>> Prijavo oddajte na: erasmus@teof.uni-lj.si.