AKTUALNI RAZPISI

Na izmenjavo je možno iti znotraj določitev posameznega razpisa. Vso dokumentacijo je potrebno urediti v rokih, ki jih določajo razpisi. Podroben postopek prijave na posamezen razpis je na ŠTUDIJSKA MOBILNOST in PRAKSA V TUJINI.

>> Za prijavo na izmenjavo je potrebno izpolniti Soglasje za uporabo osebnih podatkov. 


Mobilnost za zaposlene (strokovni delavci in pedagoško osebje - usposabljanje) - PRIJAVE MOŽNE DO 10. 6. 2024

Javni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+ (študijsko leto 2023/2024) 


Mobilnost za zaposlene (pedagoško osebje - poučevanje in usposabljanje) - PRIJAVE MOŽNE DO 24. 9. 2023

Javni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) na visokošolskih partnerskih institucijah v partnerskih državah regije 13 in 14 ter v tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+ in z njimi Univerza v Ljubljani ne sodeluje v okviru Erasmus+ KA171 (projekta 2022 in 2023) (študijsko leto 2023/2024)


Študijska izmenjava, 2. semester 2023/2024 - PRIJAVE MOŽNE DO 10. 10. 2023

Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v 2. semestru študijskega leta 2023/2024. 


Študijska izmenjava, 2. semester 2023/2024 - PRIJAVE MOŽNE DO 10. 10. 2023

Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom študija v partnerskih državah regije 13 in 14 ter v tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+ in s katerimi Univerza v Ljubljani ne sodeluje v okviru Erasmus+ KA171 (projekta 2022 in 2023) v 2. semestru študijskega leta 2023/2024.


Študij in praksa za doktorske študente 2023/2024 - RAZPIS JE ODPRT DO 1. 5. 2024

Javni razpis za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v okviru programa Erasmus+ 2022. 


Praksa za študente 2023/2024 - PRIJAVE MOŽNE DO 17. 6. 2024

Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2023/2024.


Kombinirani intenzivni programi 2022/2023 - PRIJAVE MOŽNE DO 30. 9. 2023

Poziv članicam UL za nominiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost študentov z namenom udeležbe na kombiniranih intenzivnih programih v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2022 / 2023.