ŠTUDIJSKA MOBILNOST

PROGRAM ERASMUS+ študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravijo na partnerski instituciji v tujini. 

Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Ljubljani podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. 

Več o tem tukaj in tukaj.


>> Za prijavo na izmenjavo je potrebno izpolniti Soglasje za uporabo osebnih podatkov. 


>> Oglejte si SEZNAM potrebnih dokumentov za uspešno izmenjavo. Dokumente urejate s pomočjo koordinatorja.


PRIJAVA IN IZBOR

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na UL TEOF,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Več o tem tukaj.


TRAJANJE IN OMEJITVE

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja. 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

V primeru, da dodeljena sredstva UL ne zadoščajo za sofinanciranje vseh potrjenih prijav, lahko UL v posameznem študijskem letu uvede omejitve financiranja. O morebitnih omejitvah bodo vsi izbrani študenti pravočasno obveščeni. 


FINANČNA POMOČ

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Zanjo zaprosi preko Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje, ko ima potrjeno prijavo na izmenjavo. 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije. Več o tem tukaj.


SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) omogoča študentom, udeležencem Erasmus+ mobilnosti za študij, preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti. Več o tem tukaj.


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Vse priloge za prijavno dokumentacijo najdete tukaj.


NAKNADNI RAZPIS - ŠTUDIJSKA IZMENJAVA V 2. SEMESTRU 2023/2024

Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v 2. semestru študijskega leta 2023/2024. 

Izvedba študijske izmenjave je možna v 2. semestru 2023/2024 z zaključkom najkasneje 30. 9. 2024.

Prijava do: 10. 10. 2023.

PRILOGE K PRIJAVI:

  • Potrdilo o opravljenih obveznostih (podrobno razloženo v razpisu)
  • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (najmanj ena do največ dve strani; pdf ali doc.)
  • Soglasje za uporabo osebnih podatkov

>> S pomočjo koordinatorja se izpolni ŠTUDIJSKI SPORAZUM (navodila tukaj). Podpisan mora biti s strani študenta, Erasmus+ koordinatorja in izbrane institucije.

Prijava poteka preko VIS aplikacije in erasmus@teof.uni-lj.si.

RAZPIS - ŠTUDIJSKA IZMENJAVA IZVEN EU ALI EVROPE, 2. SEMESTER 2023/2024

Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom študija v partnerskih državah regije 13 in 14 ter v tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+ in s katerimi Univerza v Ljubljani ne sodeluje v okviru Erasmus+ KA171 (projekta 2022 in 2023) v 2. semestru študijskega leta 2023/2024.

Izvedba študijske izmenjave je možna v 2. semestru 2023/2024 z zaključkom najkasneje 30. 9. 2024.

Države, kjer lahko študent opravi izmenjavo so npr. Ferski otoki, Švica, Velika Britanija, Andora, Monako, San Marino, Vatikan ter vse ostale države sveta (razen tiste, s katerimi UL že sodeluje v okviru KA171).

Prijava do: 10. 10. 2023.

PRILOGE K PRIJAVI:

  • Potrdilo o opravljenih obveznostih (podrobno razloženo v razpisu)
  • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (najmanj ena do največ dve strani; pdf ali doc.)
  • Soglasje za uporabo osebnih podatkov

>> S pomočjo koordinatorja se izpolni ŠTUDIJSKI SPORAZUM (navodila tukaj). Podpisan mora biti s strani študenta, Erasmus+ koordinatorja in izbrane institucije.

Prijava poteka preko VIS aplikacije in erasmus@teof.uni-lj.si.


ZAKLJUČNA DOKUMENTACIJA

Udeleženec mora v svojo spletno prijavo najkasneje v 30 dneh od zaključka Erasmus+ študijske izmenjave naložiti naslednja dokazila:

1. Končno poročilo, tj. Participant Report Form, ki ga mora udeleženec sprva izpolniti in oddati tudi v spletnem orodju, imenovanem »Mobility Tool+« (udeleženci prejmejo poziv za izpolnitev na svoj elektronski naslov).
2. Potrdilo o trajanju oz. Confirmation of Erasmus+ Student Mobility z začetnim in končnim datumom, ki ga študentu potrdi in podpiše gostujoča institucija.
3. Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti: velja za jezike, ki so na voljo v spletnem orodju. Preizkus je obvezen; izjema velja le za tiste študente, ki so že na prvem preizkusu prejeli najvišji rezultat (C2).
4.

Transcript of Records, tj. potrdilo o izpitih z ocenami in kreditnimi točkami, ki jih študent opravi na izmenjavi

oziroma

vsebinsko poročilo o opravljenem delu za tiste, ki med izmenjavo pripravljajo zaključno delo, podpisano s strani študenta in domačega mentorja (v kolikor ima študent mentorja tudi v tujini, naj poročilo podpiše tudi on). Vsebinsko poročilo (cca. 1–2 strani v Wordu) je prosto besedilo, ni predpisane oblike, v njem naj bo predstavljeno, s čim se je študent med izmenjavo ukvarjal, kaj je ugotovil, navedena je lahko tudi preštudirana literatura ipd. 

5. Obrazložitev v primeru, če študent ni dosegel minimuma zahtevanih točk, ki mora biti podpisana s strani študenta in s strani domačega Erasmus+ koordinatorja (minimum je 20 ECTS za en semester oz. 40 ECTS za oba semestra).
6. Zadnja, dokončna različica Learning Agreementa (Študijskega sporazuma) z vsemi potrebnimi podpisi. Če sprememb ni bilo, je to LA Before, če so spremembe bile, pa LA During.
7. Potrdilo o priznanih obveznostih, ki ga mora na podlagi Transcript of Records izdati UL TEOF. To potrdilo ni potrebno/obvezno za študente, ki pripravljajo zaključno delo in za to na matični članici ne prejmejo kreditnih točk.
8. Vprašalnik o priznavanju, tj. Survey on Recognition: velja le za študente, ki ob izpolnjevanju Končnega poročila Participant Report Form še niso imeli zaključenega postopka priznavanja na UL TEOF.

Časovnica

Pogosta vprašanja in odgovori

Soglasje za uporabo osebnih podatkov


DRUGE KORISTNE POVEZAVE