ŠTUDIJSKA MOBILNOST

PROGRAM ERASMUS+ študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravijo na partnerski instituciji v tujini. 

Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Ljubljani podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. 

Več o tem: Mobilnost za študij (UL) in Študij v tujini (Evropska komisija).


CILJI ŠTUDIJSKE MOBILNOSTI


POMEMBNI OBRAZCI


PRIJAVA IN IZBOR

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na UL TEOF,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Več o tem tukaj.


TRAJANJE IN OMEJITVE

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja. 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

V primeru, da dodeljena sredstva UL ne zadoščajo za sofinanciranje vseh potrjenih prijav, lahko UL v posameznem študijskem letu uvede omejitve financiranja. O morebitnih omejitvah bodo vsi izbrani študenti pravočasno obveščeni. 


FINANČNA POMOČ

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Finančno pomoč ureja neposredno z Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje, ko ima potrjeno prijavo na izmenjavo. 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije. Več o tem tukaj.

Erasmus+ izmenjava mora trajati najmanj 2 polna meseca (60 dni) in lahko traja največ 12 mesecev, pri čemer je maksimum Erasmus+ finančne pomoči in dodatkov omejen na 5 mesecev (150 dni) za tiste, ki gredo na izmenjavo za en semester in na 10 mesecev (300 dni) za tiste, ki so prijavljeni na izmenjavo za dva semestra.

DIGITALIZACIJA UREJANJA FINANČNE POMOČI: Za urejanje finančne pomoči z UL bodo študenti po novem potrebovali digitalni podpis.


SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) omogoča študentom, udeležencem Erasmus+ mobilnosti za študij, preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti. Več o tem tukaj.


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Vse priloge za prijavno dokumentacijo najdete tukaj.


ZAKLJUČNA DOKUMENTACIJA

Udeleženec mora v svojo spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč (VIS UL) najkasneje v 30 dneh od zaključka Erasmus+ študijske izmenjave naložiti naslednja dokazila:

  • Končni vprašalnik Evropske komisije, tj. »Participant Report Form«, ki se za reševanje aktivira 1 dan po končnem datumu mobilnosti, tj. datumu, ki je zapisan tudi v Sporazumu za Erasmus+ finančno pomoč. V primeru, da študent v tem vprašalniku pod točko 5.10 označi, da je postopek priznavanja še v teku, se mu 45 dni po 1. vprašalniku za reševanje aktivira še 2. vprašalnik Evropske komisije, tj. »Survey on Recognition«, ki ga je prav tako potrebno naložiti v spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč.
  • Potrdilo o trajanju oz. Confirmation of Erasmus+ Student Mobility z začetnim in končnim datumom, ki ga študentu potrdi in podpiše gostujoča institucija.
  • Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti: velja za jezike, ki so na voljo v spletnem orodju. Preizkus je obvezen; izjema velja le za tiste študente, ki so že na prvem preizkusu prejeli najvišji rezultat (C2).
  • Transcript of Records, tj. potrdilo o izpitih z ocenami in kreditnimi točkami, ki jih študent opravi na izmenjavi oziroma vsebinsko poročilo o opravljenem delu za tiste, ki med izmenjavo pripravljajo zaključno delo, podpisano s strani študenta in domačega mentorja (v kolikor ima študent mentorja tudi v tujini, naj poročilo podpiše tudi on). Vsebinsko poročilo (cca. 1–2 strani v Wordu) je prosto besedilo, ni predpisane oblike, v njem naj bo predstavljeno, s čim se je študent med izmenjavo ukvarjal, kaj je ugotovil, navedena je lahko tudi preštudirana literatura ipd. 
  • Obrazložitev v primeru, če študent ni dosegel minimuma zahtevanih točk, ki mora biti podpisana s strani študenta in s strani domačega Erasmus+ koordinatorja (minimum je 20 ECTS za en semester oz. 40 ECTS za oba semestra).
  • Zadnja, dokončna različica Learning Agreementa (Študijskega sporazuma) z vsemi potrebnimi podpisi. Če sprememb ni bilo, je to LA Before, če so spremembe bile, pa LA During.
  • Potrdilo o priznanih obveznostih, ki ga mora na podlagi Transcript of Records izdati UL TEOF. To potrdilo ni potrebno/obvezno za študente, ki pripravljajo zaključno delo in za to na matični članici ne prejmejo kreditnih točk.

DRUGE KORISTNE POVEZAVE