ZEMLJEVID PARTNERSKIH ORGANIZACIJ UL TEOF

Erasmus+ koda Univerze v Ljubljani: SI LJUBLJA01.

Opomba: V Zagrebu, Sarajevu, Varšavi in v Münstru sta po dve instituciji.

 

 
S fakultetami poteka izmenjava tako na ravni zaposlenih kot tudi študentov. 

 V prihodnosti načrtujemo nove bilateralne pogodbe.