PROGRAM ERASMUS+ študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravijo na partnerski instituciji v tujini. Seznam partnerskih organizacij za študente TEOF je pod zavihkom Partnerske organizacije.


Vrste Erasmus+ mobilnosti za študente so:


⇒ Za prijavo na izmenjavo spremljajte Aktualne razpise.

⇒ Več o programu Erasmus je v Program Erasmus+.

⇒ Več o izmenjavah si preberite na spletni strani Univerze v Ljubljani.

⇒ O pravicah in dolžnostih Erasmus študentov si preberite v Erasmus+ študentski listini.

⇒ O tem, kaj morate kot študenti TEOF vedeti o mednarodni mobilnosti, si preberite v Pravilniku o mednarodni mobilnosti študentov TEOF UL.

⇒ Za dodatne informacije so na voljo Pogosta vprašanja in odgovori (UL).


Prosimo, če lahko vso pošto, vezano na Erasmus+, pošiljate na e-naslov: erasmus@teof.uni-lj.si.