PROGRAM ERASMUS+ študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravijo na partnerski instituciji v tujini. Seznam partnerskih organizacij za študente TEOF je pod zavihkom PARTNERSKE ORGANIZACIJE.


Vrste Erasmus+ mobilnosti za študente so:

  • mobilnost študentov za študij (SMS)
  • mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP).

Podrobne informacije o izmenjavi z namenom študija so na ŠTUDIJSKA MOBILNOST in ERASMUS+ MOBILNOST ZA ŠTUDIJ.

Podrobne informacije o izmenjavi z namenom prakse so na PRAKSA V TUJINI in ERASMUS+ MOBILNOST ZA PRAKSO.


Za prijavo na izmenjavo spremljajte AKTUALNE RAZPISE.

Več o programu Erasmus je v PROGRAM ERASMUS+.

Več o izmenjavah si preberite na UNIVERZA V LJUBLJANI.

O pravicah in dolžnostih Erasmus študentov si preberite v ERASMUS+ ŠTUDENTSKI LISTINI.

O tem, kaj morate kot študenti TEOF vedeti o mednarodni mobilnosti, si preberite v PRAVILNIKU O MEDNARODNI MOBILNOSTI ŠTUDENTOV TEOF UL.

Za dodatne informacije so na voljo POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.


Prosimo, če lahko vso pošto, vezano na Erasmus+, pošiljate na e-naslov: erasmus@teof.uni-lj.si.