ERASMUS+ PRAKSA V TUJINI

PROGRAM ERASMUS+ omogoča študentom in mladim diplomantom, da v okviru svojega študija ali v 12 mesecih po diplomi opravijo prakso/ usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. 

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za prakso (Learning Agreement for Traineeship). 

Več o tem tukaj in tukaj.


>> Za prijavo na izmenjavo je potrebno izpolniti Soglasje za uporabo osebnih podatkov. 


>> Oglejte si SEZNAM potrebnih dokumentov za uspešno izmenjavo. Dokumente urejate s pomočjo koordinatorja.


PRIJAVA IN IZBOR

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na UL TEOF. Prijavijo se lahko tudi diplomanti, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja.  Več o tem tukaj.


TRAJANJE IN OMEJITVE

Praksa v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. To velja na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na prakso gre študent/ka lahko že v prvem letniku. 

V primeru, da dodeljena sredstva UL ne zadoščajo za sofinanciranje vseh potrjenih prijav, lahko UL v posameznem študijskem letu uvede omejitve financiranja. O morebitnih omejitvah bodo vsi izbrani študenti pravočasno obveščeni.


FINANČNA POMOČ

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Zanjo zaprosi preko Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje, ko ima potrjeno prijavo na prakso. 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške prakse v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije). Več o tem tukaj.


SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) omogoča študentom, udeležencem Erasmus+ mobilnosti za prakso, preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti. Več o tem tukaj.


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Vse priloge za prijavno dokumentacijo najdete tukaj.


RAZPIS - PRAKSA ZA ŠTUDENTE 2023/2024

Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2023/2024.

Izvedba prakse je možna v obdobju od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2024.

Trajanje prakse: 2-10 mesecev.

Prijavo je potrebno oddati vsaj šest tednov pred začetkom mobilnosti na erasmus@teof.uni-lj.si. Zadnji rok za oddajo prijave je 17. 6. 2024. Mladi diplomanti morajo oddati vlogo vsaj en dan pred zaključkom študija.

POSTOPEK PRIJAVE

  • Študent prebere besedilo razpisa.
  • Obvesti Mednarodno pisarno UL TEOF (erasmus@teof.uni-lj.si) glede namena praktičnega usposabljanja.
  • Poišče delodajalca in se dogovori za termin in obseg prakse (o izbiri primerne organizacije več v razpisu ali tukaj).
  • Izpolni prijavni obrazec za Erasmus+ praktično usposabljanje.
  • V sodelovanju z izbrano institucijo in Mednarodno pisarno izpolni Learning agreement for Traineeship (podrobna navodila tukaj). Podpisan mora biti s strani študenta, Erasmus+ koordinatorja in organizacije.
  • Napiše motivacijsko pismo (podrobnejša navodila v razpisu).

Prijava poteka preko VIS aplikacije in erasmus@teof.uni-lj.si.

PRILOGA:


ZAKLJUČNA DOKUMENTACIJA

Udeleženec mora v svojo spletno prijavo najkasneje v 30 dneh od zaključka Erasmus+ prakse naložiti naslednja dokazila:

1. Končno poročilo, tj. Participant Report Form, ki ga mora udeleženec sprva izpolniti in oddati tudi v spletnem orodju, imenovanem »Mobility Tool+« (udeleženci prejmejo poziv za izpolnitev dan po zaključku prakse na svoj elektronski naslov s strani Evropske komisije). Na spletno se naloži pdf tega vprašalnika.
2. Potrdilo o izvedeni praksi tj. After mobility report (obrazec je del Študijskega sporazuma za prakse oz. Learning Agreement for Traineeship) z začetnim in končnim datumom prakse, ki ga študentu potrdi in podpiše gostujoča institucija.
3. Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti: velja za jezike, ki so na voljo v spletnem orodju. Preizkus je obvezen; izjema velja le za tiste študente, ki so že na prvem preizkusu prejeli najvišji rezultat (C2).
4. Potrdilo o priznanih obveznostih, ki ga izda matična članica, če se študentu za opravljeno prakso dodelijo kreditne točke (to potrdilo oddajo torej le tisti študentje, ki bodo za prasko prejeli ECTS točke).
5. Obrazec During the mobility (del Študijskega sporazuma za prakse/Learning Agreement for Traineeship) oddajo tisti študentje, pri katerih je v času prakse prišlo do večjih sprememb, glede na zapisano v prvotnem Študijskem sporazumu za prakse (podaljšanje, zamenjava mentorja ipd.)

Časovnica

Pogosta vprašanja in odgovori

Soglasje za uporabo osebnih podatkov

KORISTNE POVEZAVE ZA ISKANJE ŠTUDIJSKIH PRAKS


DRUGE KORISTNE POVEZAVE