ERASMUS+ PRAKSA V TUJINI

PROGRAM ERASMUS+ omogoča študentom in mladim diplomantom, da v okviru svojega študija ali v 12 mesecih po diplomi opravijo prakso/ usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. 

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument Študijski sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship). 

Več o tem: Mobilnost za prakso (UL) in Delovna praksa za študente (Evropska komisija).


CILJI ŠTUDIJSKE MOBILNOSTI


POMEMBNI OBRAZCI


PRIJAVA IN IZBOR

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na UL TEOF. Prijavijo se lahko tudi diplomanti, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja. Več o tem.


TRAJANJE IN OMEJITVE

Praksa v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. To velja na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na prakso gre študent/ka lahko že v prvem letniku. 

V primeru, da dodeljena sredstva UL ne zadoščajo za sofinanciranje vseh potrjenih prijav, lahko UL v posameznem študijskem letu uvede omejitve financiranja. O morebitnih omejitvah bodo vsi izbrani študenti pravočasno obveščeni.


FINANČNA POMOČ

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Finančno pomoč ureja neposredno z Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje, ko ima potrjeno prijavo na prakso. 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške prakse v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije). Več o tem.

DIGITALIZACIJA UREJANJA FINANČNE POMOČI: Za urejanje finančne pomoči z UL bodo študenti po novem potrebovali digitalni podpis.


SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) omogoča študentom, udeležencem Erasmus+ mobilnosti za prakso, preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti. Več o tem.


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Vse priloge za prijavno dokumentacijo najdete tukaj.


ZAKLJUČNA DOKUMENTACIJA

Udeleženec mora v svojo spletno prijavo najkasneje v 30 dneh od zaključka Erasmus+ prakse naložiti naslednja dokazila:

  • Končno poročilo, tj. Participant Report Form, ki ga mora udeleženec sprva izpolniti in oddati tudi v spletnem orodju, imenovanem »Mobility Tool+« (udeleženci prejmejo poziv za izpolnitev dan po zaključku prakse na svoj elektronski naslov s strani Evropske komisije). Na spletno se naloži pdf tega vprašalnika.
  • Potrdilo o izvedeni praksi tj. After mobility report (obrazec je del Študijskega sporazuma za prakse oz. Learning Agreement for Traineeship) z začetnim in končnim datumom prakse, ki ga študentu potrdi in podpiše gostujoča institucija.
  • Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti: velja za jezike, ki so na voljo v spletnem orodju. Preizkus je obvezen; izjema velja le za tiste študente, ki so že na prvem preizkusu prejeli najvišji rezultat (C2).
  • Potrdilo o priznanih obveznostih, ki ga izda matična članica, če se študentu za opravljeno prakso dodelijo kreditne točke (to potrdilo oddajo torej le tisti študentje, ki bodo za prasko prejeli ECTS točke).
  • Obrazec During the mobility (del Študijskega sporazuma za prakse/Learning Agreement for Traineeship) oddajo tisti študentje, pri katerih je v času prakse prišlo do večjih sprememb, glede na zapisano v prvotnem Študijskem sporazumu za prakse (podaljšanje, zamenjava mentorja ipd.)

PLATFORMA ERASMUSJOBS.ORG

V Erasmus+ KA2 projektu ErasmusJobs so razvili platformo, ki Erasmus+ študentom in drugim omogoča, da si uredijo osebni profil, razmislijo o kompetencah, pridobljenih v tujini in stopijo v stik z zaposlovalci, ki cenijo mednarodne izkušnje.


DRUGE KORISTNE POVEZAVE