V okviru etične vzgoje (vključno z etiko izobraževalnih vsebin povezanih s športom in športno vzgojo) lahko razvijamo različne osnovne in transverzalne spretnosti učencev. Ob tem pa je pomembno, da sami učitelji osvojijo znanja in spretnosti, ki so s tem povezana. Zato se v okviru projekta osredotočamo na učno osebje v srednjih šolah ter pri njih razvijamo znanja in spretnost glede na naslednja tematska področja:

  • etika in etična vzgoja,
  • kritično mišljeje in filozofska refleksija,
  • etika v športu in "fair play", 
  • razvoj lastnih učnih gradiv in pristopov.

Več o projektu lahko izveste na spletni strani: spletna stran

 

Integrating Ethics of Sport in Secondary School Curriculum

 


Projekt je financiran s strani Evropske komisije (program Erasmus+).

30 let programa Erasmus+

Fotografije: Pixabay