Stanislav Slatinek (*1958)

Rodil se je 17. avgusta 1958 v Celju; oče je bil kmečkega rodu iz vasi Ljubnica, njegovi predniki pa so bili češkega rodu. Od sedemnajstega leta dalje je bil gojenec cerkvenih internatov, na lateranski univerzi v Rimu je študiral civilno in cerkveno pravo. Na kongregaciji za zakramente je opravil specializacijo v pravni sodni praksi; leta 1990 končal magisterij (Immaturità psichica come causa di nullità matrimoniale) pri prof. dr. F. Jose Castano in leta 1992 doktoriral (La formazione del clero dai testi sinodali della diocesi di Maribor sotto il vescovo Michael Napotnik al Codex Iuris Canonici del 1983) pri prof. Domingo – Javier Andres Gutierrezu, CMF. Od leta 1994 je vključen pedagoški proces na Teološki fakulteti v Ljubljani; istega leta je sprejel službo na cerkvenem sodišču v Mariboru in leta 2013 postal njegov predsednik (oficial). Na TEOF je predstojnik katedre za cerkveno pravo in inštituta za kanonskopravne vede. Opravlja službo prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost in je hkrati predstojnik Enote TEOF v Mariboru (2018). Od leta 1996 je član mednarodnega društva Vocatio; od leta 2006 pa sodeluje v The European Society of Catholic Theology (ESCT). Leta 2005 je izšla njegova prva knjiga Zakon, ki ga ni bilo; leta 2006 Pereča pravna vprašanja; 2010 monografija Kazniva dejanja in kazni. Sankcije v Cerkvi in leta 2014 monografija Izgubljeni prstan. V zadnjem času je napisal knjigo Sprava (2017) in monografijo Velikodušna ljubezen. Pot do zakonske sreče (2018).

Področja poučevanja

 • Ustavno pravo Cerkve
 • Religije in pravo
 • Pravni položaj oseb v Cerkvi
 • Uvod v cerkveno pravo
 • Zakonsko pravo
 • Pravne osnove krščanskega zakona

Raziskovalna področja

Zakramentalno pravo Cerkve, državno in kanonsko zakonsko pravo, kazensko pravo Cerkve, postopkovno pravo Cerkve, sprava, diakonija, zloraba in nasilje.  

Članstva in gostovanja

 • Vocatio (VEU) 
 • The European Society of Catholic Theology (ESCT)

Gostovanje: Institut za kulturu sakralnog Mons Hemus: Institut for the Culture of Sacral Mons Haemus (Beograd)

Monografije

 1. Velikodušna ljubezen : pot do zakonske sreče, (Znanstvena knjižnica, 60). Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2018.
 2. Izgubljeni prstan : kako pomagati ločenim in znova poročenim kristjanom. Bogoslovni vestnik, letnik 74, številka 3, str. 521-522.
 3. Sprava: knjižica za spovednike, (Znanstvena zbirka Teologija, 21). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016.
 4. Kazniva dejanja in kazni: sankcije v Cerkvi. Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2010.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLATINEK, Stanislav. Vera zakoncev, ki so utrpeli zakonsko ločitev = The faith of spouses who have suffered a divorce. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 419-431, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/02/Slatinek. [COBISS.SI-ID 125592323], [SNIP, WoS, Scopus do 24. 10. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
2. SLATINEK, Stanislav. Motnja spolne identitete : pravne dileme in pravica do poroke = Gender identity disorder : legal dilemmas and the right to marry. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 651-665. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Slatinek. [COBISS.SI-ID 134655747], [SNIP, WoS, Scopus]
3. SLATINEK, Stanislav. "Navodilo glede zaupnosti pravd" kot garancija za večje zaupanje v poštenost cerkvenega sodstva = "Instruction on the confidentiality of legal proceedings" as a guarantee of greater confidence in the integrity of the ecclesiastical judiciary. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 881-892. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Slatinek. [COBISS.SI-ID 91398147], [SNIP, WoS, Scopus]
4. SLATINEK, Stanislav. Izbira upravnega kazenskega postopka za vzpostavitev pravičnosti v Cerkvi : dileme in kritične ugotovitve = Choice of administrative penal trial to restore justice in the Church : dilemmas and critical findings. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 595-608. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/03/Slatinek. [COBISS.SI-ID 43820547], [SNIP, WoS, Scopus]
5. SLATINEK, Stanislav. Podeljevanje evharističnega obhajila luteranom = Granting eucharistic communion to Lutherans. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 269-280. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/Slatinek. [COBISS.SI-ID 10987011], [SNIP, Scopus]

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. SLATINEK, Stanislav. Pastoralno-liturgična navodila slovenskih škofov v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in neposredno po njem = Pastoral-liturgical instructions of slovenian bishops during the proclamation of the epidemic of the infectious disease SARS-CoV-2 and immediately after it. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 403-413. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Slatinek. [COBISS.SI-ID 41058307], [SNIP, WoS do 17. 10. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 14. 9. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
7. SLATINEK, Stanislav. Pravica do pravične sodne odločitve ob sumu spolne zlorabe mladoletne osebe = The right to the fair judicial decision when suspecting sexual abuse of an underage person. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 727-737. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Slatinek. [COBISS.SI-ID 8262746], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
8. SLATINEK, Stanislav. "Pastorala v spreobrnjenju" papeža Frančiška in izzivi za prenovo Cerkve v Sloveniji = "Pastoral conversation" of Pope Francis and challenges for the renewal of the Church in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1063-1073. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Slatinek. [COBISS.SI-ID 8268122], [SNIP, Scopus do 17. 12. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]

1.04 Strokovni članek

9. SLATINEK, Stanislav. Cerkev zelo priporoča zaročni obred : vloga in pomen zaroke danes. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2024, leto 58, [št.] 1, str. 17-19, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 190369795]
10. SLATINEK, Stanislav. Ali se lahko poročijo osebe z motnjo spolne identitete? : "Cerkev mora bdeti nad zakramentom zakona in opozarjati na nevarnosti, ki mu pretijo.". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 2, str. 24-27, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 154648067]
11. SLATINEK, Stanislav. Zakramenti za ločene osebe, ki živijo v novi zvezi? : na poti "pozornega razlikovanja". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 4, str. 12-15, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 178002691]
12. SLATINEK, Stanislav. Zaupanje v poštenost cerkvenega sodstva? : (ne)poštenost kazenskih postopkov v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 4, str. 19-22, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 119392515]
13. SLATINEK, Stanislav. Službi lektorja in akolita : pomen laiških služb bralca in mašnega pomočnika. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 5, str. 18-20, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 125959683]
14. SLATINEK, Stanislav. Duhovna oporoka duhovnika : "ne pozabimo torej (velja za duhovnike) v oporoko zapisati vsaj nekaj stavkov duhovne vsebine". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 15-17, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135472899]
15. SLATINEK, Stanislav. Novosti pri oblikovanju stalnih diakonov : animatorji oltarnih skupnosti in tkalci občestva?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 3, str. 27-29, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 70634755]
16. SLATINEK, Stanislav. Pomen ŽPS ob pastoralnem povezovanju župnij : negotovost ob povezovanju župnij in kako župljane pripraviti ---. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 5, str. 8-10, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 80072451]
17. SLATINEK, Stanislav. Pomen oporoke duhovnikov in stalnih diakonov : najpogostejše pomanjkljivosti in težave duhovniških oporok. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 6, str. 25-27, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 91333123]
18. SLATINEK, Stanislav. Župnija v primežu cerkvenega prava in pričakovanj vernikov : od spreobrnjenja ljudi k spreobrnjenju struktur. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 6, str. 16-19, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 44807683]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. SLATINEK, Stanislav. Vera zakoncev, ki so utrpeli zakonsko ločitev. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 79-80. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84391171]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. SLATINEK, Stanislav. Pastoralna narava cerkvenih sodišč pri reševanju perečih vprašanj človeka. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Ius est ars recti et boni : [miscellanea in honorem P. Viktor Papež OFM octogenarii] = Pravo je umetnost pravičnega in dobrega : ob osemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Salve, 2023. Str. 125-137. ISBN 978-961-289-174-9. [COBISS.SI-ID 155806467]
21. SLATINEK, Stanislav. Problems of marital dialogue in disputed litigations, and solutions offered by Amoris Laetitia. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, [2019]. Str. 181-190, 202-203. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 10980611]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

22. SLATINEK, Stanislav. Spremna beseda. V: KLEMEN, Štefka (ur.). Molite in spodbujajte k molitvi : molitve za duhovne poklice : priročnik II za župnijske animatorje za duhovne poklice in druge župnijske sodelavce. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2021. Str. 5-6. ISBN 978-961-265-195-4. [COBISS.SI-ID 102107651]
23. SLATINEK, Stanislav. Ženska - devica živi za ljubezen, ki se ne baha in ne napihuje. V: Podoba Cerkve kot Kristusove neveste = Ecclesiae sponsae imago : navodilo o Redu devic. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2019. Str. 73-77. ISBN 978-961-265-184-8. [COBISS.SI-ID 10990083]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

24. SLATINEK, Stanislav. Cepljenje da ali ne. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. avg. 2021, letn. 70, št. 35, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 74503427]

1.22 Intervju

25. SLATINEK, Stanislav (intervjuvanec). "O zakonski zvezi je treba danes govoriti z veliko mero spoštovanja" : intervju s prof. Stanislavom Slatinekom. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 1, str. 20-23, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 145880579]

1.25 Drugi sestavni deli

26. SLATINEK, Stanislav. Stalni diakon je obraz Kristusa služabnika. Nova rast : glasilo molitvene zveze za duhovne poklice. apr. 2023, let.33, št. 1, str. [3-4], ilustr. [COBISS.SI-ID 148052995]
27. SLATINEK, Stanislav. Jezus dopolnjuje postavo : 6. nedelja med letom : 16. 2. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 1, str. 84-86. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 11033347]
28. SLATINEK, Stanislav. Vera v Božjega Sina : 19. nedelja med letom : 9. 8. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 3, str. 238-240. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 18378755]
29. SLATINEK, Stanislav. Ljubezen do bližnega : 30. nedelja med letom : 25. 10. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 4, str. 303-305. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 26787587]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

30. SLATINEK, Stanislav. Temelji kazenskega kanonskega prava. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2021. 151 str. Znanstvena knjižnica, 78. ISBN 978-961-265-198-5. [COBISS.SI-ID 74558211]

2.05 Drugo učno gradivo

31. SLATINEK, Stanislav. Pravne osnove krščanskega zakona : študijsko gradivo pri predmetu. Maribor; Ljubljana: [S. Slatinek], 2021. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86396419]
32. SLATINEK, Stanislav. Pravni položaj oseb v Cerkvi : študijsko gradivo pri predmetu. Maribor; Ljubljana: [S. Slatinek], 2021. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86397955]
33. SLATINEK, Stanislav. Religije in pravo : študijsko gradivo pri predmetu. Maribor; Ljubljana: [S. Slatinek], 2021. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86398467]
34. SLATINEK, Stanislav. Zakonsko pravo : študijsko gradivo pri predmetu Zakonsko pravo. Maribor; Ljubljana: [S. Slatinek], 2021. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86394627]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

35. SLATINEK, Stanislav. Vloga stalnih diakonov : prispevek v oddaji Iz življenja vesoljne Cerkve, Radio Ognjišče, 22. avg. 2021. [COBISS.SI-ID 74671107]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

36. SLATINEK, Stanislav. Pravica do zakonite obrambe : prispevek na strokovnem posvetu za sodelavce Inštituta in metropolitanske cerkvene sodnike, Budimpešta, 17. - 18. junij 2019. [COBISS.SI-ID 10975235]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

37. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. SLATINEK, Stanislav (področni urednik 2022-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8745472]
38. SLATINEK, Stanislav (urednik). Jezusovo rojstvo. Prenovljena izd. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2023. [27] str., ilustr. Hvalite gospoda, 37. ISBN 978-961-265-203-6. [COBISS.SI-ID 138168835]
39. CVIKL, Lojze, SLATINEK, Stanislav (urednik), URLEP, Lilijana (urednik), VALENTAN, Sebastijan (urednik). Vekoslav Grmič : Quid est veritas? : razstavni katalog in povzetka referatov s strokovnega posveta ob stoletnici rojstva mariborskega pomožnega škofa dr. Vekoslava Grmiča (1923–2005). Elektronska izd. Maribor: Nadškofija Maribor, Nadškofijski arhiv: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta: Stolna župnija, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (38 str.)), ilustr. ISBN 978-961-95195-3-0. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Vekoslav%20Grmi%C4%8D%20Quid%20est%20veritas6(1).pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 154229251]
40. VALENTAN, Sebastijan (urednik, avtor), CVIKL, Lojze, LAZARINI, Franci, MAVER, Aleš, URLEP, Lilijana, VOGRIN, Jože, SLATINEK, Stanislav (urednik). Mihael Napotnik, lavantinski knezoškof, ki je zapustil mnogo sledi : razstavni katalog in povzetki referatov s strokovnega posveta ob stoletnici smrti lavantinskega knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1850-1922). Maribor: Nadškofija; Slovenske konjice: Nadžupnija; v Ljubljani: Teološka fakulteta, 2022. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-95195-1-6. [COBISS.SI-ID 101737475]
41. SLATINEK, Stanislav (urednik). Pravni položaj oseb v Cerkvi : (izbrana poglavja - študijsko gradivo). Ljubljana; Maribor: Teološka fakulteta, 2021. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 86287107]
42. SLATINEK, Stanislav (urednik). Zakonsko pravo : (študijsko gradivo). Ljubljana; Maribor: Teološka fakulteta, 2021. 119 str. [COBISS.SI-ID 86289667]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

43. ZADRAVEC, Nuša. Zapisnik pred poroko : diplomsko delo. Ljubljana ; Maribor: [N. Zadravec], 2021. VI, 31, XXX str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 74351875]
44. JELEN, Monika. Oklicni listi pred poroko in spregled oklicev : diplomsko delo. Maribor: [M. Jelen], 2019. VI, 35, VIII str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 11002627]

Prevajalec

45. BENEDICTUS. Tri kateheze o sv. Bonaventuru. V: BONAVENTURA. Kako se različne umetnosti zvajajo na teologijo = De reductione artium ad theologiam ; O trojni poti = De triplici via. Ljubljana: Brat Frančišek, 2021. Str. 30-49. Pergamenti, 3. ISBN 978-961-6873-64-2. [COBISS.SI-ID 78375683]

Avtor dodatnega besedila

46. Dr. Stanislav Slatinek, novi župnik na Studencih. Studenčan : glasilo mestne četrti Studenci. nov. 2023, letn. 27, št. 27, str. 22-23, portret. ISSN 2712-3162. [COBISS.SI-ID 181769219]

Recenzent

47. KOLAR, Bogdan (urednik). Ius est ars recti et boni : [miscellanea in honorem P. Viktor Papež OFM octogenarii] = Pravo je umetnost pravičnega in dobrega : ob osemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Salve, 2023. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-289-174-9. [COBISS.SI-ID 151049219]
48. TURNŠEK, Marjan (urednik). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 476 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 302799872]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI