IZDELAVA DISPOZICIJE


JAVNA PREDSTAVITEV DISPOZICIJE


ODDAJA DISPOZICIJE

Obrazci:

Soglasje etične komisije je potrebno, ko so v raziskave vključeni ljudje. Študenti naj pri Komisiji RS za medicinsko etiko (KME) čim prej zaprosijo za soglasje in ga predložijo Referatu za doktorski študij. Če ob prijavi teme dok. dis. soglasja še nimajo, predložijo dokazilo, da so za soglasje etične komisije zaprosili.