Samo Skralovnik se je po končani splošni gimnaziji na Ravnah na Koroškem vpisal na univerzitetni dvopredmetni program zgodovine in teologije, ki ga izvajata Teološka fakulteta v Ljubljani, Enota v Mariboru, in Filozofska fakulteta v Mariboru. Študij je zaključil leta 2009 z zagovorom skupne diplomske naloge. 

Takoj po končanem dodiplomskem študiju se je v študijskem letu 2009/2010 na Teološki fakulteti v Ljubljani vpisal na doktorski študij teologije pod mentorstvom doc. dr. Snežne Terezije Večko. Doktoriral je leta 2015 (s semantično analizo hebrejskih korenov חמד in אוה, prvi označuje dinamiko pohlepa, želje po večanju imetja, drugi vitalne človeške potrebe, želje povezane z obstojem in ohranitvijo). Leta 2022 je njegove doktorske raziskovanje v angleščini z naslovom The Meaning and Interpretation of Desire in the Bible (The Semantic Study of hmd and ‘wh Word Fields) izdala založba Lexington Books (Rowman & Littlefield) v zbirki Jewish Studies.   

Leta 2012 (ponovno 2015) je bil izvoljen v naziv asistenta pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo, 2017 (ponovno 2022) v naziv docenta. 

Od leta 2015 deluje v uredniškem odboru revije Edinost in dialog, recenzirane znanstvene revije Inštituta Stanka Janežiča, kot pomočnik glavnega in odgovornega urednika, od 1. oktobra 2021 kot njen glavni in odgovorni urednik.

Sodeluje tudi pri izvajanju različnih svetopisemskih predmetov na Katehetsko-pastoralni šoli v Mariboru, Murski Soboti in Celju.

Za svojo pedagoško delo je marca 2017 prejel odlikovanje Študentskega sveta TEOF za najboljšega asistenta leta. Decembra istega leta je na slavnostni seji Senata UL prejel svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

V sodelovanju z različnimi (so)avtorji in institucijami je pripravil biblično arheološko razstavo Od puščave do mize, ki je v letih 2018 in 2019 gostovala po Sloveniji (Sinagoga Maribor; Pokrajinski muzej Murska Sobota; Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož; Teološka fakulteta, Ljubljana).

V sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor je organiziral dva virtualna mednarodna znanstvena simpozija; prvega leta 2021 z naslovom Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga, ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ter drugega leta 2023 z naslovom Vpliv religije na politiko in javno življenje na Bližnjem vzhodu.

 

TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTERSKIH DEL

 

IZBOR OBJAV V MEDIJIH:

Krščanstvo ni padlo z neba. Družina (april 2021)

Prijateljstvo med judi in kristjani. Družina (april 2021)

Jom Kipur - najpomembnejši judovski praznik. Sedmi dan, RTV (septemer 2020)

Praznovanje Roš hašane. Judje praznujejo novo leto, ki ga je še najmočneje občutiti v Sveti deželi. Sledi večnosti, RTV (september 2019)

Jeruzalem, mesto na prepihu zgodovine. Glasovi svetov, RTV (januar 2018)

CELOTEN SEZNAM (ctrl + F = Skralovnik)

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRALOVNIK, Samo, DITMAJER, Nina. Ravnikar-Zupanov pozabljeni prevod Pentatevha = Ravnikar-Zupan's forgotten translation of the Pentateuch. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 285-335, tabele. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Skralovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 178800899], [SNIP, Scopus]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARIS
2. SKRALOVNIK, Samo, MATJAŽ, Maksimilijan. The Old Testament background of "desire" in 1 Cor 10:6 = Starozavezno ozadje "poželenja" v 1 Kor 10,6. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 505-518. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/03/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 43780099], [SNIP, WoS do 23. 3. 2024: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 31. 1. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
3. SKRALOVNIK, Samo. Raba korena hmd na religioznem področju : semantična analiza besednega polja hmd pri Izaiji = The use of root hmd in the religious field : a semantic analysis of the lexical root hmd in Isaiah. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 909-921, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Skralovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 8266074], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00, Scopus do 4. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
4. SKRALOVNIK, Samo. Jakob Aleksič - znanilec pomladi biblične znanosti = Jakob Aleksič - the messenger of the biblical science spring. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 29-56. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Skralovnik2.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 10984707], [SNIP, Scopus do 15. 1. 2024: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
projekt: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; financer: ARRS

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. SKRALOVNIK, Samo. Tobit’s penitential prayer = Tobitova spokorna molitev. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 265-291. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Skralovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 135351555], [SNIP, Scopus do 5. 2. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS
6. SKRALOVNIK, Samo. Gorje tistemu, ki bi Božjo besedo spreminjal ali po svoje prevajal : prevajalska načela mag. Milana Holca = Woe to the one who would change the word of God or translate it in his own way : mag. Milan Holc's translation principles. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 2, str. 47-68, tabele. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/2/Skralovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/02/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 88302339], [SNIP, Scopus do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
7. SKRALOVNIK, Samo. Jakob Aleksič : poklicanost človeka k dialogu = Jakob Aleksič : man's calling to dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 119-140. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Skralovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 61887235], [SNIP, Scopus do 29. 11. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]

1.04 Strokovni članek

8. SKRALOVNIK, Samo. Judovska molitev in molitveni predmeti. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2024, letn. 31, št. 1, str. 24-26, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 193065731]
9. SKRALOVNIK, Samo. Osnovna hrana v Svetem pismu in njen pomen. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 3, str. 24-26, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 177770243]
10. SKRALOVNIK, Samo. Etimologija in pomen besede hebrejec : "So Hebrejci? Jaz tudi." (2 Kor 11,22). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 29, št. 2, str. 26-28, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 116702723]
11. SKRALOVNIK, Samo. Duhovni nomadi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 29, št. 3, str. 24-26, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 133282563]
12. SKRALOVNIK, Samo. Dekalog, evangelij Stare zaveze. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 14-16, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59966979]
13. SKRALOVNIK, Samo. Bog besede. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 1, str. 13-15, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11087619]
14. SKRALOVNIK, Samo. Goljat - napihnjeni dedec iz Filisteje. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 43440387]
15. SKRALOVNIK, Samo. Pomen hrane v Svetem pismu : "Človek ne živi samo od kruha." (5 Mz 8,3). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 12-14, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10917123]
16. SKRALOVNIK, Samo. Prva Mojzesova knjiga - znanstveni priročnik?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 15-16, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10953475]

1.05 Poljudni članek

17. SKRALOVNIK, Samo. Zakaj Judje pritrjujejo mezuze na podboje vrat?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 28 [i. e. 29], št. 1, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 106854915]
18. MATJAŽ, Maksimilijan, SKRALOVNIK, Samo. Kronologija velikega tedna. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59971075]
19. SKRALOVNIK, Samo. Jakobov protoevangelij in sveti Jožef. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 3, str. 26, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 84839427]
20. SKRALOVNIK, Samo. Jeruzalem. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 1, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11087875]
21. SKRALOVNIK, Samo. Neverjetna bitka : zgodba o Gideónu (Sod 7). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 1, str. 31-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11088131]
22. SKRALOVNIK, Samo. Višine v Svetem pismu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 2, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 25168899]
23. SKRALOVNIK, Samo. Tipi top : zgodba o Marti. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 2, str. 34-35, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 25169923]
24. SKRALOVNIK, Samo. Lepota raja, slepota oči. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 17-18, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11030275]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. SKRALOVNIK, Samo, DITMAJER, Nina. Ravnikarjev pozabljen prevod Pentatevha. V: PACEK, Dejan (ur.). Mednarodni znanstveni posvet o tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju : (Vače, 1776 - Trst, 1845) : Ljubljana, 18. april-Trst, 19. april 2023 = [Convegno scientifico internazionale : Matteo Ravnikar, vescovo di Trieste e Capodistria : (Vače, 1776 - Trieste, 1845) : Lubiana-Trieste, 18-19 aprile 2023]. Trst: Mladika, 2023. Str. 22-23. ISBN 978-88-7342-335-5. [COBISS.SI-ID 151529219]
26. SKRALOVNIK, Samo. Jakob Aleksič : poklicanost človeka k dialogu = Jakob Aleksič : man's calling to dialogue. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 83-85. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63297283]
27. SKRALOVNIK, Samo. V kolikšni meri razumevanje svetega pisma prispeva k razumevanju Boga?. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 49-50. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84384003]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. SKRALOVNIK, Samo. Gorje tistemu, ki bi Božjo besedo spreminjal ali po svoje prevajal : prevajalčeva načela mag. Milana Holca. V: KRAJNC, Slavko (ur.), HOLC, Danilo (ur.), SALMIČ, Igor (ur.). »Resnično, močnejša od smrti je ljubezen« (Vp 8,6) : življenje in delo patra Milana Holca, OFMConv : ob 75-letnici rojstva p. Milana Holca. Ptuj: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2021. Str. 111-132, tabele. ISBN 978-961-92807-4-4. [COBISS.SI-ID 100751875]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

29. SKRALOVNIK, Samo. Stari Izrael. Življenje in družbena ureditev. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 117-119. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137760515]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

30. SKRALOVNIK, Samo. Telesne potrebe kot Božji smerokaz. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 3, str. 3, portret. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 177768963]
31. SKRALOVNIK, Samo. Edinost in dialog kot glas DOAJ = Unity and dialogue as a DOAJ voice. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 1, str. 11-14. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/01/Skralovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/01/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 168252675], [SNIP, Scopus]
32. SKRALOVNIK, Samo. Zares, kakor mu je ime, takšen je (1 Sam 25,25). Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 3-4. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137609219]
33. SKRALOVNIK, Samo. Četudi kdo vstane od mrtvih. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59935747]
34. SKRALOVNIK, Samo. Kaj izhaja od Boga?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 2, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 25148931]
35. SKRALOVNIK, Samo. Predgovor: spominjajte se in učite svoje sinove! = Preface: remember and teach your children!. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 7-11. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Skralovnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/Uvodnik20191. [COBISS.SI-ID 10987779], [SNIP, Scopus]

1.22 Intervju

36. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Orodje za srečevanje z Božjo besedo : Samo Skralovnik, docent pri katedri za Sveto pismo ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. maj 2022, letn. 71, št. 17, str. 26. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 106113027]
37. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Krščanstvo ni padlo z neba : ob mednarodnem simpoziju Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2021, letn. 70, št. 17, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 61345795]
38. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Delo je človekova "izvorna koda". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. maj 2021, letn. 70, št. 18, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 61350659]

1.25 Drugi sestavni deli

39. SKRALOVNIK, Samo. Nedelja Božje besede 2024. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2024, letn. 31, št. 1, str. 37-40, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 193069059]
40. SKRALOVNIK, Samo. Praznovali smo nedeljo Božje besede. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 1, str. 42-45, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 150576131]
41. SKRALOVNIK, Samo. Prenehanje izhajanja revije Tretji dan in ozadje njene ponovne oživitve. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 35-37. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157797379]
42. SKRALOVNIK, Samo. Blagor lačnim ---. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 28 [i. e. 29], št. 1, str. 34-35, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 106861059]
43. SKRALOVNIK, Samo. Kdo pravi, da so živali brez pameti? : zgodba o vesoljnem potopu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 60009987]
44. SKRALOVNIK, Samo. Pšenično zrno ne ostane samo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 4, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59937283]
45. SKRALOVNIK, Samo. Iz besede, biblični slovarček. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 40, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71570691]
46. SKRALOVNIK, Samo. Dan Bibličnega gibanja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 84841987]
47. SKRALOVNIK, Samo. Maksimilijan Matjaž, novi celjski škof, zavezan ekumenski in dialoški misli = Maksimilijan Matjaž, the new bishop of Celje, committed to ecumenical and dialogical thought. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 335-340. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Skralovnik2.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/Skralovnik2. [COBISS.SI-ID 62061315], [SNIP, Scopus]
48. SKRALOVNIK, Samo. Svinjarija : zgodba o izgubljenem sinu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 34-35, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10917891]
49. SKRALOVNIK, Samo. Volilni občni zbor Slovenskega bibličnega gibanja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10917379]
50. SKRALOVNIK, Samo. Ali v Svetem pismu najdemo nekatere predelane zgodbe iz drugih verskih mitov in legend?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 27. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10953987]
51. SKRALOVNIK, Samo. Trajna : pripoved o Samsonu in Dalili. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 37-38, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10954243]
52. SKRALOVNIK, Samo. Najdražja obara v zgodovini. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 34-35, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11031043]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

53. SKRALOVNIK, Samo. The meaning and interpretation of desire in the Bible : the semantic study of hmd and 'wh word fields. Lanham [etc.]: Lexington books, cop. 2022. XI, 249 str., ilustr. ISBN 978-1-7936-5287-4, ISBN 978-1-7936-52881-. [COBISS.SI-ID 122665987]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

54. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva), OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec), SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Očak Abraham. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka datoteka (34 min, 18 sek)). Obzorja duha. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174881406?s=mmc. [COBISS.SI-ID 137816579]
55. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva), SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). V biblični šoli. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (36 min, 1 sek)). Obzorja duha. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174843689?s=tv. [COBISS.SI-ID 106065411]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

56. CELARC, Matjaž, SKRALOVNIK, Samo. Zgodovina branja Svetega pisma : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 21. 1. 2024. [COBISS.SI-ID 182042883]
57. SKRALOVNIK, Samo. Biti človek po Božji zamisli : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 10. okt. 2021. [COBISS.SI-ID 80153347]

3.12 Razstava

58. SKRALOVNIK, Samo (umetnik). Od puščave do mize : razstava s fotografijami arheoloških predmetov, Teološka fakulteta, 4. december 2019 do 31. marca 2020. [COBISS.SI-ID 11045635]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

59. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. SKRALOVNIK, Samo (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Slovensko biblično gibanje, 1994-. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 41844992]
60. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. SKRALOVNIK, Samo (urednik 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 268194560]
61. Tretji dan. SKRALOVNIK, Samo (član uredniškega odbora 2009-, področni urednik 2009-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
62. BEDRAČ, Marjetka (urednik), SKRALOVNIK, Samo (urednik). Vpliv religije na politiko in javno življenje na Bližnjem vzhodu : Mednarodni znanstveni simpozij : 18. oktober 2023, spletni dogodek : zbornik povzetkov = The influence of religion on politics and public life in the Middle East : International Scientific Symposium : 18th October 2023, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (40 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_2023_A5_FIN(1).pdf. [COBISS.SI-ID 170885379]
63. VAUX, Roland de, SKRALOVNIK, Samo (urednik, recenzent). Stari Izrael : življenje in družbena ureditev. Ljubljana: Družina, 2022. 494 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-04-0900-7. [COBISS.SI-ID 99784451]
64. SKRALOVNIK, Samo (urednik), BEDRAČ, Marjetka (urednik). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (95 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 60919555]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

65. MEZEG, Pavel. Judovsko novo leto in njegov odmev v katoliškem postnem času : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mezeg], 2024. VIII, 62 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 196619267]
66. OBERWALDER ZUPANC, Tilen. Posvečuj Gospodov dan! : razlaga in pomen tretje zapovedi dekaloga za kristjana : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Oberwalder Zupanc], 2020. V, 86 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116099, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 22857987]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

67. KUŠAR, Lara. Čistost in nečistost v Tretji Mojzesovi knjigi : diplomsko delo. Ljubljana; Maribor: [L. Kušar], 2022. VIII, 37 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122882051]
68. HORVAT, Jernej. Podoba Boga v Danielu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana; Maribor: [J. Horvat], 2022. VII, 42 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 120736515]
69. LESKOVAR, Nejc. Zakonska zveza v Ezekiel 16 : diplomsko delo. Ljubljana; Maribor: [N. Leskovar], 2022. VI, 45 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122615555]
70. LÜLIK, Benjamin. Socialna pravičnost v Stari zavezi : diplomsko delo. Ljubljana; Maribor: [B. Lülik], 2021. VI, 56 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127218&lang=slv, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 64975619]
71. KREVS, Nejc. Izrael - med teokracijo in demokracijo : judovski narod v judovski državi : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Krevs], 2020. III, 102 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120753, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 33838595]
72. RUŠNJAK, Danica. Primerjava psevdoepigrafa Življenje Adama in Eve s kanoničnim besedilom : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Rušnjak], 2020. V, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121214, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 33841667]
73. ABRAM, Špela. Sodobna judovska apologetika in polemika : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Abram], 2020. V, 56 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 30981123]
74. VIDMAR, Katarina. Judovska poroka - zapoved in želja : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Vidmar], 2019. VI, 58 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8192090]
75. FIFER, Teja. "Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite svoje duše. To je večni zakon." (3 Mz 16,31) : sobota v Levitiku in Damaščanskem dokumentu : diplomsko seminarsko delo. Maribor: [T. Fifer], 2019. tabele, iii, 47 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 11002371]
76. FRANC, Nika. Primerjava svetopisemske zgodbe o Adamu in Evi v Prvi Mojzesovi knjigi z apokrifom Življenje Adama in Eve : diplomsko delo. Maribor: [N. Franc], 2019. VI, 45 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 11069443]
77. JANŽEKOVIČ, Lara. Trije judovski prazniki: pasha, praznik tednov in šotorski praznik : svetopisemska utemeljitev s poudarkom na vlogi templja : diplomsko delo. Maribor: [L. Janžekovič], 2019. VI, 55 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 10952963]

Avtor dodatnega besedila

78. BROWN, Devin. Hobit, neizrečeno krščansko sporočilo. 1. ponatis. Ljubljana: Družina, 2013 [i. e.] 2023. 197 str. ISBN 978-961-222-945-0. [COBISS.SI-ID 143086851]
79. MATJAŽ, Maksimilijan. Iz Besede : biblični slovarček. 2. izd. Ljubljana: Družina, 2022. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0890-1. [COBISS.SI-ID 93830659]
80. MATJAŽ, Maksimilijan. Iz Besede : biblični slovarček. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0819-2. [COBISS.SI-ID 62501891]

Intervjuvanec

81. KREVS, Nejc (avtor, pripovedovalec). Izrael : med, mleko in nemir. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (52 min, 21 sek)), č-b in barve, zvok. Mednarodna obzorja, informativni program. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174946315?s=tv. [COBISS.SI-ID 148705027]

Oseba, ki intervjuva

82. MAVER, Aleš (intervjuvanec). Zgodovinskost vstajenja je zame kot vernika ključna. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 9-15, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71564547]

Fotograf

83. Tretji dan. SKRALOVNIK, Samo (fotograf 2009-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]

Recenzent

84. VEČKO, Snežna (avtor, avtor dodatnega besedila). Milost v tvojih očeh : 2 Mz 33,13 : razlaga odlomkov Prve in Druge Mojzesove knjige. Ljubljana: Zavod Biblično gibanje, 2023. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-96360-0-8. [COBISS.SI-ID 162991107]
85. VAUX, Roland de, SKRALOVNIK, Samo (urednik, recenzent). Stari Izrael : življenje in družbena ureditev. Ljubljana: Družina, 2022. 494 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-04-0900-7. [COBISS.SI-ID 99784451]
86. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 17. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI