Obrazci:

ŠT. OBRAZCA NAMEN PROŠNJE
KŠZ-01 splošno
KŠZ-02 programi izpopolnjevanja
KŠZ-03 status študenta, nadaljevanje študija po prekinitvi
KŠZ-04 izpiti
KŠZ-05 vpis v višji letnik s spregledom vpisnega pogoja
KŠZ-06 menjava študijskega programa
KŠZ-07 diplomsko oz. magistrsko delo
KŠZ-08 status študenta s posebnimi potrebami