ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE

Ob oddaji doktorske disertacije je potrebno oddati fizične izvode disertacije, e-verzijo disertacije (poslati po elektronski pošti), izpolnjeno in podpisano izjavo o avtorstvu, podpisano soglasje mentorja ter potrdilo iz knjižnice.

Obrazci:

V primeru izjemnih razmer se lahko odda prošnjo za podaljšanje roka za oddajo doktorske disertacije na komisijo KZD


ZAGOVOR


PROMOCIJA