PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKOVALNEGA DELA

Pred oddajo doktorske disertacije je potrebno predstaviti rezultate raziskovalnega dela (velja za študente 4-letnega doktorskega programa). Študent se dogovori z mentorjem in z referatom za doktorski študij o terminu. Ob predstavitvi rezultatov je potrebno oddati tudi posodobljeno rezličico načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP).

Obrazci:

ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE

Ob oddaji doktorske disertacije je potrebno oddati fizične izvode disertacije, e-verzijo disertacije (poslati po elektronski pošti), izpolnjeno in podpisano izjavo o avtorstvu, podpisano soglasje mentorja ter potrdilo iz knjižnice.

Obrazci:

V primeru izjemnih razmer se lahko odda prošnjo za podaljšanje roka za oddajo doktorske disertacije na komisijo KZD

Obrazec:


ZAGOVOR


PROMOCIJA