IZPITI

Obrazec:

POROČILO O INDIVIDUALNEM DELU

Obrazci:

ZNANSTVENI PRISPEVEK (pogoj 2. letnika)

Znanstveni prispevek in/ali aktivno udeležbo na konferenci mora potrditi Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij (KZD).

Obrazec:


ZNANSTVENI ČLANEK (pogoj za dokončanje študija)

Znanstveni članek, ki je pogoj za dokončanje študija, mora potrditi KSDŠ in Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij (KZD).

Obrazec: