O MOBILNOSTI ZA ZAPOSLENE

Erasmus+ program omogoča tri vrste mobilnosti za zaposlene na UL:


>> Oglejte si Seznam potrebnih dokumentov za uspešno izmenjavo. Dokumente urejate s pomočjo koordinatorja.


Navodila prijaviteljem STA/STAT

Po tem, ko je vaša prijava sprejeta s strani Mednarodne pisarne UL, se lahko začne vaš postopek prirpave na mobilnost. Gostujoča institucija vam mora poslati "invitation letter", ki ga morate oddati v Mednarodno pisarno UL TEOF. V primeru, da boste zaradi mobilnosti dlje časa odsotni, morate pridobiti tudi soglasje predstojnika katedre oz. dekana (če ste sami predstojnik katedre) in pozitiven sklep Senata UL TEOF. 

Pred odhodom na mobilnost je potrebno oddati spletno prijavo in vanjo naložiti mobility agreement. V primeru fizične mobilnosti bo sklenjena tudi finančna pogodba. Pred odhodom si priskrbite potni nalog. 

Zaključna dokumentacija vključuje Letter of confirmation, Obračun opravičenih stroškov Erasmus+ in Končno poročilo o Erasmus+ mobilnosti. 


Navodila prijaviteljem STT 

Mobilnost z namenom usposabljanja lahko izvedete na več načinov. Najpogostejša načina sta prijava na razpisana usposabljanja s strani Evropske komisije in individulano dogovorjene mobilnosti na tujih fakultetah. Odsotnost z delovnega mesta vam mora odobriti nadrejeni. 

Pred odhodom na mobilnost je potrebno oddati spletno prijavo in vanjo naložiti mobility agreement. V primeru fizične mobilnosti bo sklenjena tudi finančna pogodba. Pred odhodom si priskrbite potni nalog. 

Zaključna dokumentacija vključuje Letter of confirmation, Obračun opravičenih stroškov Erasmus+ in Končno poročilo o Erasmus+ mobilnosti.