Bogoslovni vestnik

Theological Quarterly
Ephemerides theologicae

ISSN 1581-2987
(tiskana verzija 0006-5722)


Bogoslovni vestnik je znanstvena revija profesorjev Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z recenzijo. Revija, katere predhodnik je bil Voditelj v bogoslovnih vedah (1898–1916), izhaja od leta 1920. V razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, je vpisana pod zaporedno številko 565. Izhaja štirikrat na leto. Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke in prispevke s področja teologije in drugih ved, ki so sorodne teologiji. Objavlja v slovenskem, a tudi v latinskem, angleškem, francoskem, nemškem in italijanskem jeziku. Rokopis, ki ga sodelavec pošlje na naslov Bogoslovnega vestnika, je besedilo, ki istočasno ali prej ni bilo poslano na noben drug naslov in bo v njem objavljeno prvič. Rokopise je treba poslati na naslov: Bogoslovni vestnik, Poljanska 4, 1000 Ljubljana; v elektronski obliki na: bogoslovni.vestnik@teof.uni-lj.si.

Revija je indeksirana v bazah:

Izdajatelj in založnik Teološka fakulteta Univerze
v Ljubljani
Glavni in odgovorni urednik Robert Petkovšek
Namestnik glavnega urednika Miran Špelič
Pomočniki glavnega urednika Igor Bahovec, Roman Globokar, Slavko Krajnc, Maksimilijan Matjaž, Mari Jože Osredkar, Božo Rustja, Andrej Saje, Barbara Simonič, Ciril Sorč, Miran Špelič, Janez Vodičar
Uredniški svet
 
Jože Bajzek (Rim), Metod Benedik, Martin Dimnik (Toronto), Janez Juhant, Jože Krašovec, France Oražem, Viktor Papež, Jure Rode (Buenos Aires), Jozef Stala (Krakov), Anton Stres, Rafko Valenčič, Karel Woschitz (Gradec)
Naslov Bogoslovni vestnik
Poljanska 4
SI - 1000 Ljubljana
Spletni naslov http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik
E-pošta bogoslovni.vestnik@teof.uni-lj.si

Dokumenti

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem