TEMA / THEME

ETIKA VOJNE IN MIR
THE ETHICS OF WAR AND PEACE

RAZPRAVE / ARTICLES

OCENA / REVIEW

POROČILO / REPORT

NOVI DOKTORJI ZNANOSTI / NEW DOCTORS OF SCIENCE

LETNO KAZALO / ANNUAL BIBLIOGRAPHY

SEZNAM RECENZENTOV (2014) / LIST OF CRITICS (2014)