TEMA / THEME
POGLED NA DRUŽINO IN SPOLNOST V KATOLIŠKI CERKVI PO DRUGEM VATIKANSKEM KONCILU
VIEW OF THE FAMILY AND SEXUALITY IN THE CATHOLIC CHURCH AFTER THE SECOND VATICAN COUNCIL
 
RAZPRAVE / ARTICLES OCENE / REVIEWS POROČILO / REPORT NAVODILA SODELAVCEM / INSTRUCTIONS FOR THE AUTORS