1. doc. dr. Ambrožič Matjaž
 2. izr. prof. ddr. Avsenik Nabergoj Irena
 3. doc. dr. Bahovec Igor
 4. doc. dr. Cvetek Mateja
 5. prof. dr. Cvetek Robert
 6. doc. dr. Debevec Leon
 7. prof. dr. Erzar Tomaž
 8. doc. dr. Ferkolj Janez
 9. izr. prof. dr. Globokar Roman
 10. prof. dr. Gostečnik Christian
 11. izr. prof. dr. Jamnik Anton
 12. doc. dr. Jerebic Drago
 13. doc. dr. Jerebic Sara
 14. prof. dr. Klun Branko
 15. izr. prof. dr. Kompan Erzar Katarina
 16. prof. dr. Krajnc Slavko
 17. doc. dr. Malmenvall Simon
 18. izr. prof. dr. Matjaž Maksimilijan
 19. doc. dr. Nežič Glavica Iva
 20. doc. dr. Osredkar Mari Jože
 21. izr. prof. dr. Palmisano Maria Carmela
 22. doc. dr. Pate Tanja
 23. prof. dr. Petkovšek Robert
 24. doc. dr. Pevec Rozman Mateja
 25. doc. dr. Platovnjak Ivan
 26. doc. dr. Poljak Lukek Saša
 27. prof. dr. Repič Slavič Tanja
 28. doc. dr. Rijavec Klobučar Nataša
 29. doc. dr. Saje Andrej
 30. prof. dr. Simonič Barbara
 31. doc. dr. Skralovnik Samo
 32. izr. prof. dr. Slatinek Stanislav
 33. doc. dr. Stegu Tadej
 34. izr. prof. dr. Strahovnik Vojko
 35. doc. dr. Šegula Andrej
 36. doc. dr. Šimac Miha
 37. doc. dr. Špelič Miran
 38. doc. dr. Turnšek Marjan
 39. prof. dr. Vodičar Janez
 40. prof. dr. Žalec Bojan

 

Podrobnejše informacije o potencialnih mentorjih so dostopne na SICRIS-u.